Drukuj Powrót do artykułu

Poznań: IV Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej

19 listopada 2017 | 10:33 | bt | Poznań Ⓒ Ⓟ

Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywało się wczoraj IV Forum Ewangelizacyjne Archidiecezji Poznańskiej poświęcone modlitwie w mocy Ducha Świętego. W całodziennym wydarzeniu wzięło ostatecznie udział blisko 1800 osób z parafii i wspólnot katolickich działających na terenie archidiecezji, a także spoza niej.

Jak zaznacza w rozmowie z KAI Mateusz Marszał z Fundacji Pro Publico działającej w ramach Centrum Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Poznańskiej, która organizuje Forum Ewangelizacyjne, do udziału w nim zgłosiło się półtora tysiąca osób. – Założyliśmy, że to maksymalna liczba uczestników i tyle też przygotowaliśmy miejsc. Okazało się jednak, że na forum przybyło jeszcze ponad dwieście osób wcześniej nie zapisanych. Nie chcieliśmy zamykać przed nimi możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu, więc zachowując wszelkie normy bezpieczeństwa wymagane przy tak dużych spotkaniach, zorganizowaliśmy miejsca także dla nich – wyjaśnia Marszał. – Byliśmy zresztą przygotowani na taką ewentualność, nie chcemy bowiem stawiać granic Duchowi Świętemu – dodaje. Przypomnijmy, że w zeszłorocznym Forum Ewangelizacyjnym odbywającym się w listopadzie w Poznaniu, uczestniczyło blisko 700 osób.

Tematyka tegorocznego Forum Ewangelizacyjnego skupiona była wokół modlitwy w mocy Ducha Świętego, a uczestnikom spotkania towarzyszy cytat z Ewangelii wg św. Marka: „Tym zaś, którzy uwierzą…” (Mk 16, 15‒20). – Tym, którzy uwierzyli i szli w mocy Ducha Świętego towarzyszyły też znaki. Wierzymy więc, że i przez nas Bóg może je czynić, a największym z nich jest przemiana serc tych, do których idziemy – wyjaśnia hasło spotkania poznański biskup pomocniczy Damian Bryl.

Bp Bryl, odpowiedzialny w archidiecezji poznańskiej za dzieło nowej ewangelizacji, podkreśla jednocześnie że forum było też przygotowaniem do zaplanowanej na przyszły rok misji ewangelizacyjnej. – W przyszłym roku będziemy obchodzili jubileusz naszej archidiecezji: 1050 lat biskupstwa w Poznaniu. Bardzo ważnym wydarzeniem związanym z tym jubileuszem będzie misja ewangelizacyjna „Talitha Kum”, która odbędzie się w dniach 23–27 maja w Poznaniu. Przygotowuje ją Wspólnota Przymierze Miłosierdzia, ale zaproszone do włączenia się w nią są wszystkie środowiska ewangelizacyjne z naszej archidiecezji i nie tylko – zapowiada biskup.

Centralnym wydarzeniem podczas całodziennego forum była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego. – Ogromnie się cieszę, kiedy patrzę na wypełnioną halę Targów Poznańskich. Nie tylko z tego, że tylu ludzi umie wybierać troskę o ducha, podczas gdy większość pogrąża się w materii, ale też że chce mieć wpływ na dzieło ewangelizacji dokonujące się w Kościele i w świecie – przyznał arcybiskup. Zaznaczył też, że to już pierwszy wielki plon tych wszystkich działań związanych z pracą ewangelizacyjną w archidiecezji i przygotowaniem forum. – Przygotowanie do dzieła ewangelizacji dotyka każdego człowieka w Kościele i jest jego obowiązkiem. Trzeba wykorzystywać swoje talenty, by jak najwięcej ludzi mogło cieszyć się tym, czym chcemy się z nimi dzielić, to znaczy Dobrą Nowiną – przypomniał abp. Gądecki.

W homilii metropolita poznański zwrócił uwagę właśnie na potrzebę przygotowania do podejmowania dzieła ewangelizacji, któremu ma służyć również Forum Ewangelizacyjne. – Nie możemy zapominać, że pierwszym zadaniem ewangelizatora będzie zawsze uległe poddawanie się działaniu Ducha zmartwychwstałego Pana, który towarzyszy głoszącym Ewangelię i otwiera serca tych, którzy słuchają. By owocnie głosić słowo Ewangelii, trzeba mieć przede wszystkim głębokie doświadczenie Boga – podkreślił przewodniczący polskiego Episkopatu.

– Czasami się zdarza, że człowiek rzuca się w ewangelizację do tego nie przygotowany, a jeszcze na dodatek bez doświadczenia Boga. Pod wpływem emocji zabiera się za dzieło, którego nie jest w stanie przeprowadzić – zauważył abp. Gądecki dodając, że jeżeli przy tym zaczyna się głosić nie tyle Ewangelię, co swoje własne przemyślenia, wtedy może z tego wyniknąć więcej szkody niż pożytku.

– Forum to był czas wspólnej modlitwy, wykładów i warsztatów. Czas stawiania wielu pytań, przede wszystkim odnoszących się do naszej wiary i rozumu. Pytaliśmy przede wszystkim, na ile mamy być ludźmi wiary, a na ile ludźmi posługującymi się intelektem. Jednocześnie dostrzegając, że potrzebujemy i tego skrzydła wiary, ufności, i tego skrzydła rozumu, by iść w jedności i głosić Ewangelię – wyjaśnia ks. dr Waldemar Szlachetka, referent ds. ewangelizacji poznańskiej Kurii i asystent Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”, współorganizatora forum. – Obecność na forum, przede wszystkim wiernych archidiecezji poznańskiej, była też wyrazem naszej gotowości do służby Jezusowi Chrystusowi i Kościołowi, naszym wspólnotom parafialnym. Chcemy bowiem, by Ewangelia, której mocy sami doświadczyliśmy, była głoszona – dodaje ks. Szlachetka.

Uczestnicy forum mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat modlitwy wspólnotowej ks. Krzysztofa Kralki, dyrektora Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, dominikanina o. Tomasza Nowaka, dyrektora Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego, który mówił o modlitwie ucznia Jezusa oraz karmelity bosego o. Serafina Tyszko, współprowadzącego Szkołę Modlitwy Karmelitańskiej, przybliżającego drogi rozwoju modlitwy.

– Nie wystarczy spotkać Jezusa, jak przypadkowego przechodnia na ulicy. Trzeba się z Nim regularnie spotykać. Dopiero takie spotykanie się prowadzi do komunii, do tego, że zapragnę przyłączyć się do Niego – przekonywał o. Tyszko. Zachęcił też uczestników forum, aby zadali sobie pytanie: „Czy przychodzę, wręcz wpadam do Jezusa jedynie od czasu do czasu jako do «załatwiacza» moich spraw, czy jak do przyjaciela, oblubieńca mojej duszy?”.

– Jeżeli nasza modlitwa będzie się rozwijała tylko w kierunku aktywizmu, to będziemy chcieli być jedynie efektywni, nastawieni na jej skutki. Będziemy jak robotnicy obsługujący taśmę produkcyjną ewangelizacji w Kościele – przestrzegał karmelita.

Ks. Kralka zwrócił natomiast uwagę, że modlitwę możemy podzielić na subiektywną i obiektywną. – Modlitwa subiektywna to ta, o której treści i stylu sami decydujemy: wybieramy jej temat, formę, modlimy się tak, jak czujemy. Jest ona bardzo mocno związana z naszymi aktualnymi uczuciami i emocjami. To takie „wylewanie” przez Panem swojego serca. Jednocześnie dla równowagi człowiek potrzebuje modlitwy obiektywnej, czyli niezależnej od tego, czego w danej chwili chcę czy na co mam ochotę. Jesteśmy w niej zaproszeni do tego, co proponuje Bóg – tłumaczył prelegent dopowiadając, że taką formą modlitwy w Kościele jest przede wszystkim modlitwa liturgiczna: Eucharystia, Liturgia Godzin czy różnego rodzaju nabożeństwa.

– W modlitwie obiektywnej przyjmujemy to, co proponuje nam Kościół. Nie bazujemy tu na naszych odczuciach, ale wchodzimy w rzeczywistość, która może być w danym momencie zupełnie przeciwna naszym odczuciom i upodobaniom. W modlitwie jednak najważniejsze jest to, żeby się spotkać z Bogiem, a nie z samym sobą – stwierdził dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji.

Z kolei dominikanin o. Tomasz Nowak mówiąc o tym, jak powinna wyglądać modlitwa ucznia Jezusa, zwrócił m.in. uwagę na to, że bycie uczniem Jezusa oznacza usynowienie. – To o wiele więcej niż bycie tylko uczniem. To zaproszenie do bycia synem, córką, dzieckiem Bożym – przekonywał.

Przypomniał też, że kiedy uczniowie prosili Jezusa, aby nauczył ich modlić się, On nauczył ich Modlitwy Pańskiej, czyli „Ojcze nasz”. – Ta prośba Apostołów symbolicznie rozpoczyna drogę modlitwy ucznia Jezusa. A Jezus odpowiadając na nią uczy ich zwracania się do Boga, jak do swojego Ojca. U świętego Mateusza, gdzie znajduje się szersza wersja Modlitwy Pańskiej, jej adresat, Bóg Ojciec, dookreślony jest dodatkowo przez słowo „nasz”. To podkreślenie, że nie chodzi o jakiegokolwiek ojca, ale konkretnie o naszego, wskazuje na więź, jaką mamy z Bogiem, naszym Ojcem. A to też oznacza, że z innymi ludźmi, dla których Bóg też jest Ojcem, tworzymy relację braterską. Widzimy więc, że modlitwa, której uczy Jezus tworzy więzi zarówno z Bogiem, jak i z naszymi braćmi i siostrami – wyjaśniał dyrektor Dominikańskiego Ośrodka Kaznodziejskiego.

Swoim świadectwem podczas Forum Ewangelizacyjnego podzielili się ks. Waldemar Grzyb, egzorcysta z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, który mówił o posłudze modlitwą o uzdrowienie w łączności z Mszą św., a także Marcin Zieliński, lider Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic. – Wierzę, że ewangelizacja nie jest jedynie pojedynczym wystrzałem, ani jednorazowym wydarzeniem, lecz powinna stać się naszym codziennym stylem życia – stwierdził Zieliński dodając, że głosząc Ewangelię czymś naturalnym jest oczekiwanie znaków, uzdrowień, objawiania się mocy Bożej, która przekonuje słuchaczy o tym, że w Ewangelia jest prawdą.

Natomiast znany rekolekcjonista i założyciel wielu wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych Witek Wilk przyznał, że odkąd nawrócił się 26 lat temu, każdy dzień rozpoczyna od czytania Słowa Bożego. – Jeżeli chcemy, aby w naszym Kościele pojawiały się znaki, widoczna była moc Boża, to musimy uwierzyć, wyjść i głosić. A wiara rodzi się ze słuchania Słowa Bożego. Jeśli chcę być świadomym katolikiem i przyjmować moc, którą tak jak Apostołom daje Bóg, muszę słuchać Jego Słowa, które daje mądrość, muszę Go poznawać – podkreślał.

W swoim założeniu forum, oprócz części konferencyjno-warsztatowej, miało także wymiar duchowy. Stąd, oprócz Eucharystii, między konferencjami odbywało się wspólne wielbienie Boga przez śpiew. Podczas całego wydarzenia trwała również, w specjalnie przygotowanej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich kaplicy, nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu. Forum zakończyło się natomiast wieczorną wieczornej modlitwą uwielbienia, świadectwami uczestników i ich rozesłaniem.

Organizatorem IV Forum Ewangelizacyjnego Archidiecezji Poznańskiej jest Fundacja Pro Publico oraz Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”. Wydarzenie to adresowane jest przede wszystkim do osób świeckich zaangażowanych na różne sposoby w swoich parafiach i wspólnotach oraz do kapłanów i sióstr zakonnych.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.