Drukuj Powrót do artykułu

Prelegenci V Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa Ducha”

23 grudnia 2003 | 13:28 | Ⓒ Ⓟ

|

|
*Dr Elżbieta Adamiak*
|.|Teolożka, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tłumaczka. Studiowała w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Ratyzbonie (Niemcy) i Nijmegen (Holandia).
Autorka książek: „Błogosławiona między niewiastami. Maryja w feministycznej teologii Cathariny Halkes” (1997), „Spotkania z Maryją. Komentarz do uroczystości i świąt maryjnych” (1998), „Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele” (1999), „Mariologia” (2003), oraz szeregu artykułów na temat mariologii, miejsca kobiety w Kościele, teologii feministycznej i ekumenizmu, m.in. w „W Drodze”, „Więzi”, „Znaku”. Prowadzi w „Tygodniku Powszechnym” stałą rubrykę: „Kobiety w Biblii”.

||
*Abp Jeremiasz Anchimiuk*
Przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej. Arcybiskup diecezji wrocławsko-szczecińskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Biblista, wykładowca i były rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Doktor habilitowany teologii. Kierownik Katedry Egzegezy Prawosławnej Nowego Testamentu ChAT. Wybitny ekumenista. Wiceprzewodniczący Komisji ds. Dialogu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną. Członek międzywyznaniowego zespołu tłumaczy, który dokonał ekumenicznego przekładu m.in. trzech Ewangelii: św. Marka, św. Jana i św. Łukasza.

||
*Dr Leo Andringa*
|.|Były dyrektor regionalny Centralnego Banku Holandii, reprezentuje projekt „Ekonomia wspólnoty” ruchu Focolari. Od 2002 r. jest członkiem nowoutworzonego Międzynarodowego Sekretariatu “Ruchu na rzecz ekonomii wspólnoty”, którego siedziba znajduje się w Grottaferrata, we Włoszech. Jednym z jego zadań jest koordynacja i pobudzanie rozwoju firm objętych projektem „Ekonomia wspólnoty”, których liczba wynosi obecnie ponad 750 przedsiębiorstw.
Przedsięwzięcie to zainicjowano w 1991 r. w Brazylii, a opiera się na życiu według chrześcijańskiej zasady „wspólnoty dóbr” (Dzieje Apostolskie 4, 32). Firmy uczestniczące w projekcie oddają jedną trzecią zysku ubogim. Kolejna część zysku przeznaczona jest na wychowanie do ewangelicznej zasady “kultury dawania” jako alternatywy dla konsumenckiej kultury posiadania. Trzecią część zysku przeznacza się na rozwój własny danej firmy. Ruch Focolari uczestniczył w spotkaniu ekspertów zorganizowanym przez ONZ nt. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu, mającego na celu przygotowanie raportu dla Rady Ekonomicznej i Społecznej ONZ. Sekretarz ruchu Focolari w Holandii.
Członek grupy mającej na celu utworzenie miasteczka Focolari w Holandii. Są to prawdziwe małe miasta w których są domy, szkoły, małe fabryki i warsztaty. Ewangeliczne prawo miłości bliźniego jest wcielane w życie przez wszystkich mieszkańców miasteczek Focolari, co w rezultacie doprowadza do rozwoju wielkiej wspólnoty kultur, wspólnoty dóbr duchowych i materialnych dla wszystkich. Obecnie na wszystkich kontynentach istnieje ponad 30 takich miasteczek..

||
*Kiko Arguello, Carmen Hernandez*
Inicjatorzy Drogi Neokatechumenalnej (w 1964 r.). Kiko, malarz hiszpański, wezwany przez Boga, porzucił karierę, aby żyć pośród ubogich. Wraz z Carmen Hernandez (magister chemii i licencjat teologii) zaczęli głosić Ewangelię ludziom, pośród których żyli. Głoszony kerygmat skonkretyzował się w syntezie katechetycznej opartej na trójnogu: „Słowo Boże – Liturgia – wspólnota”, która realizowana w parafii stara się prowadzić ludzi do braterskiej komunii i do wiary dojrzałej.
W 2002 r. został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską statut Drogi Neokatechumenalnej. Zatwierdzenie statutu formalizuje i precyzuje akt uznania dokonany już w 1990 r. przez Papieża Jana Pawła II w liście do Biskupa Paula J. Cordesa. AAS 82(1990), 1513-1515. Papież uznał wtedy Drogę za „itinerarium formacji katolickiej ważnej dla współczesnego społeczeństwa i dla czasów dzisiejszych”.
Droga jest proponowana biskupom jako sposób realizacji w ich diecezjach wtajemniczenia chrześcijańskiego w parafii, w małych wspólnotach, i dla otwarcia duszpasterstwa misyjnego. Droga jest zespołem 4 dóbr duchowych: katechumenatu pochrzcielnego, który ma pomóc ochrzczonym w odkryciu ogromnych bogactw otrzymanego chrztu; stałego formowania wiary; katechumenatu dla nieochrzczonych; służby katechezie.
Inicjatorzy Drogi, Kiko Argüello i Carmen Hernandez, wraz z o. Mario Pezzi tworzą Międzynarodową Ekipę Odpowiedzialną za Drogę Neokatechumenalną.
Na świecie istnieje 18 000 wspólnot (każda ok. 40 osób) w ok. 850 diecezjach w 105 krajach na 5 kontynentach. W Polsce Droga rozpoczęła się w 1975 r., dzięki o. Alfredowi Cholewińskiemu SJ, i dziś liczy około 1000 wspólnot w 350 parafiach w 35 diecezjach.

||
*Danuta Baszkowska *
|.|Wiceprzewodnicząca Rady Forum Świętego Wojciecha. Członek warszawskiego KIK i Towarzystwa Przyjaciół KUL. Prezes ekumenicznego Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „EFFATHA”, organizującego w Warszawie comiesięczne wspólne modlitewne spotkania duchownych i świeckich z różnych wyznań chrześcijańskich. W latach 1990 – 2001 współorganizator i wiceprezes Towarzystwa „Tylko z Darów Miłosierdzia” dla bezdomnych. Założycielka Domu Matki i Dziecka „Malwa” oraz Integracyjnego Ogniska „Żaczek”. B. redaktor literacki Katolickiego Radia „Józef”. W 1995r. odznaczona przez Prymasa Polski. orderem „ Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Ojczyzny”.

||
*Zbigniew Baszkowski *
|.|Z wykształcenia inżynier, w pracy zawodowej specjalizował się również w promocji i marketingu. Scenarzysta i aranżer wielu ekspozycji zbiorowych i indywidualnych stoisk na wystawach i targach międzynarodowych w kraju i zagranicą. Były wieloletni szef działu promocji w korporacji energetycznej, budującej elektrownie w Europie i Azji. W czasie kilkuletniej pracy w Indiach uczestniczył wraz z rodziną w ekumenicznych działaniach miejscowej diaspory chrześcijańskiej. Obecnie członek ekumenicznego Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”. W Komitecie Organizacyjnym V Zjazdu – odpowiedzialny za promocję.

||
*Ks. Jerzy Below*
|.|Duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dziennikarz, redaktor naczelny dwutygodnika „Zwiastun Ewangelicki”, najpoczytniejszego pisma ewangelickiego w kraju. Dwutygodnik jest najstarszym pismem ukazującym się w Polsce. Pierwszy numer pojawił się 15 stycznia 1863 r., założył je w Warszawie ks. Leopold Otto. Obecnie „Zwiastun Ewangelicki” wydawany jest w Bielsku-Białej przez Wydawnictwo „Augustyna”, którego działalnością od 1997 roku ks. Jerzy Below także kieruje.
Wiceprzewodniczący Wydziału ds. Komunikacji Luterańskich Kościołów Mniejszościowych w Europie (KALME) działającego przy Światowej Federacji Luterańskiej.

||
*Archimandryta Benedict Ioannou*
Duchowny i teolog Patriarchatu Ekumenicznego w Konstantynopolu, pracujący w Biurze Sekretariatu Generalnego Świętego Synodu. W styczniu 2000 r. desygnowany przez Patriarchat Ekumeniczny z Konstantynopola na stałego przedstawiciela Patriarchatu w Światowej Radzie Kościołów z siedzibą w Genewie; tę funkcję sprawuje po dziś dzień. W czerwcu 2003 r. wybrany na członka Komitetu Centralnego Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) podczas 13. Zgromadzenia Ogólnego KEK w Trondheim (Norwegia).

||
*Zdzisław Bielecki*
|.|Współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów ze strony katolickiej (od 1998 r.). Założyciel i prezes Fundacji D.O.M. (Dzieło Odbudowy Miłości). Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Konsultant Abrahamic Forum ICCJ (Forum Abrahamicznej przy Międzynarodowej Radzie Chrześcijan i Żydów). Publicysta i realizator filmów dokumentalnych, były ekspert Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wykładowca dziennikarstwa na UW i UKSW.
Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów powstała w czerwcu 1997 r. podczas organizowanych przez Fundację D.O.M. Dni Tatarów z okazji 600-lecia osadnictwa tej społeczności na ziemiach polskich. Działalność Rady spotkało się z uznaniem Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. W jej zarządzie zasiada delegat EP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów.
Fundacja D.O.M. powstała w 1991 r. Jest organizacją oświatowo-charytatywną powołaną dla niesienia pomocy ubogim i odrzuconym oraz promowania postaw nieobojętnych wobec otaczającej rzeczywistości. Angażuje się także w inicjatywy na rzecz dialogu i pokoju. Jest inicjatorem wspólnych modlitw o pokój z udziałem muzułmanów, które są obecnie znane jako Dzień Islamu w Kościele katolickim (od 2001 r. w kalendarium Episkopatu Polski). Działania D.O.M. adresowane są również do mniejszości narodowych i wyznaniowych w Polsce jak grekokatolicy, prawosławni, ewangelicy, Litwini, Tatarzy, muzułmanie, Żydzi.

||
*Anna Bieńkowska*
Odpowiedzialna za wspólnotę „Chemin Neuf” w Polsce. Osoba konsekrowana we wspólnocie. Aktywnie uczestniczyła w polskich przygotowaniach do XV Światowego Dnia Młodzieży oraz Jubileuszu Młodych 2000 w Rzymie. Z wykształcenia lekarz.

||
*Bp Władysław Blin*
|.|Ordynariusz Witebska, młodej diecezji na Białorusi, erygowanej przez Jana Pawła II 13 października 1999 r. Bp Blin zaraz po przyjęciu sakry biskupiej zajął się tworzeniem w diecezji podstawowych jej struktur, szukał ciągłego wsparcia materialnego i personalnego innych kościołów lokalnych. Wcześniej przez ponad 10 lat był proboszczem katedry w Mohylewie; w tym czasie odnowił tę świątynię i zorganizował festiwal muzyki religijnej „Mahutny Boża”, który jest dziś jedną z największych imprez kulturalnych, nie tylko chrześcijańskich, na Białorusi.

||
*Prof. Rocco Buttiglione*
|.|Minister ds. europejskich Włoch. Założyciel Partii Demokratyczno-Chrześcijańskiej, związanej z partią Casa delle Liberta Silvio Berlusconiego. Członek Komisji Wolności, Praw Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu w Strasburgu. Członek delegacji Parlamentu Europejskiego ds. Redakcji Karty Praw Podstawowych. Wieloletni członek Demokracji Chrześcijańskiej, później Włoskiej Partii Ludowej (PPI). Członek ruchu Comunione e Liberazione. Znany publicysta katolicki.

||
*Prof. Jerzy Buzek*
|.|Były premier RP i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej. Z wykształcenia energetyk, profesor nauk technicznych, pracownik Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach, Akademii Polonijnej w Częstochowie i Politechniki Opolskiej. Doktor honoris causa Uniwersytetów w Dortmundzie i Seulu. Przewodniczący I Zjazdu „Solidarność” 1981 i zespołu ekspertów gospodarczych AWS 1997.

||
*Prof. Krzysztof Byrski*
Profesor indologii w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor Uniwersytetu Hinduskiego w Benaresie, habilitował się w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1997-2003 dyrektor Instytutu Orientalistycznego UW i współzałożyciel Studium Stosunków Międzykulturowych w tym Instytucie. W latach 1997-2000 członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1993-1996 ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Indiach. Zajmuje się dziejami cywilizacji indyjskiej i wzajemnymi relacjami cywilizacji europejskiej i indyjskiej. Jest przewodniczącym Komitetu Inicjującego Nominację o. Mariana Żelazka do Pokojowej Nagrody Nobla. Członek Klubu Inteligencji Katolickiej, aktualnie wybrany do jego komisji rewizyjnej.

||
*Michel Camdessus*
|.|Były szef Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W 1998 roku miesięcznik „Global Finance” umieścił go na 6. miejscu w rankingu finansistów, którzy „rządzą światem”. Otwarcie przyznaje się do swego katolicyzmu, co w środowisku finansistów uchodzi za wyjątkowe.

||
*Agnieszka Chrabołowska*
Członkini Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa Ducha”, odpowiedzialna za kontakty z uczestnikami zagranicznymi Zjazdu. Studentka Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Była członkini zarządu Stowarzyszenia Młodych Dziennikarzy „Polis”.

||
*s. Małgorzata Chmielewska*
Od lat zaangażowana w pracę z najuboższymi, przełożona polskich domów Wspólnoty „Chleb Życia”. zajmującej się bezdomnymi. Jest absolwentką Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przymierzała się do wstąpienia do zakonu benedyktynek, a w latach 80. była u małych sióstr Karola de Foucauld. W 1990 roku wstąpiła do wspólnoty „Chleb Życia” w Bulowicach k. Kęt. Śluby wieczyste złożyła w 1998 roku we Francji. W Polsce prowadzi domy dla bezdomnych, chorych, samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. Do tej pory z ich pomocy skorzystało kilka tysięcy osób, w większości kobiet, 200 dzieci wspieranych jest stypendiami, kilkunastu bezrobotnych ma zajęcie.
Działalność s. Chmielewskiej była wielokrotnie nagradzana: Medalem św. Jerzego, tytułem Kobiety Roku 1996 (przyznawanym przez czytelników miesięcznika „Twój styl”), Medalem 400-lecia Warszawy, wyróżnieniem „Człowiek człowiekowi”, Nagrodą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy.

||
*Dr Marek Cichocki*
|.|Dyrektor programowy Centrum Studiów Międzynarodowych. Germanista, filozof. Absolwent studium podyplomowego w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Nauk Społecznych przy Polskiej Akademii Nauk, pracownik naukowy UW. Doktor nauk humanistycznych. Stypendysta Instytutu Badań o Człowieku w Wiedniu, stypendysta Fundacji im. Konrada Adenauera. Autor wielu artykułów na temat integracji europejskiej oraz niemieckiej polityki zagranicznej. Publikuje w „Rzeczpospolitej”, „Życiu” i „Tygodniku Powszechnym”, a także w miesięcznikach, m.in.: „Res Publica Nowa”, „Więź”, „Znak”.

||
*Ks. dr Keith Clements*
|.|Sekretarz Generalny Konferencji Kościołów Europejskich (KEK). Brytyjski duchowny Kościoła Baptystów. Był jednym z trzech przedstawicieli KEK uczestniczących w 1999 r. w zgromadzeniu Synodu Biskupów dla Europy, w wyniku którego powstała papieska adhortacja „Ecclesia in Europa”. Założona w 1959 r. Konferencja Kościołów Europejskich jest wspólnotą 136 Kościołów prawosławnych, protestanckich, anglikańskich i starokatolickich ze wszystkich państw naszego kontynentu. Należą do niej także 43 organizacje ekumeniczne. W ramach KEK działają trzy komisje: „Kościół i Społeczeństwo”, która monitoruje prace instytucji europejskich, „Kościoły w Dialogu” – zajmująca się dialogiem teologicznym i „Kościoły Solidarne” – zajmuje się solidarnością między Kościołami, pracą z imigrantami i problemami kobiet. Biura KEK znajdują się w Genewie, Brukseli i Strasburgu. Autor „The Churches of Europe as Witnesses to Healing” (World Council of Churches 2003).

||
*Prof. Emil Constantinescu*
|.|Były prezydent Rumunii, jeden z liderów Narodowej Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Chłopskiej. Jako głowa państwa i lider rządzącej koalicji centroprawicowej Constantinescu miał duży udział w doprowadzeniu do wizyty Papieża w Bukareszcie – pierwszej papieskiej pielgrzymki do kraju w większości prawosławnego – przełamując uprzednio obawy Rumuńskiego Kościoła Prawosławnego.

||
*Karina i Andriej Czerniak*
Założyciele klubu „Hosanna” z Moskwy. Prawosławni, świeccy ewangelizatorzy. Uczniowie o. Aleksandra Mienia, słynnego moskiewskiego intelektualisty i duszpasterza zamordowanego w niewyjaśnionych okolicznościach na początku lat 90. Karina Czerniak jest również redaktorem naczelnym chrześcijańskiego czasopisma dla młodzieży „Doroga wmiestie” (Wspólna droga), które, oprócz tematów poświęconych prawosławiu, informuje także o ruchach młodzieżowych w Kościele katolickim. Wspólnota „Hosanna” powstała pod koniec lat 70-tych. Organizuje liczne spotkania i konferencje o charakterze ewangelizacyjnym i kulturalnym. Prowadzi też systematyczne szkoły ewangelizacji. Jej członkowie, z błogosławieństwem Patriarchy Moskwy i Całej Rusi Aleksieja II, wielokrotnie odwiedzali wspólnotę braci z Taizé. Każdego roku uczestniczą w Europejskich Spotkaniach Młodych.

||
*Dr Piotr M. A. Cywiński*
|.|Przewodniczący Rady Forum Świętego Wojciecha. Historyk mediewista. Doktoryzował się w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. W latach 1996-2000 wiceprezes, a od 2000 prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Współpracuje z międzynarodową organizacją Pax Romana. Członek Zespołu Episkopatu Polski ds. rozmów z Kościołem grekokatolickim na Ukrainie. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Redaktor naczelny internetowego serwisu informacyjnego Diapozytyw.pl. Członek Konsultacyjnej Rady Środowiskowej ds. Organizacji Pozarządowych przy Narodowej Radzie Integracji Europejskiej.

||
*Zofia Dietl*
|.|Studentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Gnieźnieńskiego: „Europa Ducha”. Sekretarz IV Zjazdu Gnieźnieńskiego: „Quo vadis Europo?” i b. sekretarz Rady Forum Świętego Wojciecha. Członek warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. W KIK zajmowała się tworzeniem systemów formacji młodzieżowych. Uczestniczyła w wielu akcjach pojednania i dialogu z młodzieżą niemiecką i ukraińską. Należy do Wspólnoty Neokatechumenalnej.

||
*Dr Krzysztof Dorosz*
Pisarz, poeta, eseista, dziennikarz. Redaktor naczelny ewangelickiego miesięcznika religijno-społecznego „Jednota”, poświęcającego wiele uwagi problematyce ekumenicznej – zarówno krajowej, jak i zagranicznej.

||
*Michał Drozdek*
|.|Prezes Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Ignacego Paderewskiego. Redaktor naczelny dwumiesięcznika „Znaki Nowych Czasów”. Były doradca marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego i premiera Jana Olszewskiego. Były pracownik Ośrodka Badania Opinii Publicznej. Przygotowywał Obywatelski Projekt Konstytucji. Współzałożyciel, sekretarz szkoleniowy i były członek Naczelnej Rady Politycznej Porozumienia Centrum. Były członek Zarządu Głównego reaktywowanego Stronnictwa Pracy. Studiował filozofię i socjologię na KUL.

||
*Jan Drzewiecki*
Członek Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Gnieźnieńskiego. Delegat III Powojennego Synodu Diecezji Gnieźnieńskiej. Członek Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej oraz Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej parafii błogosławionego Radzima Gaudentego. Przewodniczący P.O.A.K. Organizator programu pomocowego i doradztwa dla bezrobotnych z parafii.

||
*Prof. Aniela Dylus*
|.|Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych. Kierownik Katedry Etyki Gospodarczej i Polityki Gospodarczej Współtwórca Studium Generale Europa. Specjalistka od etyki gospodarczej i społecznego nauczania Kościoła. Studiowała ekonomię, teologię oraz etykę. Należy m.in. do Europejskiego Stowarzyszenia Etyków „Societas Ethica” i Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej. Jest autorką wielu prac z dziedziny etyki rynkowej. Autorka książki (m.in.): „Moralność krańcowa jako problem dla katolickiej nauki społecznej” (1992), „Gospodarka. Moralność. Chrześcijaństwo.” (1994), „Zmienność i ciągłość. Polskie transformacje ustrojowe w horyzoncie etycznym” (1997), „Globalny rynek i jego granice” (2001).

||
*O. Laurent Fabre SJ*
|.|Założyciel wspólnoty „Chemin Neuf” (w 1971 r.). Był wówczas młodym jezuitą w Lyonie. Wspólnota „Chemin Neuf” jest to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się ruchów apostolskich powstałych we Francji po Soborze Watykańskim II. Małżeństwa, rodziny, młodzież, księża, osoby konsekrowane żyją razem, starając się iść za Chrystusem pokornym i ubogim. Służą Kościołowi, Ewangelii i światu, pragnąc przywrócić jedność w Kościele, między ludźmi i w społeczeństwie. Podstawą formacji stanową „Ćwiczenia duchowe” św. Ignacego. Chemin Neuf czerpie także z duchowości charyzmatycznej. Obecnie ze Wspólnotą jest związanych ok. 10 tys. osób. Jedni żyją pod tym samym dachem (fraternie życia), inni (fraternie dzielnicowe) spotykają się kilka razy w tygodniu na nieszporach i jutrzni, wspólnie spędzają jeden z wieczorów. Chemin Neuf prowadzi swą misję w ponad 50 krajach, a na trwałe jest zakorzeniona w 20 z nich, w tym i w Polsce. W ramach Wspólnoty od 1996 r. istnieje także kapłański instytut zakonny, którego przełożonym generalnym jest o. Fabre.

||

||
*Kard. Józef Glemp*
|.|Prymas Polski. Metropolita warszawski. Od ponad 20 lat stoi na czele Konferencji Episkopatu Polski. Kustosz relikwii św. Wojciecha. Przeprowadził Kościół w Polsce przez okres stanu wojennego i burzliwy czas budowania w Polsce demokracji. Przewodniczył II Polskiemu Synodowi Plenarnemu. Za jego rządów doszło do podpisania i ratyfikacji Konkordatu. Ordynariusz na terenie Polski dla Kościołów Wschodnich nie mających swojego ordynariusza, członek watykańskiej Kongregacji Kościołów Wschodnich, Papieskiej Rady Kultury i opiekun Duszpasterstwa Polonii Zagranicznej. Teolog, prawnik kanonista, publikacje z zakresu prawa rzymskiego.

||
*Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz*
|.|Wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR), była prezes NBP, związana z charyzmatyczną Odnową w Duchu Świętym. W latach 1992-2000 prezes Narodowego Banku Polskiego. Autorka wielu prac naukowych oraz współautorka podręcznika z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego.

||
*Prof. Jan Grosfeld*
Profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Instytucie Politologii, kierownik katedry Współczesnej Myśli Społecznej Kościoła. Wykłada antropologię polityczną oraz żydowskie korzenie chrześcijaństwa. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Członek Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.
Publicysta, tłumacz. Autor m.in.: „Krzyż i gwiazda Dawida” (1998), „Czekanie na Mesjasza” (2003). Od 1985 r. wraz z żoną uczestniczy w Drodze Neokatechumenalnej.

||
*Prof. Stanisław Grygiel*
|.|Profesor filozofii i wykładowca na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim, w Instytucie nauki o małżeństwie i rodzinie im. Jana Pawła II. Dyrektor nowoutworzonej tam katedry Karola Wojtyły. Ma ona zajmować się badaniem myśli K. Wojtyły i jej wpływu na antropologię filozoficzną i teologiczną.

||
*Irena i Jerzy Grzybowscy*
|.|Założyciele i liderzy ruchu „Spotkania Małżeńskie” („Encounters of Married Couples”) w Europie środkowo-wschodniej. Ruch powstał w Polsce na przełomie 1977-78 r. na podstawie jednego z programów ruchu „Marriage Encounter”. Rozwój polskiej wersji programu, jeszcze za czasów władzy komunistycznej, doprowadził do stworzenia w Polsce własnej duchowości ruchu, jednoznacznie określającego się jako rekolekcyjny, mocno zakorzeniony w polskiej religijności i tradycji. Podobne spotkania zaczęto organizować w innych krajach byłego bloku postkomunistycznego, gdzie początkowo odbywały się one w całkowitej konspiracji. Dziś z jego bogactwa korzystają Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Łotysze, Mołdawianie, Rosjanie, Słowacy i Rumuni.

||
*Bp Joseph Homeyer*
Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE), biskup Hildesheim w Niemczech. Wyświęcony na kapłana w 1958 roku. W latach 1972 – 1983 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Niemiec. Święcenia biskupie przyjął 13 listopada 1983 roku. Obecnie w ramach Konferencji Episkopatu Niemiec przewodniczy Komisji Społecznej oraz jest członkiem grupy kontaktowej Episkopatów Niemiec i Polski, jak również członkiem Grupy Dyskusyjnej Protestancko-Katolickiej.
COMECE powstała w 1980 i skupia obecnie konferencje biskupie 15 krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Na czele organizacji stoi obecnie bp Josef Homeyer z Hildesheim (Niemcy). Episkopaty 10 krajów ubiegających się o członkostwo w UE, w tym Polski, mają status członków-obserwatorów.

||
*Prof. Danuta Hübner*
|.|Minister ds. europejskich. Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej. Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmującą się sprawami europejskimi. Doprowadziła do zakończenia negocjacji o członkostwo Polski w OECD. Wieloletni członek komitetu wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Rozwoju w Genewie. Była przewodnicząca Społecznej Rady Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania. Pełniła funkcję zastępcy Sekretarza Wykonawczego w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie oraz funkcję Sekretarza Wykonawczego w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ. Profesor nauk ekonomicznych.

||
*Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski*
Założyciel i prezes Fundacji Brata Alberta, niosącej pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie poprzez prowadzenie tzw. schronisk dla niepełnosprawnych i świetlic terapeutycznych oraz organizowanie warsztatów terapii zajęciowej. Duszpasterz Ormian w Polsce. Laureat Medalu Świętego Jerzego – honorowej nagrody „Tygodnika Powszechnego” przyznawanej za „zmagania ze złem i uparte budowanie dobra w życiu społecznym”. Prowadzona przez niego Fundacja sprawuje opiekę nad ponad tysiącem osób.

||
*Krzysztof Jankowiak*
Rzecznik prasowy Ruchu Światło-Życie, popularnie nazywanego „Oazą”. Prawnik, członek Krajowej Rady Katolików Świeckich. Redaktor naczelny „Wieczernika” – pisma formacyjnego Ruchu Światło-Życie. Wraz z żoną prowadzi kursy naturalnego planowania rodziny. „Oaza” skupia dzieci, młodzież, dorosłych, jak również duchownych, członków instytutów świeckich oraz całe rodziny. Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii w tzw. wspólnoty wspólnot.

||
*Mira Jankowska*
Prezes Stowarzyszenia Integracji Świata Pracy LABOR, które integruje trzy środowiska Świata Pracy: przedsiębiorców, pracujących i bezrobotnych. Celem Stowarzyszenia LABOR jest przemiana mentalności – pomoc w przeobrażaniu sposobu myślenia pojedynczego człowieka oraz całych społeczności z destrukcyjnego na konstruktywny, z roszczeniowego na proaktywny. Stowarzyszenie pragnie uczyć się i pomagać innym zrozumieć „kim jestem jako: człowiek, chrześcijanin, Polak-obywatel, Europejczyk, człowiek pracy”.
Działania Stowarzyszenia mają dwojaki charakter: formacyjno-duchowy, obejmujący także duchowość pracy oraz praktyczno-pomocowy służący kształtowaniu „postawy przedsiębiorczej”, by być twórczym pracownikiem i odpowiedzialnym przedsiębiorcą.
LABOR wspiera także osoby bez pracy w procesie wychodzenia z bezrobocia, inicjuje wspólne działanie bezrobotnych, przedsiębiorców i pracujących. Stowarzyszenie zapobiega poczuciu opuszczenia u tych, którzy są pracy pozbawieni, dopomaga im przez formację duchową w przezwyciężaniu negatywnych skutków psychologicznych tej sytuacji, a także wspiera ich w poszukiwaniu nowych miejsc pracy lub tworzeniu ich sobie. Stowarzyszenie LABOR jest apolityczne, tworzą je świeccy katolicy.

||
*Maria Jernajczyk*
Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, studentka podyplomowego Laboratorium Reportażu na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Redaktor strony internetowej Forum Świętego Wojciecha i strony głównej V Zjazdu Gnieźnieńskiego www.euroforum.pl.

||
*Ks. Stanisław Jurczuk*
Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Członek komitetu honorowego Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Organizator i przewodnik Pieszych Pielgrzymek Niepełnosprawnych na Jasną Górę. Współinicjator prężnie działającego parafialnego zespołu Caritas przy kościele św. Józefa Oblubieńca na warszawskim Kole.

||
*Teresa Kapela* (d. Honowska)
Członkini Komitetu Organizacyjnego V Zajazdu Gnieźnieńskiego odpowiedzialna za oprawę wizualną. Wspólnota „Chemin Neuf”. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów w Duszpasterstwie Akademickim „Beczka”, zaangażowana w początki ruchu Taize w Polsce i niezależny ruch studencki. Wraz z mężem uczestniczy w misjach Wspólnoty „Chemin Neuf” w Rosji. Członek KIK. Matka piątki dzieci.

||
*Roman Kluska*
|.|Przedsiębiorca, twórca i były szef firmy Optimus. W 2000 r. poświęcił się działalności charytatywnej. Główny sponsor budowy sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach i Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej „Arka” w Gródku nad Dunajcem, za co otrzymał statuetkę „Ziarnko Gorczycy”. Obecnie nadzoruje osiem przedsięwzięć charytatywnych. Jednym z nich jest firma ProDoKs (Promotor Dobrej Książki), która wydaje i dystrybuuje za darmo książki i kasety wideo – głównie o tematyce religijnej.

||
*Ks. Jan Kojło*
Dyrektor prawosławnego Radia Orthodoxia z Białegostoku – pierwszej w Polsce rozgłośni prowadzonej przez prawosławnych. Na antenie stacji można usłyszeć czytania i komentarze do Pisma Świętego, transmisje nabożeństw, rozmowy na tematy teologiczne i etyczne oraz nauczanie religii. Poruszane są tam również tematy społeczne, kulturalne i religijne dotyczące środowiska lokalnego. Zgodnie z koncesją na antenie radia nie ma reklam ani audycji sponsorowanych.

||
*Abp Tadeusz Kondrusiewicz*
|.|Arcybiskup metropolita Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie. Wcześniej administrator apostolski dla katolików w europejskiej części Rosji. Zabiega o wizytę Jana Pawła II w Rosji. Prowadzi dialog z prawosławiem, broni prawa katolików. Walczy z nazywaniem działalności Kościoła katolickiego „prozelityzmem”. Zamiast tego mówi o „powrocie do normalności w dziele Ewangelizacji”.

||
*Ewa Kowalewska*
|.|Dyrektor Human Life International (HLI) i prezes Forum Kobiet Polskich, zrzeszającego ponad 50 organizacji kobiecych. HLI to światowy ruch, który zawiązał się w Stanach Zjednoczonych, gdzie w latach 70. o. Paul Marx OSB zajął się krzewieniem idei godności życia ludzkiego. W Klubie Przyjaciół Ludzkiego Życia, w którym działa E. Kowalewska, działa ok. 7 tys. osób, a roczny przyrost stanowi ok. dwóch tysięcy.

||
*Emilia Klepacka*
Urodzona w 1982 r., wychowana w Anglii, pełni funkcję dyrektora koordynującego działania europejskiego oddziału organizacji World Youth Alliance (Światowe Przymierze Młodzieży) w Brukseli. Jednym z zadań WYA jest promowanie Kultury Życia. Jako rzecznik Forum Młodzieży przy ONZ przemawiała na specjalnej sesji podczas Zgromadzenia Ogólnego. Jest członkiem rady młodzieżowej inicjatywy Youth 2000, niedawno wyróżnionej przez Ojca Świętego. Pomaga delegacjom rządowym krajów rozwijających się w sformułowaniu wniosków, które mogłyby być przyjęte przez ONZ. Ostatnio pracując przy projekcie Europe4Family rozwijała kontakty w Brytyjskim Parlamencie. Kończy studia prawnicze na Uniwersytecie w Cambridge.

||
*Radosław Krawczyk*
Przedstawiciel Ruchu Rodzin Nazaretańskich – międzynarodowego katolickiego ruchu apostolstwa rodzin założonego przez ks. prof. Tadeusza Dajczera w Warszawie w 1985r., w celu pogłębienia życia Ewangelią w oparciu o komunię z Chrystusem w codzienności. Komunia ta realizowana jest zarówno w wymiarze indywidualnego dialogu z Bogiem, jak i z Chrystusem obecnym w drugim człowieku. Istotnym rysem duchowości RRN jest jego maryjność, rozumiana zarówno chrystocentrycznie, jak i eklezjalnie. Członkowie Ruchu w Matce Bożej widzą Matkę Kościoła i dlatego zawierzają się Jej na wzór św. Jana Apostoła (por. RM 45). Przez zawierzenie się Maryi oddają się na wyłączną służbę Kościołowi. Pomimo międzynarodowego charakteru, RRN funkcjonuje w oparciu o strukturę diecezjalną w celu podkreślenia szczególnej więzi z Kościołem lokalnym. Ruch Rodzin Nazaretańskich działa obecnie w 23 krajach Europy i w 11 krajach na innych kontynentach.

||
*Dr Friedrich Kronenberg*
|.|Przewodniczący Maximilian-Kolbe-Werk – stowarzyszenia niosącego pomoc socjalną, medyczną i finansową byłym więźniom obozów zagłady i koncentracyjnych oraz gett. Powołało je w 1973 r. – w dwa lata po beatyfikacji ojca Kolbego – kilkanaście niemieckich stowarzyszeń katolickich, by przyczynić się do polsko-niemieckiego oraz żydowsko-niemieckiego pojednania przez wsparcie dla ofiar hitleryzmu. Dzieło utrzymuje domy starców, organizuje pomoc terapeutyczną, poradnictwo oraz pobyty wakacyjne w Niemczech dla byłych ofiar obozów, umożliwiając im wzajemne poznanie i osobiste kontakty. W tego rodzaju pobytach uczestniczy rocznie ok. 400 osób.

||
*Tomasz Królak*
Ur. 1963 r. – dziennikarz, publicysta, zastępca redaktora naczelnego Katolickiej Agencji Informacyjnej. Absolwent polonistyki KUL; publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Więzi”, „Spotkaniach”. W latach 1996-2002 szef katolickiego magazynu informacyjnego „Czasy” i współautor cyklu dokumentalnego „Świat Jana Pawła II” (TVP1). Autor książek: „Kontemplacja i zdradzony świat. Rozmowy z prof. Stefanem Swieżawskim” (W drodze 1999), „Ślady. Świat o Janie Pawle II” (z Grzegorzem Szuplewskim) oraz „Pontyfikat dla świata” (Edycja św. Pawła 2003). Laureat Nagrody Specjalnej im. Bolesława Prusa (1999); nominowany do nagrody dziennikarskiej im biskupa Jana Chrapka „Ślad” (2003).

||
*Prof. Piotr Kryczka*
|.|Kierownik Katedry Socjologii Rodziny i Wychowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zajmujący się rodziną (m.in. kierunkami przemian współczesnej rodziny). Współorganizator Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli i prodziekan WNS KUL ds. tej Filii w latach 1990-1999.

||
*Dr Jan Kułakowski*
|.|Doktor prawa, absolwent Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii. W latach 1976–1979 Sekretarz Generalny Światowej Konfederacji Pracy; wybrany ponownie na to stanowisko w roku 1977, 1981 oraz 1985. Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny; szef Misji Rzeczpospolitej Polskiej przy Wspólnotach Europejskich w Brukseli (1990-1996). Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Pełnomocnik Rządu RP do spraw negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej (1998-2001). Członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej oraz Grupy Refleksyjnej przy Prezydencie RP. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzonej Polski (1995) oraz Orderem Orła Białego (2002). Członek Królewskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Belgii. Autor i współautor licznych raportów, dokumentów, artykułów i opracowań poświęconych problematyce międzynarodowego ruchu związkowego oraz zagadnieniom wynikającym ze stosunków Unia Europejska – Polska.

||
*Andrzej Kuźma*
Urodzony 29.09.1967 na Podlasiu. Studia teologiczne ukończył w prawosławnym Instytucie Świętego Sergiusza w Paryżu, następnie studiował w Instytucie Studiów Wyższych w Chambesy k. Genewy. Jest pracownikiem naukowym w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i w Prawosławnym Seminarium Duchowym w Warszawie. Uczestniczy w ruchu ekumenicznym; od 2000 roku jest członkiem Komitetu Centralnego Europejskiej Konferencji Kościołów.

||
*Aleksander Kwaśniewski*
|.|Prezydent Polski. Twórca i lider Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej (późniejsze SLD). Wcześniej członek władz Socjalistycznego Związku Studentów Polskich, redaktor naczelny tygodnika „ITD” i „Sztandaru Młodych”. Działacz PZPR do czasu jej rozwiązania. Były minister ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej, później członek Rady Ministrów oraz szef Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów. Jedna z ważniejszych postaci po stronie rządowej przy „Okrągłym Stole”. Zwyciężył w wyborach prezydenckich w 1995 r., pokonując Lecha Wałęsę. W 2000 r. wybrany w pierwszej turze na następną, pięcioletnią kadencję.

||
*Kard. Karl Lehmann*
|.|Przewodniczący Konferencji Biskupów Niemiec. Jest jednym z czołowych współczesnych teologów niemieckich. W latach 1974-84 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. W 1986 r. Jan Paweł II powołał go do Kongregacji Nauki Wiary, a następnie, po dwóch kadencjach, w 1998 r. – do Kongregacji Biskupów. W 1991 r. Ojciec Święty mianował bp. Lehmanna specjalnym sekretarzem Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Europy w Rzymie, a w 1993 r. został on jednym z dwóch wiceprzewodniczących Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE). W 1987 r. został wiceprzewodniczącym, a od września 1993 roku stoi na czele Konferencji Biskupów Niemieckich.
Kardynał Karl Lehmann jest doktorem honoris causa kilku uczelni katolickich, w tym dwóch polskich: Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie (1997) i Uniwersytetu Opolskiego (2002).

||
*Chiara Lubich*
|.|Założycielka ruchu „Focolari” w 1943 r. w Trydencie – oficjalnie uznanego przez Stolicę Apostolską w 1964 r. Za wkład na rzecz dialogu międzyreligijnego uhonorowana w 1999 r. Nagrodą Praw Człowieka. Laureatka wielu nagród międzynarodowych, m.in. Nagrody Pokojowej UNESCO (1996 r.) czy nagrody Kościoła Anglikańskiego. Nadano jej 13 doktoratów honoris causa, m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1996 r. Jest autorką 33 książek, przetłumaczonych na 21 języków.
Ruch „Focolari” pragnie realizować testament Jezusa – „Aby wszyscy byli jedno”. Modli się o jedność w rodzinach, życiu społecznym, wśród młodych, w parafiach, seminariach, diecezjach, zakonach, angażuje się w dialog ekumeniczny. „Fokolarini” mogą wybrać życie konsekrowane (pracują zawodowo, tworzą kilkuosobowe wspólnoty) lub pozostawać w rodzinach (wolontariusze). Są też księża „fokolarini” pracujący w diecezjach lub posługujący wspólnotom.
Do Polski Dzieło Maryi dotarło w latach 60. z NRD. Dwoje Włochów – lekarka Anna Fratta w 1974 r., i anestezjolog Roberto Saltini, w 1979 r. zapoczątkowali pierwszą żeńską i męską wspólnotę konsekrowanych w Polsce. Z Dziełem Maryi utrzymuje kontakt ok. 7 mln osób w 182 krajach na wszystkich kontynentach. W Polsce kontakt z Dziełem utrzymuje ok. 4,5 tys. osób.

||
*Marie-Héle`ne Mathieu*
|.|Wspólnie z Jeanem Vanierem założyła w 1971 roku wspólnoty „Wiara i Światło”, w których osoby upośledzone umysłowo są traktowane jak partnerzy i w jak największym zakresie włączane w normalny rytm życia, dzięki czemu ujawniają swoje liczne dary. Wspólnoty te skupiają osoby upośledzone, ich przyjaciół i rodziców. Dążą do tego, aby osoby upośledzone umysłowo w jak największym zakresie włączyć – dzięki przyjaźni – w normalny rytm życia. Relacje mają charakter maksymalnie partnerski. Ruch przeciwstawia się tradycyjnie rozumianej postawie charytatywnej, rozumianej jako pomoc słabym ze strony silnych.
Nauczycielka, pedagog specjalny. Założycielka Chrześcijańskiego Biura Osób Niepełnosprawnych w Paryżu (OCH). Wieloletni redaktor naczelny kwartalnika „Ombres et Lumiere” – chrześcijańskiego pisma osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół. Pierwsza kobieta, która wygłosiła konferencję rekolekcyjną w katedrze Notre Dame w Paryżu (1998 r.). W latach 1971–2000 r. była koordynatorem międzynarodowym ruchu „Wiara i Światło”. W 1984 r. otrzymała nominację na członka Papieskiej Rady ds. Świeckich. Została wyróżniona francuską Legią Honorową.
Ruch „Wiara i Światło” liczy obecnie ok. 1,4 tys. wspólnot w ok. 73 krajach. W Polsce pierwsze wspólnoty „Wiara i Światło” powstały w 1978 roku. Dziś istnieje tu ok. 170 wspólnot, każda z nich liczy ok. 30-40 członków.

||
*Tadeusz Mazowiecki*
|.| Pierwszy niekomunistyczny premier powojennej Polski. Wieloletni lider i do 1995 r. przewodniczący Unii Wolności. Jeden z założycieli warszawskiego KIK. Był wśród protestujących robotników Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. Współzałożyciel i redaktor naczelny „Więzi” (1958–1981), a w 1981 r. tygodnika „Solidarność”. Internowany po ogłoszeniu stanu wojennego. W 1989 r. uczestniczył w obradach „Okrągłego Stołu”. W latach 1992-1995 specjalny sprawozdawca konfliktu w byłej Jugosławii, wyznaczony przez Komisję Praw Człowieka ONZ. Podał się do dymisji na znak protestu przeciw bierności wspólnoty międzynarodowej. Publicysta i polityk, studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie we władzach Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, której jest współzałożycielem.

||
*O. Krzysztof Mądel SJ*
Specjalista w zakresie katolickiej nauki społecznej. Jezuita, teolog moralista. Ekspert Centrum im. Mirosława Dzielskiego w Krakowie. Zajmuje się etyką rynku i demokracji. Publicysta i obserwator przemian społecznych w Polsce. Pisuje felietony do „Businessman Magazine”.

||
*Prof. Aleksander Mikołajczak*
Dyrektor Naukowy Kolegium Europejskiego w Gnieźnie (Collegium Europaeum Gnesnense). Wybitny filolog klasyczny i mediewista. Prowadzona przez niego uczelnia rozwija badania nad antycznym i chrześcijańskim dziedzictwem Europy. Służy m.in. propagowaniu idei jedności europejskiej w oparciu o wspólnotę dziedzictwa kulturowego. Kształci studentów w zakresie problematyki europejskiej popularyzując w społeczeństwie idee integracji i wyjaśniając w ich kontekście sens jednoczenia się narodów w duchu poszanowania ich kulturowej tożsamości. Przygotowuje liderów społecznych rozumiejących duchowe korzenie tożsamości europejskiej, ale przy tym posiadających odpowiedni poziom wiedzy praktycznej (prawniczej, pedagogicznej, językowej, informatycznej), pozwalający im z powodzeniem funkcjonować w rozrastających się instytucjach, współpracujących ze strukturami UE.

||
*Ryszard Montusiewicz*
Od kilkunastu lat uczestniczy z żoną w ewangelizacji prowadzonej przez Drogę Neokatechumenalną, w dziele „misji rodzin”, najpierw w Polsce, potem na Białorusi, obecnie w Ziemi Świętej. Każda z takich rodzin (jest ich w świecie ponad trzysta) została posłana osobiście przez papieża Jana Pawła II. Misja rodzin podejmowana jest w warunkach życia lokalnych społeczności, w relacji z miejscowym kościołem, jako inplantatio ecclesiae.
Pp. Montusiewiczowie mają dziewięcioro dzieci, synową i wnuka. Od ośmiu lat mieszka z żoną Lucyną i dziećmi w Tel Awiwie – Jaffie (Izrael), pośród chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Oboje współpracują z parafią pw. św. Antoniego i szkołami chrześcijańskimi w Ziemi Świętej.
Polonista, tłumacz, dziennikarz, korespondent Katolickiej Agencji Informacyjnej, Radia Watykańskiego, Polskiego Radia.

||
*Ks. prof. Ireneusz Mroczkowski*
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, profesor KUL. Obronił doktorat z teologii moralnej na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 2001 r. przeniósł się na Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wykładowca etyki na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Członek Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Starokatolickim Kościołem Mariawitów.

||
*Abp Henryk Muszyński*
|.|Metropolita gnieźnieński. Delegat Konferencji Episkopatu Polski do Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Członek Stałej Rady Synodu Biskupów, Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan. Były wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i przewodniczący Komitetu Krajowego Wielkiego Jubileuszu 2000. PrzewodniczącyKomisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. Profesor nauk biblijnych.
Promotor porozumienia polsko-niemieckiego oraz dialogu katolicko-żydowskiego. W latach 1989 – 1994 przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem. Abp Muszyński wraz z kard. Walterem Kasperem, był współautorem zasadniczych deklaracji biskupów polskich i niemieckich, jakie w procesie normalizacji stosunków między Niemcami a Polską ogłaszali biskupi obu naszych krajów na temat dialogu, pojednania i braterstwa. Od 1991 r. wraz z bp. Josefem Homeyerem z Hildesheimu jest współprzewodniczącym grupy kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec.

||
*Zbigniew Nosowski*
|.|Redaktor naczelny „Więzi”. Konsultor Papieskiej Rady ds. Świeckich. Członek zarządu warszawskiego KIK. Konsultor Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Niewierzącymi. Ukończył socjologię i teologię, studiował w Instytucie Ekumenicznym Światowej Rady Kościołów w Bossey (Szwajcaria). W młodości związany z Ruchem Światło-Życie, od 1983 r. członek ruchu Wiara i Światło.

||
*Karol Okęcki*
Dyrektor Wspólnoty-Matki „Arka” w Trosly-Breuil, gdzie przebywa od 1981 r. Historyk, mieszka we Francji od 1979 r. Wspólnoty „Arka” założył Jean Vanier w 1964 r. Jej członkowie stale żyją z osobami niepełnosprawnymi, starając się dzielić tymi darami, jakie ma do ofiarowania każda ze stron. Wiele uwagi przywiązują do rozwijania specyficznej duchowości osób z upośledzeniem umysłowym. Obecnie istnieje ponad 1,3 tys. takich wspólnot w 70 krajach świata. W Polsce istnieją trzy wspólnoty „Arki”: w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

||

||
*ks. Radosław Orchowicz*
Członek Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Gnieźnieńskiego. Diecezjalny
Duszpasterz Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kapelan Drużyny im.
Bolesława Chrobrego ZHP Gnieźnie.

||
*Dr Krzysztof Pawłowski*
|.|Rektor Wyższej Szkoły Biznesu (National-Louis University) w Nowym Sączu i Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie. Laureat Nagrody Kisiela 2002 – za to, że „zrobił z wiedzy kapitał”. Studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do 1989 r. szef laboratorium badawczego w Sądeckich Zakładach Elektro-Węglowych. Pierwszy człowiek w Polsce, który zrobił doktorat z fizyki, pracując w przemyśle. W habilitacji przeszkodziła mu kariera senatorska.

||
*Piotr Pawłowski*
|.|Założyciel i lider stowarzyszenia oraz miesięcznika „Integracja”. Niepełnosprawny, dziennikarz, społecznik. Pracuje na rzecz integracji i uwrażliwienia społeczeństwa polskiego na potrzeby oraz problemy niepełnosprawnych. Celem jego zaangażowania jest zwalczenie barier architektonicznych i mentalnych. Z wykształcenia jest pedagogiem. Znany jest jako twórca programów telewizyjnych i radiowych, zasiada w Radzie Muzeum Narodowego w Warszawie. Wielokrotnie nagradzany, m.in. otrzymał nagrodę Totus 2003 w kategorii „promocja człowieka, praca charytatywna oraz edukacyjno-wychowawcza”, a także Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego i Polcul Foundation z Australii oraz odznaczenie Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

||
*O. Mario Pezzi*
Urodził się 19.09.1942 w Gottolengo, Włochy. Wstąpił do Ojców Kombonianów w 1951 r. i otrzymał święcenia kapłańskie 18.03.1969r. Rozpoczął Drogę Neokatechumenalną w Rzymie w 1970 r., od 1971 we Włoszech (Lombardia, Sycylia), Portugalii, Kenii, Ugandzie i Sudanie. Od 1982 r. jest członkiem Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej razem z Kiko Arguello Carmen Hernandez. Od 1992r. inkardynowany w Diecezji Rzymskiej.

||
*O. Marek Pieńkowski OP*
W Zakonie Dominikanów od 1974 r.; przedtem uzyskał stopień doktora nauk matematycznych. Po ukończeniu studiów teologicznych, od 1982 r. wykładał logikę i filozofię przyrody na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów, w Krakowie, a potem w Warszawie.
Od 1999 r. prowadzi w Krakowie biuro ESPACES – dominikańskiego stowarzyszenia do spraw problemów integracji europejskiej (inne biura znajdują się w Brukseli, Strasbourgu i Berlinie)

||
*Bp Tadeusz Pieronek*
|.|Rektor i profesor Papieskiej Akademii Teologicznej. Przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej, był sekretarzem generalnym II Synodu Plenarnego w Polsce. Uhonorowano go m.in. Medalem św. Jerzego (nagroda “Tygodnika Powszechnego”, 1988 r.) i Doroczną Nagrodą Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana (1998 r.). Napisał ponad 200 artykułów naukowych, sprawozdań i recenzji. Spod jego ręki wyszło kilka podręczników o prawie kanonicznym. Od kiedy został sekretarzem generalnym Episkopatu Polski (lata 1993-98) stał się bardzo popularny wśród dziennikarzy. PAT kieruje od 1998 r.

||

||
*O. Marie-Dominique Philippe*
|.|Założyciel Wspólnoty św. Jana Apostoła, ur. W 1912 r. Spośród 11 rodzeństwa 7 zostało zakonnikami lub księżmi. Jeden z jego braci, o. Thomas Phillippe, także dominikanin, założył wraz z Jeaniem Vanierem wspólnoty „Arka”.
W 1930 o. Philippe wstąpił do Zakonu św. Dominika. Od 1937 r. jest wykładowcą filozofii i jest prawdopodobnie jednym z najstarszych profesorów tego przedmiotu na świecie.
Wykładał w seminarium Prowincji Paryskiej Dominikanów w Saulchoir, później w Uniwersytecie Katolickim we Fryburgu. Tu studiowali młodzi, którzy chcieli wstąpić do zakonu. Wobec tego, że nowicjat dominikanów w Paryżu był zamknięty, o. Philippe w 1975 r. w opactwie cysterskim w Lerins przyjął śluby pierwszych sześciu braci, zakładając w ten sposób nową wspólnotę zakonną.
Bracia otrzymują głęboką formację intelektualną i duchową. Modlą się cztery godziny na dobę, studiują filozofię i teologię, szczególnie myśl Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu.
Oprócz gałęzi męskiej powstały także wspólnoty żeńskie – siostry kontemplacyjne, apostolskie i maryjne, a także świeccy oblaci.
Wspólnota Św. Jana liczy ok. 550 braci, 245 sióstr kontemplacyjnych i 150 sióstr apostolskich. Obecni są w krajach Europy, Afryki, Ameryki i Azji w ponad 90 domach zakonnych.

||
*Marcin Przeciszewski*
|.|Historyk i dziennikarz. Prezes i redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej, konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, wiceprzewodniczący Rady Forum Świętego Wojciecha, prezes Fundacji Konferencji Episkopatu Polski na rzecz Wymiany Informacji Katolickiej. W latach 1991- 1994 redaktor naczelny Chrześcijańskiego Kwartalnika Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin: „Cienie i Światło”, w latach 1990 – 1993 kierownik działu religijnego tygodnika „Spotkania”. Od 1986 do 1991 roku wiceprzewodniczący międzynarodowego Ruchu Wiara i Światło. Żonaty, czworo dzieci.

||
*Beata Ratajczak*
Członek Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Gnieźnieńskiego. Od 1991 zaangażowana w działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gnieźnieńskiej; była Sekretarzem i Członkiem Zarządu Stowarzyszenia. Odpowiedzialna za instytucję przewodników katedralnych w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie.

||
*Prof. Andrea Riccardi*
|.|Założyciel Wspólnoty Św. Idziego (Sant’ Egidio). Historyk, wykładowca Terza Universita w Rzymie. Specjalizuje się w nowożytnej i najnowszej historii Kościoła. Jego Wspólnota liczy ponad 40 tys. członków. Podejmuje szereg inicjatyw: od opieki nad bezdomnymi, poprzez odwiedzanie więźniów, po animowanie wielkich spotkań międzynarodowych i mediacje w konfliktach politycznych (np. w 1992 r. negocjatorzy ze Wspólnoty doprowadzili do podpisania porozumienia kończącego wojnę domową w Mozambiku). Od 1987 r. Wspólnota organizuje coroczne spotkania przedstawicieli różnych religii modlących się – każdy według własnej tradycji – w intencji pokoju.

||
*Maria Rogaczewska*
|.|Doktorantka w Instytucie Socjologii UW, Zakład Psychologii Społecznej. Zainteresowania naukowe: przemiany więzi społecznych w Polsce w sferze rodziny i sfery publicznej, mgr filozofii po UW (dyplom z wyróżnieniem, nagroda im. Jana Józefa Lipskiego za prace magisterską poświęconą Hannah Arendt), studentka Kolegium MISH, nauczycielka filozofii z w gimnazjum. Udziela się jako wolontariusz Fundacji „Towarzystwo Demokratyczne Wschód”, przekazującej doświadczenia polskiej transformacji do Europy Wschodniej. Wychowana przez Dominikańskie Duszpasterstwo Akademickie przy Freta 10 w Warszawie, absolwentka szkoły letniej Instytutu Tertio Millennio.

||
*Dr med. Jacek Romankow*
Urodził się w 1954 r. w polsko-austriackiej rodzinie inteligenckiej. W 1979 r. ukończył studia w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. W 1998 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
Oprócz pracy zawodowej jako lekarz i nauczyciel akademicki interesuje się odpowiedzialnością człowieka za świat przyrody. Utworzył w Poznaniu Klub Medyczny Ligi Ochrony Przyrody Ekologiczna Federacja Lekarzy w Polsce w 1990 roku. Interesuje się przesłaniem lekarzy-etyków w tym dr Alberta Schweitzera – ewangelickiego twórcy etyki poszanowania dla życia i prof. Konrada Lorenza – austriackiego przeciwnika energetyki atomowej.
Innym polem zainteresowań są problemy społeczne, a w tym dialog międzykulturowy. Jest korespondentem czasopism kulturalno-społecznych „Przegląd Ewangelicki – Słowo i Myśl” i „Przegląd Protestancki”, gdzie zamieścił szereg artykułów popularyzujących kulturę środkowoeuropejską i tradycje protestanckie szczególnie w krajach naddunajskich – Węgrzech i Austrii oraz biogramów ważnych osobistości, np. Palacky’ego czy prezydenta Masaryka w Czechach. Jacek Romankow jest też wieloletnim przewodniczącym Sekcji Polskiej Międzynarodowego Towarzystwa im. ks. doc. Dietricha Bonhoeffera z siedzibą we Wrocławiu.

||
*Bernard Rumowski*
|.|Sekretarz Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa Ducha”.
Z wykształcenia ekonomista. Pracuje w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, gdzie odpowiedzialny jest za koordynację projektów, m.in. Polskich Spotkań Europejskich. Członek zarządu Nadarzyńskiej Fundacji Roku 2000.

||
*Abp Stanisław Ryłko*
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich, wcześniej kierownik sekcji młodzieżowej w Radzie. Były sekretarz Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich. Koordynował zorganizowanie Światowych Dni Młodzieży w Santiago de Compostela w 1988 r. i w Częstochowie w 1991 r.
Konsultor watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, członek Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych.

||
*O. Adam Schulz SJ*
|.|Przewodniczący i współorganizator Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski w latach 1998-2003. Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Jezuitów (1990-1997). Organizator pierwszego i drugiego Ogólnopolskiego Kongresu Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Pierwszy Koordynator Ogólnopolski Odnowy w Duchu Świętym; zainicjował w Polsce międzynarodowy ruch „Wspólnota Życia Chrześcijańskiego”.

||
*Dr Inka Słodkowska*
Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie od 1993 r. kieruje Archiwum Partii Politycznych. Od 1995 r. redaguje dokumentacyjną serię publikacji, zawierających materiały programowe polskich partii politycznych. Członkini redakcji miesięcznika „Więź”, autorka wielu artykułów i wywiadów na tematy społeczne i polityczne. Uczestniczka międzynarodowych konferencji nt. problematyki feministycznej, np. „Kobiety Europy Środkowo-Wschodniej” (1993, organizator: Światowa Rada Kościołów), „Odnowione zaangażowanie ze strony wszystkich dla dobra kobiet na całym świecie” (1996, organizator: Papieska Rada ds. Świeckich). Od 1976 r. członkini zwyczajna warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

||
*Dr Maria Smereczyńska*
Rzecznik Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Była pełnomocnik rządu ds. rodziny w rządzie Jerzego Buzka. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista chorób wewnętrznych. Od 10 lat zaangażowana w pracę na rzecz rodziny w organizacjach pozarządowych.

||
*Bp Jan Szarek*
Prezes Diakonii Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, były przewodniczący Konsystorza tegoż Kościoła. Znany i zasłużony ekumenista.
Bp Szarek rozpoczął pracę duchownego w Kościele ewangelicko-augsburskim we wrześniu 1960 r.. W 1980 r. Zgromadzenie Diecezjalne Diecezji Cieszyńskiej wybrało go na urząd seniora tej diecezji. Wspólnie z władzami miejskimi Bielska-Białej zainicjował założenie w stanie wojennym pierwszej w kraju “apteki z darów”. Był wieloletnim współorganizatorem dorocznych ewangelizacji ogólnopolskich w Dzięgielowie.
W 1991 r. Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego wybrał go na urząd biskupa i prezesa Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, który pełnił do 2001 r.

||
*Antoni Szymański*
|.|Wiceprzewodniczący Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Poseł na Sejm RP III Kadencji, przewodniczący Sejmowej Komisji Rodziny. Aktualnie radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodniczy Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny. Socjolog i kurator sądowy, kierownik Zespołu Kuratorów w Sądzie Rejonowym w Gdańsku. Były członek komisji ds. rodzin Episkopatu Polski. Twórca gdańskiej Rady ds. Rodziny. Laureat nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka „Civitas Christiana” za „niestrudzoną postawę w obronie życia nienarodzonych i wieloletnie działania na rzecz prorodzinnej polityki społecznej”.

||
*Dr Henning Tewes*
Dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce. Obronił pracę magisterską z filozofii polityki europejskiej na Uniwersytecie w Oxfordzie, a pracę doktorską w Instytucie Studiów Niemieckich na Uniwersytecie w Birmingham. Interesuje się integracją europejską, a zwłaszcza porównywaniem sposobów rządzenia w różnych krajach. Na ten temat napisał kilka książek i artykułów. Prowadzona przez niego Fundacja organizuje konferencje i seminaria poświęcone problematyce integracji Polski z Unią Europejską, transformacji gospodarczej, reformie samorządu terytorialnego oraz stosunkom polsko-niemieckim. Głównym adresatem działalności Fundacji są decydenci polityczni, eksperci, dziennikarze, naukowcy oraz studenci.

||
*Róża Thun*
|.|Prezes zarządu Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Członek warszawskiego KIK. Misją prowadzonej przez nią Fundacji jest przygotowanie Polski i Polaków do świadomego członkostwa w Unii Europejskiej. Fundacja wspiera inicjatywy społeczne i polityczne, które służą temu celowi. Aktywizuje środowiska proeuropejskie, pomaga organizacjom działającym w środowiskach lokalnych, ułatwia przepływ informacji pomiędzy mniejszymi organizacjami, integruje środowiska proeuropejskie.

||
*O. Bogusław Trzeciak SJ*
Dyrektor Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich (OCIPE) w Warszawie. Szef Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski. Teolog i kanonista. OCIPE, istniejące w Warszawie od 10 lat, ma również siedziby w Strasburgu, Brukseli i Budapeszcie. Organizuje seminaria, gromadzi dokumenty, publikuje miesięczniki: Biuletyn „OCIPE”, „Europe Indos” oraz półrocznik „Wokół Współczesności”.

||
*Kard. Miloslav Vlk*
|.|Arcybiskup metropolita Pragi. Były przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Na tym stanowisku podejmował liczne inicjatywy na rzecz współpracy różnych Kościołów i jednoczenia Europy. W okresie komunizmu za pracę z młodzieżą był często usuwany z parafii przez ówczesne władze, pozbawiony przez nie nawet prawa do wykonywania posługi kapłańskiej. Pracował jako zmywacz okien wystawowych oraz bankowy archiwista. Po 11 latach powrócił do pracy duszpasterskiej. Rok później został biskupem w Czeskich Budziejowicach, a w 1990 r. metropolitą Pragi i prymasem Czech. Jest 60. następcą św. Wojciecha na praskiej stolicy biskupiej.

||
*Piotr Wierzchosławski*
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1982 związany z międzynarodowym ruchem Wiara i Światło. W latach 1991 – 1996 koordynator strefy Bałtycko-Karpacko-Uralskiej ruchu, redaktor naczelny kwartalnika „Światło i Cienie”, współzałożyciel i sekretarz generalny Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” w Krakowie. W latach 1997/98 r. pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. organizacji pozarządowych, obecnie główny specjalista w Wydziale Budżetu Urzędu Miasta Krakowa.

||
*Maria Wilczek*
Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich. Redaktor naczelna miesięcznika dla kobiet „List do Pani”. Współzałożycielka Forum Kobiet Polskich – „Kobieta w świecie współczesnym”. Znawca twórczości literackiej ks. Janusza Pasierba. Magister inżynier architekt, dyplomowana dziennikarka.

||
*Stefan Wilkanowicz*
|.|Prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej „Znak”. Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Katolików Świeckich, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Członek warszawskiego i krakowskiego KIK. Fundację „Znak” powołał w 1993 r. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. W l. 1957–1994 redaktor i redaktor naczelny katolickiego miesięcznika „Znak”. Zajmuje się międzynarodową współpracą w dziedzinie rozwoju kultury chrześcijańskiej. Wydaje książki i inne publikacje, organizuje sympozja, ankiety i konkursy, prowadzi witryny internetowe m.in. magazyn internetowy „Forum – Żydzi – Polacy – Chrześcijanie” oraz internetowe forum pracy, a z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej wydaje „EuroDialog” – pismo dialogu europejskiego. Laureat nagrody dziennikarskiej im. bp. Jana Chrapka „Ślad”.

||
*Mariusz Wiśniewski*
Członek Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Gnieźnieńskiego. Pracuje z upośledzonymi umysłowo dziećmi i młodzieżą w Centrum Szkolnym i Edukacyjnym w Gnieźnie. Współpracuje z przewodnikami katedralnymi Bazyliki Prymasowskiej. Przewodnik turystyczny w gnieźnieńskim oddziale PTTK.

||
*Prof. Edmund Wittbrodt*
|.|Od 1997- Senator. Przedstawiciel Senatu RP w Konwencie Europejskim. Wiceprzewodniczący Komisji Wspólnej RP i Parlamentu Europejskiego. Członek Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Były minister Edukacji Narodowej, były rektor Politechniki Gdańskiej, były przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, były wiceprzewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego. Profesor nauk technicznych.

||
*Piotr Wojciechowski*
Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członek Przymierza Rodzin. Pisarz i publicysta. Związany głównie z prasą katolicką. Autor powieści podejmujących problematykę przemian kulturowo-cywilizacyjnych oraz moralną. Autor zbiorów opowiadań, scenariuszy filmowych oraz książek dla dzieci. Współpracownik „Więzi”, „Listu do Pani” i „Tygodnika Powszechnego”. Wykładowca w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi i na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Członek warszawskiego KIK.

||
*Lena Wojdan*
Członkini Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa Ducha” odpowiedzialna za oprawę wizualną. Psycholog i psychoterapeuta. Członek Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. Artysta plastyk.

||
*Paweł Wosicki*
Prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Fundacji „Głos dla Życia”, red. naczelny Magazynu „Głos dla Życia”. Przewodniczący Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej. Doktor fizyki teoretycznej, były pracownik Instytutu Fizyki Molekularnej PAN; obecnie przedsiębiorca. Ojciec siedmiorga dzieci.

||
*Janusz Zawadzki*
Nauczyciel. Członek Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Gnieźnieńskiego. Pracował w Szkołach Podstawowych nr 7 i nr 9 w Gnieźnie. W latach 1992- 95 był doradcą w Rejonowym Centrum Metodologicznym w Poznaniu. Nauczyciel w I LO im. Bolesława Chrobrego Gnieźnie.

||
*O. Maciej Zięba*
|.|Prowincjał polskiej prowincji dominikanów. Specjalista w zakresie katolickiej nauki społecznej. Przed wstąpieniem do zakonu działacz NSZZ „Solidarność”. Dyrektor Instytutu „Tertio Millennio”. Znawca i popularyzator myśli Jana Pawła II. Autor kilkuset publikacji w prasie krajowej i zagranicznej oraz kilku książek. W listopadzie 2003 roku Ojciec Święty mianował go konsultorem Papieskiej Rady Iustitia et Pax.

||
*S. prof. Zofia Zdybicka*
Filozof z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kierowała Katedrą Filozofii Boga i Religii na KUL, (1970-2002) była dziekan Wydziału Filozofii KUL. Urszulanka SJK (Urszulanka Szara). W 1978 r. jako pierwsza zakonnica w Polsce otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego, w dziesięć lat później – profesora zwyczajnego. Kierownik działu filozofii religii w Encyklopedii Katolickiej, członek Komitetu Naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii, redakcji Roczników Filozoficznych KUL, a także były członek Komisji Episkopatu ds. dialogu z niewierzącymi oraz Społecznej Rady Prymasowskiej. Uczennica wybitnego filozofa o. prof. Mieczysława Krąpca OP.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.