Drukuj Powrót do artykułu

Prymas zawierzył Polskę w Europie Opatrzności Bożej

02 maja 2004 | 15:09 | bł, pb, awo //per Ⓒ Ⓟ

Prymas Polski zawierzył Polskę w Europie Opatrzności Bożej podczas wielkiej celebry w miejscu budowy świątyni Opatrzności Bożej na Polach Wilanowskich w Warszawie. Zgromadzonych pozdrowił Jan Paweł II.

Prymas prosił Boga o błogosławieństwo dla wszystkich krajów europejskich i zaapelował, aby „nie bano się Kościołów, bo one chcą służyć”. Uroczystość zgromadziła najwyższych przedstawicieli władz państwowych, na czele z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskich, gości zagranicy, m.in. obecny był przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox, członków Episkopatu Polski oraz biskupów z krajów europejskich i tłumy wiernych z całej Polski.

*Kard. Józef Glemp przypomniał w czasie aktu zawierzenia*, że w okresach ważnych i wobec trudnych zadań często zwracaliśmy się do Boga. Tak też czynimy obecnie. – Teraz, wraz z Maryją i Świętymi, wpraszamy się pod opiekę Opatrzności, której zakres widzenia nie ma granic – mówił. Prosił też Boga, „abyśmy trwali w dialogu i szczerej przyjaźni z naszymi sąsiadami: Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą i Rosją. Niech w tym zasięgu znajdą się wszystkie kraje, z którymi łączy nas Morze Bałtyckie”.

Kard. Glemp prosił także o błogosławieństwo dla krajów związanych z naszą przeszłością i dla wszystkich krajów europejskich. – Pragniemy Twego błogosławieństwa, Boże, dla krajów, których przeszłość odciska się na naszej kulturze i dziejach: Danii, Anglii, Islandii, krajów niderlandzkich, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Italii i Grecji. Wspieraj, Panie, swoją łaską wszystkie wspólnoty narodowe Morza Śródziemnego. Błogosław, Panie, naszym przyjaciołom: Austriakom, Szwajcarom, Węgrom, Rumunom, Słoweńcom, Chorwatom, Mołdawianom, Serbom, Bułgarom, Macedończykom, Albańczykom oraz mieszkańcom Bośni i Hercegowiny. Niech Oko Twojej Opatrzności dostrzeże tych, których geografia nie dostrzega – prosił Boga.

Zwrócił się również do Boga o przebaczenie krzywd zadanych narodom: – Boże Miłosierny, odłóż krzywdy zadane narodom do archiwum swojej sprawiedliwości. Niech uczeni roztrząsają argumenty od strony dobra i zła, niech oddzielą przesadne ambicje narodowe od słusznych postulatów sprawiedliwości, niech oddzielą sprawiedliwość od nienawiści. Oto olbrzymi obszar negocjacji duchowych, których domaga się „Europa Ducha”, zapoczątkowana rozważaniami na ostatnim zjeździe gnieźnieńskim, podjęta także w listach wielu Episkopatów.

Kończąc wprowadzenie do aktu zawierzenia Bożej Opatrzności, Ksiądz Prymas prosił Boga, aby sprawił, by ludzie nie bali się Kościołów, bo one chcą służyć. – Opatrzności Boża, spraw, aby nie bano się Kościołów. One chcą służyć! – zakończył.

*W homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik powiedział*, że o przyszłości Europy zdecyduje to, czy Bóg będzie miał w niej prawo obywatelstwa. Jego zdaniem braterstwo bez uznania Boga za Ojca wszystkich ludzi jest pozbawione najgłębszego fundamentu. Za prowokację uznał pisanie europejskiej „konstytucji bez Boga”.

Wezwał też do uzdrowienia chorego państwa, które żyje aferami i skandalami, a nie troską o bezrobotnych i potrzebujących. Zdaniem metropolity przemyskiego, pomijanie Boga w świecie sprawia, że wspólny dom nie jest budowany na stabilnych fundamentach. Bez fundamentów etycznych w Europie będą równi i równiejsi – przestrzegał kaznodzieja.

Przypomniał jednocześnie, że w nowej Europie trzeba uszanować tożsamość każdego narodu, trzeba uszanować także prawo do wiary i jej praktykowania, przy zachowaniu szacunku dla ludzi niewierzących.

Polska od zawsze jest obecna w Europie, którą tworzyło chrześcijaństwo – podkreślił abp Michalik. Poszerzenie Unii Europejskiej, w której struktury wchodzi także Polska – bo „tak zdecydowali nasi rodacy” – nazwał wydarzeniem niezwykłym, gdyż narody i państwa otwierają swe granice, a lufy karabinów nie są już wycelowane w ludzi. Oznacza to jednak, że stajemy na progu nowej odpowiedzialności za przyszłość całego kontynentu.

Zastanawiając się, co Polska może ofiarować Europie, przewodniczący Konferencji Episkopatu przypomniał czasy II wojny światowej, gdy za ukrywanie Żydów groziła Polakom kara śmierci. – Jaki inny naród ma 50 tys. rodzin, które oddały życie za ratowanie Żydów? – pytał hierarcha. Do Europy wnosimy to dziedzictwo heroicznej miłości bliźniego – wołał abp Michalik.

*Eucharystia w intencji Polski i Europy*, której przewodniczył metropolita Nowego Jorku kard. Edward Egan, sprawowana była po łacinie. Wezwania modlitwy wiernych czytane były w różnych językach, jedno z nich przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pata Coxa, irlandzczyka.

Przed końcowym błogosławieństwem kard. Egan życzył, aby wejście Polski do Unii Europejskiej było wielką łaską dla całej Europy i świata. Na zakończenie zgromadzeni odśpiewali „Boże coś Polskę”. Mszę św. uświetnił Chór Archikatedry Warszawskiej pod dyrekcją Konrada Pióreckiego.

Przed rozpoczęciem Mszy, punktualnie o godzinie 12.00 wierni zgromadzeni na Polach Wilanowskich wraz z Janem Pawłem II odmówili modlitwę „Regina caeli”. Było to możliwe dzięki telebimowi, który bezpośrednio pokazywał obraz z Placu św. Piotra. Jan Paweł II pozdrowił po polsku zgromadzonych na Polach Wilanowskich. – Razem z wami zawierzam Bożej Opatrzności mądrej, sprawiedliwej i miłosiernej przyszłość Europy. Niech wzrasta na fundamencie miłości Chrystusa – powiedział Ojciec Święty.

*Przemawiając przed Eucharystią prezydent Aleksander Kwaśniewski* podziękował papieżowi Janowi Pawłowi II i Kościołowi w Polsce za wsparcie integracji Polski z Unią Europejską. Zdaniem prezydenta włączenie naszej ojczyzny do organizmu zjednoczonej Europy znalazło głębokie zrozumienie w polskim Kościele. – Naród Kościół i państwo połączyły się w przekonaniu, że europejska droga jest słuszna i właśnie to pozwoliło Polsce osiągnąć ambitny cel. Dajemy dziejowe świadectwo, że potrafimy skupić się wokół wartości najważniejszych i razem służyć dobru Rzeczypospolitej – mówił.

Przypomniał, że Świątynia Opatrzności Bożej ma być m.in. wotum wdzięczności współczesnych Polaków za pomyślne odwrócenie karty polskiego losu. Ten los, zdaniem Kwaśniewskiego, związany jest z jednocząca się Europą. – Prawdziwa wspólnota nie może być oparta tylko na podstawie międzypaństwowych traktatów, ale musi czerpać ze swych źródeł. Idea jedności europejskiej wyrastająca w wielkim stopniu z chrześcijańskich korzeni woła o przyszłość opartą na uznanych zasadach etycznych. Poszanowanie dla człowieka i jego godności, podmiotowość osoby ludzkiej, wolność i równość, solidarność i tolerancja są duchowymi filarami europejskiej cywilizacji – podkreślił prezydent.

Młodzież w specjalnym „Słowie młodych katolików z Polski do ludzi dobrej woli w Europie”, które zostało odczytane w czasie uroczystości, wezwała do sprawiedliwości i pokoju. „Przyszła chwila, by dzisiejsze budowanie utrwalić jako czas pokoju, w którym kultura, dbałość o życie i zdrowie oraz współpraca będą służyły wzrostowi godności każdego człowieka” – napisali młodzi. Podkreślili, że swą wiarę chcą wyznać czynami, nadzieję odwagą i pracą; a miłość służbą bliźniemu.

„Chcemy kochać Polskę, naszą Ojczyznę, pośród przyjaznych państw o własnych tradycjach narodowych” – zapewniają. Deklarowali przy tym, że pragną wykorzystać młodość „dla śmielszego przybliżania dobra wspólnego ludziom patrzącym w przyszłość z lękiem”. „Nie bójcie się Boga i Jego Opatrzności, bo jest sprawiedliwa i miłosierna!” – wzywają młodzi katolicy z Polski.

*Ważnym punktem uroczystości była procesja z relikwiami 13 świętych*, w tym patronów Europy. Pochód, który odbywał się przy śpiewie „Gaude Mater Polonia”, otwierały relikwie św. Andrzeja Apostoła, następnie niesione były relikwie: św. Wojciecha, Pięciu Braci Męczenników, św. Stanisława, św. Andrzeja Boboli, św. Brygidy – patronki Europy, św. Kazimierza Królewicza, św. Brata Alberta Chmielowskiego, św. Urszuli Ledóchowskiej, św. Faustyny Kowalskiej, bł. Matki Teresy z Kalkuty, bł. Zygmunta Felińskiego i bł. Honorata Koźmińskiego.

Relikwie nieśli przedstawiciele różnych stanów i wyznań związani duchowo ze świętymi i błogosławionymi, m.in. duchowni katoliccy, przedstawiciele stowarzyszeń świeckich, zakonnicy i zakonnice, bezdomni i bezrobotni, pielęgniarki. Relikwie zostały ustawione na ołtarzu. Następnie nastąpiło odsłonięcie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która będzie peregrynować po Polsce.

Od rana w miejscu uroczystości gromadzili się wierni, głownie przedstawiciele warszawskich parafii, ale byli też wierni z całej Polski, których można było rozpoznać po transparentach, bądź strojach ludowych. Licznie reprezentowane były ruchy i stowarzyszenia, m.in. Drogi Neokatechumenalnej i Ruchu Rodzin Nazaretańskich oraz przedstawiciele życia konsekrowanego. Siostry z Lasek przybyły ze swoimi podopiecznymi – niewidomymi.

W uroczystości na Polach Wilanowskich, odbywającej się nazajutrz po wejściu Polski do UE, uczestniczyli biskupi polscy i z 18 państw europejskich biorący udział w 327. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, trzy kapituły, ambasadorowie 26 krajów, w tym m.in. Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Belgii a także ambasador Federacji Rosyjskiej oraz ambasador Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, a także przedstawiciele władz państwowych i samorządowych.

Wśród biskupów z zagranicy byli m.in. abp Francisco Javier Martinez z Hiszpanii, bp Thomas J. Paprocki z USA, bp Dominique Rey z Francji, ponadto biskupi z Czech i Słowacji, Chorwacji i Łotwy i innych państw. Obecni byli także przedstawiciele wyznań chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Najwyższe władze państwowe reprezentował prezydent RP Aleksander Kwaśniewski. Obecny był marszałek Sejmu Józef Oleksy, minister ds. europejskich Danuta Huebner. Przybył także prezydent Warszawy Lech Kaczyński oraz 20 rektorów warszawskich uczelni.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.