Drukuj Powrót do artykułu

Przywódcy religijni w Auschwitz-Birkenau

03 listopada 2016 | 09:33 | lk, abd / bd Ⓒ Ⓟ

Deklarujemy nasze oddanie świętości życia ludzkiego, odrzucamy rasizm, fanatyzm i ekstremizm, zwłaszcza gdy są one popełniane rzekomo w imię religii i w ten sposób ją profanują – napisali członkowie Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu w deklaracji podpisanej w środę 2 listopada w trakcie wizyty w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.

Przywódcy wspólnot religijnych w Izraelu podkreślili w deklaracji, że wierzą w Stwórcę, który „rządzi światem życzliwie i miłosiernie i nakazuje nam żyć ze wszystkimi ludźmi w pokoju i wzajemnym szacunku”.

Informują, że jako zwierzchnicy oficjalnych wspólnot religijnych w Izraelu postanowili wspólnie odbyć historyczną wizytę do Polski, w tym na teren obozu Auschwitz-Birkenau. Celem tej wizyty jest uczczenie pamięci milionów Żydów i innych ofiar Holokaustu, a także wyrażenie determinacji, by uczynić wszystko, co w ich mocy, żeby zapobiec powtórzeniu się takich okrucieństw.

W dokumencie liderzy wspólnot religijnych wzywają przywódców świata, aby ci w swoich krajach oraz za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych „działali z niezłomną stanowczością przeciwko antysemityzmowi, nienawiści wobec innych, które po raz kolejny nękają współczesne społeczeństwo”.

Oświadczają też, że są gotowi współpracować i uczynić wszystko, co w ich mocy na rzecz zrealizowania tego ważnego apelu także w Ziemi Świętej, tak aby umocnić zgodę i zrozumienie istniejące już w Izraelu między różnymi wspólnotami religijnymi.

„Aby budować pokój i wzajemny szacunek między wyznawcami religii na całym świecie i w naszym kraju musimy stosownie wychowywać nasze wspólnoty i dzieci oraz zapobiegać obrazie uczuć i przekonań innych” – podkreślają autorzy deklaracji.

„Tu, w Auschwitz-Birkenau, w miejscu najbardziej przerażających zbrodni przeciwko ludzkości w historii oraz symbolu ostatecznego zła, gdzie nazistowskie Niemcy dokonały mordu milionów Żydów i innych osób – mężczyzn, kobiet i dzieci – deklarujemy nasze oddanie świętości życia ludzkiego. Odrzucamy rasizm, fanatyzm i ekstremizm, zwłaszcza gdy są one popełniane rzekomo w imię religii i w ten sposób profanują religię” – podkreślili w deklaracji członkowie Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu.

Rada Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu wzywa ponadto w dokumencie do zakończenia wojny i modlitwy o pokój w zgodzie z wizją proroków: „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny” (Izajasz 2,4).

Do Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu należą Naczelny Rabinat Izraela, Muzułmański Urząd Religijny, Chrześcijańskie Kościoły w Ziemi Świętej, Urząd Religijny Druzów, Muzułmanie Ahmadiyya, bahaici oraz gminy Samarytan.

W skład delegacji goszczącej w Polsce od niedzieli wchodzą m.in. greckoprawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III, administrator apostolski Łacińskiego Patriarchatu Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa, greckokatolicki arcybiskup Georges Bacouni, ormiańsko-apostolski patriarcha Nourhan Manougian, anglikański arcybiskup Jerozolimy Suheil Dawani. Do Polski przyjechali też m.in. naczelny rabin Kiriyat Malakhi Moshe Pinto, naczelny rabin Dimony Yitzhak Elefant, rabin David Rosen, druzyjski szejk Mowafaq Tarif, oraz dwaj sunniccy imamowie z Galilei.

Podczas czterodniowego pobytu 30-osobowa delegacja zwiedziła już m.in. Synagogę im. Nożyków i Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Przywódcy religijni spotkali się także z przewodniczącym Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim oraz w Krakowie z kard. Stanisławem Dziwiszem.

Deklaracja Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu

2 listopada 2016

My, przywódcy głównych religii w Izraelu i członkowie Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych wierzymy w Stwórcę, który rządzi światem życzliwie i miłosiernie i nakazuje nam żyć ze wszystkimi ludźmi w pokoju i wzajemnym szacunku.

Nasza spuścizna religijna uczy, że wolą Boga jest pokój i dążenie do sprawiedliwości, a my, jako przywódcy religijni ponosimy szczególną odpowiedzialność za zwracanie uwagi na wołanie ubogich i słabych pośród nas oraz działanie na rzecz promocji bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Jako zwierzchnicy oficjalnych wspólnot religijnych w Izraelu postanowiliśmy wyruszyć razem na historyczną wizytę w Polsce i na teren obozu Auschwitz-Birkenau. Celem tej wizyty jest uczczenie pamięci milionów Żydów i innych ofiar Holokaustu, a także wyrażenie determinacji przywódców wspólnot religijnych w Izraelu, by uczynić wszystko, co w ich mocy, żeby zapobiec powtórzeniu się takich okrucieństw.

Wzywamy wszystkich przywódców świata, aby w swoich krajach oraz poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych działali z niezłomną stanowczością przeciwko antysemityzmowi, nienawiści wobec innych, które po raz kolejny nękają współczesne społeczeństwo.

Oświadczamy, że jesteśmy gotowi współpracować i uczynić wszystko, co w naszej mocy na rzecz zrealizowania tego ważnego apelu także w Ziemi Świętej, aby umocnić zgodę i zrozumienie istniejące już w Izraelu między różnymi wspólnotami religijnymi.
Aby budować pokój i wzajemny szacunek między wyznawcami religii na całym świecie i w naszym kraju musimy stosownie wychowywać nasze wspólnoty i dzieci oraz zapobiegać obrazie uczuć i przekonań innych.

Tu, w Auschwitz-Birkenau, w miejscu najbardziej przerażających zbrodni przeciwko ludzkości w historii oraz symbolu ostatecznego zła, gdzie nazistowskie Niemcy dokonały mordu milionów Żydów i innych osób – mężczyzn, kobiet i dzieci – deklarujemy nasze oddanie świętości życia ludzkiego. Odrzucamy rasizm, fanatyzm i ekstremizm, zwłaszcza gdy są one popełniane rzekomo w imię religii i w ten sposób profanują religię.

Rada Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu wzywa do zakończenia wojny i modlitwy o pokój w zgodzie z wizją proroków: „Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny” (Izajasz 2,4).

Do Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu należą Naczelny Rabinat Izraela, Muzułmański Urząd Religijny, Chrześcijańskie Kościoły w Ziemi Świętej, Urząd Religijny Druzów, Muzułmanie Ahmadiyya, bahaici oraz gminy Samarytan.

***

Wizyta w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau była ostatnim punktem programu pobytu w Polsce 30-osobowej delegacji Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych Izraela. Podczas debaty w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, delegaci mówili o głębokich przeżyciach, jakie towarzyszyły tej wizycie.

Debatę poprzedziła wizyta w byłych obozach Auschwitz I i Auschwitz II – Brzezinka. Delegaci odwiedzili m.in. blok 11 wraz z celą św. Maksymiliana Kolbego, wystawę pt. „Szoa” przygotowaną przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie, baraki i rampę na terenie byłego obozu Auschwitz II – Brzezinka. Złożyli także pamiątkowe wieńce przy ścianie śmierci i międzynarodowym pomniku ofiar faszyzmu. Na zakończenie modlili się wspólnie słowami psalmów, w językach hebrajskim, arabskim i angielskim.

Dyskusję w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, którą poprowadził rabin David Rosen, przewodniczący Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Międzyreligijnych, była okazją do podsumowania czterodniowego pobytu w delegatów w Polsce. Zebranych powitał dyrektor Krakowskiej Fundacji Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, ks. Jan Nowak.

Następnie głos zabrał ks. Manfred Deselaers, wiceprezes Fundacji, który podkreślił, że Auschwitz to centrum otwarte dla wszystkich, nie tylko dla chrześcijan, i że, aby zrozumieć współczesne znaczenie tego miejsca, należy wpierw zrozumieć jego historię i pozwolić tej historii przemówić. Podkreślił też, że Auschwitz zachęca do odniesienie historii tego miejsca do siebie samych, odkrycia, co to miejsce mówi każdemu z odwiedzających. „Sam odkrywam, co to miejsce mówi do mnie jako Niemca, jako chrześcijanina, jako katolickiego księdza” – mówił. Wspominał też, że często pyta odwiedzających z całego świata, czym to miejsce jest dla nich i odpowiedzi sią różne, w zależności od kontekstu codziennego życia. Podkreślał też duże znaczenie refleksji nad wzajemnymi relacjami osób, narodów i wyznawców różnych religii, do której zachęca wizyta w Auschwitz. Nawiązując do roli Centrum Dialogu i Modlitwy, przypomniał też, że każdy dialog zaczyna się od wzajemnego słuchania.

Zebranych pozdrowił też bp Grzegorz Ryś, który podzielił się z uczestnikami swoimi przeżyciami związanymi z Auschwitz. „Za każdym razem, gdy tu jestem, czuję głęboką odpowiedzialność za to, co tu się wydarzyło. Dlatego staram się tu przyjeżdżać często i działać na rzecz dialogu międzyreligijnego w Polsce” – mówił.

Następnie głos zabierali przedstawiciele poszczególnych wyznań w Izraelu, którzy wzięli udział w pierwszej historycznej wizycie międzyreligijnej w Polsce. Wszyscy podkreślali ogromne przeżycia, jakie towarzyszyły poznawaniu miejsc związanych ze 1000-letnią historią Żydów w Polsce. Mówili też o tym, że historia Holokaustu – powinna być inspiracją do pogłębienia międzyreligijnego dialogu, budowania pokoju i pojednania, oraz przeciwstawiania się wszelkim formom terroryzmu i dyskryminacji.

Naczelny rabin Dimony Yitzhak Elefant, przywołał postać Jana Pawła II, jako przykładu osoby, która dzięki religii rozpalała ludzi i zmieniała świat. Życzył, aby Pan Bóg pobłogosławił owocom wizyty.

Partiarcha Teofil III, zwierzchnik prawosławnego patriarchatu Jerozolimy, podkreślił, że Auschwitz, to miejsce, które powinno przemawiać do kolejnych pokoleń, a świat musi szukać odpowiednich słów, by wyrazić prawdę, którą niesie to miejsce. Przypomniał, że wciąż trwają prześladowania chrześcijan, zwłąszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie giną starożytne plemiona, a wiele osób jest wysiedlanych ze swoich ojczyzn. Przypominając pytanie „Gdzie był Bóg?” zadawane często w kontekście prześladowań, podkreślił, że Bóg jest stworzycielem i opiekunem, który poprzez Wcielenie swojego Syna zechciał ocalić człowieka i nigdy go nie opuści. Zaznaczył, że na zwierzchnikach religijnych z Ziemi Świętej ciąży wielka odpowiedzialność budowania pokoju, nie tylko dlatego, że wiele dramatów rozgrywa się współcześnie na terenie Bliskiego Wschodu, ale też dlatego, że każde przestępstwo wobec człowieka, jest zarazem przestępstwem popełnianym przeciwko Bogu. Zaapelował o nowe zaangażowanie w pojednanie i budowanie pokoju.

Z kolei abp Georges Bacouni, katolicko-melchicki metropolita Tyru, przypomniał o odpowiedzialności za chrześcijan prześladowanych współcześnie na Bliskim Wschodzie. Mówił, że po trzech dniach poznawania historii i wspomnień Żydów z tej części Europy, które były dla niego bardzo trudne, sam zaczął pytać Boga o to, czemu dopuścił ofiary tylu niewinnych osób.

Druzyjski szejk Mowafaq Tarif zaapelował o to, by chronić świat, przed tragediami podobnymi do Holokaustu i by budować społeczeństwo oparte na wzajemnym szacunku. Mówił o tym, że odpowiedzialnością każdego człowieka jest podnoszenie głosu przeciwko każdemu pogwałceniu ludzkiej wolności i wszelkim formom przemocy. Bronić godności ludzkiej i robić wszystko co możliwe, by zapobiegać wybuchom konfliktów.

Podczas debaty głos zabrali także m.in. szejk Mohammad Kiwan, anglikański arcybiskup Jerozolimy Suheil Dawani i abp Pierbattista Pizzaballa, administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy.

Minister Wojciech Kolarski odczytał list prezydenta RP Andrzeja Dudy adresowany do przybyłych do Polski delegatów.

Na zakończenie spotkania odczytano tekst Deklaracji Rady Przewodniczących Wspólnot Religijnych w Izraelu.

 

 

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.