Drukuj Powrót do artykułu

Rok 2016 na Jasnej Górze czasem wielkich jubileuszy – podsumowanie

31 grudnia 2016 | 14:08 | mir Ⓒ Ⓟ

Narodowa Msza z papieżem Franciszkiem, nowy akt oddania narodu Matce Bożej przez Episkopat z 3 maja, modlitwa w Sanktuarium ok. 300 tys. młodych z zagranicy uczestniczących w ŚDM, „Wielka Pokuta” z udziałem ponad 100 tys. wiernych – to zdaniem o. Sebastiana Mateckiego, rzecznika prasowego sanktuarium najważniejsze wydarzenia na Jasnej Górze w mijającym roku.

Jak podkreślił o. Matecki, rok 2016 był czasem wielkich jubileuszy: Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, 1050 – lecia chrześcijaństwa w Polsce i 25-lecia Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze. Zainaugurowany został także Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej.

Podsumowując mijający rok rzecznik Jasnej Góry wskazał najpierw na ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. – Nasze jasnogórskie sanktuarium stało się także sanktuarium miłosierdzia poprzez możliwość uzyskiwania specjalnego odpustu. Dokładaliśmy wszelkich starań, by wierni mogli korzystać z tego skarbca Kościoła – przypomniał zakonnik.

Wyjątkowym czasem przeżywanym w wymiarze ogólnonarodowym był Jubileusz 1050 – lecia Chrztu Polski, który został zainaugurowany na Jasnej Górze w listopadzie 2015 r. Wtedy to polscy biskupi zabrali do swoich diecezji poświęcone jubileuszowe świece, która płonęła także na Jasnej Górze.

Szczególne przygotowanie do rocznicy chrztu Polski i ponownego zawierzenia Maryi, które dokonało się 3 maja, stanowiły debaty zatytułowane „Raport jasnogórski 2016”. Był to dziewięciomiesięczny cykl dysput nad programem zawartym w Ślubach Jasnogórskich Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego.

W ramach jubileuszu – 3 maja – na kolejny etap polskiego życia indywidualnego i zbiorowego, dokonany został nowy Akt Zawierzenia Maryi. Tak jak 50 lat temu 3 maja 1966 roku, w roku milenijnym, uczynili to polscy biskupi.

W nowym zawierzeniu jest odniesienie do współczesnych wyzwań, przed którymi stoi nie tylko Kościół w Polsce, ale i na świecie. „W świecie, w którym wielu naszych braci i sióstr w wierze przyczynia się do budowania lepszego świata, ale i cierpi, a nawet oddaje życie za Chrystusa, odczuwamy palącą potrzebę ponownego zawierzenia się Chrystusowi dzięki Twemu wstawiennictwu, O Niepokalana Dziewico” – napisali biskupi.

Akt Zawierzenia z okazji 1050.rocznicy chrztu Polski wraz z tym z 3 maja 1966 r. został umieszczony w specjalnej tubie obok Cudownego Obrazu.

Ukoronowaniem jubileuszowych obchodów 1050-lecia chrześcijaństwa w Polsce była narodowa Msza z papieżem 28 lipca. – Było to wydarzenie ważne nie tylko dla Jasnej Góry, ale całego Kościoła w Polsce –powiedział o. Matecki.

Msza św. celebrowana na szczycie Jasnej Góry była jedyną Eucharystią sprawowaną w Polsce przez papieża Franciszka poza tą w ramach Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojciec Święty podkreślił w homilii, że naród polski pokonał na swej drodze wiele trudnych chwil w jedności. „Niech Matka, mężna u stóp krzyża i wytrwała w modlitwie z uczniami w oczekiwaniu na Ducha Świętego, zaszczepi pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości i stworzenia komunii ze wszystkimi, nigdy nie ulega pokusie izolowania się i narzucania swej woli” – zachęcił Franciszek.

Franciszek stwierdził, że Matka Boża w Kanie okazała wiele konkretności. Zachęcał, by prosić o łaskę Jej naśladowania. „Na niewiele się zda przejście między dziejami przed i po Chrystusie, jeśli pozostanie jedynie datą w kronikach historii” – przestrzegł papież. Życzył zgromadzonym przejścia wewnętrznego, Paschy serca ku stylowi Bożemu ucieleśnionemu przez Maryję: działania w małości i w bliskości towarzyszyć, z prostym i otwartym sercem.

We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych z prezydentem RP Andrzejem Dudą i premier Beatą Szydło na czele oraz kilkaset tysięcy wiernych.

Mszę św. na Jasnej Górze pod przewodnictwem papieża Franciszka o. Marian Waligóra nazwał akordem obchodów jubileuszowych Chrztu Polski. Przeor częstochowskiego klasztoru przypomniał, że narodowe dziękczynienie za Chrzest Polski odbyło się w Sanktuarium na życzenie Ojca Świętego, który swą pielgrzymką wypełnił pragnienie obecności Pawła VI na obchodach milenijnych. Wtedy, w 1966 r., władze komunistyczne nie pozwoliły papieżowi przybyć na Jasną Górę.

Pielgrzymce papieża Franciszka w Częstochowie towarzyszyły słowa: „Z Maryją dziękujemy za 1050 lat Chrztu Polski”.

– Kończący się rok to rok 25-lecia VI Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się tu na Jasnej Górze pod przewodnictwem św. Jana Pawła II – przypomniał także o. Matecki. – Było to wydarzenie wielkie, wspaniałe, ale wiemy że w tym roku zostało ono powtórzone, pogłębione, pomnożone przez światowe Dni Młodzieży w Krakowie”.

Modlitwa dziękczynna z udziałem tysięcy pielgrzymów za to szczególne spotkanie młodych z papieżem na polskiej ziemi odbyła się na Jasnej Górze 14 sierpnia.

– Dziękujmy Bogu za młodość Kościoła – zachęcał abp Wacław Depo. Metropolita częstochowski przypomniał, że tylko droga przez Maryję do Chrystusa jest tą, która prowadzi do prawdziwego celu. – Mimo zmiany pokoleń, Kościół jest młody dzięki łasce Chrystusa i w Duchu Świętym. To przecież 25 lat temu usłyszeliśmy tutaj słowa potwierdzające: otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać do Boga Abba Ojcze i dzisiaj wołamy również z głębi naszych serc tą samą wiarą – powiedział.

Na wzór wydarzenia sprzed 25 lat na szczyt wniesione zostały szczególne znaki: krzyż, ikona Matki Bożej, paschał i ewangeliarz. Tak jak wtedy ten sam obraz Maryi Jasnogórskiej wnieśli przedstawiciele różnych kontynentów, ubrani w regionalne stroje. Paschał i ewangeliarz przynieśli reprezentanci ruchu lednickiego. Był to na znak łączności ze śp. o. Janem Górą, dominikaninem, inicjatorem spotkań nad Lednicą, który jest autorem hymnu VI Światowego Dnia Młodzieży „Abba Ojcze”.

Świadectwami podzielili się uczestnicy spotkań młodych. W nawiązaniu do krakowskiego spotkania na szczyt wniesiony został także obraz Jezusa Miłosiernego, który umieszczony został pod krzyżem z 1991 r. Najważniejszym punktem czuwania była adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie, która zgodnie z tym, do czego zachęcał papież Franciszek, w znacznej części odbyła się w ciszy.

Od 18 lipca do 5 sierpnia Jasną Górę nawiedziło ponad 300 tys. młodych z zagranicy, zarówno podążających na ŚDM do Krakowa, jak i w drodze powrotnej do domów. Uczestnicy ŚDM goszczeni w arch. częstochowskiej, katowickiej, łódzkiej i diec. sosnowieckiej doświadczyli także wyjątkowości pieszego wędrowania na Jasną Górę.

W święto patronalne Hiszpanów przypadające na wspomnienie św. Jakuba, 25 lipca, na Jasnej Górze odbyła się Pielgrzymka Narodowa Hiszpanów przed Światowymi Dniami Młodzieży W modlitwie uczestniczyło ok. 10 tys. młodych Hiszpanów pod przewodnictwem 3 kardynałów, prawie 50 arcybiskupów i biskupów stanowiących niemalże cały skład Konferencji Episkopatu tego kraju oraz ponad 400 kapłanów. Obecny był także ambasador Hiszpanii w Polsce Agustín Nuñez Martínez wraz z delegacją z ambasady.

– To był cudowny czas tego wielkiego Wieczernika, już nie narodu, ale Kościoła. Radość entuzjazm, no i zbudowanie dla wielu. Odczuwało się pełny obraz Kościoła – wspomina rzecznik prasowy Jasnej Góry.

Także z myślą o młodzieży świata nawiedzającej Jasną Górę paulini przygotowali specjalny nowy wideoprzewodnik „Jasna Góra Sanktuarium Narodu”. Nowa prezentacja to książka i film DVD w ośmiu wersjach językowych. – To niezwykła opowieść o jasnogórskim sanktuarium zawierająca ujmujące zdjęcia w technice 3D, z wieloma detalami niewidocznymi gołym okiem – podkreślają paulini. Nowy wideoprzewodnik po Jasnej Górze został przygotowany również z myślą o Polakach przebywających zagranicą, by mogli także z jego udziałem zapoznawać innych z tym najważniejszym dla nas miejscem nie tylko kultu Maryjnego, ale i polskiej historii.

W sezonie pieszego pielgrzymowania, w 222 grupach dotarło na Jasną Górę 118 tysięcy osób. Tegoroczne pielgrzymowanie było wielkim dziękczynieniem za 1050-lecie Chrztu Polski, wizytę papieża Franciszka oraz za 25-lecie ŚDM na Jasnej Górze i spotkanie młodych w Krakowie. Pątnicy uczyli się także jak w życiu realizować uczynki miłosierdzia. Prosili o nowy zapał ewangelizacyjny i o pokój na świecie.

Jasna Góra otrzymała także w tym roku odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”. Wyróżnienie przyznawane jest za szczególne osiągnięcia w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Wyróżnienie na ręce przeora Jasnej Góry o. Mariana Waligóry wręczył 30 stycznia Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów i minister kultury i dziedzictwa narodowego.

– To jest hołd wdzięczności dla Jasnej Góry za jej wkład w budowanie i podtrzymywanie polskiej wspólnoty – zaznaczył Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego.
Rok 2016 na Jasnej Górze był także czasem wielkiej modlitwy o pokój na świecie, za Kościół prześladowany zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, a także o spokój i jedność w naszej Ojczyźnie. Każdego dnia po Mszy św. za Ojczyznę o 15.30 w kaplicy Matki Bożej śpiewne są suplikacje.

20 grudnia z modlitwą za Polskę i w intencji ofiar zamachu terrorystycznego w Berlinie przybyła premier polskiego rządu, marszałek Sejmu i liderzy Prawa i Sprawiedliwości z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Politycy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej, który poprowadził abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

8 września zainaugurowany został Rok Jubileuszowy 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Potrwa on do 8 września 2017r. W tym czasie paulini zaplanowali szereg innych inicjatyw związanych z rocznicą historycznego wydarzenia z 1717 r., gdy odbyła się pierwsza poza Rzymem koronacja obrazu maryjnego. W darze dla Królowej Polski przygotowywana jest m.in. Żywa Korona Maryi. Szczegółowe informacje o inicjatywie Żywa Korona Maryi znajdują się na stronie: koronamaryi.pl.

W duchowe przeżywanie Jubileuszu wpisują się również Jasnogórskie Wieczory Maryjne zatytułowane „Moja mama jest królową”. Na 9 kolejnych Wieczorów Maryjnych składają się Msze św., katechezy i świadectwa oparte o tajemnice życia Najświętszej Maryi Panny. Nowenna odbywa się będzie w łączności z 11 paulińskimi sanktuariami w Polsce.Główne uroczystości jubileuszowe z okazji 300-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z udziałem Episkopatu odbędą na Jasnej Górze 26 sierpnia.

Szczegółowe sprawozdanie z posługi w Sanktuarium kustosz przedstawi podczas Nieszporów dziękczynno-błagalnych celebrowanych o godz. 17.00 w bazylice.

Nowy Rok tradycyjnie Jasna Góra powita na modlitwie. Nocne czuwanie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej podejmą uczestnicy Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. O północy odprawiona zostanie pasterka.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.