Drukuj Powrót do artykułu

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 stycznia 2010 | 10:33 | tk / Warszawa Ⓒ Ⓟ

Ekumeniczne modlitwy w kościołach różnych wyznań i refleksje nad wyzwaniami współczesnych wyznawców Chrystusa – to główne elementy nabożeństw, jakie w całym kraju odbędą się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Odbędzie się on w dniach 18-25 stycznia pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii wg św. Łukasza: „Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24,48). Są to słowa zmartwychwstałego Chrystusa do Jego uczniów.

Najwyżsi hierarchowie lokalnych Kościołów wygłoszą kazania podczas nabożeństw ekumenicznych w świątyniach innych Kościołów. Zgodnie bowiem z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w kościołach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Nie tylko uczestniczą oni we wspólnej modlitwie ale i głoszą tam kazania.

Każdego dnia podczas nabożeństw rozważany będzie 24 rozdział Ewangelii św. Łukasza, opisujący ukazanie się uczniom Zmartwychwstałego Chrystusa. Każdy dzień będzie też miał swój motyw przewodni zachęcający chrześcijan do dawania świadectwa pomimo podziałów Kościoła. Tematy te to m.in. „Świadczyć przez cierpienie”, „Świadczyć przez wierność Pismu”, „Świadczyć przez gościnność”.

W największych polskich miastach każdego dnia odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE). Wspólna modlitwa odbędzie się także w świątyni Kościoła rzymskokatolickiego, nie wchodzącego w skład PRE.

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana kaznodziei. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Polską Radę Ekumeniczną i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa Tygodnia Ekumenicznego należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

W specjalnej broszurze przygotowanej przez Radę ds. Ekumenizmu KEP i Polską Radę Ekumeniczna podkreśla się, że dążenie do jedności chrześcijan nie ogranicza się do jednego tygodnia w styczniu każdego roku. „Od dawna uznanym czasem modlitwy o jedność są święta Pięćdziesiątnicy oraz różne dni świąt religijnych czy narodowych” – czytamy w opracowaniu.

„Jesteśmy przekonani o tym, że rozpoczęte trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa stworzy możliwości przezwyciężenia podziałów, by Ewangelia mogła być jeszcze skuteczniej zwiastowana i urzeczywistniana w życiu jednostek i całego Kościoła w naszym kraju” – piszą wspólnie Polska Rada Ekumeniczna i Rada ds. Ekumenizmu KEP.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starkokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 stycznia 2009 | 02:49 | tk, gk, zas, rk // maz Ⓒ Ⓟ

Ekumeniczne modlitwy w kościołach różnych wyznań i refleksje nad wyzwaniami współczesnych wyznawców Chrystusa – to główne elementy nabożeństw, jakie w całym kraju odbędą się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Odbędzie się on w dniach 18-25 stycznia pod hasłem zaczerpniętym z Księgi Ezechiela: „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37, 17).

Najwyżsi hierarchowie lokalnych Kościołów wygłoszą kazania podczas nabożeństw ekumenicznych w świątyniach innych Kościołów. Zgodnie bowiem z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w kościołach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Nie tylko uczestniczą oni we wspólnej modlitwie ale i głoszą tam kazania.

Każdy dzień będzie miał swój motyw przewodni. Temat pierwszego dnia modlitw brzmi: „Chrześcijanie wobec swoich starych i nowych podziałów”. Motywami rozwijanymi w kolejnych dniach będzie postawa chrześcijan wobec różnych zjawisk współczesnego świata: wojny i przemocy, niesprawiedliwości i ekonomicznej biedy, kryzysu ekologicznego, dyskryminacji i uprzedzeń społecznych, choroby i cierpienia oraz pluralizmu religijnego.

W największych polskich miastach każdego dnia odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE). Wspólna modlitwa odbędzie się także w świątyni Kościoła rzymskokatolickiego, nie wchodzącego w skład PRE.

W nawiązaniu do milenium rocznicy męczeńskiej śmierci św. Brunona z Kwerfurtu, centralne, ogólnopolskie uroczystości ekumeniczne odbędą się 22 stycznia w Giżycku. Tam właśnie tradycja sytuuje miejsce śmierci św. Brunona, „mężnego wyznawcy i świadka niepodzielonego Kościoła” – jak czytamy na stronie diecezji ełckiej.

Msza św. w intencji jedności chrześcijan odprawiona zostanie w sanktuarium św. Brunona w Giżycku (ul. Pionierska 14) o godz. 12.00, a nabożeństwo Słowa Bożego z udziałem przedstawicieli różnych Kościołów odbędzie się w kościele ewangelicko-augsburskim (Pl. Grunwaldzki 6) o godz. 17.00.

W Warszawie centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się 25 stycznia o godz. 18.00 w katedrze św. Michała Archanioła i Floriana. Ze strony Kościoła rzymskokatolickiego w modłach o jedność uczestniczyć będą obydwaj stołeczni arcybiskupi: Henryk Hoser SAC i Kazimierz Nycz.

Spotkania wiernych oraz duchowieństwa kościoła rzymsko–katolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego, dyskusje oraz koncerty złożą się na obchody Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan w Białymstoku. Hierarchowie lokalnych Kościołów wygłoszą kazania podczas nabożeństw ekumenicznych w siostrzanym Kościele.

Głównym punktem tygodnia będzie koncert ekumeniczny w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zaśpiewają tam trzy chóry: rzymskokatolicki Chór Katedralny Carmen, prawosławny Katedralny Chór Młodzieżowy oraz Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Metropolita białostocki arcybiskup Edward Ozorowski, 19 stycznia, w prawosławne Święto Jordanu, wygłosi kazanie w cerkwi św. Ducha w Białymstoku, a arcybiskup Jakub ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej 25 stycznia w kościele Chrystusa Króla.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku 23 stycznia będzie można wysłuchać tzw. trójgłosu katolicko-prawosławno-protestanckiego: „Aby stanowiły jedno w Twoim ręku. Chrześcijańskie rozumienie ekumenizmu”.

Liturgię w rzymskokatolickim kościele Nawrócenia świętego Pawła poprowadzi abp Gądecki, zaś abp Jeremiasz wygłosi kazanie. Msza odprawiona zostanie 25 stycznia – w święto Nawrócenia Apostoła Pawła, który z prześladowcy chrześcijan stał się gorliwym głosicielem nauki Chrystusa.

Na Śląsku ekumeniczne modlitwy zainauguruje centralne nabożeństwo w kościele Jezusowym w Cieszynie. Kazanie wygłosi bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego. Specjalne pozdrowienie wypowie natomiast bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

Spotkania i nabożeństwa odbywać się będą w Śląskim Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach, katowickiej świątyni Kościoła Chrześcijan-Baptystów, Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej, kościele św. Tomasza w Sosnowcu, kaplicy Kościoła ewangelicko- metodystycznego „Nowego Przymierza” w Katowicach i kościele parafii polskokatolickiej w Strzyżowicach.

25 stycznia, ostatniego dnia TE, modlitwom przyświecać będzie hasło: „Chrześcijanie głoszą nadzieję w podzielonym świecie”. Nabożeństwo ekumeniczne sprawowane będzie w kościele ewangelicko-augsburskim pw. Odkupiciela w Rudzie Śląskiej. Kazanie wygłosi abp Damian Zimoń, metropolita katowicki.

Wierni z sześciu Kościołów będą się wspólnie modlili w świątyniach różnych wyznań podczas kieleckich obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tydzień modlitw rozpocznie w Kielcach nabożeństwo ekumeniczne 18 stycznia o godz. 18.00. w seminaryjnym kościele Trójcy Świętej, pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy.

Większość nabożeństw ekumenicznych oraz spotkań z zakresu m.in. duchowości i kultury, odbędzie się w Ekumenicznej Świątyni Pokoju w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 1. Wierni spotkają się także w cerkwi prawosławnej św. Mikołaja Cudotwórcy przy ul. Bodzentyńskiej 46, w kościele Ewangelicko – Metodystycznym przy u. Małopolskiej 6 oraz w klasztorze ojców kapucynów przy ul. Warszawskiej.

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana kaznodziei. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Polską Radę Ekumeniczną i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa Tygodnia Ekumenicznego należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

W specjalnej broszurze przygotowanej przez Radę ds. Ekumenizmu KEP i Polską Radę Ekumeniczna podkreśla się, że dążenie do jedności chrześcijan nie ogranicza się do jednego tygodnia w styczniu każdego roku. „Od dawna uznanym czasem modlitwy o jedność są święta Pięćdziesiątnicy oraz różne dni świąt religijnych czy narodowych” – czytamy w opracowaniu.

„Jesteśmy przekonani o tym, że rozpoczęte trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa stworzy możliwości przezwyciężenia podziałów, by Ewangelia mogła być jeszcze skuteczniej zwiastowana i urzeczywistniana w życiu jednostek i całego Kościoła w naszym kraju” – piszą wspólnie Polska Rada Ekumeniczna i Rada ds. Ekumenizmu KEP.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starkokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, zaproponowany został w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona. Hasło tegorocznego Tygodnia, „Aby byli jedno w Twoim ręku” (Ez 37, 17), zostało zaproponowane przez ekumeniczną grupę chrześcijan z Korei.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.