Drukuj Powrót do artykułu

Sakrament chrztu świętego, Nowy Człowiek i duchowość chrzcielna priorytetami programu duszpasterskiego

18 marca 2015 | 10:29 | tk, mp / br Ⓒ Ⓟ

Delegaci ze wszystkich polskich diecezji zapoznawali się 16 i 17 marca ze szczegółami programu kolejnego roku duszpasterskiego, którego celem jest pogłębienie tożsamości chrzcielnej Polaków. Rozpocznie się on w pierwszą niedzielę Adwentu, a patronuje mu hasło: "Nowe życie w Chrystusie". Program towarzyszyć będzie obchodom 1050-lecia Chrztu Polski.

Spotkaniu przewodniczył abp Stanisław Gądecki stojący na czele Komisji Duszpasterstwa KEP, a wzięli w nim udział dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich, duszpasterze krajowi oraz reprezentanci Konsulty zakonów męskich i żeńskich.

Abp Gądecki przypomniał, że cały realizowany w latach 2013- 2017, czteroletni program duszpasterski Kościoła w Polsce nakierowany jest na odnowienie tożsamości chrzcielnej Polaków. Przebiega on pod hasłem: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Pierwszy rok cyklu zrealizowany pod hasłem: „Wierzę w Syna Bożego” związany był z głoszeniem podstawowego kerygmatu wiary chrześcijańskiej, z akcentem na biblijne ożywienie duszpasterstwa. Drugiemu, realizowanemu obecnie pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”, towarzyszy chęć umacniania wiary drogą nawrócenia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na Sakrament Pokuty.

Wyjątkowym kontekstem najbliższego roku duszpasterskiego – jak zauważył abp Gądecki – jest 1050. rocznica Chrztu Polski, Światowe Dni Młodzieży oraz spodziewana wizyta Ojca Świętego w Polsce. Ponadto dochodzi do tego ogłoszony przed kilkoma dniami Rok Święty Bożego Miłosierdzia, który rozpocznie się 8 grudnia br.

Odnowa świadomości i duchowości chrzcielnej

Zatem – jak przypomniał abp Gądecki – celem kolejnego roku duszpasterskiego 2015/16 będzie odnowa życia w Chrystusie, które otrzymujemy na Chrzcie Świętym. Dodał, że najważniejszymi priorytetami omawianego programu duszpasterskiego są: sakrament chrztu świętego, nowy Człowiek i duchowość chrzcielna.

Pierwszym zatem owocem programu duszpasterskiego – jak podkreślił ks. Szymon Stułkowski, sekretarz Komisji Duszpasterstwa – winno być pogłębienie rozumienia istoty sakramentu chrztu . A do tego niezbędne jest dobrze prowadzone przygotowanie rodziców i chrzestnych, na co należy położyć szczególny nacisk w każdej parafii. Zaznaczył przy tym, że Polska – w porównaniu z innymi krajami – znajduje się w tej dobrej sytuacji, że ludzie proszą jeszcze o chrzest swych dzieci. Dodał, że bardzo ważne jest zatem właściwe celebrowanie tego sakramentu i późniejsze towarzyszenie rodzinie.

Drugi priorytet programu duszpasterskiego: Nowy Człowiek – to przede wszystkim zrozumienie równej godności wszystkich ochrzczonych, jako dzieci Bożych oraz uświadomienie, że jednym ze skutków chrztu jest udział w powszechnym kapłaństwie Ludu Bożego. Ks. Stułkowski dodał, że jeśli chodzi o „formację ku Nowemu Człowiekowi”, to warto jest skorzystać z doświadczeń ruchów apostolskich, chociażby „Światło-Życie”, Neokatechumenatu czy innych.

Natomiast duchowość chrzcielna, zdaniem prelegenta, realizuje się poprzez życie łaską Ducha Świętego w codzienności.

Odrębny wykład nt. duchowości chrzcielnej wygłosił ks. prof. Erwin Mateja. Przyznał, że zbyt mało mówi się w Polsce o wymaganiach i znaczeniu liturgii poszczególnych sakramentów, w tym chrztu świętego. Podkreślił, że każdy proboszcz winien zaoferować swym parafianom specjalny cykl katechez nt. liturgii chrztu i innych sakramentów. W swym referacie ks. Mateja w oparciu o szczegółową analizę znaków liturgii chrztu wyjaśniał istotę tego sakramentu.

Z kolei o „katechumenalnej ścieżce formacji chrześcijańskiej w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego” mówił Krzysztof Jankowiak z Ruchu Domowego Kościoła. Przypomniał, że „chrześcijanie się nie rodzą, chrześcijaninem trzeba się stać”, a ta zasada sformułowana przez Tertuliana powinna obowiązywać i dziś. Zatem, jeśli chrzest nie ma spaść do roli czysto tradycyjnego obrzędu, musi go poprzedzać, lub musi po nim następować dłuższy okres wdrażania w życie chrześcijańskie. Jankowiak w szczegółowy sposób przedstawił dalej kolejne etapy formacji deuterokatechumenalnej, opracowanej przez założyciela Oaz.

Powrót do zapomnianych symboli i tradycji

Ks. Stułkowski w imieniu Komisji Duszpasterstwa zaproponował, aby w rodzinach powrócić do zwyczaju posiadania w domu niewielkiej kropielnicy ze święconą wodą. Zaproponował też umieszczenie w każdej świątyni naczynia, w którym przez cały rok byłaby przechowywana woda święcona. Z tej okazji opracowany został projekt specjalnego, ozdobnego dzbanu z logiem 1050-lecia Chrztu Polski, który będzie też doskonałą pamiątką po tych wydarzeniach. Zdaniem ks. Stułkowskiego warto także zadbać w parafiach o dostępne dla każdego wiernego butelki, np. z malowanego szkła, do przenoszenia wody święconej do domów.

Poinformował, że już w czerwcu ukaże się książkowe wydanie programu duszpasterskiego, z wszelkimi materiałami niezbędnymi do jego realizacji. Dotrą one do każdej parafii.

Przygotowania do 1050. rocznicy Chrztu Polski

Abp Gądecki poinformował, że wydarzenia rocznicy Chrztu Polski planowane są na poziomie ogólnopolskim, diecezjalnym i parafialnym. Centralne uroczystości odbędą się w Gnieźnie i w Poznaniu w kwietniu 2016 r. W każdej diecezji obchody będą miały miejsce najpierw w katedrach, a następnie w sanktuariach maryjnych. Natomiast w parafiach główne uroczystości obchodów rocznicy Chrztu Polski nastąpią podczas Triduum paschalnego, w wigilię paschalną, z którą tradycyjnie łączy się datę chrztu Mieszka I.

Ks. Szymon Stułkowski wyjaśnił, że główne obchody rocznicowe odbędą się 14-16 kwietnia 2016 r. – pierwszego dnia w Gnieźnie, a w dwóch kolejnych – w Poznaniu. Każdy dzień ma mieć swój motyw przewodni. 14 kwietnia będzie to wdzięczność za łaskę wiary, 15 kwietnia – pogłębienie świadomości wiary chrześcijan współczesnych, zaś 16 kwietnia poświęcony będzie odpowiedzialności za przekazanie wiary przyszłym pokoleniom oraz za dzieło misyjne.

Uroczystości będą miały charakter kościelny i państwowy. Dopracowywany program przewiduje m.in. Msze z udziałem kilkudziesięciu tysięcy wiernych oraz uroczyste obrady Konferencji Episkopatu Polski. Nie jest wykluczone, że odbędzie się też zebranie obydwu izb polskiego parlamentu: Sejmu i Senatu.

Przygotowania do jubileuszu obejmują opracowanie i wdrożenie programów katechez na każdy poziom edukacyjny, a także programów edukacyjnych dla nauczycieli oraz uczniów. Programy takie już są opracowywane, zaś Komisja Duszpasterstwa ma nadzieję, że będą one realizowane w całej Polsce, a nie tylko w archidiecezji poznańskiej.

Przygotowano też cykl konferencji naukowych, debat i innych działań popularnonaukowych. Przybliżą one polityczny, społeczny i religijny kontekst chrztu przyjętego przez Mieszka I w 966 r. a także ukażą świadomość Chrztu Polski w dzisiejszym społeczeństwie.

W ramach przygotowań do rocznicowych obchodów w Poznaniu zostanie otwarta wystawa „Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii”. Zaprezentuje ona dzieła wypożyczone, m.in. z Watykanu, w tym takie, które publicznie pokazywane są bardzo rzadko. Ekspozycja zawita także do Warszawy i Wrocławia.

Kongres Nowej Ewangelizacji poświęcony wsi

Pod hasłem „Skarb w roli” odbędzie się w maju III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji, tym razem poświęcony ewangelizacji w środowisku wiejskim. Spotkanie odbędzie się w dniach 28-31 maja w Skrzatuszu k. Piły. Kongres ma zająć się refleksją duszpasterską na temat specyfiki ewangelizacji na wsi, a także przyczynić się do integracji środowisk podejmujących takie działania na co dzień.

Spotkanie adresowane jest głównie do duszpasterzy i członków rad parafialnych, a także różnych podmiotów funkcjonujących w środowisku wiejskim, takich jak Ochotnicza Straż Pożarna, Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły folklorystyczne i sportowe, Kółka Rolnicze i Rady Sołeckie. Organizatorzy spodziewają się także udziału nauczycieli i katechetów szkół wiejskich, osób życia konsekrowanego i kustoszy sanktuariów.

„Chcemy też tchnąć w te religijność tradycyjną nowego ducha, ażeby była ona jeszcze bliższa Panu Bogu” – powiedziała KAI Monika Przybysz rzeczniczka Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Zwróciła uwagę, że wyludnianie się polskich wsi, w których zostaje już tylko starsze pokolenie powoduje często, że wiara staje się pełna rozpaczy, dramatów i bólu. „Chcemy tym ludziom zanieść nadzieję” – deklaruje.

W programie czterodniowego Kongresu znalazły się wykłady, warsztaty, dyskusje i wspólna modlitwa, a także wyjazd ewangelizacyjny do wiosek w okolicach Skrzatusza.

Wykład nt. religijności ludowej w nauczaniu Kościoła wygłosi bp Grzegorz Ryś; o współczesnych wyzwaniach duszpasterskich dla środowisk wiejskich mówić będzie bp Wiesław Śmigiel; o parafii wiejskiej jako wspólnocie wspólnot mówić będzie bp Edward Dajczak, zaś o duchowości maryjnej jako szansie dla nowej ewangelizacji opowie dr Monika Waluś.

Codzienne konferencje głosić będzie ks. Krzysztof Wons, salwatorianin. W piątek 29 maja Mszy św. dla uczestników Kongresu będzie przewodniczył abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Kongres odbywa się na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. „Jest to jedna z najbiedniejszych diecezji i to nie tylko w wymiarze materialnym, ale może jeszcze bardziej w wymiarze duchowym” – podkreśla koordynator Kongresu o. Jacek Dubel. Redemptorysta zwraca uwagę, że spotkanie odbędzie się w Sanktuarium Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu, co jest znakiem nadziei, bowiem „to przecież sanktuaria są szczególnymi miejscami uobecniania się Bożej miłości”. Organizatorem Kongresu jest Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji wraz z Fundacją Porta Fidei.

IV Krajowy Kongres Misyjny

Ks. dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy Ad Gentes poinformował, że trwają intensywne przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjnego, który odbędzie się w Warszawie 12-14 czerwca br. Towarzyszy mu hasło: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału”. Kongres ten wpisuje się w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży oraz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Gościem honorowym Kongresu będzie kard. Fernando Filoni, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Organizatorami Kongresu są Komisja Episkopatu ds. Misji oraz Papieskie Dzieła Misyjne.

Pierwszy dzień Kongresu ma charakter naukowy. 12 czerwca na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się konferencja naukowa. Referaty skupią się na aktualności misji „ad gentes” oraz na animacji i współpracy misyjnej. – Liczymy na to, że dyskusja panelowa, która odbędzie się w dziesięciu grupach, pomoże znaleźć drogi odnowy zapału misyjnego w Kościele – stwierdził.

Drugi dzień Kongresu ma charakter pastoralny. Zaplanowano trzy stacje Kongresowe w Warszawie: dzieci na „Torwarze”, młodzieży w bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dorosłych w kościele pw. Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Przewidziano referaty, wspólną modlitwę za misje, mosty internetowe z misjonarzami ze wszystkich kontynentów, warsztaty i wystawy.

Trzeci dzień Kongresu został pomyślany jako stacja kongresowa w diecezjach i parafiach. Komisja Misyjna proponuje, by w każdej katedrze lub sanktuarium diecezjalnym została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem biskupa, a w parafiach Msze św. przez kapłanów pracujących w parafii.

– Niedziela kongresowa stanowi doskonałą okazję, by ożywić ducha misyjnego we wspólnotach parafialnych oraz zaangażować w to dzieło Parafialne Rady Duszpasterskie i grupy misyjne, ruchy kościelne, stowarzyszenia działające w parafiach – wyjaśnił kapłan. Dodał, że materiały homiletyczno-liturgiczne wraz z plakatem dotrą do wszystkich parafii. Będą one również dostępne na stronie www.misje.pl.

Ks. Sobolewski poinformował, że Komisji Misyjna Episkopatu zaproponowała, by darem Kongresowym Kościoła w Polsce było posłanie 105 nowych misjonarek i misjonarzy.

Nie zapominajmy o rodzinie

Mówiąc o innych aktualnych wyzwaniach duszpasterskich, abp Gądecki podkreślił konieczność głębszego zaangażowania w tematykę rodzinną, w związku z okresem pomiędzy spotkaniami Synodu Biskupów, poświeconymi właśnie tej tematyce. Jego zdaniem istotną pomocą w przygotowaniach może być książka: „Pozostać w prawdzie Chrystusa. Małżeństwo i Komunia w Kościele katolickim”, wydana ostatnio przez Wydawnictwo św. Wojciecha. Jest to tłumaczenie tej książki, która zrobiła furorę podczas nadzwyczajnego zgromadzenia Synodu Biskupów, jesienią ub. r. Wśród jej autorów są takie osobistości jak: kard. Raymond Burke, kard. Velasio de Paolis czy kard. Gerhard Muller. Warto ją rozpropagować jak najszerzej wśród wiernych.

Abp Gądecki zapowiedział, że – ze względu na koniec kadencji – obecne spotkanie jest ostatnim w ramach Komisji ds. Duszpasterstwa pod jego przewodnictwem, a w czerwcu Konferencja Episkopatu wybierze nowego przewodniczącego.

 

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.