Drukuj Powrót do artykułu

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym

26 października 2010 | 15:44 | ms, ju. Ⓒ Ⓟ

Sample

Budowę monumentalnej świątyni ku czci Matki Bożej ukończono w 2004 roku. Rok później Stolica Apostolska nadała sanktuarium godność bazyliki mniejszej.

Adres: ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary, diecezja włocławska; Kontakt: Biuro Obsługi Pielgrzyma – tel.: 63/270 81 63, 63/270 81 42, fax: 63/270 85 75, e-mail: lichen@lichen.pl, http: www.lichen.pl; Dom Pielgrzyma ARKA – tel. 63/270 81 62, fax 63/270 83 20, e-mail: arka@lichen.pl, http: www.arka.lichen.pl; Kustosz Sanktuarium: Ks. Wiktor Gumienny MIC.

Charakterystyka

Powstanie Sanktuarium Maryjnego w Licheniu wiąże się ściśle z przywiezie­niem na tę ziemię Cudownego Obrazu, będącego kopią obrazu Matki Boskiej z Rokitna. Historię jego przybycia i obja­wień z nim związanych znamy z ustnych przekazów oraz nielicznych dokumen­tów sporządzonych przez proboszczów licheńskich i miejscowych urzędników na przestrzeni lat.

W roku 1813 Tomasz Kłossowski, kowal z pobliskiego Izabelina, brał udział w bitwie narodów pod Lipskiem. Tam został ciężko ranny, w ludzkim pojęciu bez szansy na ratunek. Ale leżąc na pobojowisku wśród jęku cierpiących i umierających żołnierzy, modlił się gorliwie do Matki Boskiej. Ściskał w ręce medalik, który nosił na szyi. Wtedy, jak głoszą podania, zobaczył idącą po pobojowisku piękną ko­bietę w amarantowym płaszczu z Orłem Białym na piersi. Kiedy podeszła, rozpoznał w niej Matkę Bożą. Niebieska Pani ulitowała się nad jego bólem i obie­cała, że wróci do domu. Poleciła jednak, by na ziemi polskiej odszukał jej wizeru­nek i odpowiednio go uczcił.

Kłossowski ocalał. Powrócił do Iza­belina i przez 23 lata szukał ikony, która przedstawiałaby Maryję widzianą pod Lipskiem. Odwiedził wiele miejsc kul­tu maryjnego, modlił się przed licznymi Jej obrazami, ale na żadnym nie widział oblicza swej Ratowniczki. Wreszcie w 1836 roku wybrał się na pielgrzym­kę do Częstochowy. Kiedy już wracał do domu, we wsi Lgota zobaczył grup­kę pielgrzymów modlących się do Matki Boskiej, której wizerunek zawieszony był na drzewie. Niestrudzony pielgrzym pod­szedł bliżej i ze wzruszeniem spostrzegł, że ikona przedstawia jego Najświętszą Maryję Pannę, tę z lipskiego pobojowi­ska, jego Wybawicielkę. Wrócił do domu z upragnionym i tak długo szukanym wi­zerunkiem. Obrazek był niewielki, miał wymiary zaledwie 9,5 na 15,5 centymetra. Przez lata Kłossowski modlił się przed tą ikoną zawieszoną we własnym domu. Jednak po ciężkiej chorobie postanowił w 1844 roku umieścić obraz na drzewie w lesie grąblińskim.

Ludzie zaczęli modlić się przy wize­runku Maryi, ale szczególną cześć Matce Bożej oddawał zatrudniony przez grąblińskich gospodarzy pasterz – Mikołaj Sikatka. Wielokrotnie ze czcią przyklękał, często odmawiał różaniec patrząc w oblicze Tej, którą później nazwano Panią Licheńską i Bolesną Królową Polski. Pewnego dnia w 1850 roku pasterz dostrzegł, jak głosi ustny przekaz, zbliżającą się z daleka kobiecą postać, która ni to kroczyła, ni to płynęła nad ziemią. Kiedy była już całkiem blisko, starzec rozpoznał Matkę Bo­ską z ikony, u stóp której klęczał. Bogurodzica ukazała się Sikatce jeszcze dwukrotnie, ale dopiero na Jej wyraźne żądanie odważył się on przekazać ludziom słowa, które do niego powiedziała.

Matka Boska według pasterza wzywała lud do odmiany sposobu życia i wyrzeczenia się grzechu. Napominała, by ludzie w pokorze modlili się pod opieką kapłanów w świątyniach i odmawiali różaniec, gdyż tylko w ten spo­sób mogą odsunąć od siebie nadciągające nieszczęścia i krwawe lata. Pani Niebieska przepowiadała wojny, choroby i zarazy, które zdziesiątkują na­ród. Sama obiecywała Polakom opiekę w najtrudniejszych chwilach, czego widomym znakiem był Orzeł Biały tulony przez Bogurodzicę do piersi.

Sikatka opowiedział o spotkaniach z Najświętszą Maryją Dziewicą proboszczowi parafii licheńskiej, a następnie wójtowi i naczelni­kowi powiatu. Ci przerazili się i nie wiedząc co robić, zamknęli Sikatkę jako chorego psychicznie. Były to bowiem czasy zaborów. Posłannictwo Maryi i obietnica dotycząca opieki nad Polakami nie mogły podobać się zabor­com, brzmiały dla nich groźnie. Nikt nic chciał wierzyć biednemu paste­rzowi. Zmieniło się to dopiero wtedy, kiedy na ziemię licheńską spadła za­raza. Cholera dziesiątkowała ludność. Żyjący zbierali się przy Cudownym Obrazie i błagali Matkę Boską o ocalenie. Niejeden z chorych modlących się przed Panią Licheńską, jak głosi wieść ludowa, odzyskał zdrowie. Ponieważ przy maleńkiej ikonie zbierały się tłumy, przeniesiono ją do zaszczytniejszego miejsca – Białej Kaplicy w Grąblinie, a 29 września 1852 roku do drewnianego kościołka w Licheniu. Od tego czasu datuje się początek Sanktuarium Licheńskiego.

W tym okresie budowano już murowany kościół pod wezwaniem św. Doroty, który konsekrowano w 1858 roku. W ołtarzu głównym nowej świątyni umieszczono Cudowny Obraz, gdzie pozostał do II wojny światowej. W 1940 roku hitlerowcy wywieźli do Dachau ówczesnego probosz­cza parafii licheńskiej ks. Jana Przydacza. Cudowny Obraz ukrył przed żandarmami organista Bolesław Lisow­ski. W czasie wojny kościół zamieniono w siedzibę obozu szkoleniowego organi­zacji. Spalono wszelkie do­kumenty, między innymi Księgę Łask spi­sywaną przez lata do II wojny światowej, porąbano i spalono ołtarze oraz sprzęty kościelne, zniszczono szaty liturgiczne, roztrzaskano rzeźby. Ludność okolicznych miejscowości niejednokrotnie cierpiała z powodu młodych Niemców i ich wy­chowawców. Koniec wojny zastał całkowicie zdewastowaną siedzibę Cudownego Wizerunku, On jednak pozostał nienaru­szony. W takim stanie przejęli placówkę w 1949 roku duchowni ze Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP. Powoli, pod opieką kolejnych proboszczów, parafia podnosiła się z wo­jennych zniszczeń, a obraz wrócił na swe dawne miejsce w ołtarzu głównym kościoła św. Doroty.

W 1966 roku obchodzono uroczyście tysiąclecie chrześcijaństwa w Polsce. Z tej okazji dokonywano papieskich korona­cji obrazów Najświętszej Maryi Panny.

15 sierpnia 1967 roku na mocy dekretu papieża Pawła VI Prymas Tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński ukorono­wał Cudowny Obraz Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w obecności około 100 tysięcy wiernych.

Uroczystości koronacyjne przygotował ówczesny kustosz ks. Eugeniusz Makulski.

Od tej pory datuje się dynamiczny rozwój Sanktuarium. Do Lichenia zaczynają przybywać pielgrzymi z całej Polski oraz zagranicy. Jest ich coraz więcej.

Ksiądz Makulski postanawia wybudować świątynię, w której rzesze przybywających pielgrzymów będą miały godziwe warunki do modlitwy. Budowę świątyni rozpoczęto w 1994.

W 1999 roku budującą się świątynię pobłogosławił papież Jan Paweł II, który w czasie pielgrzymki do Sanktuarium licheńskiego powiedział:

„Patrzę z podziwem na tę ogromną budowlę, która w swoim rozmachu architektonicznym jest wyrazem wiary i miłości do Maryi i Jej Syna”.

Budowę świątyni ukończono w 2004 roku. Poświęcenia dokonał 12 czerwca 2004 roku nuncjusz apostolski ks. Józef Kowalczyk w asyście biskupów zgromadzonych na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Licheniu.

Rok później Stolica Apostolska nadała nowej świątyni godność bazyliki mniejszej.

W lipcu 2006 roku Cudowny Obraz w asyście kapłanów i tysięcy wiernych został przeniesiony z parafialnego kościoła p.w. św. Doroty do nowej świątyni, w którym znajduje się do dziś.

Dojazd

Do Lichenia najprościej dojechać samochodem. Pociągiem należy dojechać do Konina, a następnie autobusem. Miejscowość Licheń Stary znajduje się w centralnej Polsce (woj. wielkopolskie) 15 km od Konina, 20 km od autostrady A2.

Nocleg

Na terenie Sanktuarium MBL znajdują się dwa Domy Pielgrzyma: ARKA i BETANIA, które jednorazowo mogą pomieścić ponad 1000 gości. Posiadają one własne stołówki, w których można smacznie zjeść. Z bazy noclegowej i gastronomicznej mogą korzystać goście indywidualni, jak i grupy zorganizowane. Przy każdym z obietków znajduje się parking, gdzie można pozostawić auto na czas pobytu. Dla najmłodszych w pobliżu Domu Pielgrzyma ARKA jest plac zabaw. Wewnątrz ARKI znajdują się sale, w których organizowane są konferencje, szkolenia, seminaria, a także przyjęcia okolicznościowe – komunie, wesela itp.

Uroczystości

25 lutego – Nadanie licheńskiej świątyni tytułu bazyliki mniejszej

Dekretem z 25 lutego 2005 r. Stolica Apostolska przyznała świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Licheńskiej tytuł bazyliki mniejszej. Była to jedna z ostatnich decyzji Jana Pawła II. Na pamiątkę tego wydarzenia na zewnątrz kościoła umieszczono tablicę o ciemnym kolorze, na której wyryto w złotawym odcieniu napis mówiący o tym uhonorowaniu.

Bazylika mniejsza (basilica minor) – oznacza tytuł honorowy, nadawany przez papieża lub w drodze prawa zwyczajowego, który otrzymują kościoły wyróżniające się wartością zabytkową, albo ze względu na swoje walory liturgiczne bądź duszpasterskie.

Jednym z przywilejów związanych z nadaniem kościołowi tytułu bazyliki mniejszej jest możliwość uzyskania w nim odpustu zupełnego. Można go uzyskać pod zwykłymi warunkami w następujące dni:

– w rocznicę poświęcenia tejże bazyliki (licheńska bazylika została poświęcona 12 czerwca);

– w rocznicę nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej (w przypadku bazyliki licheńskiej jest to dzień 25 lutego);

– w święto tytułu (Patrona) kościoła (uroczystość Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej obchodzimy liturgicznie 2 lipca);

– w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca);

– w święto Porcjunkuli (2 sierpnia);

– jeden raz w ciągu roku w dowolny dzień według własnego uznania.

1 maja – Rocznica pierwszego objawienia Matki Bożej w lesie grąblińskim

W 1850 r. Matka Boża kilkakrotnie objawiła się w lesie grąblińskim koło Lichenia pasterzowi Mikołajowi Sikatce, wzywając ludzi za jego pośrednictwem do pokuty i nawrócenia. Pierwsze objawienie miało miejsce na początku maja. Właśnie dlatego w pierwszym dniu tego maryjnego miesiąca, w Sanktuarium, wspominamy pierwsze objawienie, inaugurując zarazem uroczyście sezon pielgrzymkowy. Wieloletnią tradycją jest sprawowanie tego dnia w lesie Grąblińskim, na miejscu objawień, południowej Mszy Świętej, do uczestnictwa w której serdecznie zapraszamy.

Ostatni weekend maja – pielgrzymka sołtysów

Tradycją stało się już to, że każdego roku w ostatni weekend maja przybywa do licheńskiego Sanktuarium Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich. Pielgrzymi goszczą w Sanktuarium dwa dni. Uczestnicy pielgrzymki spotykają się z władzami Stowarzyszenia, biorą udział w sympozjach i szkoleniach, ale przede wszystkim powierzają siebie i swoich bliskich Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej Licheńskiej. Szczególną okazją do tego jest udział w niedzielnej Mszy św. sprawowanej w bazylice przed Cudownym Obrazem.

6-8 czerwca – Rocznica wizyty Jana Pawła II w Licheniu

W tych dniach przypominamy sobie niezwykłe chwile, kiedy to w 1999 r. gościliśmy w Sanktuarium Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież przybył do Lichenia w niedzielny wieczór 6 czerwca. W poniedziałek rano, 7 czerwca, dostojny gość zwiedził bazylikę, a następnie na schodach budującej się jeszcze wówczas świątyni odprawił nabożeństwo, podczas którego wygłosił homilię, pobłogosławił będącą w budowie bazylikę i zebranych przed nią wiernych. Następnie udał się do Bydgoszczy i do Torunia, po czym wrócił na nocleg do Lichenia. We wtorkowy poranek 8 czerwca tłumy wiernych pożegnały Ojca Świętego udającego się na kontynuację pielgrzymiego szlaku.

Na pamiątkę wizyty Jana Pawła II w Sanktuarium, w rocznicę pobytu Ojca Świętego w Licheniu zapraszamy do zwiedzania apartamentów papieskich, czyli pokoi, w których mieszkał nasz wielki rodak.

Oprócz tych dni Apartamenty Papieskie otwarte są również :

– 2 kwietnia (rocznica śmierci Jana Pawła II),

– 18 maja (dzień urodzin Karola Wojtyły),

– 16 października (rocznica wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na papieża).

12 czerwca – Poświęcenie bazyliki

W sobotę 12 czerwca 2004 r. – po dziesięciu latach budowy licheńskiej świątyni – bazylika została poświęcona. W obecności Episkopatu Polski obrzędu poświęcenia kościoła dokonał nuncjusz apostolski w Polsce, ks. arcybiskup Józef Kowalczyk. W uroczystości uczestniczyły tysiące wiernych.

Z racji, iż licheńska świątynia otrzymała 25 lutego 2005 r. tytuł bazyliki mniejszej, można w niej dostąpić łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Jednym z dni, kiedy ten odpust można uzyskać jest właśnie rocznica poświęcenia kościoła, czyli 12 czerwca.

Sobota po 13 czerwca – Ogólnopolskie uroczystości ku czci 108 błogosławionych męczenników

13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy 108 polskich Męczenników z okresu II wojny światowej. Wśród nich jest 3 biskupów, są księża i klerycy, osoby zakonne (m.in. dwaj księża marianie: bł. Antoni Leszczewicz i bł. Jerzy Kaszyra), wierni świeccy.

9 czerwca 2001 r. ks. bp Bronisław Dembowski, ówczesny ordynariusz diecezji włocławskiej, w dolnej części licheńskiej bazyliki poświęcił kaplicę dedykowaną 108 Męczennikom. W ołtarzu kaplicy umieszczony jest obraz, który towarzyszył uroczystości beatyfikacyjnej w Warszawie w 1999 r., przedstawiający Chrystusa wśród 108 Męczenników. Na ścianach umieszczono portrety Błogosławionych.

Każdego roku, w sobotę po 13 czerwca (lub w sam dzień 13 czerwca, jeśli jest to sobota), w Sanktuarium licheńskim mają miejsce ogólnopolskie uroczystości ku czci błogosławionych 108 Męczenników. Gromadzą one nie tylko duchowieństwo i osoby konsekrowane z rodzin zakonnych, do których należeli poszczególni Męczennicy, ale również osoby świeckie, przybywające do Sanktuarium indywidualnie bądź w gronie rodzinnym, by oddać cześć Błogosławionym pochodzącym z okolic ich miejsc zamieszkania, lub też do których mają szczególne nabożeństwo.

Piątka poznańska – pięciu wychowanków salezjańskiego oratorium zgilotynowanych w Dreźnie (w wieku 20 – 23 lat); Marianna Biernacka – oddała swe życie, ratując w ten sposób życie swojej synowej spodziewającej się dziecka; Stanisław Starowieyski – mąż i ojciec rodziny, działacz Akcji Katolickiej, męczennik z Dachau, gorliwy apostoł nawet w warunkach obozowych; Natalia Tułasiewicz, nauczycielka, żarliwa animatorka apostolatu świeckich. Zarówno młodzież, jak i dorośli różnych stanów mogą wśród Błogosławionych Męczenników znaleźć patrona, który swoim życiem i swym wstawiennictwem u Boga będzie pomagał w dochowaniu Bogu wierności każdego dnia i w osiągnięciu celu ostatecznego – pełnego zjednoczenia z Bogiem w szczęśliwej wieczności.

2 lipca – Uroczystość i odpust Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej oraz rocznica przeniesienia Cudownego Obrazu z kościoła p.w. św. Doroty do bazyliki

Dnia 26 marca 2007 r. Stolica Apostolska zatwierdziła formularz Mszy Świętej o Matce Bożej Licheńskiej oraz wyznaczyła w liturgii dzień 2 lipca jako wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej dla diecezji włocławskiej i jako uroczystość w licheńskim Sanktuarium. Zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach połączonych z możliwością uzyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami.

Warto dodać, że właśnie 2 lipca 2006 r. Cudowny Obraz Matki Bożej po prawie półtora wieku przebywania w kościele św. Doroty został uroczyście przeniesiony do bazyliki.

Ostatni weekend lipca – Spotkania trzeźwościowe

W ostatni weekend lipca w Sanktuarium odbywają się Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe. Spotkania te mają niemal dwudziestoletnią tradycję. Przyjeżdża na nie każdego roku kilkanaście tysięcy osób z całej Polski oraz spoza granic kraju. Osoby uzależnione oraz ich bliscy współmałżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, krewni i przyjaciele. Jest to czas wspólnego umacniania się na drodze do trzeźwości. Uroczysta Msza św., a po niej świadectwa osób uzależnionych, którym udało się zerwać z niszczącym sposobem życia, świadectwa ich bliskich; wspólna Droga krzyżowa, koncerty, prelekcje, możliwość indywidualnej rozmowy z psychologiem, terapeutą uzależnień, bądź wolontariuszem znającym dobrze problematykę uzależnieniową, mityngi dla osób uzależnionych oraz ich bliskich – oto główne punkty tych spotkań. Zapraszamy.

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i możliwość uzyskania w ten dzień odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami, od ponad stu lat gromadzi w Licheniu tysiące pielgrzymów. Z relacji z odpustu zamieszczonej w „Przeglądzie Katolickim” (nr 41, 1875 rok) dowiadujemy się, że w uroczystościach odpustowych Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w 1875 r. uczestniczyło 7 tysięcy wiernych.

15 sierpnia 1967 r. ks. prymas kard. Stefan Wyszyński ukoronował łaskami słynący Obraz Matki Bożej Licheńskiej koroną papieską. Ceremonia ta odbyła się przy ołtarzu polowym, przed kościołem parafialnym św. Doroty. Tradycją sierpniowego odpustu jest to, że w wigilię uroczystości, 14 sierpnia o godzinie 18.00 przy ołtarzu koronacyjnym są sprawowane nieszpory i Msza św. Tego dnia nie ma wieczornej Mszy św. w bazylice.

Ostatni weekend sierpnia – Dni Rodziny

W ostatnią sobotę i niedzielę sierpnia świętujemy w Sanktuarium Dni Rodziny. Są to dni formacji mającej na celu pogłębienie wiary i spotkanie z Chrystusem. Towarzyszy im refleksja nad istotą sakramentu małżeństwa. W sobotni wieczór odprawiona jest Msza św., w czasie której małżonkowie odnawiają swą przysięgę małżeńską. W niedzielę, po każdej Mszy Świętej, udzielane jest specjalne błogosławieństwo dla dzieci i młodzieży na nowy rok szkolny.

W czasie Dni Rodziny jest możliwość rozmowy z psychologiem bądź małżonkami pracującymi w poradnictwie rodzinnym. W programie są również prelekcje, koncerty, konkursy, gry i zabawy dla dzieci i ich rodziców. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy.

16 września – Rocznica beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego

Dnia 16 września 2007 r. w licheńskim Sanktuarium miała miejsce beatyfikacja założyciela Zgromadzenia Księży Marianów, ojca Stanisława Papczyńskiego. Aktu wyniesienia na ołtarze o. Stanisława dokonał Sekretarz Stanu Watykanu ks. kard. Tarcisio Bertone. W uroczystości tej uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy osób. Msza św. beatyfikacyjna odprawiona została przed bazyliką. Ołtarz i meble ołtarzowe znajdują się obecnie w kaplicy bł. Stanisława Papczyńskiego, w bazylice dolnej. W sezonie pielgrzymkowym, w każdy czwartek o godz. 17.00 w kaplicy tej jest odprawiane nabożeństwo za wstawiennictwem nowego Błogosławionego.

W 2001 r. za wstawiennictwem o. Stanisława miało miejsce wydarzenie, które następnie zostało zbadane przez Stolicę Apostolską i uznane kanonicznie za cud: ożywienie martwego dziecka u będącej w 7-8 tygodniu ciąży kobiety spod Ełku.

Księża marianie prowadzą stronę internetową poświęconą bł. Stanisławowi: www.stanislawpapczynski.org

29 września – Rocznica przeniesienia Cudownego Obrazu z lasu grąblińskiego do Lichenia

Dnia 29 września 1852 r. łaskami słynący Obraz Matki Bożej Licheńskiej został przeniesiony w uroczystej procesji z miejsca objawień, z lasu grąblińskiego, do Lichenia. Ponieważ drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Doroty uległ zniszczeniu w 1845 r., Obraz został tymczasowo umieszczony w drewnianej cmentarnej kaplicy, którą proboszcz Florian Kosiński wybudował z materiałów po kościele św. Doroty. Budowa nowej, murowanej, neogotyckiej świątyni św. Doroty została zakończona w 1857 r. Rok później Cudowny Obraz został przez biskupa Michała Marszewskiego przeniesiony do kościoła św. Doroty.

8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) to patronalne święto Zgromadzenia Księży Marianów. Błogosławiony Stanisław Papczyński, założyciel zakonu marianów, był wielkim czcicielem Niepokalanej, już na dwa wieki przed oficjalnym sformułowaniem przez Kościół dogmatu o Niepokalanym Poczęciu. 8 grudnia, w czasie wieczornej konwentualnej Mszy św. odprawianej w kościele św. Doroty, księża i bracia marianie odnawiają swoje śluby zakonne. Tego dnia nie ma wieczornej Mszy św. w bazylice.

Szczególnie ważne

Pielgrzymka sołtysów

Rocznica wizyty Jana Pawła II w Licheniu

Uroczystość i odpust Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej oraz rocznica przeniesienia Cudownego Obrazu z kościoła p.w. św. Doroty do bazyliki

Spotkania trzeźwościowe

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Dni Rodziny

Dane kontaktowe

Adres: ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary, diecezja włocławska; Kontakt: Biuro Obsługi Pielgrzyma – tel.: 63/270 81 63, 63/270 81 42, fax: 63/270 85 75, e-mail: lichen@lichen.pl, http: www.lichen.pl; Dom Pielgrzyma ARKA – tel. 63/270 81 62, fax 63/270 83 20, e-mail: arka@lichen.pl, http: www.arka.lichen.pl; Kustosz Sanktuarium: Ks. Wiktor Gumienny MIC.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.