Drukuj Powrót do artykułu

ŚLAD 2005 – nominacje

25 stycznia 2005 | 15:30 | im, tk //mr Ⓒ Ⓟ

Publicystka „Gazety Wyborczej” Ewa Milewicz, Jacek Moskwa – rzymski korespondent Radia Zet oraz teolog i poeta ks. Jerzy Szymik to tegoroczni nominowani do przyznawanej już po raz czwarty Nagrody Dziennikarskiej im. Biskupa Jana Chrapka „Ślad”.
Sylwetki nominowanych zaprezentował przewodniczącym Kapituły Nagrody „Ślad”, senator Krzysztof Piesiewicz, na konferencji w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie.
W tym roku po raz pierwszy zostanie przyznany „Diamentowy Ślad” – specjalna nagroda za dorobek publicystyczny i dziennikarski, realizowany w skali całego życia. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w sobotę, 29 stycznia w rezydencji Prymasa Polski w Warszawie.
*Akredytacje* na Galę przyjmuje Katolicka Agencja Informacyjna: ||malgosia@ekai.pl||, tel: (22) 838 80 63, fax: (22) 635 35 45. Gala rozpocznie się o godz. 17.30. Wejście dla dziennikarzy telewizyjnych i radiowych do godz. 17.00
*Sponsorem* Nagrody im. Bp. Chrapka „Ślad 2005” jest Narodowy Bank Polski
|Wydawnictwo Księży Marianów|*Partnerem* organizacji Gali Nagrody im. Bp. Chrapka „Ślad 2005” jest Wydawnictwo Księży Marianów |
|
*Patroni Medialni*: TVP2, Rzeczpospolita
Kapituła Nagrody im. Bp. Chrapka ŚLAD dziękuje Gościowi Niedzielnemu oraz Edycji Św. Pawła za pomoc w organizacji Gali.

*Nominacje do Nagrody Dzienikarskiej ŚLAD 2005 im. biskupa Jana Chrapka*
*Ewa Milewicz* – została nominowana za bezwzględnie uczciwe i sumienne dziennikarstwo polityczne oraz za interesujący obraz pracy charytatywnej Kościoła.
Ewa Milewicz jest z wykształcenia prawnikiem. Uczestniczka wydarzeń marcowych. W latach 1969-1980 redaktor w Wydawnictwie Prawniczym.Współpracowniczka KOR i KSS KOR oraz Nowej. Od jesieni 1979 członek KSS KOR. Uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980. W latach osiemdziesiątych – współpracowniczka warszawskiego podziemia solidarnościowego. Od 1989 r. dziennikarka „Gazety Wyborczej”.

*Jacek Moskwa* został nominowany za profesjonalizm w przekazywaniu polskiej publiczności szerokiej panoramy spraw watykańskich, w tym doskonałą analizę działalności i przesłania Jana Pawła II.
Jacek Moskwa jest pisarzem i dziennikarzem, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach siedemdziesiątych pracował w „Słowie Powszechnym” i „Gazecie Prawniczej”, publikował reportaże w prasie literackiej.
W roku 1980 na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wybrany do Zarządu Głównego piastował tę funkcję także po rozwiązaniu SDP przez władze stanu wojennego aż do powtórnej legalizacji w roku 1989.
W roku 1981 jako zastępca redaktora naczelnego „Słowa Powszechnego” współpracował z ówczesnym przewodniczącym PAX-u Ryszardem Reiffem, który dążył uzyskania przez to stowarzyszenie jednoznacznie katolickiego charakteru i łączności z Kościołem instytucjonalnym, a także do porozumienia narodowego z „Solidarnością”.
Zwolniony po wprowadzeniu stanu wojennego, rozpoczął pracę jako zastępca redaktora naczelnego miesięcznika księży Palotynów „Królowa Apostołów” i publikował w prasie podziemnej. Razem z Dariuszem Fikusem i Ewą Szemplińską redagował wydawany poza zasięgiem cenzury dwutygodnik „Horyzont”.
W latach 1987-1989 członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Res Publica”.
W okresie rozmów Okrągłego Stołu – zastępca sekretarza Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”, odpowiedzialny za kontakty z prasą zagraniczną i dyplomatami.
Po utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.
Od sierpnia 1990 roku pracuje jako korespondent w Rzymie i Watykanie – przez 11 lat dla Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, a obecnie dla dziennika „Rzeczpospolita” i Radia „Zet”.
Obsługiwał jako dziennikarz kilkanaście papieskich podróży, między innymi na Kubę i do Ziemi Świętej.
Autor książek o tematyce religijnej i historycznej. Krótka powieść „Pątnicy” została nagrodzona w 1984 w konkursie Episkopatu Polski z okazji jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry. Za eseje o świętych Edycie Stein i Maksymilianie Kolbe, ofiarach Auschwitz, otrzymał nagrodę Fundacji im. Reinholda Schneidera z Hamburga, za biografię współzałożyciela Zakładu dla Ociemniałych w Laskach, Antoniego Marylskiego – Nagrodę Niezależnych Dziennikarzy im. ks. Stanisława Konarskiego.
Wspólnie z księdzem Janem Zieją napisał tom rozmów z tym kapłanem pt. „Życie Ewangelią”, opublikowany przez wydawnictwo księży Palotynów „Editions du Dialogue” w Paryżu.
Wydał cztery książki o pontyfikacie Jana Pawła II: „Papież i kontestatorzy” (Michalineum, 1986), „Zostań z nami! Jan Paweł II i Polacy” (Świat Książki, 2000), która rozeszła się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy i zajęła pierwsze miejsce na liście bestsellerów literatury faktu za rok 2000, ”Prorok i polityk” (Świat Książki, 2003) oraz „Pontifex Maximus” (Edizioni Velar, Bergamo, 2003 i 2004) w wersji polskiej i włoskiej. W roku 2002 Jacek Moskwa był w międzynarodowej grupie autorów rozważań i modlitw nabożeństwa Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem Jana Pawła II w rzymskim Koloseum.

*Ks. Jerzy Szymik* został nominowany za świadectwo głębokiej jedności miedzy wiarą i kulturą, teologią i literaturą, Polską i Europą, Śląskiem i Lubelszczyzną, cierpieniem i miłością, ziemią a niebem.
Jerzy Szymik urodził się w roku 1953 w Pszowie na Górnym Śląsku. W 1979 roku przyjął święcenia kapłańskie.
Doktor habilitowany teologii dogmatycznej, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik II Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologii KUL. Wykłada teologię dogmatyczną w Lublinie (KUL).
Autor „Teologii na początek wieku” (2001) oraz badań z pogranicza teologii i literatury pięknej: „W poszukiwaniu teologicznej głębi literatury. Literatura piękna jako locus theologicus” (1994) oraz „Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława Miłosza. Teologia literatury” (1996).
Publikuje wypowiedzi w różnych konwencjach i gatunkach: od naukowych i teologicznych poprzez recenzje, reportaże i eseje („Kocham teologię! Dlaczego? – 1998, „Teologia w krainie pepsi-coli” – 1999, „Zapachy, obrazy, dźwięki” – 1999, „O cudzie Wcielenia, czyli o tym że Bogu i człowiekowi cudownie jest być razem” – 2000, „Eseje o nadziei” – 2001) i wywiady-rozmowy („Być dla, czyli myśleć sercem” – 1999) z arcybiskupem A. Nossolem.
Poeta, autor siedmiu tomów poezji: „Uczę się chodzić” (1988, tłumaczone na hiszpański: „Estoy aprendiendo a andar, Madrid 1998), „Gwiazdy w filiżance” (1989), „Zupełnie inaczej” (1991), „Wstęp wolny” (1992), „Ziemia niebieska” (1994), „Dotyk źrenicy” (1997), „Śmiech i płacz” (2000) oraz wyborów poezji pt. „102 wiersze” (1997) i „Z każdą sekundą jestem bliżej Domu” (2001).
Autor kilkuset artykułów naukowych i popularnych, promotor 1 doktoratu, 70 prac licencjackich i magisterskich.
Ksiądz Jerzy uważa, że jeśli ma istnieć – a powinna! – głęboka jedność między wiarą i kulturą, teologią i literaturą, Polską i Europą, Śląskiem i Lubelszczyzną, cierpieniem i miłością, ziemią i niebem… – to jej centralny nerw musi przebiegać przez słowo. Niedaleko przecież od słowa do Słowa, które stało się ciałem…
Jedną z postaci tego słowa jest dziennikarstwo. Rozpoczynał jako kandydat na bliskiego współpracownika z ks. Redaktorem Tkoczem z „Gościa Niedzielnego”. Z takim przeznaczeniem przyjechał na studia w KUL. Zaangażowanie w słowo drukowane rozwinęło się w nim jednak w kierunku zawodowej teologii. Dziś łączy wysoki poziom teologii z poetycką doskonałością słowa i zaangażowaniem dziennikarskim. Ma bogaty dorobek publicystyki prasowej, telewizyjnej a ostatnio także internetowej (własna strona dobrze redagowana i często aktualizowana (||www.jerszym.katowice.opoka.org.pl||).
|
|
*Nagroda Dziennikarska ŚLAD im. Biskupa Jana Chrapka*
„Ślad” jest nagrodą dziennikarzy dla dziennikarzy i innych ludzi mediów. Główną jej ideą jest przybliżanie i promowanie osób, których działalność przyczyniła się w sposób wybitny do budowania kultury prawdy, porozumienia i dialogu.
Taka postawa była szczególnie bliska bp. Janowi Chrapkowi. Jego życie, wierne duchowi Ewangelicznej prostoty, przepojone było troską o budowanie pomostów między ludźmi i środowiskami.
Nagroda „Ślad” honoruje tych spośród dziennikarzy, którzy w dobie przemian, służą prawdzie, dobru i pięknu. Chodzi o docenianie ludzi, dzięki którym wartości te upowszechniane są w polskich mediach.
Nagroda honoruje zarówno przesłanie jak i profesjonalizm wykonywanej pracy. Promuje postawy, jakich najlepszym wzorem był tragicznie zmarły Biskup. Jego dewizą były słowa: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię!”
Patronat honorowy nad nagrodą objęli Prymas Polski kard. Józef Glemp i Nuncjusz Apostolski w Polsce abp. Józef Kowalczyk.
*Kapitułę Nagrody ŚLAD tworzą:*
.Ks. Adam Boniecki
.Barbara Czajkowska
.Jarosław Gowin
.Ks. Mieczysław Gładysz CSMA
.Andrzej Grajewski
.Karol Klauza
.Katarzyna Kolenda Zaleska
.Krystyna Mokrosińska
.Zbigniew Nosowski
.Jerzy Olędzki
.Bp Tadeusz Pieronek
.Krzysztof Piesiewicz (przewodniczący)
.Marcin Przeciszewski (sekretarz)
.Jan Skórzyński
.Ks. Adam Schulz SJ
.Jarosław Szczepański
.Jan Turnau
.Jacek Żakowski
.Abp Józef Życiński

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.