Drukuj Powrót do artykułu

Śluby wieczyste do Wspólnoty Chemin Neuf

23 września 2017 | 21:43 | Warszawa / mag, mp / wer Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. Wspólnota Chemin Neuf

Bóg powinien być jedynym punktem odniesienia dla osoby konsekrowanej – podkreślił abp Henryk Hoser w czasie ślubów wieczystych siostry Edyty Klejn i Anny Parchety we Wspólnocie Chemin Neuf. Uroczystość odbyła się w prowadzonym przez wspólnotę kościele Opatrzności Bożej w Wesołej w Warszawie. Wraz z celibatariuszkami swoje pierwsze śluby czasowe do Instytutu Życia Zakonnego Chemin Neuf złożył ks. Marcin Borządek.

W homilii biskup warszawsko-praski podkreślił, że powołanie jest wielkim darem Boga. – Zwrócił uwagę, że życie konsekrowane jest najbardziej radykalną formą naśladowania Jezusa Chrystusa, który był czysty, ubogi i posłuszny swojemu Ojcu aż do śmierci na Krzyżu. – To właśnie tą drogą za swoim Mistrzem i Oblubieńcem podążą nasze siostry. Jest to ogromny przywilej – wielki klejnot życia – powiedział abp Hoser.

Zwrócił uwagę, że wierność Jezusowi nie zawsze oznacza męczeństwo krwi ale bardzo często jest to męczeństwo na co dzień. – Polega ono na ciągłym pokonywaniu przeciwności , własnych słabości oraz stawianie czoła różnym okolicznościom życia – niekiedy bardzo trudnym, których Bóg nie oszczędza tym, których kocha, bo tych których wybrał stawia większe wymagania – większą poprzeczkę – powiedział duchowny.

Podkreślił, że jedynym punktem odniesienia dla osoby konsekrowanej powinien być Bóg. – Trzeba być Jemu wiernym, a nie ludziom. – Jeżeli już im to tylko dlatego, że jesteśmy wierni Chrystusowi. Na tym polega istota składanych ślubów czy obietnic sakramentalnych, wierność kapłańska czy małżeńska – tłumaczył abp Hoser.

Przestrzegł również przed koniunkturalnym traktowaniem Słowa Bożego. Zwrócił uwagę, że jedną z przyczyn braku Jego owocowania w życiu człowieka jest brak przyjęcia Go do własnego serca jako czegoś osobistego. – Mogą przeszkadzać nam w tym zarówno nasze osobiste przywiązania, jak i słuchanie innej prawdy, która często jest tylko ideologią powiedział duchowny.

Czytaj także: Parafia dla Chemin Neuf

Obie siostry Edyta Klejn i Anna Parcheta w czerwcu tego roku złożyły śluby wieczyste do celibatu w Opactwie Des Dombes we Francji (jednym z domów Wspólnoty). S. Edyta jest we Wspólnocie od blisko dziewięciu lat, ostatnie trzy lata spędziła w posłudze osób starszych w Pelussin, w prowadzonym tam przez Wspólnotę domu spokojnej starości. Od tego roku będzie w posłudze parafii p.w. M.B. Fatimskiej w Mistowie, gdzie wcześniej już pracowała przez cztery lata.

S. Anna jest zaangażowana we Wspólnotę od dziesięciu lat. Ostatnie kilka lat pracowała ze studentami w akademiku w Lyonie, od tego roku będzie pełniła podobną posługę w akademiku prowadzonym przez Wspólnotę w Manili, stolicy Filipin.

Czym jest Chemin Neuf?

Chemin Neuf jest międzynarodową wspólnotą katolicką o powołaniu ekumenicznym. Powstała w Lyonie w 1973 r. Jej założycielem był o. Laurent Fabre SJ. Wspólnota Chemin Neuf szczególnie koncentruje się na budowaniu jedności małżeństwa i rodziny, jedności w Kościele i pomiędzy Kościołami, krajami oraz narodami.

We Wspólnocie uczestniczą kobiety i mężczyźni wszystkich stanów: kapłani, osoby konsekrowane, osoby stanu wolnego, małżeństwa. Wspólnota Chemin Neuf, choć powstała na gruncie katolickim, przyjmuje również członków innych Kościołów – szanując ich własną tożsamość wyznaniową. Obecnie Wspólnota Chemin Neuf prowadzi misję w ponad 60 krajach i jest obecna (ma domy wspólnotowe) w 30 z nich. Liczy ponad 1,7 tys. osób różnych narodowości.

Chemin Neuf czerpie swoją duchowość ze spotkania się tradycji ignacjańskiej, karmelitańskiej (św. Teresa z Avila) i współczesnej Odnowy w Duchu Świętym. W Polsce Wspólnota obecna jest od 19 lat. Członkowie Wspólnoty żyją w małych, 7-12 osobowych fraterniach.

Jedną z cech charakterystycznych Wspólnoty Chemin Neuf jest wspólne życie i posługa małżeństw oraz osób konsekrowanych. Małżeństwa mieszkają w tzw. „fraterni życia” (czyli w jednym z domów Wspólnoty) lub we „fraterni dzielnicy” (poza domem wspólnotowym, w tej samej dzielnicy). W każdym wypadku rodzina posiada miejsce przeznaczone dla niej, zachowując prywatność rodzinną. Małżeństwa również mogą złożyć śluby wieczyste do Wspólnoty. Dotychczas zrobiły to trzy małżeństwa z Polski.

Wśród osób należących do Wspólnoty są bracia i siostry konsekrowani, którzy wybrali celibat. Dzisiaj jest ich na świecie ok. 450: 130 księży i braci odbywających formację na drodze do kapłaństwa oraz ok. 320 sióstr. Osoby konsekrowane ślubują: ubóstwo, czystość i posłuszeństwo oraz czwarty ślub – poświęcenia swego życia dla zjednoczenia chrześcijan. Kapłani oraz bracia konsekrowani należą do Instytutu Zakonnego Chemin Neuf, natomiast siostry konsekrowane, podobnie jak małżeństwa zaangażowane do Wspólnoty, są członkami Publicznego Stowarzyszenia Wiernych.

Chemin Neuf w Polsce

Do Polski Wspólnota przybyła w 1994 r. W 1998 r. dekretem bp. Kazimierza Romaniuka, ówczesnego biskupa diecezji warszawsko-praskiej, zostało jej powierzone prowadzenie Domu Rekolekcyjnego w Wesołej przy parafii Opatrzności Bożej.

W 2003 r. kard. Józef Glemp jako metropolita warszawski przyjął do Polski Klerycki Instytut Zakonny Chemin Neuf do archidiecezji warszawskiej i zezwolił na założenie domu w Warszawie. W 2005 r. Chemin Neuf zostało zatwierdzone jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych na terenie archidiecezji warszawskiej. W czerwcu 2010 roku abp Henryk Hoser erygował Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Wspólnoty Chemin Neuf na terenie diecezji warszawsko-praskiej z siedzibą w Wesołej oraz w Mistowie, gdzie od września 2009 r. Wspólnocie Chemin Neuf została powierzona odpowiedzialność za parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej, a w 2011 za Parafię Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej. Dziś Wspólnota Chemin Neuf jest obecna jest w następujących polskich miastach: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Lublinie.

W Polsce pracuje 3 kapłanów z Instytutu Chemin Neuf, będących w posłudze powierzonych Wspólnocie parafii: Opatrzności Bożej w Warszawie-Wesołej oraz MB Fatimskiej w Mistowie koło Mińska Maz. W posłudze parafii, domów wspólnotowych i misji jest także 6 sióstr konsekrowanych z Polski oraz brat z Czech. Wszyscy oni dzielą życie wspólnotowe i misję z 46 małżeństwami. Wielu braci i sióstr z Polski pracuje także poza granicami kraju, np. w Brazylii, Filipinach, Francji, Anglii, Belgii, Włoszech.

Chemin Neuf prowadzi szeroko zakrojoną działalność formacyjną. Znana jest m. in. z letnich Sesji KANA dla małżeństw oraz sesji Kana Rodzina. Od 1994 roku wzięło w nich udział ponad tysiąc małżeństw, z czego połowa podjęła dłuższą formację we Fraterni Kana. Małżeństwa będące we Fraterni KANA uczestniczą w rocznej formacji prowadzonej przez Wspólnotę, która obejmuje comiesięczne spotkania małych grup małżeńskich, udział w weekendach formacyjnych, udział w posłudze dla innych małżeństw, posługę w letniej Sesji KANA. Od dwóch lat Wspólnota proponuje także formację dla małżeństw w parafiach zwaną Kana Welcome.

Wspólnota Chemin Neuf bardzo angażuje się w duszpasterstwo młodych. Dla gimnazjalistów i licealistów organizuje weekendy formacyjne oraz tygodniowy obóz letni. Natomiast młodzieży w wieku 18-30 lat, oprócz weekendów formacyjnych, proponuje rekolekcje „Jerycho” na bazie duchowości ignacjańskie oraz udział w międzynarodowym festiwalu „Welcome to Paradise” organizowanym latem w Opactwie Hautecombe w południowej Francji.

Dla tych młodych, którzy chcą spotykać się częściej i bardziej zaprzyjaźnić ze sobą i z Bogiem Chemin Neuf tworzy lokalne małe grupy, zwane fraterniami. Fraternie młodych istnieją już w Warszawie, w Wesołej, Łodzi i Krakowie.

W Polsce Wspólnota organizuje także od 2000 roku rekolekcje według Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego. Proponuje także rekolekcje „Anamneza” oraz cykl „Siloe”. Pierwsze – mają charakter pojednania ze swoją historią. Natomiast cykl „Siloe” proponuje drogę uzdrowienia wewnętrznego dla osób doświadczających trudności w relacjach. Proces ten dokonuje się w klimacie modlitwy osobistej i wspólnej z indywidualnym towarzyszeniem duchowym.

Jedną ze sprawdzonych w wielu krajach form działalności Chemin Neuf jest prowadzenie domów studenckich. Od 2007 roku Wspólnota prowadzi w samym centrum Łodzi dom studencki, który przyjmuje studentów i studentki w wieku 18-28 lat.

Chemin Neuf prowadzi także comiesięczne spotkania formacyjne w różnych miastach dla osób pracujących w ramach misji „Wiara i Praca”. Jest to grupa osób aktywnych zawodowo w różnych formach (jako pracodawcy, pracownicy, wolne zawody), które pragną łączyć pracę z życiem duchowym. Proponowane są też czterodniowe rekolekcje oraz weekend formacyjny.

Czytaj także: ŚDM: Wspólnota Chemin Neuf w kościele ks. Karola Wojtyły

Z inicjatywy Wspólnoty Chemin Neuf działa także Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna „Net for God” jako „sieć modlitwy, formacji i ewangelizacji” dla budowania pokoju i jedności między krajami i Kościołami. Ruch ten powstał po Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie w 2000 r. W Polsce zaangażowanych jest w niego 300 osób – na świecie ok. 8 tys. osób.

W Polsce Chemin Neuf organizuje też coroczne weekendy formacji ekumenicznej. Ostatni z nich – w maju tego roku poświęcony był lepszemu poznaniu Kościołów reformowanych, z racji jubileuszu 500-lecia wystąpienia Marcina Lutra.

Pasterzem Wspólnoty i Przełożonym Generalnym Instytutu Chemin Neuf od momentu jej założenia do 2016 r. był o. Laurent Fabre, który zrezygnował z tego stanowiska po 43 latach jego piastowania. Nowym odpowiedzialnym Wspólnoty Chemin-Neuf został o. François Michon. Przez wiele lat był odpowiedzialnym za Wspólnotę we Francji oraz w Republice Demokratycznej Kongo.

W składzie Międzynarodowej Rady Wspólnoty jest Katarzyna Łukomska, obecnie odpowiedzialna za Wspólnotę Chemin Neuf w Polsce. Razem z mężem Andrzejem złożyli w 2008 r. śluby wieczyste do Wspólnoty i mieszkają we fraterni życia w Warszawie-Wesołej.

Katarzyna Łukomska, pytana o priorytety Chemin Neuf w Polsce dziś, odpowiada, że „priorytetem jest rozwój prowadzonych przez nas misji w duchu nowej ewangelizacji, zarówno w pracy w parafiach, z małżeństwami, jak i z młodzieżą”. Dodaje, że „w pracy dla jedności osoby i rodziny Chemin Neuf w Polsce chce szczególne rozwijać misję Siloe i rekolekcje ignacjańskie. Chcielibyśmy, aby naszym nowym centrum formacji i posługi uzdrowienia był Dom Siloe na terenie parafii w Mistowie, którą prowadzimy. To bardzo śmiały, i z pewnością przekraczający nasze siły, projekt, ale liczymy na Bożą Opatrzność. Pragniemy także rozwijać duszpasterstwo młodzieży w Łodzi, korzystając z akademika, który prowadzimy w samym centrum miasta”.

Łukomska dodaje, że jednym z jej priorytetów, jako odpowiedzialnej za Wspólnotę, pozostaje „troska o jakość życia braterskiego, formację braci i sióstr oraz nasze konkretne zaangażowanie w pracy na rzecz jedności chrześcijan”.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku

Przeczytaj także

22 września 2017 11:12

Możesz pomóc ofiarom trzęsienia ziemi w Meksyku

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.