Drukuj Powrót do artykułu

Stolica Apostolska wzywa do negocjacji w sprawie Ukrainy

08 marca 2014 | 10:06 | dk / br Ⓒ Ⓟ

Se­kre­tarz stanu Stolicy Apostolskiej kar­d. Pie­tro Pa­ro­lin za­ape­lo­wał o po­szu­ki­wa­nie roz­wią­za­nia kry­zy­su na Ukrainie na dro­dze ne­go­cja­cji. – Wy­ra­ża­my pra­gnie­nie, by w tak nie­po­ko­ją­cej sy­tu­acji, jak wszy­scy za­uwa­ży­li, można było roz­ma­wiać – oświad­czył.

Kar­d. Pa­ro­lin stwierdził w Rzy­mie pod­czas mityngu w am­ba­sa­dzie Fran­cji: „Uwa­żam, że na Ukra­inie można po­szu­ki­wać roz­wią­za­nia, w któ­rym każda ze stron bę­dzie mogła stać na stra­ży swo­ich in­te­re­sów, jed­no­cze­śnie sto­jąc na stra­ży dobra wspólnego – kraju i lud­no­ści”.

Watykański hierarcha wy­ra­ził opi­nię, że w spra­wie kry­zy­su ukra­iń­skie­go i wokół Krymu moż­li­wa jest współ­pra­ca ze stro­ną pra­wo­sław­ną. – Mo­że­my roz­ma­wiać ze sobą także o tym – za­uwa­żył.

Zda­niem kar­dy­na­ła rów­nież na szcze­blu re­la­cji mię­dzy wy­zna­nia­mi moż­li­we jest wnie­sie­nie wkła­du na rzecz „dobra lud­no­ści Ukra­iny”.

– Pra­gnie­my, by tak było – dodał na zakończenie.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.