Drukuj Powrót do artykułu

1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju

01 stycznia 2010 | 15:04 | kg / maz Ⓒ Ⓟ

Od 1968 r. Kościół katolicki wita kolejny rok 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju. Papież ogłasza wówczas specjalne orędzie.Pomysłodawcą Dnia był w 1967 r. Paweł VI.

W ogłoszonym w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia 1967 roku orędziu do szefów państw i rządów, organizacji międzynarodowych, biskupów, duchowieństwa i wiernych oraz do wszystkich ludzi dobrej woli Paweł VI zaproponował, aby uczcili na całym świecie początek nowego roku kalendarzowego jako „Dzień Pokoju”. „Pragnęlibyśmy, by na początku rachuby kalendarzowej, która mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego w czasie, obchody te powtarzały się co roku jako życzenie i obietnica, że pokój ze swą słuszną i dobroczynną równowagą będzie panował nad rozwojem nadchodzących dziejów” – napisał w swym przesłaniu papież.

Zobacz orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju »

Nie była to bynajmniej pierwsza inicjatywa pokojowa Kościoła katolickiego i papieży w dziejach. Z bardzo długiej listy tego rodzaju dokonań można wymienić np. ustanowienie w 1095 r. przez Urbana II (1088-99) tzw. Pokoju Bożego (Treuga Dei), mającego na celu powstrzymanie się ówczesnych władców i rycerstwa, choćby na kilka dni czy tygodni, od nieustannego wojowania. Papież żądał wówczas, aby nie walczyć w niektóre okresy roku kościelnego (np. w czasie Adwentu, Wielkiego Postu i Paschalnym) i niektóre dni tygodnia (od środy do poniedziałku). W naszych czasach bł. Jan XXIII ogłosił 11 kwietnia 1963 r. Encyklikę „Pacem in terris” – pierwszy oficjalny dokument papieski, skierowany do wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich światopoglądu.

Paweł VI przygotował i ogłosił 11 orędzi na Światowy Dzień Pokoju oraz zaproponował temat kolejnego Dnia (na rok 1979), ale nie zdążył już napisać okolicznościowego dokumentu. Inicjatywę tę podjął i rozwinął Jan Paweł II, który przygotował 27 orędzi na ten Dzień.

Hasła na kolejne lata, począwszy od r. 2006, ogłosił i odpowiednie dokumenty napisał Benedykt XVI. Zazwyczaj hasło kolejnego Dnia Ojciec Święty ogłasza mniej więcej w połowie roku, a rozwijające je orędzie nosi najczęściej datę 8 grudnia.

Oto tematy kolejnych Dni:

1968 – O uroczystym obchodzeniu „Dnia Pokoju” (był to właściwie dokument programowy, a nie orędzie we właściwym znaczeniu; I Światowy Dzień Pokoju)

1969 – Obrona praw człowieka – drogą do pokoju (II)

1970 – Pojednanie wychowuje do pokoju (III)

1971 – Każdy człowiek jest moim bratem (IV)

1972 – Jeśli pragniesz pokoju, pracuj na rzecz sprawiedliwości (V)

1973 – Pokój jest możliwy (VI)

1974 – Pokój zależy również od ciebie (VII)

1975 – Pojednanie drogą do pokoju (VIII)

1976 – Prawdziwy oręż pokoju (IX)

1977 – Jeśli chcesz pokoju, broń życia (X)

1978 – Odrzucamy przemoc, popieramy pokój (XI)

1979 – Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju (było to ostatnie hasło, przygotowane przez Pawła VI, orędzie napisał już Jan Paweł II) (XII)

1980 – Prawda siłą pokoju (XIII)

1981 – Chcesz służyć pokojowi – szanuj wolność (XIV)

1982 – Pokój – dar Boga powierzony ludziom (XV)

1983 – Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów (XVI)

1984 – Pokój rodzi się z serca nowego (XVII)

1985 – Pokój i młodzi idą razem (XVIII)

1986 – Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód: jest tylko jeden pokój (XIX)

1987 – Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju (XX)

1988 – Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia (XXI)

1989 – Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju (XXII)

1990 – Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem (XXIII)

1991 – Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju (XXIV)

1992 – Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju (XXV)

1993 – Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim (XXVI)

1994 – Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (XXVII)

1995 – Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju (XXVIII)

1996 – Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju (XXIX)

1997 – Przebacz, a zaznasz pokoju (XXX)

1998 – Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich (XXXI)

1999 – Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (XXXII)

2000 – Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje (XXXIII)

2001 – Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (XXXIV)

2002 – Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia (XXXV)

2003 – „Pacem in terris”: nieustanne zobowiązanie (XXXVI)

2004 – Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju (XXXVII)

2005 – „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21) (XXXVIII)

2006 – Pokój w prawdzie (XXXIX) – pierwszy Dzień z tematem i orędziem przygotowanym przez Benedykta XVI

2007 – Osoba ludzka sercem pokoju (XL)

2008 – Rodzina wspólnotą pokoju (XLI)

2009 – Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju (XLII)

2010 – Jeśli chcesz krzewić pokój, strzeż dzieła stworzenia (XLIII)

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

1 stycznia – Światowy Dzień Pokoju

01 stycznia 2009 | 06:00 | kg // maz Ⓒ Ⓟ

Od 1968 r. Kościół katolicki wita kolejny rok 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju – ogłaszane jest wówczas okolicznościowe orędzie, jakie z tej okazji przygotowuje wcześniej papież. W tym roku przebiega on pod hasłem „Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju”. Pomysłodawcą Dnia był w 1967 r. Paweł VI.

Był to kolejny rok wielkich napięć międzynarodowych, spowodowanych głównie nasilającą się konfrontacją w Wietnamie, „wojną sześciodniową” między Izraelem a krajami arabskimi na Bliskim Wschodzie w czerwcu i utrzymującą się od lat zimną wojną między Wschodem a Zachodem. W tych okolicznościach Ojciec Święty zaproponował, aby cały świat powitał Nowy Rok jako dzień pokoju.

W ogłoszonym w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia 1967 roku orędziu do szefów państw i rządów, organizacji międzynarodowych, biskupów, duchowieństwa i wiernych oraz do wszystkich ludzi dobrej woli Paweł VI zaproponował, aby uczcili na całym świecie początek nowego roku kalendarzowego jako „Dzień Pokoju”. „Pragnęlibyśmy, by na początku rachuby kalendarzowej, która mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego w czasie, obchody te powtarzały się co roku jako życzenie i obietnica, że pokój ze swą słuszną i dobroczynną równowagą będzie panował nad rozwojem nadchodzących dziejów” – napisał w swym przesłaniu papież.

Nie była to bynajmniej pierwsza inicjatywa pokojowa Kościoła katolickiego i papieży w dziejach. Z bardzo długiej listy tego rodzaju dokonań można wymienić np. ustanowienie w 1095 r. przez Urbana II (1088-99) tzw. Pokoju Bożego (Treuga Dei), mającego na celu powstrzymanie się ówczesnych władców i rycerstwa, choćby na kilka dni czy tygodni, od nieustannego wojowania. Papież żądał wówczas, aby nie walczyć w niektóre okresy roku kościelnego (np. w czasie Adwentu, Wielkiego Postu i Paschalnym) i niektóre dni tygodnia (od środy do poniedziałku). W naszych czasach bł. Jan XXIII ogłosił 11 kwietnia 1963 r. Encyklikę „Pacem in terris” – pierwszy oficjalny dokument papieski, skierowany do wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich światopoglądu.

Chociaż inicjatywę Pawła VI poparło wielu polityków, działaczy społecznych, intelektualistów, nie mówiąc o hierarchii i wiernych Kościoła katolickiego, to jednak nie udało się nadać jej charakteru ponadreligjnego i pozostała ona przede wszystkim działaniem wewnątrzkościelnym. Inna sprawa, że od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem i spotykała się zawsze z życzliwym przyjęciem na całym świecie.

Paweł VI przygotował i ogłosił 11 orędzi na Światowy Dzień Pokoju oraz zaproponował temat kolejnego Dnia (na rok 1979), ale nie zdążył już napisać okolicznościowego dokumentu. Inicjatywę tę podjął i rozwinął Jan Paweł II, który przygotował 27 orędzi na ten Dzień, w tym także do tematu, ogłoszonego przez swego poprzednika. Hasła na kolejne lata, począwszy od r. 2006, ogłosił i odpowiednie dokumenty napisał Benedykt XVI. Zazwyczaj hasło kolejnego Dnia Ojciec Święty ogłasza mniej więcej w połowie roku, a rozwijające je orędzie nosi najczęściej datę 8 grudnia.

Tematy kolejnych Dni:

1968 – O uroczystym obchodzeniu „Dnia Pokoju” (był to właściwie dokument programowy, a nie orędzie we właściwym znaczeniu; I Światowy Dzień Pokoju)

1969 – Obrona praw człowieka – drogą do pokoju (II)

1970 – Pojednanie wychowuje do pokoju (III)

1971 – Każdy człowiek jest moim bratem (IV)

1972 – Jeśli pragniesz pokoju, pracuj na rzecz sprawiedliwości (V)

1973 – Pokój jest możliwy (VI)

1974 – Pokój zależy również od ciebie (VII)

1975 – Pojednanie drogą do pokoju (VIII)

1976 – Prawdziwy oręż pokoju (IX)

1977 – Jeśli chcesz pokoju, broń życia (X)

1978 – Odrzucamy przemoc, popieramy pokój (XI)

1979 – Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju (było to ostatnie hasło, przygotowane przez Pawła VI, orędzie napisał już Jan Paweł II) (XII)

1980 – Prawda siłą pokoju (XIII)

1981 – Chcesz służyć pokojowi – szanuj wolność (XIV)

1982 – Pokój – dar Boga powierzony ludziom (XV)

1983 – Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów (XVI)

1984 – Pokój rodzi się z serca nowego (XVII)

1985 – Pokój i młodzi idą razem (XVIII)

1986 – Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód: jest tylko jeden pokój (XIX)

1987 – Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju (XX)

1988 – Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia (XXI)

1989 – Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju (XXII)

1990 – Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem (XXIII)

1991 – Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju (XXIV)

1992 – Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju (XXV)

1993 – Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim (XXVI)

1994 – Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (XXVII)

1995 – Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju (XXVIII)

1996 – Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju (XXIX)

1997 – Przebacz, a zaznasz pokoju (XXX)

1998 – Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich (XXXI)

1999 – Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (XXXII)

2000 – Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje (XXXIII)

2001 – Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (XXXIV)

2002 – Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia (XXXV)

2003 – „Pacem in terris”: nieustanne zobowiązanie (XXXVI)

2004 – Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju (XXXVII)

2005 – „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21) (XXXVIII)

2006 – Pokój w prawdzie (XXXIX) – pierwszy Dzień z tematem i orędziem przygotowanym przez Benedykta XVI

2007 – Osoba ludzka sercem pokoju (XL)

2008 – Rodzina wspólnotą pokoju (XLI)

2009 – Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju (XLII)

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

1 stycznia: Światowy Dzień Pokoju

01 stycznia 2007 | 07:20 | kg //mr Ⓒ Ⓟ

Od 1968 r. Kościół katolicki wita kolejny rok 1 stycznia Światowym Dniem Pokoju – ogłaszane jest wówczas okolicznościowe orędzie, jakie z tej okazji przygotowuje wcześniej papież. Pomysłodawcą Dnia był w 1967 r. Paweł VI.

Był to kolejny rok wielkich napięć międzynarodowych, spowodowanych głównie nasilającą się konfrontacją w Wietnamie, „wojną sześciodniową” między Izraelem a krajami arabskimi na Bliskim Wschodzie w czerwcu i utrzymującą się od lat zimną wojną między Wschodem a Zachodem. W tych okolicznościach Ojciec Święty zaproponował, aby cały świat powitał Nowy Rok jako dzień pokoju.
W ogłoszonym w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – 8 grudnia 1967 roku orędziu do szefów państw i rządów, organizacji międzynarodowych, biskupów, duchowieństwa i wiernych oraz do wszystkich ludzi dobrej woli Paweł VI zaproponował, aby uczcili na całym świecie początek nowego roku kalendarzowego jako „Dzień Pokoju”. „Pragnęlibyśmy, by na początku rachuby kalendarzowej, która mierzy i opisuje wędrówkę życia ludzkiego w czasie, obchody te powtarzały się co roku jako życzenie i obietnica, że pokój ze swą słuszną i dobroczynną równowagą będzie panował nad rozwojem nadchodzących dziejów” – napisał w swym przesłaniu papież.
Nie była to bynajmniej pierwsza inicjatywa pokojowa Kościoła katolickiego i papieży w dziejach. Z bardzo długiej listy tego rodzaju dokonań można wymienić np. ustanowienie w 1095 r. przez Urbana II (1088-99) tzw. Pokoju Bożego (Treuga Dei), mającego na celu powstrzymanie się ówczesnych władców i rycerstwa, choćby na kilka dni czy tygodni, od nieustannego wojowania. Papież żądał wówczas, aby nie walczyć w niektóre okresy roku kościelnego (np. w czasie Adwentu, Wielkiego Postu i Paschalnym) i niektóre dni tygodnia (od środy do poniedziałku). W naszych czasach bł. Jan XXIII ogłosił 11 kwietnia 1963 r. Encyklikę „Pacem in terris” – pierwszy oficjalny dokument papieski, skierowany do wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od ich światopoglądu.
Chociaż inicjatywę Pawła VI poparło wielu polityków, działaczy społecznych, intelektualistów, nie mówiąc o hierarchii i wiernych Kościoła katolickiego, to jednak nie udało się nadać jej charakteru ponadreligjnego i pozostała ona przede wszystkim działaniem wewnątrzkościelnym. Jednak od początku cieszyła się dużym zainteresowaniem i spotykała się zawsze z życzliwym przyjęciem na całym świecie.
Paweł VI przygotował i ogłosił 11 orędzi na Światowy Dzień Pokoju oraz zaproponował temat kolejnego Dnia (na rok 1979), ale nie zdążył już napisać okolicznościowego dokumentu. Inicjatywę tę podjął i rozwinął Jan Paweł II, który przygotował 27 orędzi na ten Dzień, w tym także do tematu, zgłoszonego przez swego poprzednika. Zazwyczaj hasło kolejnego Dnia Ojciec Święty ogłasza mniej więcej w połowie roku, a rozwijające je orędzie nosi datę 8 grudnia. Hasła na lata 2006 i 2007 zaproponował i odpowiednie dokumenty napisał Benedykt XVI.
Oto tematy kolejnych Dni:
.1968 – O uroczystym obchodzeniu „Dnia Pokoju” (był to właściwie dokument programowy, a nie orędzie we właściwym znaczeniu; I Światowy Dzień Pokoju)
.1969 – Obrona praw człowieka – drogą do pokoju (II)
.1970 – Pojednanie wychowuje do pokoju (III)
.1971 – Każdy człowiek jest moim bratem (IV)
.1972 – Jeśli pragniesz pokoju, pracuj na rzecz sprawiedliwości (V)
.1973 – Pokój jest możliwy (VI)
.1974 – Pokój zależy również od ciebie (VII)
.1975 – Pojednanie drogą do pokoju (VIII)
.1976 – Prawdziwy oręż pokoju (IX)
.1977 – Jeśli chcesz pokoju, broń życia (X)
.1978 – Odrzucamy przemoc, popieramy pokój (XI)
.1979 – Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju (było to ostatnie hasło, przygotowane przez Pawła VI, orędzie napisał już Jan Paweł II) (XII)
.1980 – Prawda siłą pokoju (XIII)
.1981 – Chcesz służyć pokojowi – szanuj wolność (XIV)
.1982 – Pokój – dar Boga powierzony ludziom (XV)
.1983 – Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem dla naszych czasów (XVI)
.1984 – Pokój rodzi się z serca nowego (XVII)
.1985 – Pokój i młodzi idą razem (XVIII)
.1986 – Pokój jest wartością, która nie zna podziałów na Północ-Południe, Wschód-Zachód: jest tylko jeden pokój (XIX)
.1987 – Rozwój i solidarność: dwie drogi wiodące do pokoju (XX)
.1988 – Wolność religijna warunkiem pokojowego współżycia (XXI)
.1989 – Poszanowanie mniejszości warunkiem pokoju (XXII)
.1990 – Pokój z Bogiem Stwórcą, pokój z całym stworzeniem (XXIII)
.1991 – Poszanowanie sumienia każdego człowieka warunkiem pokoju (XXIV)
.1992 – Wierzący zjednoczeni w budowaniu pokoju (XXV)
.1993 – Jeśli pragniesz pokoju, wyjdź naprzeciw ubogim (XXVI)
.1994 – Rodzina źródłem pokoju dla ludzkości (XXVII)
.1995 – Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju (XXVIII)
.1996 – Zapewnijmy dzieciom przyszłość w pokoju (XXIX)
.1997 – Przebacz, a zaznasz pokoju (XXX)
.1998 – Sprawiedliwość każdego człowieka źródłem pokoju dla wszystkich (XXXI)
.1999 – Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju (XXXII)
.2000 – Na ziemi pokój ludziom, których Bóg miłuje (XXXIII)
.2001 – Dialog między kulturami drogą do cywilizacji miłości i pokoju (XXXIV)
.2002 – Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia (XXXV)
.2003 – „Pacem in terris”: nieustanne zobowiązanie (XXXVI)
.2004 – Zawsze aktualne zadanie: wychowywać do pokoju (XXXVII)
.2005 – „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21) (XXXVIII)
.2006 – Pokój w prawdzie – pierwszy ŚDP z tematem i orędziem przygotowanym przez Benedykta XVI (XXXIX)
.2007 – Osoba ludzka sercem pokoju (XL)

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.