Drukuj Powrót do artykułu

Święcenia nowego biskupa pomocniczego arch. częstochowskiej

27 czerwca 2017 | 14:57 | Częstochowa / ks. mf / mz Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. Bożena i Marian Sztajner/Niedziela / flickr.com / episkopatnews

„Nierozłącznie traktuję w swoim powołaniu te dwa słowa: biskup pomocniczy. Powołał mnie Pan, abym pomagał” – mówił nowy biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej Andrzej Przybylski na zakończenie uroczystości święceń w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie.

Nowy biskup wskazał na słowa św. Pawła apostoła zapisane w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 20: „Oznajmiłem wam bowiem zbawczy plan Boży, nie ukrywając niczego. Troszczcie się o siebie i o całą owczarnię, w której Duch Święty ustanowił was biskupami. Bądźcie pasterzami Kościoła Bożego, odkupionego Jego własną krwią” – Św. Paweł zwołuje starszych wspólnoty, aby im przekazać odpowiedzialność za Kościół. Św. Paweł czuje, że zmierza do męczeństwa. To dziwne uczucie czuć się włączonym w tę sukcesję apostolską – podkreślił bp Przybylski.

Nowy biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej podkreślił, że „biskup to nie wyższy urzędnik kościelny z mitrą na głowie i pastorałem w ręku, ale to ktoś kogo wybrał Pan” – Nierozłącznie traktuję w swoim powołaniu te dwa słowa: biskup pomocniczy. Powołał mnie Pan, abym pomagał. Powołanie na biskupa to zbawczy plan Boży, którego wykonawcą jest Duch Święty – podkreślił bp Przybylski.

„Ja kocham Kościół ten powszechny i ten, który jest w Częstochowie, a któremu na imię archidiecezja częstochowska. Kocham Kościół i jako biskup chciałbym was wszystkich pociągnąć do miłości Kościoła” – kontynuował nowy biskup pomocniczy archidiecezji częstochowskiej i dodał, że wszystko w jego życiu jest łaską Boga.

Wszystkim zgromadzonym na uroczystości dziękował za obecność i modlitwę. Zwrócił się ze szczególnym podziękowaniem do szafarzy święceń i obecnych księży biskupów. Swoją wdzięczność wypowiedział wobec rodziny, wiernych z rodzinnej parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielawach, w diecezji łowickiej, kapłanów, osób życia konsekrowanego, wobec ludzi mediów, szczególnie tygodnika katolickiego „Niedziela” z Lidią Dudkiewicz redaktor naczelną pisma oraz podziękował środowiskom akademickim i osobom chorym i cierpiącym.

W homilii abp Wacław Depo metropolita częstochowski, główny szafarz sakramentu święceń podkreślał, że „im bardziej otaczający nas świat będzie się dechrystianizował, im bardziej będzie dotknięty niepewnością, tzw. „postprawdą” i obojętnością, to tym bardziej większe będzie wołanie o dobrych pasterzy, którzy staną się jak latarnia w nocy czy skała, na której można się oprzeć” – Bo nie można pójść za Chrystusem, będąc powołanym już spod serca matki, a później żyć według własnego projektu i jak mi się podoba – mówił abp Depo.

Metropolita częstochowski wskazując na postać św. Jana Chrzciciela podkreślił, że „jeżeli więc Święty Jan Chrzciciel będzie wielki w oczach Pana, to dlatego, że już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym. Jego misja w oparciu o Boga będzie przebiegać dwutorowo: – ma wzywać do nawrócenia rodaków i przekazać Boże zbawienie, które dotrze aż po krańce ziemi”.

„Wiemy, że to drugie posłanie uczynił Pan Jezus nakazem misyjnym: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”. Ten program realizuje Kościół w Polsce w przeżywanym przez nas Roku duszpasterskim. Ten sam mandat apostolski zostaje dzisiaj zadany, tobie, biskupie Andrzeju, abyś w Chrystusie wypełniał misję Kościoła” – kontynuował abp Depo.

Arcybiskup przypomniał, że „Prawda, która jest w Chrystusie, pokazując kierunek i miarę ludzkiej wolności, woła o odpowiedź poprzez miłość i dar z siebie. I jest rzeczą niezmiernie ważną, aby powołani przez Chrystusa do służby kapłańskiej czy życia konsekrowanego nie tylko odznaczali się znajomością Ewangelii i według niej żyli, ale by znali zarówno ludzi, do których są posłani, jak i warunki życia adresatów głoszonego przez nich orędzia Ewangelii”.

„W sprawach zasadniczych, takich jak: zmysł Boga Żywego, przyjęcie Ewangelii Jezusa Chrystusa, dar zbawienia przez wiarę, sakramenty Eucharystii i pojednania, sens ludzkiej miłości w małżeństwie, teologia ciała, szacunek dla życia, dzielenie się z potrzebującymi – Kościół, a w nim biskup, kapłan i każdy chrześcijanin – nie może zgodzić się na milczenie, nie może ustąpić i usunąć się w cień, pod pretekstem, że trzeba zostawić miejsce dla pluralizmu prądów ideowych, z których wiele przenikniętych jest scjentyzmem, materializmem, czyli ateizmem” – przypomniał abp Depo słowa św. Jana Pawła II.

Uroczystą liturgię rozpoczęła procesja wejścia z auli archikatedry do głównych drzwi archikatedry Świętej Rodziny w Częstochowie, następnie przez nawę główną świątyni do ołtarza. W procesji wejścia wzięli udział księża biskupi, kapłani, koledzy z kursu nowego biskupa pomocniczego. Obok biskupa podążali asystujący mu prezbiterzy: ks. Jacek Reczek i ks. Adam Dróżdż.

Przewodniczącym liturgii i głównym konsekratorem był abp Wacław Depo metropolita częstochowski. Współkonsekratorami byli nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio oraz arcybiskup senior archidiecezji częstochowskiej Stanisław Nowak.

Obrzęd święceń rozpoczął się hymnem do Ducha Świętego. Po nim odczytana została bulla papieża Franciszka nominująca nowego biskupa pomocniczego archidiecezji częstochowskiej. Tekst pisma papieskiego odczytał kanclerz kurii ks. prał. Marian Szczerba. Po homilii biskup nominat złożył przyrzeczenia, które wyrażają publicznie jego wolę przyjęcia święceń i zobowiązanie do pełnienia posługi zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła pod zwierzchnictwem następcy św. Piotra. Następnie odśpiewana została litania do Wszystkich Świętych. Po niej nastąpiło nałożenie rąk i modlitwa święceń, namaszczenie głowy oraz wręczenie księgi Ewangelii i insygniów biskupich – mitry, pierścienia i pastorału.

Po Komunii św. zgromadzenie liturgiczne odśpiewało uroczysty hymn „Ciebie, Boga, wysławiamy”. W tym czasie nowo wyświęcony biskup poprzedzany przez bp. Jana Wątrobę i bp. Antoniego Długosza przeszedł przez środek katedry i udzielił wszystkim swojego pierwszego pasterskiego błogosławieństwa.

List gratulacyjny od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał ks. Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi ds. duszpasterskich. List od przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego odczytał bp Antoni Długosz.

„Dzięki bogatym doświadczeniom najpierw własnej formacji intelektualnej i duchownej, a następnie 24 lat posługi kapłańskiej w różnych środowiskach – kurialnym i parafialnym, akademickim i seminaryjnym – doskonale poznał Ekscelencja realia, atuty i potrzeby duszpasterskie Archidiecezji Częstochowskiej. Jestem przekonany, że wszechstronna wiedza zdobyta przez Księdza Biskupa będzie ogromnie pomocna we wspieraniu ordynariusza w kierowaniu metropolią” – napisał Prezydent RP.

„Niech w osobie Księdza Biskupa duchowieństwo i wierni Kościoła częstochowskiego otrzymają Dobrego Pasterza, oddanego in Christo lokalnej wspólnocie chrześcijańskiej i wszystkim ludziom dobrej woli” – życzył prezydent Duda.

Abp Stanisław Gądecki napisał m.in.: „Niech biskupi pierścień przypomina więc ci o tym, że królować znaczy służyć – każdego dnia, z niegasnącą miłością. Niech biskupi pastorał będzie przypomnieniem, że prowadzić do Boga może tylko ten, kto sam daje się Jemu prowadzić. Niech biskupia mitra przypomina wreszcie, że uświęcenie dokonuje się tylko poprzez ofiarę: tę sakramentalną, składaną każdego dnia na ołtarzu i tę składaną przez ciebie samego, w sanktuarium twojego serca, podczas głoszenia Słowa, sprawowania sakramentów, przewodzenia wspólnocie, podczas wizytacji parafialnych, spotkań z diecezjanami, czy momentów podejmowania ważnych decyzji”.

Na uroczystości przybyli arcybiskupi i biskupi z całej Polski.M.in. kard. Stanisław Dziwisz, bp Henryk Tomasik, bp Jan Wątroba, bp Grzegorz Kaszak, bp Jan Piotrowski, bp Roman Pindel, bp Paweł Stobrawa, bp Adam Bałabuch, bp Łukasz Buzun, bp Antoni Długosz.

Wraz z najbliższą rodziną nowego biskupa pomocniczego do Częstochowy dotarła grupa z rodzinnej parafii pw. Nawiedzenia NMP w Bielawach, w diecezji łowickiej. Archikatedrę częstochowską wypełniło kilka tysięcy wiernych, a wśród nich siostry zakonne, parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, rektorzy częstochowskich wyższych uczelni, służby mundurowe, bractwa, stowarzyszenia przedstawiciele wspólnot i ruchów, m.in. członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy oraz wielu innych środowisk miasta.

Wśród duchownych było blisko 300 księży koncelebrujących Mszę św., kanonicy kapituł archidiecezji częstochowskiej, pracownicy kurii, księża profesorowie i wychowawcy Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, Wyższego Seminarium Diecezji Sosnowieckiej, Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie i Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.

Asystę liturgiczną tworzyli alumni Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, Wyższego Seminarium Diecezji Sosnowieckiej, Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie oraz Liturgiczna Służba Ołtarza Archidiecezji Częstochowskiej, a oprawę muzyczną połączone Chóry Częstochowy pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego i Zygmunta Nitkiewicza oraz chór seminaryjny pod dyrekcją ks. Marka Cisowskiego.

Podczas liturgii został wykonany hymn „In Christo” do słów i muzyki ks. Marka Cisowskiego przez chór seminaryjny, przygotowany na sakrę biskupią ks. prał. Andrzej Przybylskiego. Podczas liturgii przy ołtarzu ustawione były relikwie św. Jana Marii Vianneya z sanktuarium w Mzykach.

Biskup Andrzej Przybylski pochodzi z diecezji łowickiej. Urodził się 26 listopada 1964 r. w Łowiczu. Jego rodzicami byli Aleksander i Helena (z domu Sołtysińska). Dzieciństwo spędził w Walewicach na terenie parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bielawach. Do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Krakowie wstąpił po uzyskaniu tytułu magistra pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Studia teologiczne ukończył w nowym gmachu seminaryjnym w Częstochowie. Święcenia kapłańskie przyjął 30 maja 1993 r. w archikatedrze częstochowskiej z rąk abp. Stanisława Nowaka.

Był wikariuszem w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu, sekretarzem i kapelanem abp. Stanisława Nowaka, diecezjalnym duszpasterzem młodzieży i duszpasterzem akademickim. W latach 2004-08 był proboszczem personalnej parafii akademickiej pw. św. Ireneusza BM w Częstochowie.

W 2006 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracował jako wykładowca pedagogiki w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej oraz w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Był też adiunktem w Instytucie Pedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Przez wiele lat pracował w redakcji Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

W 2008 r. został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie. W 2015 r. przeszedł do pracy duszpasterskiej – został proboszczem parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu.

Decyzja Ojca Świętego Franciszka o mianowaniu ks. prał. Andrzeja Przybylskiego biskupem pomocniczym archidiecezji częstochowskiej i przydzieleniu mu stolicy tytularnej Orte została ogłoszona 20 maja.

Ks. prał. Andrzej Przybylski jest dziewiątym biskupem pomocniczym w dziejach Kościoła częstochowskiego, dewizą jego posługi są słowa: „In Christo” (W Chrystusie), pochodzące z listów św. Pawła apostoła. Centralnym motywem herbu biskupiego jest serce, symbol Najświętszego Serca Jezusowego.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku

Przeczytaj także

23 czerwca 2017 09:08

POZ@ SIECIĄ - 72 godziny na cyfrowym detoksie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.