Drukuj Powrót do artykułu

„Totus Tuus” – podsumowanie obchodów XX Dnia Papieskiego

12 października 2020 | 06:10 | oprac. lk / pz | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. Krzysztof Łęczycki (FDNT)

„Totus Tuus” – biskupie zawołanie Karola Wojtyły było hasłem XX Dnia Papieskiego, który zorganizowano w niedzielę 11 października w całej Polsce. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane było nauczanie św. Jana Pawła II. W kościołach i na ulicach miast, przy respektowaniu antyepidemicznych obostrzeń sanitarnych, odbyła się zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorem Dnia Papieskiego jest co roku Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, świętująca obecnie 20 lat istnienia.

Dzień Papieski przypada co roku w niedzielę poprzedzającą 16 października, dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na Tron Piotrowy. Jubileuszowym, dwudziestym obchodom towarzyszyło biskupie zawołanie Karola Wojtyły „Totus Tuus”, które potem stało się także mottem jego pontyfikatu. Przyszły papież przy wyborze tych słów zainspirował się nauczaniem św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i wielokrotnie potem podkreślał, że wywarły one wpływ na pobożność maryjną jego i wielu innych ludzi.

Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję. Matka Boża wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Postawa ta ukazuje godność człowieka oraz prowadzi do odważnej wolności i skłania do dawania świadectwa.

Kwesty w żółtej strefie

Z powodu wprowadzenia w całym kraju od soboty 10 października tzw. żółtej strefy obostrzeń sanitarnych (oprócz już obowiązujących gdzieniegdzie stref czerwonych) obchody XX Dnia Papieskiego oraz kościelna i publiczna zbiórka na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości odbywały się z zachowaniem wymaganych prawem zasad.

„Dzisiaj, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie także przywrócić nadzieję w sercach młodych na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny. Niech udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków – będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia” – napisali biskupi w liście pasterskim na XX Dzień Papieski, który odczytywany był w kościołach całej Polski 4 października.

Aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno stypendystów, jak i darczyńców Fundacji, wolontariusze „Dzieła Nowego Tysiąclecia” zostali wyposażeni w maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji. Zachowywali też dystans społeczny. Zbiórka publiczna została przeprowadzona do przygotowanych przez Fundację kartonowych puszek kwestarskich. W kościołach będzie realizowana przy użyciu puszek parafialnych.

Nagrody TOTUS TUUS

Tradycyjnie w wigilię Dnia Papieskiego wręczone zostały nagrody TOTUS TUUS, przyznawane przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w pięciu kategoriach różnym instytucjom i osobom za propagowanie i wcielanie w życie nauczania św. Jana Pawła II.

Tegorocznymi laureatami zostali: Siostry dominikanki i ks. Piotr Dydo-Rożniecki pomagający osobom niepełnosprawnym intelektualnie w kwarantannie, wybitny rzeźbiarz Gustaw Zemła, red. Grzegorz Górny oraz wszystkie osoby świeckie i duchowne zaangażowane w tworzenie komunikacji wewnątrzparafialnej w czasie pandemii.

„Ta nagroda skłania nas wszystkich do wdzięczności za ogrom pracy włożonej w to dzieło, którego byliśmy wszyscy świadkami w czasie tzw. pierwszej, wiosennej fali pandemii. W ten sposób środki społecznego przekazu okazały się koniecznym, jakże ważnym narzędziem, przy pomocy którego w tak wielu parafiach osoby starsze i chore, a także wszyscy, którzy w tym czasie ze względów sanitarnych nie mogli pójść do kościoła, mogli jednak przeżywać więź ze wspólnotą i uczestniczyć w modlitwie czy mszy świętej” – powiedział w uzasadnieniu wyboru zbiorowego laureata prymas Polski abp Wojciech Polak.

Nagrodę Specjalną za całokształt dorobku naukowego przyznano natomiast wybitnemu teologowi o. Jackowi Salijowi OP. Nagrody w postaci statuetek anioła wręczone zostały tradycyjnie podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nie przegapić budowy żywego pomnika

Kard. Nycz podczas niedzielnej Mszy św. w intencji darczyńców Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia„, sprawowanej w Świątyni Opatrzności Bożej przypomniał, że 16 października będziemy dziękować Bogu za pontyfikat św. Jana Pawła II. „Rozpoczął swój pontyfikat od pamiętnych słów: ‘Nie lękajcie się’. Kierował je do całego Kościoła i całego świata, przed którym chciał objawić prawdę Kościoła Chrystusowego” – mówił hierarcha.

Wskazał, że wybór Jana Pawła II był historycznie ważny dla Kościoła, świata i naszej ojczyzny, istniejącej wówczas „po niełatwej stronie podzielonej Europy”, oczekując na wyzwolenie, którego iskrę rozpaliła jego pierwsza pielgrzymka do Polski.

Zachęcił do naśladowania polskiego papieża w jego oddaniu Bogu, wyrażającym się w wezwaniu „Totus tuus”: „Cały Twój Panie Boże wszechmogący, cały Twój Kościele święty, cały twój, Maryjo”. Wskazał również, że powinniśmy być oddani również naszym bliźnim.

– W XX Dniu Papieskim dziękujemy Bogu za św. Jana Pawła II i to wszystko, kim był na ziemi i kim jest dzisiaj – powiedział przewodniczący Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Pytał też, czy 15 lat po śmierci Papieża jesteśmy tak samo entuzjastyczni w przyjmowaniu zaproszenia na Eucharystię, jak za jego życia. Stwierdził, że w aktualnie trudnym czasie potrzebujemy umocnienia słowem, Bożą łaską, kiedy nasza wytrwałość poddana jest próbie. „Pandemia jest także pewnym sprawdzianem i próbą naszego umiłowania Eucharystii; na ile potrafimy przyjmować ochotnie zaproszenie do stołu Pańskiego” – mówił kardynał.

Na koniec prosił, aby oprócz promocji nauczania Jana Pawła II, nie przegapić wymiaru budowania żywego pomnika polskiemu papieżowi, którym jest fundusz stypendialny dla uzdolnionych młodych ludzi, by mogli uczyć się w dobrych szkołach średnich i na dobrych uczelniach. Czas jest trudny, tym bardziej potrzebne jest wsparcie i szerokie otwarcie serca na potrzeby młodych.

Dniu Papieskiemu poświęcona też była Msza św. radiowa, transmitowana przez Program I Polskiego Radia z Bazyliki św. Krzyża w Warszawie.

Papieska świętość – nie do ukrycia

W Krakowie Mszy św. z okazji XX Dnia Papieskiego przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, były wieloletni sekretarz św. Jana Pawła II. W homilii podkreślił, że świętość Papieża wyraziła się przede wszystkim w jego całkowitym oddaniu się Bogu. – Żył Bogiem na co dzień, a wyrazem tego była jego stała modlitwa niczym oddech serca. Pracował, pisał, podejmował decyzje, przyjmował ludzi, a to wszystko w Bożej obecności, której świadomość stale mu towarzyszyła – wspominał.

– Świętości papieża nie dało się ukryć. On nią promieniował i to był jego wkład w świętość Kościoła. Ojciec Święty świecił, inspirował, zachęcał, wskazywał drogę jako dobry i mądry pasterz – dodał. Jego zdaniem, mistyka i świętość Jana Pawła II „owocowała służbą Bogu i bliźnim”.

Kard. Dziwisz podkreślał, że obchodzony od 20 lat Dzień Papieski wiąże się „z pamięcią i troską o formację młodego pokolenia Polek i Polaków”. – Nic tak bardziej nie leżało na sercu Janowi Pawłowi II, jak właśnie życie i przyszłość młodych. To o nich mówił, że są nadzieją Kościoła i jego nadzieją – mówił.

Nawiązując do słów „Totus Tuus”, które są hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego, kard. Dziwisz podkreślał, że za tymi słowami kryje się postawa papieża, który zawierzył wszystko Matce Chrystusa. – Te słowa wyrażają jednocześnie radykalizm życia służby Ojca Świętego. Mierzył zawsze wysoko, nie zadowalał się przeciętnością – zauważył.

Rektor Katolickiego Uniwersytet Lubelskiego ks. prof. Mirosław Kalinowski podkreślił w niedzielę, że osoba św. Jana Pawła II nie może pozostawać w naszej świadomości tylko w wymiarze wspomnień. XX Dzień Papieski jest kolejną okazją, by sięgać do jego nauczania, szczególnie w przestrzeni akademickiej.

Jak zaznaczył, myśl filozoficzna i przesłanie św. Jana Pawła II są nadal aktualne i mogą przynieść odpowiedzi na wiele pytań, które stawiają sobie młodzi ludzie. „W wielu kwestiach Ojciec Święty wyprzedzał swoją epokę i przewidywał wyzwania oraz zagrożenia, przed którymi staje współczesny człowiek” – powiedział rektor KUL, wymieniając m.in. relacje między światem nauki a religią i wiarą.

Zaapelował ponadto o konieczność ponownego sięgania w dyskursie akademickim do nauczania św. Jana Pawła II, m.in. w takich dziedzinach jak kwestie małżeństwa, rodziny, ochrony życia, wspólnoty narodowej i europejskiej, a także dotyczące „tych wszystkich wartości, które są fundamentem naszej cywilizacji, zbudowanej na chrześcijańskiej antropologii”.

Tradycyjnie obchodom Dnia Papieskiego towarzyszył Koncert Galowy. Tegoroczny zatytułowany „TOTUS TUUS – Królowej Anielskiej śpiewajmy” miał miejsce w kościele pokamedulskim Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na warszawskich Bielanach. Jego osnową były największe hymny i pieśni maryjne chrześcijaństwa tradycji wschodu i zachodu.

Wśród wykonawców usłyszeć można było m.in. Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Kasię Moś, Olgę Szomańską, Igora Herbuta oraz artystów z Grecji, Armenii i Kuby. Wystąpił też zespół „Tylko Ty”, złożony ze stypendystów i absolwentów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wydarzenie transmitowała TVP 1.

Dzień Papieski – rodzinnie, sportowo, kulturalnie

Świętowanie Dnia Papieskiego miało jak co roku wymiar wielu wydarzeń sportowych, kulturalnych i rodzinnych, odbywających się przez kilka dni w niemal każdej diecezji, w mniejszych i większych miastach.

W ostatnich latach popularność zyskały wielodystansowe biegi organizowane z okazji Dnia Papieskiego. W tym roku ze względów sanitarnych organizowany jest Ogólnopolski Wirtualny Bieg Papieski. Od 1 do 31 października dzięki rejestracji za pomocą strony można uczestniczyć w biegu w każdym miejscu w kraju i na świecie, na dystansach: 5, 10, 20 („jubileuszowy” dystans fundacyjny) oraz 27 (dystans „papieski” – liczba lat pontyfikatu) kilometrów.

Na 11 października wieczorem na kanale YouTube Fundacji DNT – Dzieło.tv – zaplanowano premierę filmu artystycznego „Akatyst – Totus Tuus” w wykonaniu katowickiego Teatru Franciszka. Teatr ten od kilku lat przygotowywał megawidowiska w katowickim Spodku, następnie musicale wystawiane były na deskach Pałacu Młodzieży. Ze względu na brak możliwości zorganizowania w tym roku przedstawienia z udziałem publiczności młodzi artyści nagrali w domach części aktorskie i wokalne, które następnie połączono w całość. Od strony muzycznej za projekt odpowiedzialny jest Piotr Solorz – absolwent Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który skomponował muzykę. W projekcie wziął również udział absolwent Fundacji – Adrian Pontus.

Bazylika Królowej Męczenników w Bydgoszczy była miejscem koncertu „Totus Tuus”. W murach świątyni wystąpiła Lidia Pospieszalska z zespołem. Wydarzenie było dedykowane św. Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę jego urodzin. Do autorskich piosenek artystki wybrzmiały teksty świętego, skierowane do rodzin. Dodatkowym elementem była pantomima przygotowana przez młodzież diecezji, której symbolika podkreślała znaczenie słowa „totus”.

– Współczesny człowiek we wszystkim, co na co dzień robi i czym się zajmuje, nie jest „cały”. Wiele czynności, jak praca, nauka czy relacje w małżeństwie i przyjaźnie przeżywamy połowicznie, zdawkowo, niezobowiązująco. A św. Jan Paweł II pokazał nam, że w życie warto być zaangażowanym na „całego” – warto być „totus” – wyjaśniał diecezjalny duszpasterz akademicki i młodzieży, ks. Piotr Wachowski.

Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Tyrawy stanowiła centrum diecezjalnych obchodów papieskiego święta. – Spotykamy się w niedzielę poprzedzającą pamiętną datę 16 października 1978 roku, kiedy cały świat został zadziwiony wyborem Polaka na papieża. Gdziekolwiek się pojawił, miał dużo do powiedzenia całemu światu. Dzisiaj wspominajmy św. Jana Pawła II nie tylko emocjonalnie, ale przede wszystkim pochylmy się nad jego przesłaniem i rozgłaszajmy to, co w nim pozostawił – mówił biskup.

W Bydgoszczy sytuacja epidemiczna wymusiła na organizatorach odstąpienie od dotychczasowej formuły, która do ub. roku miała charakter rywalizacji sportowej i intelektualnej w duchu św. Jana Pawła II. – Tym razem zaproponowaliśmy młodym program ewangelizacyjny, który przygotowała ekipa o nazwie Młodość – Lubię to! oraz zespół Ocaleni, gromadzący się przy wspólnocie Mocni w Duchu w Łodzi. Przyjechali do nas, by wygłosić konferencje, poprowadzić część muzyczną, zachęcając właśnie młodych do włączenia się w uwielbienie Boga – powiedział ks. Dawid Perlik.

Sytuacja epidemiczna wymusiła na organizatorach odstąpienie od dotychczasowej formuły, która do ubiegłego roku miała charakter rywalizacji sportowej i intelektualnej w duchu św. Jana Pawła II. – Tym razem zaproponowaliśmy młodym program ewangelizacyjny, który przygotowała ekipa o nazwie Młodość – Lubię to! oraz zespół Ocaleni, gromadzący się przy wspólnocie Mocni w Duchu w Łodzi. Przyjechali do nas, by wygłosić konferencje, poprowadzić część muzyczną, zachęcając właśnie młodych do włączenia się w uwielbienie Boga – powiedział ks. Dawid Perlik.

Sercem tegorocznego programu był blok poświęcony marzeniom ludzi młodych oraz ich konfrontacji z rzeczywistością. W organizację XX Dnia Papieskiego w kościele NSPJ włączyła się również Młodzieżowa Rada Programowa Diecezji Bydgoskiej, a w oprawę muzyczną Eucharystii zespół Amen+.

Także z powodu pandemii tegoroczna kwesta w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej nie miała wymiaru kampanii – obyło się bez wolontariuszy w żółtych koszulkach czy chustach, bez puszek oznaczonych logo fundacji, darczyńcy nie otrzymali obrazków z sentencją św. Jana Pawła II. Zbiórkę przeprowadzili przed kościołami sami parafianie.

Ze względu na pandemię, obchody Dnia Papieskiego w Bielsku-Białej zostały ograniczone. Nie odbyło się spotkanie na bielskim Placu Chrobrego, gdzie zazwyczaj powstawało tego dnia miasteczko rodzinne. „W tym roku, w trosce o bezpieczeństwo uczestników, podjęto decyzję, aby zmienić formę spotkań. Większość młodzieży wzięła w nich udział za pośrednictwem internetu” – wyjaśnił koordynator fundacji w diecezji ks. Wiesław Płonka.

W Kaliszu po Mszy św. pod przewodnictwem bp. Łukasza Buzuna można było wysłuchać programu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów i absolwentów I LO im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Kiermasz ciast, belgijka, zabawy z gitarą, gry, tor przeszkód – takie m.in. atrakcje przygotowali stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla gości „Miasteczka Rodzinnego” przy parafii św. Jana Bosko w Szczecinie. Przez cały dzień stypendyści kwestowali też na ulicach stolicy Pomorza Zachodniego na pokrycie kosztów swojej edukacji.

Uzdolnieni stypendyści

Stypendyści FDNT to bardzo uzdolniona młodzież, która chętnie opowiada o swojej wspólnej drodze z Fundacją i zawsze dziękuje za otrzymywane przez lata wsparcie.

Dominika Szczepankiewicz, Ostrowite: „Hej, mam na imię Dominika, mieszkam w Ostrowitem. To wieś położona 80 kilometrów od Poznania. Fundacji jestem wdzięczna za wiele rzeczy, między innymi za to, że mogę spełniać swoje marzenia i rozwijać się. Pieniądze z fundacji pomogły mi opłacić korepetycje z języka obcego i skończyć szkołę muzyczną, co było moim marzeniem. Fundacja jednak to nie tylko pieniądze, ale i wspólnota. Jestem wdzięczna za wspaniałych ludzi, których tam poznałam, i cudowny czas spędzony na obozach i rekolekcjach. To niezapomniane wspomnienia, do których wraca się z uśmiechem”.

Magdalena Pietryga, parafia pw. Wszystkich Świętych w Mielżynie: „Jestem wdzięczna Fundacji za otrzymane wsparcie finansowe, a także to o wiele ważniejsze – duchowe. Dzięki temu mogę obecnie studiować i uczyć się w oddalonym o ponad 100 km mieście. Nie można także zapomnieć o osobach, które wspierają naszą Fundację i wyrażają w ten sposób miłość do św. Jana Pawła II. Pamiętamy o was w codziennej modlitwie”.

Pochodząca z województwa opolskiego Róża ma siedmioro rodzeństwa i jest w Fundacji 10 lat. Skończyła studia magisterskie z gry na skrzypcach i licencjat z położnictwa. Teraz studiuje położnictwo na studiach magisterskich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. – To niesamowite doświadczenie, kiedy z małej miejscowości wybijasz się do świata i odnajdujesz ludzi podobnych do siebie – mówi.

„Jeśli coś osiągniemy w przyszłości, gdy będziemy pomagać innym w wyuczonych zawodach, w ten sposób odwdzięczymy się za pomoc, jaką dziś ofiarują nam tak liczni darczyńcy” – zapewnia Katarzyna z Rajczy, jedna ze stypendystek Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” w diecezji bielsko-żywieckiej.

Obchody centralne XX Dnia Papieskiego zakończą się 13 października konferencją naukową „Totus Tuus postawa na dzisiaj” w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Na wydarzeniu prowadzonym przez dr. hab. Pawła Skibińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego wykłady wygłoszą: abp prof. Ludwig Schick – metropolita Bambergu, ks. prof. Jerzy Szymik, wybitny teolog i poeta z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. Andrea Riccardi z Rzymu – historyk, założyciel Wspólnoty Sant’Egidio.

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r. Powstała jako owoc pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny w 1999 r. Obecnie programem stypendialnym Fundacji objętych jest 2 tys. osób. Program ten ukończyło (po ok. 10 latach uczestniczenia w nim) ok. 4 tys. absolwentów, a dalsze 11 tys. to osoby, które kiedykolwiek w nim uczestniczyły. Nie bez znaczenia jest też wielotysięczna rzesza wolontariuszy, którzy przygotowywali kolejne Dni Papieskie oraz wakacyjne obozy dla młodzieży.

Oprócz październikowej zbiórki Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać przez cały rok, przelewając dowolną kwotę na numer rachunku 75 1240 2034 1111 0000 0306 8582.

Wpłaty dokonać można także za pośrednictwem naszej strony www.dzielo.pl, poprzez aplikację Przelewy24 lub wysyłając SMS o treści STYPENDIA na numer 74 265 (4,92 z VAT). Fundacja jest organizacją pożytku publicznego.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.