Drukuj Powrót do artykułu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 stycznia 2017 | 13:38 | tk / bd Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. pixabay.com

Pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5,14–20) przebiega rozpoczęty 18 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. O liczniejszy udział polskich wyznawców w tym wydarzeniu zaapelowali wspólnie przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić się o pełną i widzialną jedność chrześcijan. Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów.

Nabożeństwo centralne tegorocznego Tygodnia odbędzie się w niedzielę 22 stycznia o godz. 16.00 w katedrze św. Floriana na warszawskiej Pradze.

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia. Jeszcze inne spośród tych ośmiu nabożeństw wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, najczęściej w niedzielę.

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych, jest gościnna wymiana kaznodziejów.

Przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu KEP bp Krzysztof Nitkiewicz wskazywał podczas konferencji prasowej w Warszawie, że dialog doktrynalny sprawa, iż chrześcijanie różnych wyznań są bliżej siebie. „Nie wiemy kiedy i w jakiej formie nastąpi jedność, naszym zadaniem jest modlitwa” – powiedział. Dodał, że „jedność będzie zawsze jednością w różnorodności”.

Bp Nitkiewicz zauważył, że nie brakuje dziś wrogów ekumenizmu, nawet w świecie naukowym. „Ruch ekumeniczny obarcza się winą za kryzys Kościoła i nazywa ekumenizm herezją, ale prawdziwą herezją jest potępianie ekumenizmu” – podkreślił hierarcha.

Przedstawiciel KEP przypomniał też o podpisaniu przez Polską Radę Ekumeniczną i Kościół rzymskokatolicki dokumentu o wzajemnym uznaniu chrztu. a także wspólnych apelach: o ochronę stworzenia, o poszanowanie świętości niedzieli oraz o przesłaniu w sprawie uchodźców.

Z kolei biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Jerzy Samiec wskazywał, że katolicy i ewangelicy mają różne tradycje i zwyczaje, ale łączy ich Ewangelia i misja głoszenia Jezusa Chrystusa. Z wielkim uznaniem wypowiedział się o wydanym w 2013 r. dokumencie „Od konfliktu do komunii” Światowej Federacji Luterańskiej i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. „To dokument napisany bardzo uczciwie, pokazujący co już osiągnęliśmy, i w których miejscach się różnimy” – ocenił bp Samiec, zapewniając: „Więcej nas łączy niż dzieli”.

Bp Samiec podkreślił, że tzw. Kościoły mniejszościowe w Polsce są bardzo wrażliwe na sposób, w jaki przedstawia się ich w Kościele rzymskokatolickim, na katolickiej katechezie, ale też przez polityków i w mediach. Apelował o właściwe traktowanie mniejszościowych wspólnot.

Biskupi z obydwu Kościołów wyrazili ubolewanie, że w obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan włącza się jedynie doskonale sobie już znane grono tych samych ludzi, głównie starszych lub w średnim wieku. Zdaniem bp. Nitkiewicza w organizację ekumenicznych wydarzeń mogłaby się włączać młodzież związana ze wspólnotą Taizé.

Tegoroczny Tydzień Ekumeniczny przebiega pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5,14–20), zaczerpniętym z 2. Listu do Koryntian 5,14-20.

Materiały na tegoroczne wydarzenie przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

Zdanie z 2. Listu do Koryntian podkreśla, że pojednanie jest darem od Boga przeznaczonym dla całego stworzenia. Tekst ten wyznacza refleksje na osiem dni modlitwy, w których zostały rozwinięte wybrane treści teologiczne: dzień 1: Jeden umarł za wszystkich, dzień 2: Nie żyjemy już dla siebie, dzień 3: Już nikogo nie znamy według ciała, dzień 4: To, co dawne, przeminęło, dzień 5: Nastało nowe, dzień 6: Bóg pojednał nas ze sobą, dzień 7: Służba pojednania, dzień 8: Pojednani z Bogiem.

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań z całego świata spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Od 1966 r. materiały te przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

Historyczne tradycje ekumenizmu w Polsce sięgają XVI wieku (Ugoda Sandomierska 1570 r.). Pierwszą w Polsce organizacją międzywyznaniowa był powstały w 1923 roku Oddział Krajowy Światowego Związku Krzewienia Przyjaźni między Narodami za pośrednictwem Kościołów.

Oficjalne ukonstytuowanie się Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) nastąpiło 15 listopada 1946 r. w Warszawie. Do PRE należy obecnie siedem Kościołów: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Metodystyczny i Polski Kościół Chrześcijan Baptystów. Kościół rzymskokatolicki nie jest członkiem PRE, ale z nią współpracuje w ramach wspólnej Komisji od 1974 r.

Oddziały regionalne PRE aktywnie biorą również udział w organizacji Tygodnia Modlitw w całej Polsce.

 

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 stycznia 2015 | 08:50 | lk / br Ⓒ Ⓟ

Pod hasłem „Jezus rzekł do Samarytanki: 'Daj mi pić!'”, które jest cytatem z Ewangelii według św. Jana (J 4,7), tradycyjnie od 18 do 25 stycznia obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność wyznawców Chrystusa.

W trakcie Tygodnia, w świątyniach różnych wyznań w całym kraju, odbywać się będą wspólne nabożeństwa ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) oraz w świątyniach Kościoła rzymskokatolickiego.

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia ekumenicznego, na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów.

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez PRE i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

Materiały do obchodów tegorocznego Tygodnia Modlitw przygotowali tym razem chrześcijanie z Brazylii, skupieni w różnych organizacjach ekumenicznych. Teksty zostały ostatecznie opracowane i zatwierdzone przez członków Międzynarodowego Komitetu mianowanego przez Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Polską wersję materiałów przygotował po raz osiemnasty ekumeniczny zespół redakcyjny, powołany przez Komisję ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski. Komisji współprzewodniczą: abp Jeremiasz (Kościół prawosławny) i bp Krzysztof Nitkiewicz.

Jak tłumaczą brazylijscy chrześcijanie, spotkanie Jezusa z Samarytanką zachęca nas do spróbowania wody z innej studni, a także do ofiarowania czegoś z siebie. „W różnorodności wzbogacamy się nawzajem. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan jest uprzywilejowanym czasem modlitwy, spotkania i dialogu. Jest to możliwość poznania bogactwa i wartości znajdujących się w innych i proszenia Boga o dar jedności” – wyjaśniają hasło zaczerpnięte z Ewangelii wedługu św. Jana.

Słowa „daj mi pić” pozwalają myśleć o komplementarności: picie wody z czyjejś studni jest bowiem pierwszym krokiem, aby doświadczyć czyjegoś sposobu bycia. Prowadzi to do wymiany darów, które wzbogacają wszystkich. Gdy odrzuca się dary innych, wyrządza się krzywdę sobie, społeczeństwu i Kościołowi.

„Każdy, kto pije tę wodę, stale powraca” – mówi brazylijskie przysłowie wypowiadane zawsze przy pożegnaniu gościa. Orzeźwiająca szklanka wody lub kawa są znakami akceptacji i zaproszeniem do dialogu. Biblijny gest ofiarowania wody każdemu przybyszowi (Mt 10,42), towarzyszący powitaniu i będący, przejawem gościnności, przyjął się i jest kultywowany we wszystkich regionach Brazylii. Proponowane studium i medytacja nad tytułowym tekstem podczas Tygodnia Modlitw ma pomóc zarówno pojedynczym osobom, jak i wspólnotom w uświadomieniu sobie dialogicznego wymiaru dzieła Jezusa, które nazywamy królestwem Bożym – dodają brazylijscy chrześcijanie.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – decyzją Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski – odbędzie się w niedzielę 25 stycznia o godz. 16.00 w katedrze opolskiej. Wezmą w nim udział członkowie Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu, biskupi metropolii katowickiej Kościoła rzymskokatolickiego oraz biskupi prawosławni i ewangeliccy. Kazanie wygłosi bp Marian Niemiec, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne znaczenie.

Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan odbywają się od 1968 r.

Od kilkudziesięciu lat poszczególne kraje przygotowują projekt wyjściowy obchodów Tygodnia ekumenicznego, który potem jest zatwierdzany przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Kościół rzymskokatolicki.

W skład PRE, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.


Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 stycznia 2014 | 08:35 | tk / br Ⓒ Ⓟ

Pod hasłem „Czyż Chrystus jest podzielony?”, które jest cytatem z Listu św. Pawła do Koryntian (1 Kor 1,1-17) w dniach 18-25 stycznia obchodzony będzie Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. W całej Polsce chrześcijanie różnych wyznań będą odwiedzać świątynie bratnich Kościołów i wspólnie modlić o pełną i widzialną jedność chrześcijan.

W trakcie Tygodnia, w świątyniach różnych wyznań w całym kraju odbywać się będzie wspólne nabożeństwo ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) oraz w świątyniach Kościoła rzymskokatolickiego.

Zgodnie z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w świątyniach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów.

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych jest gościnna wymiana kaznodziejów. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez PRE i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

Materiały do jego obchodów przygotowali tym razem chrześcijanie z Kanady. Odwołując się do apelu św. Pawła do uczniów Chrystusa o jedność piszą: „Wywód Pawła zmusza nas, abyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy dla każdego mamy Dobrą Nowinę w Chrystusie, czy też wprowadzamy podziały, nawet w imię Chrystusa, i w ten sposób, jak mówi Paweł, pozbawiamy krzyż jego mocy”.

Kanadyjscy chrześcijanie proponują, by podczas ekumenicznych nabożeństw ich uczestnicy zastanawiali się m.in. na tym, jakich w jaki sposób chrześcijanie różnych tradycji mogliby lepiej przyjmować i dzielić się darami, które Bóg ofiarował każdemu z nich.

Zgodnie z decyzją Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski piątek, 24 stycznia 2014 r., będzie dniem solidarności z chrześcijanami w Syrii. „W całym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, a szczególnie w tym dniu, chcemy wesprzeć modlitwą, postem i ofiarą chrześcijan, którzy cierpią tam z powodu swej przynależności religijnej” – podkreśla Komisja. Tego dnia zostanie przeprowadzona zbiórka na tacę na rzecz syryjskich chrześcijan.

W Warszawie centralne nabożeństwo z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan odbędzie się w niedzielę, 19 stycznia o godz. 18.00 w katedrze prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas między dniem wspominającym św. Piotra (18 stycznia – niegdyś w rzymskim kalendarzu święto katedry Apostoła), a dniem upamiętniającym św. Pawła (25 stycznia – święto jego nawrócenia), co miało mieć symboliczne znaczenie.

Tygodnie Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane przez Światowa Radę Kościołów i Papieską Radę ds. Popierania jedności Chrześcijan odbywają się od 1968 r.

Od kilkudziesięciu lat poszczególne kraje przygotowują projekt wyjściowy obchodów Tygodnia ekumenicznego, który potem jest zatwierdzany przez Papieską Radę ds. Popierania Jedności Chrześcijan oraz Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów.

W Polsce w przygotowywaniu i obchodach Tygodnia uczestniczy Polska Rada Ekumeniczna (PRE) i Kościół rzymskokatolicki.

W skład PRE, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.


Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

11 stycznia 2012 | 14:18 | ks.mf Ⓒ Ⓟ

Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego oraz Msza św. o jedność chrześcijan złożyły się na program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Częstochowie, który będzie obchodzony pod hasłem: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” (por. 1 Kor 15, 51-58), w dniach 18-25 stycznia.

W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego odbędzie się 22 stycznia o godz. 17.30 w kościele św. Urszuli Ledóchowskiej w Częstochowie, podczas którego homilię wygłosi ks. Adam Glajcar, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie, a uczestniczyć będą proboszczowie i przedstawiciele bratnich wspólnot chrześcijańskich, klerycy V roku seminarium częstochowskiego oraz wierni z parafii.

Również 25 stycznia o godz. 18 Mszę św. o jedność chrześcijan odprawi w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi (Al. Najświętszej Maryi Panny 56) abp Stanisław Nowak, administrator archidiecezji częstochowskiej.

– Wobec pojawiających się na drodze ekumenicznej problematycznych sytuacji i nowych wyzwań, nowe interpretacje antropologiczne i etyczne, formacja ekumeniczna nowych pokoleń, dalsze rozbicie w ekumenicznej scenerii, konieczne jest uświadomienie sobie tych zmian i znalezienie skutecznych sposobów postępowania w świetle woli Chrystusa: "aby wszyscy stanowili jedno" – podkreśla ks. dr Jarosław Grabowski, diecezjalny referent ds. ekumenizmu i współzałożyciel Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów.

Zdaniem ks. Grabowskiego „ekumenizm męczenników może stać się nowym przyczynkiem do pogłębienia jedności między wyznawcami Chrystusa”. – Dziś wiara chrześcijańska jest religią najbardziej prześladowaną. 230 mln wyznawców Chrystusa pada ofiarą dyskryminacji, wykorzystywania, przemocy, wrogości, a nawet prawdziwego męczeństwa – kontynuuje ks. Grabowski.

Działalność ekumeniczna w archidiecezji częstochowskiej skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Należą do niej: parafia prawosławna, wznosząca swoją świątynię pw. Cudotwórczej Częstochowskiej Ikony Matki Boskiej, której przewodzi ks. mitrat Mirosław Drabiuk. W Częstochowie jest parafia ewangelicko- augsburska, której od maja 2011 r. nowym proboszczem jest ks. Adam Glajcar, krajowy ewangelicki kapelan strażaków. Przygotowuje się on, ze swoją wspólnotą, do obchodów 100-lecia kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w czerwcu tego roku. Istnieje też parafia polskokatolicka, która w sierpniu ubiegłego roku pożegnała swego wieloletniego proboszcza bp. Jerzego Szotmillera. Zmarł on 31 lipca 2011 r. w wieku 78 lat.

W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się Starokatolicka Parafia Mariawitów, istniejąca od 1906 r., której proboszczem jest ks. Tadeusz Ł. Ratajczyk. W Kleszczowie jest parafia ewangelicko- reformowana, której administratorem jest ks. radca Krzysztof Góral. W Częstochowie znajduje się także zbór Chrześcijan Baptystów. Spośród wspólnot nie należących do Polskiej Rady Ekumenicznej wymienić należy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który działa na terenie Częstochowy, Zawiercia, Myszkowa i Wielunia, Zbór Hosanna Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie oraz Kościół Wolnych Chrześcijan.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

07 stycznia 2011 | 11:17 | ks. mf Ⓒ Ⓟ

Ekumeniczne Nabożeństwo Słowa Bożego oraz Msza św. o jedność chrześcijan złożyły się na program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Częstochowie, który będzie obchodzony pod hasłem „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42), w dniach 18-25 stycznia.

W ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan ekumeniczne nabożeństwo Słowa Bożego odbędzie się 23 stycznia o godz. 16.30 w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, podczas którego homilię wygłosi ks. radca Krzysztof Góral, administrator parafii Ewangelicko-Reformowanej w Kleszczowie, a uczestniczyć będą proboszczowie i przedstawiciele bratnich wspólnot chrześcijańskich, klerycy V roku seminarium częstochowskiego oraz wierni z parafii. Nabożeństwu przewodniczył będzie ks. Andrzej Sobota, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie.

Również 25 stycznia o godz. 18 Mszę św. o jedność chrześcijan odprawi w kościele pw. Najświętszego Imienia Maryi (Al. Najświętszej Maryi Panny 56) abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski.

W Tygodniu ekumenicznym organizowane są także modlitewne spotkania w szkołach z udziałem duchownych różnych wyznań, poprzedzone właściwym przygotowaniem na katechezach.

– Bolesne odczucie podziałów i upowszechniająca się troska o jedność wyznawców Chrystusa stały się dzisiaj szczególnym znakiem czasu zarówno w całym chrześcijaństwie, jak i w Kościele katolickim – podkreśla ks. dr Jarosław Grabowski, diecezjalny referent ds. ekumenizmu i współzałożyciel Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów.

Zdaniem ks. Grabowskiego „ekumeniczne zaangażowanie należy postrzegać w kategoriach imperatywu chrześcijańskich sumień oświeconych przez wiarę”. – W czasach naznaczonych podziałami, pluralizmem i relatywizmem konieczny jest nowy impuls w działalności ekumenicznej, gdyż jest ona nieuniknioną drogą Kościoła, od której nie ma odwrotu – dodaje ks. Grabowski.

Działalność ekumeniczna w archidiecezji skierowana jest głównie do Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, która jest częścią międzynarodowego ruchu ekumenicznego. Należą do niej: parafia ewangelicko-augsburska, której proboszcz ks. prof. Marcin Hintz w listopadzie ubiegłego roku został proboszczem parafii w Sopocie, a na początku grudnia został wybrany przez Synod biskupem luterańskiej diecezji pomorsko-wielkopolskiej; parafia prawosławna, wznosząca swoją świątynię przy ul. Kopernika, której przewodzi ks. mitrat Mirosław Drabiuk; parafia polskokatolicka, w której rezyduje bp Jerzy Szotmiller, emerytowany administrator diecezji krakowsko-częstochowskiej. W Gniazdowie k. Koziegłów znajduje się Starokatolicka Parafia Mariawitów, istniejąca od 1906 r., której proboszczem jest ks. Tadeusz Ł. Ratajczyk. W Kleszczowie istnieje parafia ewangelicko-reformowana.

W Częstochowie znajduje się także zbór Chrześcijan Baptystów. Spośród wspólnot nie należących do Polskiej Rady Ekumenicznej wymienić należy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który działa na terenie Częstochowy, Zawiercia, Myszkowa i Wielunia, Zbór Hosanna Kościoła Zielonoświątkowego w Częstochowie oraz Kościół Wolnych Chrześcijan.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18 stycznia 2008 | 08:57 | kg//mam Ⓒ Ⓟ

W dniach 18-25 stycznia trwać będzie w całym świecie chrześcijańskim kolejny Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.

Zgodnie z 40-letnią praktyką, w każdym roku przebiega on pod hasłem, uzgodnionym wspólnie przez Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (ŚRK) i Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan, a zaczerpniętym z Pisma Świętego, najczęściej z Nowego Testamentu. W tym roku brzmi ono: „Nieustannie się módlcie” (1 Tes 5,17) i zaproponowali je chrześcijanie ze Stanów Zjednoczonych.

Tradycja wspólnych modlitw chrześcijan różnych wyznań o jedność sięga początków XX wieku i, choć trudno jest wskazać dokładną datę, przyjęto rok 1908 za czas narodzin tej inicjatywy. Tym samym w tym roku obchodzimy jej stulecie. Trzeba jednak pamiętać o szeregu wcześniejszych akcjach, nawet z pierwszych lat XIX stulecia, które – choć jeszcze nieśmiałe i dalekie od dzisiejszego uniwersalizmu wyznaniowego – próbowały zwrócić uwagę chrześcijan na tragedię, a nawet skandal podziałów między nimi. Jednym z pierwszych takich działań były poczynania amerykańskiego pastora Jamesa Haldane’a Stewarta, który w 1820 r. ogłosił „Wskazówki dla ogólnego zjednoczenia chrześcijan na rzecz wylania [na nich] Ducha Świętego”. W 20 lat później inny duchowny protestancki, ale w owym czasie już nawrócony na katolicyzm – Ignatius Spencer zaproponował działania na rzecz „zjednoczenia w modlitwie w intencji jedności”.

Potem kolejne inicjatywy stają się coraz częstsze i coraz konkretniejsze: anglikanie, ewangelicy różnych odłamów, a w 1894 również Leon XIII zachęcają wiernych do przeprowadzenia Oktawy Modlitw o Jedność w okresie uroczystości Zesłania Ducha Świętego.

Najczęściej jednak za duchowych ojców styczniowego Tygodnia wymienia się kilku duchownych, działających w różnych okresach: pastora anglikańskiego (który później przeszedł na katolicyzm) Paula Wattsona i jego współwyznawcę W. Jonesa, którzy po raz pierwszy zaczęli modlić się o jedność (wraz z innymi) w styczniu 1908 r., a więc równo sto lat temu. Oni też zaproponowali, aby ta akcja modlitewna trwała tydzień, przy czym początkowo miało się to rozpoczynać w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Idea ta spotkała się z dużym zainteresowaniem w różnych środowiskach, choć nie nabrała jeszcze szerszego zasięgu, gdyż w owym czasie modlono się na ogół oddzielnie w swoich kościołach (tzn. anglikanie, katolicy, luteranie i inni u siebie) i raczej o pozyskanie innowierców do swoich wyznań.

Od 1926 r. ruch „Wiara i Ustrój” – jeden z nurtów istniejącego już wówczas międzynarodowego ruchu ekumenicznego, który w 1948 współtworzył Światową Radę Kościołów (ŚRK) – zaczął wydawać tzw. „Sugestie na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan”. Zawierały one propozycje modlitw i nabożeństw w tej intencji, które jednak nie były ani zobowiązujące, ani zbyt popularne w ówczesnym chrześcijaństwie, jako że i sama idea ekumenizmu dopiero torowała sobie drogę.

Sprawa ruszyła z miejsca, gdy na początku lat trzydziestych XX w. włączył się w nią katolicki kapłan z Lyonu ks. Paul Couturier (1881-1953). Zaproponował on nową formułę dla „wynalazku” Wattsona i Jonesa, a mianowicie modlitwę o jedność nie za innych chrześcijan, ale wraz z nimi. Podkreślał przy tym, że chodzi o „powszechny tydzień modlitwy o jedność chrześcijan na podstawie modlitwy pomyślanej dla takiej jedności, której chce Chrystus i za pomocą środków, jakich On pragnie”. W ten sposób zaczęto się modlić w 1935 r. i tę datę można by również przyjąć za początek praktykowanego dzisiaj Tygodnia.

W wymiarach międzynarodowych i międzychrześcijańskich ideę tę zaczął wcielać w życie w 1958 r. założony jeszcze przez ks. Couturiera w Lyonie Ośrodek „Jedność Chrześcijańska”, przygotowując temat na Tydzień Modlitwy wspólnie z Komisją „Wiara i Ustrój” ŚRK.

Kolejnym ważnym etapem na tej drodze było uchwalenie przez Sobór Watykański II w 1964 r. Dekretu o ekumenizmie, który m.in. podkreślał, że modlitwa, zwłaszcza wspólna, jest duszą ruchu ekumenicznego i zachęcał do praktykowania Tygodnia Modlitw. W 1965 r. rozpoczęła się regularna współpraca Kościoła katolickiego, reprezentowanego przez Sekretariat Jedności Chrześcijan (od 1988 r. Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan) i ŚRK, które w 2 lata później zaczęły wspólnie opracowywać hasła na kolejne Tygodnie. W 1994 r. włączyły się do niej także międzynarodowe organizacje młodzieży chrześcijańskiej: męskiej – YMCA i żeńskiej – YWCA.

Początkowo hasła do kolejnych Tygodni przygotowywano na wspólnych posiedzeniach przedstawicieli Kościoła katolickiego i ŚRK. W kwietniu 1974 r. w specjalnym liście do Kościołów członkowskich Rady i do innych uczestników ruchu ekumenicznego zaproponowano włączanie się miejscowych wspólnot chrześcijańskich do zgłaszania haseł i programów poszczególnych Tygodni. Jako pierwsi odpowiedzieli na ten apel chrześcijanie australijscy i ich propozycja stała się hasłem oktawy w roku 1975.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.