Drukuj Powrót do artykułu

Uroczystość umieszczenia w sanktuarium złotej róży

24 czerwca 2012 | 20:18 | bt / rk Ⓒ Ⓟ

Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej 24 czerwca w sanktuarium na Świętej Górze koło Gostynia pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, przy cudownym wizerunku Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej została umieszczona papieska złota róża.

To szczególne wotum stanowi dar Benedykta XVI dla sanktuarium obchodzącego Rok Jubileuszowy 500. rocznicy potwierdzenia cudowności tego miejsca.

Uroczystości na Świętej Górze przewodniczył abp Stanisław Gądecki. Liturgię dziękczynną za cuda i łaski, jakie dokonywały się przez wieki na Świętej Górze za wstawiennictwem Maryi koncelebrowali m.in. o. Feliks Zelden z Wiednia, delegat Stolicy Apostolskiej i o. Edoardo Aldo Cerrato, prokurator generalny Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri, a także ks. Zbigniew Starczewski, prokurator Polskiej Federacji Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, ks. Marek Dudek, superior świętogórskiej Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri i przedstawiciele wszystkich polskich kongregacji filipińskich oraz współbracia w Włoch.

Złotą różę, jedno z największych wyróżnień papieskich, ofiarował świętogórskiemu sanktuarium Benedykt XVI w Roku Jubileuszowym 500. rocznicy potwierdzenia cudowności tego miejsca.

Została ona umieszczona, w obecności metropolity poznańskiego i rzeszy pielgrzymów, przy znajdującym się w głównym ołtarzu bazyliki na Świętej Górze obrazie Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej.

Abp Gądecki odczytał również dekret wystawiony z tej okazji przez Benedykta XVI. Ojciec Święty podkreśla w nim, że ofiarował Świętej Górze złotą różę „z wielką miłością w sercu”, aby „nie zaniedbać niczego, co służy ozdobie oraz czci sanktuarium”. Wyraził też w nim życzenie, by ten znak jego „szczególnej życzliwości” przyczynił się do pomnożenia świetności tego miejsca będącego w minionych wiekach „bastionem wiary katolickiej, którą obronił wielki kult Bożej Rodzicielki”.

W tym samym czasie podczas modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI pozdrowił z Watykanu uczestników świętogórskiej uroczystości:

„Pozdrawiam Polaków. Jednoczę się duchowo z arcybiskupem poznańskim, ojcami filipinami i wszystkimi pielgrzymami, którzy w Sanktuarium Matki Bożej w Gostyniu obchodzą 500-lecie jego istnienia. Dziękujemy Bogu za łaski, jakimi w tym miejscu darzył kolejne pokolenia przez przyczynę Maryi. Jej opieka niech stale Wam towarzyszy! Niech Bóg wam błogosławi!”

„Wierzymy w to, że papieska złota róża pomnoży chwałę tego miejsca i że zwróci uwagę na Maryję, która jest pośredniczką wszelkich łask i która stojąc bliżej człowieka, jest dla niego bardziej zrozumiała, aniżeli Bóg, którego opisać nie możemy” – wyraził nadzieję metropolita poznański dodając, iż ufa, że Święta Góra będzie teraz za pośrednictwem Maryi jeszcze bardziej promieniowała Bożymi łaskami, a szczególnie tą najważniejszą, jaką jest duchowe nawrócenie.

W wygłoszonej homilii wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaznaczył, że Maryja jest lampą, która „płonie i świeci przez całe dzieje chrześcijaństwa”.

„Ona z pokolenia na pokolenie świeci także ludowi Bożemu w sanktuarium na Świętej Górze wskazując mu drogę” – mówił abp Gądecki dodając, że także w świętogórskim sanktuarium opieka Matki Bożej była zawsze żywo odczuwana przez wszystkich, którzy się Jej polecali.

Kaznodzieja zwrócił też uwagę, że złota róża poświęcana przez papieża w okresie Wielkiego Postu, symbolizuje radość i wesele na myśl o zbliżającej się Wielkanocy oraz wskazuje na nasze zmartwychwstanie.

„Podobne zadanie będzie odtąd spoczywać na tutejszym sanktuarium. Także ono ma nas przybliżać do zmartwychwstałego Pana” – stwierdził metropolita poznański zaznaczając również, że świętogórska złota róża jest czwartą z tych, które znajdują się w Polsce.

Wraz z przekazaniem sanktuarium na Świętej Górze k. Gostynia papieskiej złotej róży, abp Stanisław Gądecki dokonał również aktu zawierzenia Matce Najświętszej całej archidiecezji poznańskiej. Prosił jednocześnie Matkę Bożą Świętogórską Różę Duchowną, aby „wszystkim wiernym wypraszała łaski niesienia światu Chrystusa przez niezachwianą wiarę, silną nadzieję i gorącą miłość, podobnie jak niosła Go światu Maryja”.

Metropolita poznański wyraził też pragnienie, aby dzisiejsza uroczystość „pogłębiła u wszystkich archidiecezjan cześć i dziecięcą miłość do Matki Najświętszej, która przewodzi nam w wierze i bezbłędnie prowadzi do swojego Syna”.

Natomiast w rozmowie z KAI wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że niewielka liczba złotych róż rozsianych w sanktuariach na świecie wskazuje na ich nadzwyczajność.

„Uważam, że sanktuarium na Świętej Górze ze wszech miar zasługuje na taką różę i dlatego zwróciłem się razem z księżmi filipinami do Ojca Świętego, żeby przyznał to szczególne wotum Świętej Górze, które jest centralnym i najważniejszym sanktuarium naszej archidiecezji” – podkreślił abp Gądecki.

Jednocześnie zaznaczył on, że Święta Góra jest miejscem odnowienia duchowego i dlatego powinna znajdować się tu również papieska złota róża, „znak tej szczególnej miłości Ojca Świętego do tego cudownego wizerunku i wszystkich przybywających tu pielgrzymów”.

„Za każdym razem, kiedy będziemy spoglądać na tę złotą różę, będziemy sobie przypominać o naszym ostatecznym celu, czyli o tym, że naszą pełną szczęśliwość możemy znaleźć w niebie” – stwierdził arcybiskup dodając, że wszystkie nasze wysiłki, upadki i wzloty, „muszą odnaleźć właśnie ten zasadniczy kierunek, który zresztą wskazuje także Maryja”.

Przyznanie takiego wotum przez Benedykta XVI stanowi także powód do radości i dumy dla księży filipinów z Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze, będących od wieków kustoszami sanktuarium.

„Złota róża jest dla naszego sanktuarium wyjątkowym wyróżnieniem. To potwierdzenie ze strony Ojca Świętego, że to miejsce jest wyjątkowe i ważne” – powiedział KAI filipin ks. Marek Dudek COr, superior Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri na Świętej Górze.

„Ojciec Święty napisał w swoim dekrecie nadającym złotą różę naszemu sanktuarium, że daruje ją z miłością w sercu dla tego miejsca. Jest to wezwanie dla nas, byśmy dalej, z miłością w sercu tutaj starali się prowadzić ludzi do Boga” – podkreślił ks. Dudek wyrażając też nadzieję, że uroczystość umieszczenia róży sprawi, iż Święta Góra zyska jeszcze większy rozgłos.

Niedzielne uroczystości na Świętej Górze, stanowiące centralne wydarzenie obchodzonego tu Roku Jubileuszowego, poprzedziło sympozjum historyczno-mariologicznego zorganizowane 23 czerwca przez Kongregację Oratorium św. Filipa Neri na Święte Górze oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod honorowym patronatem abp. Stanisława Gądeckiego.

Sobotnie sympozjum poświęcone było m.in. historii kultu maryjnego na Świętej Górze oraz jego znaczeniu i oddziaływaniu w przeszłości, jak i obecnie. Przybliżone zostały podczas niego również materialne świadectwa kultu maryjnego, do których zalicza się chociażby tutejszy zespół klasztorny nazywany perłą baroku.

Wszystkie wygłoszone prelekcje dotyczące Świętej Góry i czczonego tu wizerunku Róży Duchownej zostaną wydane drukiem, jak obiecują gospodarze tego miejsca, jeszcze przed końcem Roku Jubileuszowego.

W tym roku mija 500 lat od oficjalnego potwierdzenia przez władze kościelne cudowności tego miejsca i autentyczności nadzwyczajnych wydarzeń, jakie się tam dokonywały. W 1512 r. biskup poznański Jan Lubrański wydał bowiem dekret, który stanowił pierwszą legalizację kultu maryjnego na Świętej Górze uznanego tym samym za właściwy w świetle przepisów liturgicznych i prawa kanonicznego. Z okazji tego jubileuszu Benedykt XVI przekazał sanktuarium, jako znak swojej szczególnej życzliwości, Złotą Różę.

Święta Góra jest trzecim sanktuarium w Polsce, które otrzymało to papieskie wotum. Pierwszą Złotą Różę ofiarował bowiem sanktuarium na Jasnej Górze Paweł VI w 1966 r. z okazji Tysiąclecia Chrztu Polski. Jednak ponieważ władze komunistyczne nie dopuściły wówczas do jego wizyty w naszym kraju, przywiózł ją dopiero Benedykt XVI w 2006 r. Jasna Góra posiada także Złotą Różę od Jana Pawła II ofiarowaną w 1979 r. Papież Polak przekazał ją również w 1987 r. sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Natomiast w Muzeum Auschwitz-Birkenau przechowywana jest Czarna Róża papieska, jedyna tego rodzaju róża na świecie, którą w 2006 r. ofiarował Benedykt XVI.

Wcześniej, w 1928 r., czczony na Świętej Górze cudowny wizerunek Matki Bożej został ukoronowany przez kard. Augusta Hlonda koronami papieskimi. Natomiast Jan XXIII podczas Soboru Watykańskiego II ofiarował sanktuarium, przez metropolitę poznańskiego abp. Antoniego Baraniaka, swój złoty różaniec, a w 1971 r. tutejsza świątynia otrzymała od Pawła VI godność Bazyliki Mniejszej.

Chrześcijański kult na Świętej Górze zawdzięcza swoje początki prawdopodobnie benedyktynom, którzy w 1075 r. osiedli w pobliskim Lubiniu. Pierwsze udokumentowane wzmianki o cudownym obrazie Matki Bożej znajdującym się wówczas w małej, drewnianej kapliczce, pochodzą z 1468 r. W 1512 r. wzniesiono tu większy kościołek, natomiast budowę obecnego sanktuarium zapoczątkował w 1675 r. Adam Florian Konarzewski. Jako opiekunów tego miejsca sprowadził pod Gostyń księży filipinów, którzy w 1668 r. założyli tu pierwszą w Polsce Kongregację Oratorium św. Filipa Neri.

W końcu XVII w. wzniesiono w tym miejscu barokowy kościół powstały według projektu Baltazara Longheny na wzór wzniesionej przez niego weneckiej świątyni Santa Maria della Salute. Przeniesiono też do niego, czczony w tym miejscu już wcześniej, cudowny obraz Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Od 1957 r. na Świętej Górze działa dom rekolekcyjny, a w 2008 r. tutejszy Zespół Klasztorny otrzymał tytuł Pomnika Historii Prezydenta RP.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.