Drukuj Powrót do artykułu

V Dzień Papieski w Polsce

16 października 2005 | 21:58 | mp //mr Ⓒ Ⓟ

Ogólnopolska zbiórka na stypendia dla uzdolnionej młodzieży, uroczyste Msze o beatyfikację Jana Pawła II, koncerty i sesje naukowe – to tylko niektóre elementy tegorocznego, piątego już Dnia Papieskiego – obchodzonego w całej Polsce z inicjatywy Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Temat przewodni Dnia brzmiał: „Orędownik prawdy”.

W obchody polskiego Dnia Papieskiego włączył się bezpośrednio obecny papież Benedykt XVI. W swym specjalnym telewizyjnym przesłaniu – wyemitowanym 16 października wieczorem – życzył, aby ten dzień jedności z Papieżem ożywiał waszą wiarę Polaków i wrażliwość na każdego człowieka.
W wywiadzie z ks. Andrzejem Majewskim mówił, jak bliskie związki łączyły go z Janem Pawłem II i jak wiele mu zawdzięcza. Zapowiedział też – jak Bóg pozwoli – pielgrzymkę do Polski w czerwcu 2006 roku.
Choć Dzień Papieski przypadał w tym roku 16 października – dokładnie w 27. rocznicę wyboru wyboru Jana Pawła II, to obchody na terenie całej Polski rozpoczęły się na kilka dni wcześniej.

*Jan Paweł II – Orędownik Prawdy*
– Po raz pierwszy świętujemy Dzień Papieski bez obecności Jana Pawła II i to jeszcze bardziej zobowiązuje nas, abyśmy poznawali i przekazywali jego dziedzictwo – powiedział abp Tadeusz Gocłowski, przewodniczący Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w swym orędziu przekazanym całej Polsce w ramach „radiowej” Eucharystii, odprawionej 16 października w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Apelował, aby wzorem Ojca Świętego – orędownika prawdy głosić prawdę o człowieku, rodzinie, Europie i budować na jej fundamencie życie społeczne.

Bóg wysyła w każdym czasie orędownika prawdy, aby w jej blasku człowiek mógł zobaczyć swą godność i odkryć swoje powołanie – mówił metropolita gdański. – Takim orędownikiem prawdy był w naszych czasach Jan Paweł II, który przypominał, że tylko prawda wyzwala i że to ona powinna kształtować wolność człowieka. Przypomniał o tym w encyklice „Veritatis Splendor”. Kaznodzieja apelował do zebranych, by uczyli się żyć w prawdzie wolnego państwa. Jest to zadanie dla każdego z nas – podkreślił.

Zdaniem abp Gocłowskiego Sługa Boży porywał tłumy nie tylko treścią swojego nauczania, ale także stylem życia. Czy dziś potrzebny jest taki wzorzec? – pytał. Jego zdaniem odpowiedź na to pytanie dała młodzież, która sama nazwała się pokoleniem Jana Pawła II, gdyż urzekał ją jego autentyzm. To dla niej organizowana jest zbiórka Fundacji Dzieło Trzeciego Tysiąclecia – przypomniał jej przewodniczący.

*Abp Dziwisz tworzy papieską Fundację*

W homilii wygłoszonej w Dniu Papieskim podczas Mszy św. w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach metropolita krakowski zapowiedział utworzenie w Krakowie Fundacji pod nazwą „Nie lękajcie się”, która będzie upamiętniać papieskie dzieło. Dodał, że centrum papieskiej myśli zostanie wzniesione przy udziale mieszkańców Krakowa, Polski i wiernych z całego świata oraz, że Kraków jest szczególnie zobowiązany do utrwalenia w „widzialnym znaku” wielkiego dzieła polskiego Papieża.

Abp Dziwisz podkreślał znaczenie, jakie dla Kościoła i całej ludzkości miał dokonany dokładnie 27 lat temu wybór kard. Wojtyły na Papieża. Z wyraźnym wzruszeniem mówił też o cierpieniu, jakiego doświadczał polski Papież w różnych latach, zwłaszcza w ostatnim okresie życia.

„Pamiętam, że gdy musiał odejść od okna, nie mogąc przemówić do wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra powiedział: „Może lepiej, żebym umarł, jeśli nie mogę spełniać powierzonej mi misji. Zaraz jednak dodał: «Niech się spełni Twoja wola»” – wspominał arcybiskup.

Metropolita krakowski powiedział, że Ojciec Święty niósł prawdę każdemu człowiekowi i całej ludzkości, zaś wraz z prawdą i miłością przynosił nadzieję. Drogi Jana Pawła II prowadziły przez cały ziemski glob, to on zakończył ostatecznie epokę papieży – więźniów Watykanu – mówił abp Dziwisz. Zwrócił też uwagę, że Jan Paweł II nie tylko umacniał braci w wierze, ale też „wychodził z Ewangelią na wyboiste drogi świata”.

Abp Dziwisz nazwał Jana Pawła II „wielkim Polakiem, wielkim dobroczyńcą świata i gwiazdą na zamglonym horyzoncie ludzkości” i zwrócił uwagę, że szczególne miejsce w papieskim sercu zajmowali najbardziej pokrzywdzeni: cierpiący, głodni, uwięzieni. „Pamiętam, jak w San Francisco ściskał dłonie chorym na AIDS, jak w różnych krajach przytulał trędowatych” – mówił kaznodzieja.

Wspomniał także o tłumach młodzieży, które gromadziły się wokół Papieża na różnych kontynentach, pomimo iż, jak zaznaczył arcybiskup, Ojciec Święty był wobec nich wymagający. To wymaganie wynikało z pragnienia Papieża, by młodemu pokoleniu ukazać prawdę i piękno szlachetnej miłości. „Młodzież tę miłość odwzajemniała, bo czym innym wytłumaczyć tłumy na Tor Vergata pod Rzymem, na Filipinach czy pod Jasna Górą?” – pytał metropolita nawiązując do wielkich zgromadzeń z okazji Światowych Dni Młodzieży.Msza św. zakończyła się odczytaniem przez metropolitę krakowskiego aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. Modlitwę tę ułożył Jan Paweł II i odczytał ją w Łagiewnikach podczas swojej wizyty w 2002 r., w trakcie pamiętnej, historycznej uroczystości konsekracji świata Bożemu Miłosierdziu.

W liturgii uczestniczyli hierarchowie z zagranicy: oprócz kard. Jean-Louis Tauran także kard. Marian Jaworski, metropolita lwowski obrządku łacińskiego. Obecni byli także prezydent RP z małżonką oraz obydwaj kandydaci na ten urząd: Lech Kaczyński i Donald Tusk, którym towarzyszyły żony.

*Największy autorytet wszechczasów*

O życiu i dokonaniach Jana Pawła II na płaszczyźnie duchowej, jako polityka i największego autorytetu moralnego naszych czasów mówiono 15 października na konferencji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim. Honorowym gościem spotkania był archiwista i bibliotekarz Świętego Kościoła Rzymskiego kard. Jean-Louis Tauran z Watykanu, przybyli też Prymas Polski kard. Józef Glemp, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk i liczni dyplomaci akredytowani w naszym kraju.

Główny referat „Papież Jan Paweł II w służbie prawdy: sumienie i prawo” wygłosił kard. Tauran. Podkreślił on, że papież Wojtyła „należy do kategorii gigantów historii”, a jego pogrzeb pokazał, że świat to dobrze rozumiał. Był filozofem, mistykiem, poetą, teologiem, odznaczał się wrażliwością na sprawy zarówno wielkich, jak i przeciętnych ludzi, nie pozostawił obojętnie żadnego odcinka działalności ludzkiej.

Dzieląc się osobistymi wspomnieniami z 13-letniej pracy w Watykanie u boku Jana Pawła II, kardynał zaznaczył, że najbardziej uderzająca była w nim nieustanna jedność z Chrystusem, która dawała mu niezwykłą siłę do obrony człowieka zranionego i zagrożonego. Szanując sumienia, Papież nigdy nie sprzeniewierzył się prawdzie, nie zgadzał się, aby człowiek był dominowany przez przeciętność, stale wzywał go do nawrócenia, pokładał ufność w jego inteligencji i okazywał mu dobroć – podkreślił kardynał.

Zdaniem francuskiego hierarchy pontyfikat Jana Pawła II zbiegł się z wielką chwilą dziejowej ewolucji naszych społeczeństw – upadku imperium komunistycznego i wyzwolenia narodów spod jego jarzma, do czego sam zresztą się ogromnie przyczynił. Jednocześnie Ojciec Święty wielokrotnie zwracał uwagę, że sumienie nie jest czymś absolutnym, ale musi być kształtowane zgodnie z prawdą Bożą.

*Popularyzacja papieskiego nauczania*

Dosłownie w całym kraju, w niemal wszystkich diecezjach miały miejsce różnorodne, okolicznościowe sesje poświęcone wielu aspektom nauczania Jana Pawła II.

Katolicki Uniwersytet Lubelski przyjął imię Jana Pawła II. Stało się to podczas inauguracji nowego, 88. już roku akademickiego w dniu, w którym w całej Polsce obchodzony był V Dzień Papieski.

– Przeżywamy Dzień Papieski dziękując Bogu za to wielkie posłannictwo, które jest naszym udziałem i które nasze środowisko bierze na swoje barki, przyjmując imię Jana Pawła II dla uniwersytetu – mówił abp Józef Życiński. Prośmy Boga, abyśmy tym imieniem umieli zdobić nie tylko dokumenty, ale nasze życie, nasze postępowanie, wybory, świadectwa – apelował.

Bp Andrzej Dzięga w homilii podkreślał, że uniwersytet ma prawo do imienia Jana Pawła II „nie tylko dlatego, że korytarze i sale wykładowe pamiętają obecność ks. prof. Wojtyły, ale przede wszystkim dlatego, że ten uniwersytet chyba jako pierwszy i w tej skali chyba jedyny wsłuchiwał się w słowa Jana Pawła II i starał się je godnie podejmować”. Przypominając papieskie wezwanie skierowane do środowiska uniwersyteckiego – „uniwersytecie, służ prawdzie”, podkreślił, że oprócz prawdy, rodzącej się podczas dyskusji, istnieje prawda, „o której się nie dyskutuje, trzeba się przed nią skłonić i przyjąć ją, tę prawdę poznaje się przed Bogiem, przed tabernakulum na modlitwie”.

Jezuicka uczelnia „Bobolanum” i warszawski Klub Inteligencji Katolickiej – w nawiązaniu do hasła Dnia Papieskiego: „Orędownik prawdy” zorganizowały z tej okazji sesję pod nieco przewrotnym tytułem: „Prawda w Kościele, prawda o Kościele”.

Zdaniem o. Krzysztofa Ołdakowskiego, stojącego przez wiele lat na czele Redakcji Programów Katolickich TVP: w Kościele panuje „patologiczny lęk przed prawdą”. Powołując się na własne doświadczenia z czasów pracy w mediach mówił o trudnościach jakie napotykał starając się zdobyć komentarz ludzi Kościoła w sytuacji, gdy trzeba przyznać się do błędu czy skomentować trudną sytuację.

Problemem Kościoła w Polsce jest gigantyczny klerykalizm, na który nie widać lekarstwa – dowodził dominikanin o. Tadeusz Bartoś. Jego zdaniem ożywczy duch II Soboru Watykańskiego nie trafił do polskich parafii i nie został należycie uwzględniony w Kodeksie Prawa Kanonicznego, regulującego od strony prawnej życie Kościoła.

„To myślenie zupełnie anachroniczne” – ripostował ks. Krzysztof Ołdakowski SI wskazując na ogromną liczbę ruchów i stowarzyszeń katolickich, w których wiodącą rolę odgrywają świeccy, odnajdujący tu swoje chrześcijańskie powołanie.

„Podział na Kościół słuchający i nauczający jest sztuczny” – polemizował bp Tadeusz Pieronek podkreślając, że także świeccy mają misję ewangelizacji świata.

*Nagrody TOTUS 2005*

O.Jan Góra, „Tygodnik Powszechny”, Jan Jakub Wygnański – główny twórca ruchu organizacji pozarządowych w Polsce, redakcja Mszy św. Radiowej, reżyser Marek Piwowski, oraz media relacjonujące ostatnie dni Jana Pawła II i okres żałoby – to laureaci tegorocznych Nagród TOTUS. Wręczenie wyróżnień przyznawanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia odbyło się 15 października podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrody Fundację założonej przez Episkopat dla upamiętnienia pontyfikatu Jana Pawła II, przyznawane są w czterech kategoriach: „Promowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II”, „Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza”, „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej”, oraz „TOTUS medialny dla upamiętniania Biskupa Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach”. Nagrodzie TOTUS towarzyszy srebrna statuetka i 50 tys. zł w każdej z czterech kategorii.

*Zbiórka stypendialna*

W całym kraju w Dniu Papieskim trwała zbiórka na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. Przy kościołach ofiary do puszek z napisem „Dzielmy się miłością” zbierało ok. 100 tys. wolontariuszy. Pieniądze trafią do powołanej przez Episkopat Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Fundowanie stypendiów dla młodzieży jest głównym celem Fundacji. Obecnie otacza ona kilkuletnią opieką finansową 1,3 tys. uzdolnionych chłopców i dziewcząt z uboższych rodzin. W ubiegłym roku dzięki zbiórce w Dniu Papieskim udało się zgromadzić ok. 4 mln zł. „Mamy nadzieję, że w tym roku tych pieniędzy będzie jeszcze więcej, bo o akcji i o stypendystach coraz szerzej informują media, więc cel nie jest anonimowy” – powiedziała KAI Magdalena Rówińska z biura prasowego Fundacji.

W tym kwestowało 100 tys. wolontariuszy. Byli to członkowie katolickich stowarzyszeń młodzieżowych, organizacji harcerskich, duszpasterstw akademickich i – po raz pierwszy – uczniowie ze szkół, których patronem jest Jan Paweł II. Szkół takich jest w Polsce 450, zaś uczy się w nich 140 tys. uczniów.

*Modlitwy, czuwania*

Msze w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II. Modlitewne czuwania, marsze i procesje, odbywały się niemal we wszystkich polskich miastach. Ich szczytowym momentem było modlitewne czuwanie w większości polskich świątyń, w niedzielę na zakończenia Dnia Papieskiego, dokładnie w o 21. 37 – w godzinę śmierci Jana Pawła II.

Wierzymy, że Ojciec Święty jest już w domu Ojca – powiedział abp Stanisław Dziwisz do młodzieży zgromadzonej wieczorem pod „papieskim oknem” na ul. Franciszkańskiej w Krakowie. Następnie, ze sceny, na której występowali uczestnicy specjalnego papieskiego koncertu, arcybiskup poprowadził modlitwę o rychłą beatyfikację Jana Pawła II.

„Droga młodzieży Jana Pawła II. Bierzecie na siebie całe duchowe bogactwo, które Ojciec Święty nam pozostawił i chcecie by było drogowskazem dla następnych pokoleń” – zwrócił się do tysięcy młodych ludzi abp Dziwisz życząc im wytrwałości na tej drodze. Następnie, w porze śmierci Jana Pawła II – o godz. 21.37 – metropolita krakowski poprowadził modlitwę „o rychłe orzeczenie Kościoła o jego wyniesieniu do chwały świętości”.

Do modlitwy w intencji beatyfikacji Jana Pawła II zachęcali za pomocą SMS-ów stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Także w ten sposób można było wspomóc finansowo tę powołaną przez Episkopat instytucję, której głównym celem jest wspieranie uzdolnionej młodzieży z uboższych terenów Polski.

W Zakopanem w Dniu Papieskim blisko 100 jeźdźców z banderii konnej w strojach góralskich prowadziło procesję maryjną w hołdzie Janowi Pawłowi II. Podczas nabożeństwa modlono się o rychłą beatyfikację Papieża – Polaka, jak mówią górale – Gazdy Świata.

Zakopiańska procesja w hołdzie Janowi Pawłowi II wyruszyła z sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej z Krzeptówek, świątyni powstałej jako dar ocalenia życia Jana Pawła II z zamachu i konsekrowanej przez niego w 1997 r. podczas wizyty w Zakopanem. Nabożeństwo, które prowadzili jeźdźcy z banderii konnej przeszło przez główne ulice miasta, w tym słynny zakopiański deptak – Krupówki, do kościoła św. Krzyża.

W sanktuarium maryjnym w Licheniu skupienie i rozważanie słów Jana Pawła II towarzyszyło modlitwom z okazji V Dnia Papieskiego. Na pięciogodzinny „papieski” wieczór złożyły się modlitwy, wspomnienia i rozważania przygotowane przez grupę licheńskiej młodzieży. Za przewodnią myśl wybrali oni słowa Jana Pawła II wypowiedziane do młodzieży w Częstochowie w czerwcu 1983 r.: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

W sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie odbyło się czuwanie „pokolenia Jana Pawła II”. – Czuwanie to poświęcone było odpowiedzialności młodzieży za ewangelizację w świetle nauczania Jana Pawła II – tłumaczył ks. Zbigniew Drzał, organizator spotkania.
Wspólne modlitwy o rychłe wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II, wystawy, spektakle i koncerty wypełniły obchody Dnia Papieskiego w diecezji kieleckiej. W wielu parafiach młodzież przygotowała spektakle teatralne związane z osobą Papieża-Polaka. Odbywały się różne konkursy pieśni religijnej i koncerty.

W Gdyni, w klasztorze franciszkanów odbył się koncert Gdyńskiego Zespołu Muzyki Dawnej „Ad te Domine” dedykowany Ojcu Świętemu – Sabat Matter Alessandro Scarlattiego (pierwsze wykonanie w Gdyni). Natomiast w niedzielę, we wszystkich kościołach archidiecezji gdańskiej w godzinach popołudniowych odbyły się adoracje Najświętszego Sakramentu w intencji beatyfikacji Jana Pawła II.

W przeddzień Dnia Papieskiego ulicami Bydgoszczy – od bazyliki do katedry – przeszła procesja różańcowa. Modlitwa maryjna i słowa Papieża-Polaka towarzyszyły kilkusetosobowej grupie pielgrzymów, której przewodniczył bp Jan Tyrawa.

W Rzeszowie 14 października wieczorem ulicami miasta przeszła nauczycielska droga krzyżowa. Tak pedagodzy i uczniowie rzeszowskich placówek uczcili dzień Edukacji Narodowej i oddali hołd Janowi Pawłowi II, największemu Nauczycielowi współczesnych czasów.

Podobne spotkanie odbyło się w sobotni wieczór poprzedzający Dzień Papieski. Modlitewne czuwanie rozpoczęło się o godz. 19.30 koncertem pieśni oazowych w wykonaniu młodzieży z Ruchu Światło-Życie. Podobnie jak po śmierci Papieża, na placu przed rzeszowskim ratuszem zapłonęły znicze.

W archidiecezji gnieźnieńskiej w sobotę 15 października z Inowrocławia wyruszyła pielgrzymka Pokolenia JP II do sanktuarium w Markowicach, a wieczorem ulicami miasta przeszła Różańcowa Procesja Światła, która zakończyła się Apelem Jasnogórskim oraz Mszą św. pod przewodnictwem bp Wojciecha Polaka w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II.

Od wczesnego rana w Dniu Papieskim we wszystkich kościołach diecezji włocławskiej trwały modlitwy o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Kościoły były przepełnione podobnie jak 2 kwietnia – w dniu śmierci Papieża. Główną Mszę św. z okazji Dnia Papieskiego odprawił we włocławskiej katedrze bp Wiesław Mering.

„Nasze uczucie do Jana Pawła II musi przerodzić się w wielkie świadectwo wiary, czynu i dopiero to będzie właściwa odpowiedź na papieskie nauczanie” – powiedział biskup.
Nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Orędownik Prawdy”, bp Mering wskazał, że dla chrześcijanina życie prawdą oznacza przyjęcie tego, że jest wizerunkiem Boga. „Dlatego nawet innowiercy i poszukujący słuchając Jana Pawła II, zauważyli szansę tworzenia człowieczeństwa, które nie zamyka się na innych” – powiedział kaznodzieja.

*Pomniki*

Oprócz „żywego pomnika”Jana Pawła II w postaci stypendiów dla zdolnej młodzieży, nie zabrakło i pomników ze spiżu. Trzy pomniki Jana Pawła II odsłonięto 16 października w diecezji tarnowskiej. Monumenty stanęły w Nowym Sączu, Dębicy i Dąbrowie Tarnowskiej. A czwarty w tej diecezji – w Bochni 9 października. Największy, 10-metrowy, 8-tonowy papieski pomnik w Polsce ozdobił rynek w Nowym Sączu. Sfinansowali go producenci lodów „Koral”, bracia Koralowie. Projektantem jest prof. Czesław Dźwigaj z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Biskup tarnowski Wiktor Skworc w homilii wygłoszonej podczas odsłonięcia pomnika w Dębicy, zwrócił uwagę, że wdzięczność za Papieża-Polaka można okazywać na wiele sposobów. Jako wzorcową formę wskazał Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i inne przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym lub edukacyjnym, opatrzone papieskimi emblematami lub imieniem Jana Pawła II. „Jednak Kościół nie zabrania stawianiu także materialnych pomników. Wszak wszelkie formy okazywania wdzięczności są uprawnione, o ile płyną ze szczerego serca” – zaznaczył bp Skworc.

Bp Skworc wyraził nadzieję, że wierni – przez pamięć Jana Pawła II – sprawią, iż domy, szkoły, zakłady pracy, biura, wioski i miasta staną się mieszkaniem ludzi świętych, czyli takich, którzy świadectwem codziennego życia, sprawiają duchowy wzrost każdego człowieka.

Pomnik Jana Pawła II odsłonięto 16 października także w Inowrocławiu. 4-metrowy monument papieski odsłonięto w Rybniku. Przedstawia on Jana Pawła II, jak w rozwianym ornacie schodzi ku rybnickiemu Rynkowi po schodach, prowadzących ze wzgórza, na którym stoi strzelista, neogotycka bazylika św. Antoniego. Rzeźbę z brązu, którą zaprojektował śląski artysta prof. Zygmunt Brachmański, ufundowali wierni 27 parafii Rybnika i okolic.

Abp Stanisław Dziwisz odsłonił 14 października w Nowym Targu na rynku tablicę pamiątkową poświęconą Janowi Pawłowi II. Ceremonii towarzyszyła kapela góralska. „Tu w sercu Miasta i Podhala, prosimy Cię w pokorze, pobłogosław tę tablicę, znak, który przyszłym pokoleniom będzie przypominał Papieża – Polaka, wielkiego miłośnika «tej ziemi pięknej – ziemi trudnej» i jej ludu, honorowego Obywatela Miasta Nowego Targu i Jego dzieło odnowy oblicza świata” – mówił wzruszony abp Dziwisz.

W Warszawie w Dniu Papieskim rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na upamiętnienie wizyty Jana Pawła II w stolicy w 1979 roku. Na Placu Piłsudskiego stanie kolumnada z charakterystycznym papieskim krzyżem. Jest to projekt Zespołu Autorskiego Andrzeja i Barbary Kaliszewskich oraz Bohdana Napieralskiego z Warszawy.

Główną ideą konkursu było zagospodarowanie Placu Piłsudskiego, (d. Zwycięstwa), na którym 2 czerwca 1979 r. Ojciec Święty odprawił pamiętną Mszę. Wybrany projekt przedstawia 10 nierównomiernie ustawionych kolumn, co ma nawiązywać do rytmu słów wypowiedzianych podczas Mszy na Placu Zwycięstwa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi”. Każda kolumna symbolizuje jednocześnie którąś z papieskich pielgrzymek do Polski, jego wybór na Stolicę Piotrową, oraz śmierć.

Pomnik ma być gotowy już w 1. rocznicę śmierci Jana Pawła II czyli do 2 kwietnia 2006 r. Podczas ogłaszania werdyktu podkreślono, że miastu zależy na szybkiej realizacji tak ważnego projektu.

*Portret Jana Pawła II nad Katowicami*

Niezwykły portret Jana Pawła II odsłonięto 15 października na frontonie Górnośląskiego Centrum Kultury w Katowicach. Jest to fotografia o powierzchni 140 m kw. Wizerunek Papieża utworzyło na niej 3,5 tys. brazylijskich żołnierzy, specjalnie ustawionych i sfotografowanych z lotu ptaka przez polskiego artystę Piotra Uklańskiego.

Abp Zimoń nawiązał też tego, iż niezwykły portret Papieża ozdobił budynek, który był niegdyś siedzibą Komitetu Wojewódzkiego PZPR i do dziś zwany jest „pałacem Grudniowym” od nazwiska komunistycznego sekretarza Zdzisław Grudnia. Katowicki metropolita wspominał, że kiedy budowano ten gmach, jego współpracownik-ksiądz prorokował, iż w budynku tym będzie kiedyś odprawiana msza. – Msza tam już była. Ale, że na tym frontonie zawiśnie tak ciekawy portret Papieża – Polaka… Nie, to przekraczało moją wyobraźnię – przyznał katowicki metropolita.

Setki wadowiczan i pielgrzymów, którzy w Dniu Papieskim, przybyli do Wadowic, wpisywało się do ogromnej Księgi Pamięci Jana Pawła II. Jej twórca – Edmund Kryza z Radomia powiedział, że chce zebrać około 500 tysięcy wpisów, a następnie podarować ją wadowickiemu muzeum Domu Rodzinnego papieża.

Księga ma wymiary 211 cm na 148 cm. Liczy 366 stron. Waży około 300 kg. Została ustawiona na specjalnym stelażu. „Mam duże problemy z jej transportowaniem, ale, gdy tylko ktoś mi pomoże, wyruszam w Polskę. Zbierałem już wpisy między innymi w Żywcu, na górze Matyska w Beskidach, Kazimierzu i w Wiśle. W Wadowicach jestem po raz trzeci” – powiedział.

*Koncerty*

Koncert „Tryptyk Rzymski” w wykonaniu młodych artystów zainaugurował 15 października wieczorem w Krakowie obchody Dnia Papieskiego. Muzykę inspirowaną poezją Jana Pawła II skomponował Piotr Pałka. Premierowe wykonanie utworu odbyło się w bazylice oo. dominikanów, w obecności kilku tysięcy słuchaczy. W koncercie wystąpili wybitna śpiewaczka Elżbieta Towarnicka, chór Voce Angeli oraz orkiestra Sinfonietta Cracovia. Strofy papieskich medytacji zabrzmiały w wykonaniu aktora Teatru Ludowego w Krakowie Piotra Piechy.

Blisko 2,5 tys. osób owacją na stojąco uhonorowało dwóch wybitnych polskich kompozytorów, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego, którzy wzięli udział w koncercie galowym, zorganizowanym w przeddzień Dnia Papieskiego w kościele pw. św. Maksymiliana w Bielsku-Białej. Koncert, podczas którego odbyło się światowe prawykonanie III kwartetu smyczkowego Góreckiego, wieńczył X Festiwal Kompozytorów Polskich i uświetnił obchody V Dnia Papieskiego.

Koncert „Śpiewajcie nową pieśń” dedykowany Janowi Pawłowi II był kulminacyjnym punktem obchodów V Dnia Papieskiego we Wrocławiu. Przed publicznością wystąpili m. in. Olga Ksenicz, Lidia Pospieszalska, Jarosław Moczulski, połączone chóry akademickie Wrocławia pod kierunkiem o. Andrzeja Bujnowskiego OP, Wrocławska Orkiestra Kameralna. Aranżacją całości zajął się Marcin Pospieszalski.

Kulminacyjnym momentem koncertu była godzina 21. 37, kiedy na Rynku zgasły światła, odezwały się dzwony kościołów, a zebrani ze świecami w rękach, zaśpiewali „Barkę”.

Na rzeszowskim rynku odbył się koncert zorganizowany przez Katolickie Radio Via poświęcony Janowi Pawłowi II i jego następcy Benedyktowi XVI. W jego trakcie aktorzy rzeszowscy odczytali Testament Jana Pawła II i zaprezentowali fragmenty utworów literackich autorstwa Jana Pawła II.

W Gnieźnie tegoroczny Dzień Papieski był także okazją do wspomnień i chwil zadumy. W wielu parafiach zorganizowano spektakle oraz wieczory poetyckie poświęcone twórczości Karola Wojtyły oraz powracano do chwil, gdy odchodził do Domu Ojca.

Jednym z ostatnich akcentów Dnia Paieskiego był transmitowany przez telewizję koncert galowy na Placu Zamkowym w Warszawie. W warszawskim koncercie wystąpili m.in. Ryszard Rynkowski, Mieczysław Szcześniak, „Raz, Dwa Trzy” i Jan Pietrzak.

Podczas koncertu transmitowanego w 1 programie TVP przeprowadzono specjalne połączenia m.in. z Krakowem, Gdańskiem, Krościenkiem, Przemyślem oraz Wilnem.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.