Drukuj Powrót do artykułu

VI Dzień Papieski – „Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia”

16 października 2006 | 10:44 | //mr Ⓒ Ⓟ

Pod hasłem „Jan Paweł II Sługa Miłosierdzia” w całej Polsce obchodzony był VI Dzień Papieski. We wszystkich diecezjach modlono się w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II, odbywały się konferencje naukowe poświęcone papieskiemu nauczaniu, koncerty, pokazy filmowe, a wolontariusze kwestowali na rzecz stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin.

Specjalnymi gośćmi Dnia był kard. Józef Tomko, były prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów oraz bliski współpracownik Jana Pawła II oraz Jean Vanier, legendarny założyciel wspólnoty Arka. Tegoroczny Dzień Papieski odbywa się w przeddzień 28. rocznicy wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, jego organizatorem jest powołana przez Episkopat Polski Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

*Modlitwa o rychłą beatyfikację*
Jednym z główny elementów tegorocznego Dnia Papieskiego, obchodzonego prawie 1,5 roku po śmierci Jana Pawła II, była modlitwa w intencji Jego rychłej beatyfikacji. Msze św. i nabożeństwa w tej intencji sprawowane były w kościołach w całej Polsce. W licznych świątyniach w godzinie śmierci Jana Pawła II – o 21.37 – wierni gromadzili się w świątyniach na czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem. Miejscem szczególnych modlitw w intencji beatyfikacji Jana Pawła II była stolica duchowa Polski – Jasna Góra.
Inaugurując centralne obchody Dnia Papieskiego w czasie Mszy radiowej w warszawskiej bazylice św. Krzyża prezes zarządu Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia abp Tadeusz Gocłowski powiedział, że jest on okazją do ukazywania osobowościowego wzoru, za którym każdy z nas tęskni. Nawiązując do hasła tegorocznego Dnia „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia”, abp Gocłowski zwrócił uwagę, że jest ono szczególnie bliskie duchowości polskiego Papieża, który będąc Namiestnikiem Chrystusa stał się samarytaninem dla współczesnej ludzkości, bratem każdego człowieka. Przypominając papieską pielgrzymkę do Polski w 2002 r., w czasie której Jan Paweł II ustanowił sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie -Łagiewnikach, podkreślił, że w papieskie wołanie o wyobraźnie miłosierdzia wpisuje się zbiórka na rzecz programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
W sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach uroczystą Mszę św. odprawił kard. Stanisław Dziwisz. Zaapelował o ścisłą współpracę w dziele pomocy potrzebującym. Mówił, że aby dotknąć tajemnicy miłosierdzia w posłudze i życiu Jana Pawła II, trzeba dostrzec „dwa laboratoria, w których z bliska obserwował i przeżywał tajemnicę miłosierdzia”. „W Krakowie takie laboratoria pod okiem samego Boga prowadzili dwaj święci ludzie: św. Brat Albert i św. Siostra Faustyn”” – przypomniał Metropolita krakowski. Kardynał podkreślił, że w nich Jan Paweł II „krystalizował w swoim sercu prawdę o miłosierdziu”. „Jako Biskup Rzymu i widzialna głowa Kościoła zabiegał nieustannie o to, by chrześcijanie w swoich sercach pielęgnowali wyobraźnię miłosierdzia, ową szczególną wrażliwość na ludzi potrzebujących pomocy” – dodał. Zdaniem metropolity krakowskiego, Jan Paweł II przez kanonizację Brata Alberta i Siostry Faustyny „przyłożył pieczęć Rybaka pod tymi dwoma «laboratoriami» w Krakowie i tym samym otworzył szeroko bramę do tych laboratoriów dla całego świata”. Kard. Dziwisz podkreślił, że miłosierdzie jest szczególnie potrzebne w naszych układach społecznych, które mogą normalnie funkcjonować jedynie wówczas, gdy pojawi się w nich przebaczająca miłość. „Nie zajdziemy daleko, jeśli zabraknie szacunku dla przeciwników i przebaczenia dla tych, którzy krzywdzili i krzywdzą” – przestrzegał. Wśród licznie zgromadzonych w bazylice wiernych była grupa wspólnot osób niepełnosprawnych „Arka” i „Wiara i Światło” wraz z ich założycielem Jeanem Vanier. W łagiewnickim sanktuarium odprawiali oni swoje rekolekcje.
Mszy św. dla zagranicy, transmitowaną przez Telewizję Polonia, w kościele seminaryjnym w Warszawie przewodniczył nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk i kard. Józef Tomko, były prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Mszę. W homilii kard. Tomko wezwał do większej troski o nasze życie wieczne, bowiem „zbawienie jest jedynym prawdziwym zadaniem naszej egzystencji”.
Wieczorem za Jana Pawła II modlili się studenci kształcący się w Stolicy. Zgromadzili się oni w kościele akademickim św. Anny, gdzie Mszy św. przewodniczył Prymas Polski kard. Józef Glemp. W homilii metropolita gdański podkreślił, że Papieża zamiast podziwiać, trzeba naśladować. Msza ta jednocześnie zainaugurowało nowy rok akademicki w Warszawie. Obecnym na uroczystości rektorom warszawskich uczelni abp Gocłowski zwrócił uwagę, że do nich należy przywilej pracy dla przyszłej Polski. Po Mszy licznie zgromadzeni wierni przeszli na Plac Zamkowy na uroczysty Apel Warszawy z Ojcem Świętym. Modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia poprowadziły symboliczne cztery grupy osób czyniących i doświadczających miłosierdzia. Byli to m.in. narkomani oraz osoby posługujące w hospicjach.

*Konferencje, spotkania, dyskusje*
W przeddzień głównych obchodów Dnia Papieskiego na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się międzynarodowa sesja naukowa, której głównym prelegentem był kard. Józef Tomko, bliski współpracownik Jana Pawła II, były prefekt Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Kard. Tomko zastanawiał się, co jeszcze nowego mógłby opowiedzieć rodakom Jana Pawła II i stwierdził, że może dać jedynie osobiste świadectwo, opowiedzieć o latach współpracy z papieżem Wojtyłą. Stwierdził, że o wielkim Papieżu można też mówić w sposób właściwy nam, Słowianom. – Mam na myśli serce – wyjaśnił pochodzący ze Słowacji dostojnik. I z wielkim humorem i serdecznością opowiadał o swojej pracy z Janem Pawłem II. Mówił m.in. o wielkiej pokorze Ojca Świętego, Jego wrażliwości na symbole, na innego człowieka i o niespożytych siłach Karola Wojtyły. Prelegent wspominał długie podróże Jana Pawła, o których kard. Agostino Casaroli mówił: Papież się męczy, a my jesteśmy zmęczeni. Wspominał też trzy pielgrzymki Jana Pawła do Słowacji i dzień 2 kwietnia 2005 r., gdy widział nieżyjącego Papieża. W przeddzień spotkał się z nim po raz ostatni. – Teraz mam tylko nadzieję, że będę jeszcze mógł zobaczyć spełnienie się życzenia niezliczonych rzesz ludzi, które w czasie jego pogrzebu skandowały: Święty natychmiast! Zapewnił, że wiatr, który zamknął leżącą na jego trumnie Księgę Ewangelii wciąż wieje, jego dzieło pozostało i przynosi owoce.
O wpływie Jana Pawła II na pokolenie żyjące w czasach jego pontyfikatu dyskutowali 14 października w Krakowie przedstawiciele Centrum „Nie lękajcie się”, Fundacji Pro Publico Bono, duszpasterze oraz członkowie tzw. środowiska ks. Karola Wojtyły. Seminarium jest częścią programu „Kultura źródłem społeczeństwa obywatelskiego”, który odbywa się jednocześnie w Krakowie, Wigrach i Wilanowie. Spotkanie otworzył prof. Andrzej Zoll, szef Rady Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Jego zdaniem, określenie „pokolenie Jana Pawła II” dotyczy nie tylko młodych, dla których pontyfikat polskiego Papieża był elementem kształtującym ich życie, ale także całej generacji Polaków, dla których ta data okazała się przełomowa. – Konsekwencje tego wydarzenia wszyscy w sobie nosimy – podkreślał prof. Zoll. – To nie tylko oddziaływanie na emocje, ale woda drążąca skałę. Mamy możliwość odniesienia się do nauki Jana Pawła II i jest to największa wartość tej generacji – dodał.
Także w przeddzień Dnia Papieskiego w archikatedrze wrocławskiej została zainaugurowana ogólnopolska działalność Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Wieczornym uroczystościom przewodniczył metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski, który jest opiekunem Dzieła z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Przed południem przedstawiciele Dzieła Biblijnego ze wszystkich diecezji w Polsce uczestniczyli w biblijnej sesji naukowej, która zakończyła się dyskusją panelową na temat: Dzieło Biblijne w służbie katechizowanych dzieci i młodzieży oraz ich katechetów. Jak podkreśla ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk – przewodniczący Dzieła Biblijnego – z poszczególnymi moderatorami Dzieła w diecezjach mają współpracować młodzi katecheci, duszpasterze, a także osoby działający w różnych wspólnotach kościelnych. Dzieło Biblijne jest organizacją kościelną o zasięgu ogólnopolskim. Najważniejsze cele jego działalności to opracowywanie komentarzy do Pisma Świętego, organizowanie konferencji, wystaw, konkursów biblijnych, współpraca z ośrodkami apostolstwa biblijnego, szkołami i uczelniami, a także działalność szkoleniowa w zakresie języków i nauk biblijnych. Pomysł na jego utworzenie zrodził się już w czasach PRL, ale dopiero w ostatnich latach udało się go zrealizować.
Jednym z najważniejszych momentów centralnych obchodów Dnia Papieskiego było spotkanie z Jeanem Vanier, legendarnym założycielem wspólnoty Arka (L’Arche) – działającej w 30 krajach, w tym również w Polsce. „Ukrywamy swoją słabość tworząc wokół siebie mur. A tylko akceptacja słabości, przyjęcie samych siebie takich, jakimi jesteśmy, może nas otworzyć na relacje z innymi ludźmi i doprowadzić do wewnętrznego uzdrowienia” – mówił Jean Vanier do zgromadzonych w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencję pt. „Słabość siłą!” wygłosił Vanier w głównej auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. „To, że słabość może być siłą brzmi jak paradoks. Rzeczywiście – słabość może być straszna” – mówił prelegent do licznie zgromadzonych słuchaczy. Stwierdził, że po grzechu wszyscy ludzie doświadczają lęku, a podstawowym lękiem jest strach przed śmiercią. Dlatego we współczesnym świecie tak wielu wciąż musi coś sobie udowadniać, wciąż coś zdobywać, czy osiągać, aby zyskać podziw i uznanie innych. „Ukrywamy własną słabość, boimy się upokorzenia” – mówił założyciel wspólnot Arka. – Chronimy się tworząc mury. Pojawia się jednak pytanie, czy te mury nie stają się więzieniem dla nas samych – dodał. Stwierdził, że pojawia się często niebezpieczeństwo, że ten lęk przejmie nad nami kontrolę, podczas gdy to miłość powinna nami kierować. Założyciel wspólnot Arka opowiedział też o własnym doświadczeniu słabości, starości, ubytku sił. „To coś wspaniałego!” – wyznał. „Jestem słabszy i mogę doświadczyć troski ze strony innych, opieki od osób upośledzonych. Starość jest pięknym czasem, gdy jest się otoczonym wspólnotą. To jest realizacja wizji Jezusa Chrystusa” – powiedział. Wspominał też swoje kontakty z Janem Pawłem II. „Papież przyznał się kiedyś, że nie za wiele rozumiał, gdy pierwszy raz opowiedziałem mu o Arce i o doświadczeniu tego, jak bardzo osoby słabe i upośledzone pomagają nam w uzdrawianiu nas samych” – powiedział. „Natomiast im był starszy i bardziej chory i cierpiący – tym lepiej rozumiał Arkę” – stwierdził. L’Arche jest wspólnotą, w której razem żyją i pracują osoby z upośledzeniem umysłowym oraz asystenci, którzy na pewien czas lub na stałe decydują się być w Arce.

*Koncerty, spektakle, wystawy, filmy*
Istotnym elementem obchodów Dnia Papieskiego są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. W tym roku niewątpliwą atrakcją była druga część filmu Jana Pawła II pt. „Karol, papież, który pozostał człowiekiem”, który wszedł na ekrany polskich kin na dwa dni przed Dniem Papieskim. Niezwykle emocjonalnie nacechowany film opowiada o 27 latach pontyfikatu Wielkiego Papieża, aż do jego śmierci 2 kwietnia 2005 r. Twórcy drugiej części filmu modlili się w Dniu Papieskim w sanktuarium na Jasnej Górze. W modlitwie w Kaplicy Matki Bożej uczestniczyli reżyser filmu Giacomo Battiato oraz aktor Piotr Adamczyk, który wcielił się w postać Jana Pawła II. Wielu Polaków chciało obejrzeć ten obraz właśnie w „papieski weekend”, dlatego w licznych kinach rezerwowano miejsca na wiele tygodni przed premierą.
W Hotelu Europejskim w Warszawie otwarto w sobotę wystawę o wizytach Jana Pawła II w stolicy pt. „Papież w Warszawie”. Na wystawie prezentowane są wydarzenia społeczne i polityczne widziane oczami uczestników pielgrzymek Jana Pawła II do Polski. Wystawa dokumentuje także dzień śmierci Papieża – 2 kwietnia 2005 r. W poszczególnych pomieszczeniach widoczne są fotogramy papieskich wizyt oraz reporterskie zdjęcia dokumentujące np. rozpędzanie manifestacji antykomunistycznych, Msze celebrowane przez ks. Jerzego Popiełuszkę czy pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego. Można też posłuchać nagrań homilii Jana Pawła II oraz wypowiedzi świadków tamtych wydarzeń. W Sali Pompejańskiej zgromadzono pamiątki z pielgrzymek przyniesione przez warszawiaków. Wystawie patronuje bp Piotr Jarecki i p.o. prezydenta Warszawy Kazimierz Marcinkiewicz. Ekspozycję przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Narodowe Centrum Kultury.
Z okazji Dnia Papieskiego w kościele oo. dominikanów we Wrocławiu otwarto wystawę „Dzień ostatni – dzień pierwszy”, na której można obejrzeć 30 fotografii Krzysztofa Bramorskiego, wrocławskiego prawnika i fotografika z zamiłowania, dokumentujących dni od śmierci do pogrzebu Jana Pawła II oraz rzymskie obchody pierwszej rocznicy jego śmierci. Fotografie wykonane zostały w Watykanie i w Rzymie.
We Włocławku otwarto wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II pt. „Zostań z nami”. Autorem ekspozycji w muzeum diecezjalnym jest ks. Krzysztof Niespodziański OMI, absolwent malarstwa i grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. W. Starzyńskiego w Łodzi. Okolicznościowa wystawa składa się z akwarelowych obrazów przedstawiających artystyczną twórczość ks. Niespodziańskiego oraz wielu pamiątek z wizyty Jana Pawła II we Włocławku i w diecezji włocławskiej. Wystawę otworzył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering.
„Najzwyczajniejsza zwyczajność Karola Wojtyły” to tytuł wystawy poświęconej Janowi Pawłowi II, jaką otwarto w elbląskiej Galerii na Schodach, znajdującej się w nowej siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Ekspozycja powstała w oparciu o wspomnienia redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” ks. Adama Bonieckiego. Celem wystawy – jak podkreślają organizatorzy – jest uzmysłowienie oglądającym wpływu Papieża na nasze życie i pokazanie osoby Jana Pawła II, jako postaci niezwykłej, ale równocześnie bardzo zwyczajnej, po prostu bardzo ludzkiej”.
W Niepokalanowie odbył się Finał Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego na najlepszą pracę literacką. Spośród 113 nadesłanych prac jury, na czele z Ernestem Brylem, najwyżej oceniło pracę dwóch osób: Anny Kokot z Przeźmierowa oraz Agaty Ostaszewskiej ze Starogardu Szczecińskiego. Przyznano także nagrody specjalne i wyróżnienia. Po uroczystej gali odbył się koncert Włodzimierza Korcza, Alicji Majewskiej i Doroty Osińskiej.
Ważnym momentem obchodów Dnia Papieskiego w Bielsku-Białej był finałowy koncert XI Festiwalu Kompozytorów Polskich dedykowany pamięci Jana Pawła II. Do kościoła św. Maksymiliana Kolbego przybyło 14 października wieczorem blisko 2 tysiące osób. Wykonano dwa „papieskie” utwory Henryka Mikołaja Góreckiego: „Totus Tuus” i „Beatus Vir” – napisane specjalnie dla Jana Pawła II, a także II koncert skrzypcowy Henryka Wieniawskiego. Chórem Filharmonii Śląskiej dyrygował Henryk Mikołaj Górecki, a Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia – Gabriel Chmura.
Uroczysty koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II rozpoczął łomżyńskie obchody Dnia Papieskiego. 14 października przed frontem katedry spotkali się mieszkańcy miasta, aby posłuchać chrześcijańskiej muzyki i powspominać. Koncert rozpoczął występ Tomka Kamińskiego, wystąpiły też rockowe zespoły muzyki chrześcijańskiej. Natomiast członkowie zespołu z parafii katedralnej i łomżyńskiego chóru seminaryjnego uczyli zebranych piosenki „Nie lękajcie się”, którą młodzież zaśpiewała podczas spotkania z Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach. Koncert z okazji VI Dnia Papieskiego wypełniły także świadectwa wykonawców, małżeństw i młodzieży.

Z okazji Dnia Papieskiego w Dębicy w diecezji tarnowskiej zabrzmiało oratorium dedykowane Janowi Pawłowi II. Widowisko nosi tytuł „Woła nas Pan”, muzykę do słów Ernesta Bryla napisał Włodzimierz Korcz. Oratorium składa się z 16 utworów nawiązujących do tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa. W dębickim kościele pw. Miłosierdzia Bożego zabrzmiały też teksty o ludzkiej egzystencji, przemijaniu i tęsknotach. Wystąpili: Alicja Majewska, Dorota Osińska, Marek Bałata, Ewa Uryga, Zbigniew Wodecki i Jacek Wójcicki.
Z kolei młodzieżowe zespoły z regionu tarnowskiego grające i śpiewające muzykę chrześcijańską wzięły udział w Festiwalu „Tarnów w hołdzie Janowi Pawłowi II – Barka 2006”. Jednym z głównych celów imprezy, zorganizowanej w tarnowskim kinie „Marzenie” w ramach Dnia Papieskiego było ukazanie młodzieży ulubionych piosenek oazowych Jana Pawła II.
W niektórych diecezjach w Dzień Papieski zainaugurowano obchody Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Tak było w diecezji płockiej, gdzie hasłem tygodnia jest „Nie lękajcie się – Bóg jest Miłością. W jego ramach zaplanowano m.in. otwarcie wystawy „Jan Paweł II na monetach świata” w kościele św. Józefa, oraz plenerowej wystawy fotograficznej „Nasze spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II”, przygotowanej przez Akcję Katolicką na placu przed „Domem pod Trąbami”. Odbyły się także koncerty i wieczornice: „Pamięć Niezapomnianemu” w kościele św. Maksymiliana Kolbego, koncert działającego przy najstarszej szkole w Polsce, płockiej „Małachowiance” chóru „Minstrel” pod dyrekcją Sławomira Gałczyńskiego w kościele św. Bartłomieja oraz w katedrze – koncert występujących pod batutą Henryka Wierzchonia chóru Opery Nova z Bydgoszczy i Płockiej Orkiestry Symfonicznej.
Także w diecezji bieslko-żywieckiej w Dzień Papieski zainaugurowano XXII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Mszy św. w katedrze św. Mikołaja przewodniczył miejscowy biskup Tadeusz Rakoczy. W ramach Tygodnia odbędzie się szereg koncertów, prelekcji, spotkań oraz wernisaży wystaw. Tradycyjnie w przygotowania programu aktywnie włączyli się przedstawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Centralne obchody VI Dnia Papieskiego zakończyły się wielkim koncertem „Tajemnica Światła – Tajemnica Miłosierdzia. Pieśń o Janie Pawle II” na Placu Zamkowym w Warszawie. W spektaklu, który powstał na podstawie poetyckich zapisków Romana Kołakowskiego, wzięło udział kilkudziesięciu najwybitniejszych polskich muzyków i artystów. Na dwóch scenach o łącznej powierzchni ponad 500 metrów wystąpili muzycy, m.in. Justyna Steczkowska, Maria Peszek, Grzegorz Markowski, Janusz Radek, Michał Bajor, a także aktorzy: Jan Peszek, Jan Frycz, Jerzy Zelnik i Olgierd Łukaszewicz. Koncert przygotowano w formie duchowego pamiętnika, którego autorem jest Roman Kołakowski. Przez ostatnie 30 lat artysta w poetyckiej formie zapisywał wydarzenia związane z życiem Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Teksty Kołakowskiego po raz pierwszy zaprezentowane zostały przez wrocławski Teatr Rapsodyczny „Dnia Trzeciego” w rocznicę pogrzebu Jana Pawła II. Mimo padającego deszczu i zimna w koncercie uczestniczyły tłumy mieszkańców Stolicy.

*Zbiórka na rzecz uzdolnionej młodzieży*
Jak co roku ok. 100 tys. wolontariuszy przeprowadzało dziś kwestę do puszek na rzecz stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z uboższych rodzin. Dzięki Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia obecnie stypendia takie otrzymuje 1,6 tys. uczniów i studentów w 37 diecezjach w całej Polsce. Program stypendialny polega na przyznawaniu stypendiów szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich. Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą danego ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, poprzez naukę w liceum i okres studiów, wspomagając go materialnie, ale również zapewniając formację. W czasie zbiórki w Dniu Papieskim w 2005 r. zebrano ponad 7 mln zł.
Ok. 100 tys. wolontariuszy, którzy przeprowadzają zbiórkę, to członkowie katolickich stowarzyszeń młodzieżowych, organizacji harcerskich, duszpasterstw akademickich i uczniowie ze szkół, których patronem jest Jan Paweł II. Szkół takich jest w Polsce 450, zaś uczy się w nich 140 tys. uczniów.
Na Fundusz Stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia trafi także dochód z akcji telefonicznej. W dniach od 1 do 17 października wysyłając SMS o treści „Pomoc” pod numer 7250 (koszt 2,44 zł z VAT) lub dzwoniąc pod numer 0 400 207 401 (koszt 2,48 zł z VAT) można zasilić fundusz stypendialny Fundacji.
Stale można wpłacać pieniądze na konto Fundacji: 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001.

*Niecodzienne inicjatywy*
Oprócz tradycyjnych form obchodów Dnia Papieskiego, dla uczczenia Jana Pawła II podejmowane są także oryginalne inicjatywy.
Kilkudziesięciu góralskich jeźdźców z banderii konnej prowadziło ulicami Zakopanego procesję maryjną w hołdzie Janowi Pawłowi II. Podczas nabożeństwa modlono się o rychłą beatyfikację Papieża – Polaka oraz za papieża Benedykta XVI. Górale w procesji nieśli krzyż, przy którym w Wielki Piątek w 2005 r. modlił się Jan Paweł II. Procesja w hołdzie Janowi Pawłowi II wyruszyła z sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej z Krzeptówek, świątyni powstałej jako dar ocalenia życia Jana Pawła II z zamachu i konsekrowanej przez niego w 1997 r. podczas wizyty w Zakopanem. Nabożeństwo, które prowadzili jeźdźcy z banderii konnej przeszło przez główne ulice miasta, w tym słynny zakopiański deptak – Krupówki, do kościoła św. Krzyża.
Maratończycy z Rudy Śląskiej zorganizowali w Dniu Papieskim XIII Pokojową Sztafetę Biegową po Europie. Wystartowali z Rudy do rodzinnego miasta Papieża – Wadowic. Po śmierci Ojca Świętego biegacze postanowili co roku, w połowie października pokonywać biegiem trasę z Rudy Śląskiej do Wadowic, odwiedzając miejsca, które mają związek z Janem Pawłem II. Tegoroczna trasa wiodła między innymi przez Rybnik, gdzie przy bazylice św. Antoniego rok temu odsłonięto pomnik Papieża. Tam uczestnicy sztafety złożą kwiaty. Ekipa liczy 10 osób, każdy biegnie po 5 kilometrów, po czym następuje zmiana zawodnika.
W Tarnowie w Dniu Papieskim rozpoczął działalność Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II. Placówka dysponuje 36 miejscami. Ośrodek prowadzi Stowarzyszenie „Ich Lepsze Jutro”, a utworzono go ze środków Gminy Miasta Tarnowa. Ośrodek obejmuje całodzienną opieką 36 osób z obniżonym stopniem rozwoju intelektualnego. Celem Warsztatu jest nabycie umiejętności niezbędnych do podjęcia aktywności zawodowej.
Podsumowując obchody Dnia Papieskiego na zakończenie koncertu w Warszawie, abp Gocłowski powiedział, że Dzień ten jest spłaceniem długu wobec Jana Pawła II i wezwał do modlitwy o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Prosił Matkę Bożą o łaskę beatyfikacji naszego Papieża, aby mógł być „Patronem ludzi potrzebujących”.

*Dzień Papieski* obchodzony jest od 2001 r., zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym. Każdemu z tych wymiarów odpowiadają poszczególne wydarzenia składające się na cały przebieg Dnia Papieskiego. Głównym organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, powołana do życia przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 r., jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.