Drukuj Powrót do artykułu

VII Dzień Papieski – modlitwy, dyskusje, koncerty, kwesty

14 października 2007 | 20:34 | awo, im, maj, md, mkc, mp /opr. tk//mam Ⓒ Ⓟ

Msze w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II, dyskusje o jego pontyfikacie, koncerty, wystawy i biegi uliczne – w ten sposób uczczono w Polsce VII Dzień Papieski obchodzony pod hasłem „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka”.

W całym kraju 100 tys. wolontariuszy przeprowadziło zbiórkę na rzecz stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla zdolnej, ubogiej młodzieży. W homiliach hierarchowie apelowali do Polaków o ofiarność na rzecz stypendystów, których nazywali „żywym pomnikiem Jana Pawła II”.

Obrońca godności człowieka – sesja na UW
Obchody Dnia Papieskiego zainaugurowała sesja naukowa na Uniwersytecie Warszawskim. Główny gość, ks. prałat Pietro Parolin, były podsekretarz ds. Stosunków Stolicy Apostolskiej z Państwami mówił o przełomowym znaczeniu Jana Pawła II dla rozumienia papieskiej dyplomacji jako narzędzia obrony praw i godności człowieka.

Mówiąc o dyplomacji watykańskiej ks. Praolinski podkreślił, że Jan Paweł II jej podstawowe znaczenie upatrywał właśnie w służbie na rzecz obrony godności człowieka. Przypomniał, że na osobistych audiencjach Papież przyjął ok. 700 głów państw i ok. 240 premierów rządów oraz, że podczas jego pontyfikatu liczba państw, z którymi Stolica Apostolska utrzymuje stosunki dyplomatyczne wzrosła z 89 do 172.

Watykański gość podkreślił, że kwestia praw człowieka stanowiła centralny temat papieskiego nauczania. Zaznaczył, że osobiste zaangażowanie Jana Pawła II na rzecz pokoju, wpływ na środowiska katolickie i zdolność wstrząśnięcia światową opinią zaowocowały nowym postrzeganiem Kościoła katolickiego jako obrońcy światowego pokoju. Podkreślił, jak wielkie znaczenie przywiązywał Jan Paweł II do prawa międzynarodowego oraz wspólnoty międzynarodowej.

Ks. Parolin zwrócił uwagę, że Jan Paweł II dostrzegał konieczność rozdziału Kościoła od państwa. Zwracał jednak uwagę, że dialog i współpraca tych obu podmiotów, skierowanych ku ludzkiemu dobru, może bardzo wzbogacać społeczeństwo.

„Cały świat podziwiał odwagę Jana Pawła II. Stolica Apostolska zawsze obecna była w światowej dyplomacji, ale pod jego kierownictwem ta obecność zyskała nowy dynamizm, stała się bardziej uniwersalna” – mówił prelegent. Zwrócił uwagę, że owoce tych działań oglądać można było choćby w dni pogrzebu Jana Pawła II, gdy wokół jego trumny zebrali się dyplomatyczni przedstawiciele z całego świata.

W sesji uczestniczyli m.in. nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, przewodniczący KEP abp Józef Michalik i metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Sesję prowadził metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski, stojący na czele Rady Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, organizatora Dnia Papieskiego.

Nagrody TOTUS 2007
W sobotni wieczór na Zamku Królewskim w Warszawie po raz ósmy wręczono nagrody TOTUS przyznawane przez należącą do Episkopatu Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Tegorocznymi laureatami zostali: Instytut Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach, prof. Andrzej Zoll, publicysta Grzegorz Polak i portal internetowy Opoka. Nagrody Totus to statuetki autorstwa Wincentego Kućmy i 50 tys. zł.

Prestiżowe nagrody Totus są corocznie przyznawane przez Fundację dla docenienia dorobku i skutecznego promowania osób oraz instytucji, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia wartości człowieka. Dziś odbyła się ósma edycja Nagród.
W kategorii „Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II” laureatem nagrody Totus 2007 został Grzegorz Polak – dziennikarz i redaktor. Od początku swojej działalności dziennikarskiej (1978 r.) zajmuje się popularyzacją nauczania Jana Pawła II. Od 1999 r. wydał szereg pozycji (książki, serie wydawnicze, inserty do gazet) poświęconych Papieżowi i łącznym nakładzie ponad 80 mln egzemplarzy.

Werdykt kapituły, której w tej kategorii przewodniczy abp Tadeusz Pieronek odczytał w jego imieniu o. Maciej Zięba OP. Grzegorz Polak nagrodzony został „za długoletnią działalność przybliżająca postać Jana Pawła II w tym dzieła wydawnicze i autorskie”. Statuetkę Grzegorzowi Polakowi wręczył Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk. Odbierając ją wzruszony publicysta powiedział: „Janie Pawle II, dziękuję bardzo. Sługą nieużytecznym jestem, zrobiłem, co powinienem, być może uda mi się zrobić coś jeszcze”.
W kategorii „Promocja Człowieka, Praca Charytatywna oraz Edukacyjno-Wychowawcza” nagrodzono Instytut Studiów nad Rodziną. Placówka założona w 1975 r w Łomiankach przez nieżyjącego już abp. Kazimierza Majdańskiego zajmuje się działalnością naukowo-badawczą i dydaktyczną w dziedzinie nauk o rodzinie. Instytut stale prowadzi prace naukowe i dydaktyczne. Wychował 2700 absolwentów, współpracuje z wieloma uczelniami w Polsce i za granicą.

Nagrodę z rąk specjalnego gościa Dnia Papieskiego ks. prałata Pietro Parolina z Watykanu odebrał – w miejsce nieobecnego bp. Stanisława Stefanka, dyrektora Instytutu w Łomiankach – jego wicedyrektor ks. dr Krzysztof Wolski. Powiedział on, że środki towarzyszące tej nagrodzie zostaną przeznaczone na założenie specjalistycznej poradni dla rodzin przy Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW.

W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” nagrodę otrzymał prof. Andrzej Zoll – prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnił on funkcje Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej (1990-93), sędziego Trybunału Konstytucyjnego (1989-97, od 1993 prezesa TK), Rzecznika Praw Obywatelskich (2000-2006). Jak głosił werdykt odczytany przez przewodniczącego kapituły abp. Józefa Życińskiego, nagrodę przyznano „za świadectwo kultury prawa, w której inspirowana przez Jana Pawła II, prawda o godności ludzkiej wyklucza instrumentalne traktowanie człowieka”. Statuetkę prof. Zollowi wręczył abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski.

W kategorii „TOTUS medialny” dla upamiętnienia bp. Jana Chrapka główną nagrodę otrzymali twórcy portalu internetowego OPOKA, który odwiedzany jest przez ponad milion internautów miesięcznie. Werdykt odczytał przewodniczący tej kapitule ks. Jan Drob. Nagrodę przyznano „za nowoczesny, multimedialny i interaktywny portal internetowy, prezentujący nie tylko najważniejsze informacje o Kościele ale także bogate archiwum tekstów dokumentujących nauczanie Jana Pawła II”.

Nagrodę z rąk abp. Tadeusza Gocłowskiego odebrał ks. dr Józef Kloch, rzecznik KEP, a wcześniej twórca portalu OPOKA. Ks. Kloch podkreślił, że nie byłoby OPOKI, gdyby nie zaangażowanie grupy osób świeckich z diecezji gliwickiej i tarnowskiej, którzy przed laty zaczęli pracować nad wdrażaniem Internetu do pracy Kościoła.

Budujmy żywy pomnik Jana Pawła II
Podczas uroczystych Mszy św. w Dniu Papieskim, hierarchowie apelowali o ofiarność na rzecz stypendystów powołanej przez Episkopat Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W tej chwili Fundacja wspiera już1800 uczniów i studentów pochodzących z uboższych rodzin.
Ok. 100 tys. wolontariuszy zbierało w niedzielę datki na cele Fundacji.

„Inwestowanie w człowieka inspirowane nauczaniem Jana Pawła II jest jednym z najpiękniejszych pomników, jakie możemy mu wystawić” – powiedział nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk podczas Mszy św. sprawowanej w warszawskim kościele pw. Świętego Krzyża w intencji rychłej beatyfikacji papieża Wojtyły.

„Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia jest jednym z bardzo udanych dzieł jakie zrodziły się z myśli Jana Pawła II. Warto z tym dziełem się solidaryzować i powiększać duchowy pomnik Jana Pawła II, który więcej znaczy niż jakiekolwiek pomniki z metalu czy kamienia” – powiedział abp Kowalczyk.

O tym, że miarą szacunku dla godności ludzkiej jest stosunek do najsłabszych – starych, niepełnosprawnych, nienarodzonych – przypomniał abp Józef Michalik. Podczas mszy św. w warszawskiej archikatedrze przewodniczący KEP powiedział, że Jan Paweł II był dla wszystkich wiernych darem, darem trudnym, bo zobowiązującym.

Przypominając o prowadzonych tego dnia zbiórkach na stypendia dla młodzieży przewodniczący KEP zachęcił wszystkich do ofiarności. Podkreślił, że jest to konkretne świadectwo miłości, a „nie można mówić, że się kocha Boga, gdy nie kocha się człowieka”.
Podczas Mszy św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach kard. Stanisław Dziwisz wezwał do modlitwy o „siłę do realizacji papieskiego przesłania dla wszystkich odpowiedzialnych za dobro Rzeczpospolitej”.

Nawiązując do związków polskiego Papieża z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach stwierdził, że Jan Paweł II w tajemnicy miłosierdzia upatrywał nadzieję dla świata i człowieka, gdyż posiada ona „moc regeneracji godności człowieka, którą może zniszczyć grzech” i jest gwarancją godności ludzkiej.

„Obchodząc Dzień Papieski dziękujemy Bogu za Jana Pawła II i za jego wytrwałe upominanie się o godność człowieka. Sługa Boży Jan Paweł II jawi się przed nami jako mąż Boży, który broni godności człowieka i w którym wszyscy ludzie dobrej woli mają wspomożyciela” – podkreślił kardynał.

Z kolei biskup płocki Piotr Libera zaapelował o postawę wdzięczności wobec Boga i ludzi, poszanowanie godności człowieka oraz wsparcie Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Podczas uroczystej Eucharystii w katedrze w Płocku biskup wzywał też do naśladowania Papieża w aktywnym promowaniu godności człowieka, czemu służy Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.
„Składając dziś datki do puszek, wiedzcie, że służycie dobrej, szlachetnej sprawie. Zmieniacie bowiem zwolna starą logikę myślenia w której »mieć« dominuje nad »być«. Młodzi ludzie pokolenia JP II, którym pomagacie, włączają się w budowanie społeczeństwa opartego na ideałach solidarności i braterstwa” – apelował b. sekretarz Episkopatu.

Dzień Papieski na Jasnej Górze
Na Jasnej Górze, miejscu, w którym Jan Paweł II wielokrotnie zawierzał świat, Polskę i siebie Maryi, szczególne modlitwy o ogłoszenie Go świętym trwały od wczesnych godzinnych rannych. Podczas każdej Mszy św. zanoszone są nie tylko prośby o rychłą beatyfikację Sługi Bożego, ale także intencje dziękczynne za jego pontyfikat.

Modlitwy uwieńczy wtorkowa procesja różańcowa z częstochowskiej archikatedry na Jasną Górą, po której odprawiona zostanie uroczysta Msza św. dziękczynna. Wyjątkowy charakter mieć będzie wieczorny Apel przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

„Modlitewny charakter Dnia Papieskiego świętowanego na Jasnej Górze to przypomnienie prośby Jana Pawła II wypowiedzianej u progu pontyfikatu: „Proszę Was bądźcie ze mną na Jasnej Górze i wszędzie” oraz dokonanych w Sanktuarium papieskich aktów zawierzenia” – powiedział KAI o. Piotr Polek, podprzeor jasnogórskiego klasztoru.

Zakonnik przypomniał o licznych wotach pozostawionych przez papieża z Polski: przestrzelonego pasa sutanny, złotej róży czy złotego różańca. „Te wota jeszcze bardziej zobowiązują nas do szczególnej pamięci o wielkim Papieżu” – podkreślił o. Polek.
Wieczorem w bazylice jasnogórskiej zabrzmiał koncert pamięci Jana Pawła II, podczas którego zaprezentowano jasnogórska muzykę dawną.

Modlitwy wątpiących – koncert w stolicy
„O godność, prawdę i miłość – modlitwy wątpiących” – to myśl przewodnia galowego koncertu z okazji VII Dnia Papieskiego, który się odbył na Placu Piłsudskiego w Warszawie.
Na scenie wystąpili m.in. Grzegorz Markowski, Patrycja Markowska, Justyna Steczkowska, Eleni, Marian Opania, Janusz Radek, Maciej Miecznikowski, Mieczysław Szcześniak oraz Paweł Kukiz.

Koncert przygotowano w formie modlitw-pieśni zakorzenionych w Ewangelii, których wspólnym motywem jest obrona godności człowieka. Ponieważ autorami wykonanych pieśni były osoby poszukujące i nie zawsze żyjące blisko Kościoła, dlatego określono je „modlitwą wątpiących”.

Polscy artyści wykonali utwory największych bardów naszych czasów, takich jak Bułat Okudżawa, Nick Cave, Włodzimierz Wysocki, Jaques Brell, Marek Grechuta, Poul Simon, Bob Dylan i Jaromir Nohawica.

Wśród licznie zgromadzonych warszawiaków obecni byli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz, abp Tadeusz Gocłowski, oraz pani prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia
Organizatorem Dnia Papieskiego jest powołana przez KEP Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Do głównych celów Fundacji należy wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce; podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi oraz upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II.
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” organizuje Dzień Papieski, przyznaje nagrody TOTUS, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym, organizuje Konkurs Akademicki o indeks na studia dziennikarskie i polityki społecznej.

Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.
Przewodniczącym Rady Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia jest abp Tadeusz Gocłowski, metropolita gdański. Przewodniczącym Zarządu jest Marek Zdrojewski.

Od marca 2005 r. Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
Dzień Papieski jest obchodzony od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (16 października). Obchody Dnia Papieskiego przebiegają w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym i charytatywnym.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.