Drukuj Powrót do artykułu

W całej Polsce modlono się o beatyfikację Jana Pawła II

03 kwietnia 2009 | 00:34 | awo, bm, jm, kk, ks. aj, md, ml, mr, it, lg, zas, tk / ju. Ⓒ Ⓟ

Nowy portal w internecie franciszkanska3.pl, filmowe wspomnienia o Janie Pawle II emitowane na pl. Piłsudskiego, papieski apel w bydgoskim areszcie śledczym to tylko niektóre z inicjatyw, jakie przygotowano z okazji 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II.

W całej Polsce modlono się o jego rychłą beatyfikację podczas Mszy św. a wieczorem na modlitewnych czuwaniach, których kulminacja nastąpiła o 21.37 – w godzinie śmierci Papieża. Polacy uczcili wówczas pamięć Papieża modlitwą w ciszy i zapalając znicze.

Polacy przy grobie Jana Pawła II

Kilkuset Polaków i świeckich, włoskich współpracowników Jana Pawła II modliło się dziś rano w Watykanie o dar wyniesienia go do chwały ołtarzy. Porannej Eucharystii przy grobie Sługi Bożego przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Koncelebrowało 70 kapłanów, w tym kard. Stanisław Ryłko, arcybiskup nominat Jan Pawłowski oraz biskupi Antoni Dydycz, Stefan Cichy i Marek Mendyk. – Jan Paweł II był wybitnym świadkiem Jezusa i Jego Ewangelii – podkreślił w homilii kard. Dziwisz, zaznaczając, że jego misja nie skończyła się w dniu śmierci.

„Z jakąż pasją głosił on prawdę o Jezusie, Odkupicielu człowieka. Jak bardzo pragnął, by ta prawda docierała do człowieka naszych czasów, nieraz zagubionego, poszukującego sensu i ostatecznych odpowiedzi na zagadkę swego losu” – mówił metropolita krakowski. Zauważył coraz bardziej utrwalający się i uderzający fakt, że misja Jana Pawła II nie skończyła się 2 kwietnia 2005 r. „Ona z roku na rok przybiera coraz dojrzalsze formy. My sami, przybywający do grobu z roku na rok wzrastamy w świadomości daru, jaki otrzymaliśmy w osobie tego, którego przez 27 lat nazywaliśmy Piotrem naszych czasów. Dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy z nim i reprezentujemy wszystkich naszych rodaków w Ojczyźnie i na całym świecie” – podkreślił były papieski sekretarz. Kard. Dziwisz zachęcił, aby kolejna rocznica śmierci Jana Pawła II odnowiła pragnienie zachowania nauki Chrystusa oraz gotowość pogłębiania więzi w Kościele.

Na zakończenie Eucharystii odśpiewano Barkę, po czym uczestnicy liturgii modlili się bezpośrednio przy grobie Jana Pawła II, aby – jak podkreślił kard. Dziwisz – podziękować mu za to, kim był dla Kościoła i naszej Ojczyzny oraz prosić o jego wstawiennictwo. Do modlących się przy grobie dołączył m.in. kard. Tarcisio Bertone.

Kraków

Już od 8 rano podczas Mszy św. w katedrze na Wawelu krakowianie modlili się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Przed południem w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” odbyło się sympozjum naukowe „Bierzmowanie dziejów. 30. rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny”. Prelegenci omawiali kontekst społeczno–polityczny i eklezjalny pielgrzymki oraz jej etyczne przesłanie.

To był przełom – stwierdził kard. Marian Jaworski, który z bliska obserwował pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II. Jego zdaniem, papież „wyznaczył następne lata nie tylko w Polsce, ale w Europie i w całym świecie”. „Ci, którzy w kilka lat później dopuścili się ataku na Jana Pawła II dobrze zdawali sobie z tego sprawę, że następca świętego Piotra naprawdę otwiera nowy etap dziejów” – dodał kard. Jaworski.

Konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy był poświęcony społeczno–politycznemu kontekstowi pierwszej pielgrzymki, drugi sprawom religijnym. Głos zabrali m.in. bp Tadeusz Pieronek, dr Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor projektu Muzeum Jana Pawła II przy Świątyni Opatrzności oraz rektor Papieskiej Akademii Teologicznej ks. dr hab. Jan Maciej Dyduch.

W samo południe pod pomnikiem Jana Pawła II na dziedzińcu Pałacu Arcybiskupów Krakowskich krakowianie oddali hołd Janowi Pawłowi II. Uroczystości rozpoczęły się od modlitwy Anioł Pański, której przewodniczył bp Jan Zając. Przy dźwiękach werbli biało–żółte wieńce i wiązanki złożyły delegacje władz miejskich, wojewódzkich i samorządowych, Bractwo Kurkowe, pracownicy Kurii Metropolitalnej i Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, kwiaciarki oraz grupa przedszkolaków. Orkiestra wojskowa zagrała „Barkę” i „Czarną Madonnę”, a wartę honorową pod pomnikiem zaciągnęli żołnierze Wojska Polskiego.

Następnie do zgromadzonych na dziedzińcu przemówił bp Józef Guzdek. – Kiedy umierają władcy, wraz z nimi umiera ich władza. Kiedy umiera prorok, jego oddziaływanie trwa nadal – powiedział biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Zauważył, że w cztery lata po śmierci Jana Pawła II wciąż odbywają się liczne pielgrzymki wiernych, którzy pragną chodzić „śladami pozostawionymi przez Wielkiego Świętego”. – On ciągle ma nam wiele do powiedzenia. Zostawił testament, który trzeba nam realizować – podkreślił hierarcha.

Dziś w Krakowie zainaugurował swoją działalność katolicki portal społecznościowy www.Franciszkanska3.pl. Ma on gromadzić wszystkich, którzy szukają w Internecie katolickiego spojrzenia na społeczeństwo, kulturę, politykę i inne dziedziny życia. Głównym celem portalu ma być jednoczenie wokół myśli papieża Jana Pawła II, które odbywać się będzie pod hasłem „Pokolenie JPII. Jesteśmy!”.

Inicjatorem portalu jest Katolickie Centrum Kultury w Krakowie. Z „Franciszkańską 3” współpracować będzie ok. 50 osób. W planach są wideo–blogi znanych księży, m.in. rzecznika archidiecezji krakowskiej ks. Roberta Nęcka oraz komentarze do Biblii. Nie zabraknie wirtualnych spotkań na czacie z kard. Stanisławem Dziwiszem.

Wieczorem pod „papieskim oknem” przy Franciszkańskiej 3 oraz na Plantach zgromadziły się tysiące mieszkańców Krakowa. W godzinę śmierci Jana Pawła II, o 21.37, rozległ się dźwięk dzwonu Zygmunta. Modlitwę w intencji rychłej beatyfikacji papieża Wojtyły poprowadził krakowski biskup pomocniczy Jan Zając.

Warszawa

Na warszawskim pl. Piłsudskiego przygotowano program artystyczno–modlitewny pod hasłem „Miłość wam wszystko wyjaśni”, zorganizowany z okazji 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II. W miejscu, na którym papież Wojtyła wypowiedział słynne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi” gromadzi się coraz więcej warszawiaków, a także turystów. Czuwanie zakończy się około północy.

Na telebimach wyemitowano filmy ze wspomnieniami osób, które osobiście znały Karola Wojtyłę–Jana Pawła II. Zgromadzeni na placu wysłuchali wspomnień m.in. Krzysztofa Zanussiego, abp. Kazimierza Nycza i wielu innych osób, które opowiadały m.in. o kajakowych i górskich wakacjach spędzonych z ks. Wojtyłą.

O godzinie 20.00 rozpoczęła się z udziałem kilkunastu tysięcy wiernych Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem abp. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. W liturgii uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz państwowych, parlamentarzyści i samorządowcy. Homilię wygłosił abp Henryk Hoser, który podkreślił, że poprzez cały pontyfikat Jan Paweł II przygotowywał chrześcijan do trzeciego tysiąclecia, zaś w liście apostolskim „Novo millennio inneunte” prosił ich, by wzięli odpowiedzialność za świat XXI wieku.

„Papież przekonywał, że świata nie zbawi żadna magiczna formuła, ale program zawarty w Ewangelii i żywej tradycji Kościoła” – mówił biskup warszawsko–praski. Dodał, że pomimo upływu lat, program Ewangelii jest wciąż ten sam: „to świętość i modlitwa, to głoszenie miłości w świecie miłości spragnionym”.

Swoją homilię abp Hoser zakończył słowami: „Janie Pawle II wielki, módl się za nami!”.

Na Mszy św. sprawowanej w miejscu, na którym w 1979 r. papież wypowiedział słynne dziś słowa: „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” zgromadziło się kilka tysięcy warszawiaków. Wielu z nich uczestniczyło w liturgii trzymając w dłoniach płonące znicze.

Po Mszy św. słowo do zgromadzonych na Placu Piłsudskiego wygłosił nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk. Powiedział on, że przykład Jana Pawła II wskazuje, iż jedyną bronią, którą można osiągnąć zwycięstwo jest dialog oparty na miłości bliźniego i poszanowanie jego niezbywalnej godności. Abp Kowalczyk dodał, że Jan Paweł II był darem dla Polski, Europy i całego świata.

Po zakończeniu Mszy kilkanaście tysięcy wiernych wzięło udział w czuwaniu, podczas którego czytano fragmenty „Dzienniczka św. Faustyny”. W godzinie śmierci Jana Pawła II – o 21.37 – jego pamięć uczczono minutą ciszy. Zapalono też uroczyście pamiątkowy znicz sporządzony z tysięcy zniczy przyniesionych tu przed czterema laty, tuz po śmierci polskiego papieża.

Następnie modlitwę o beatyfikację papieża Wojtyły poprowadził metropolita warszawski abp Kazimierz Nycz. Zakończył ją słowami nadziei, iż już niedługo wierni będą mogli modlić się do Boga za wstawiennictwem polskiego papieża.

Centrum Myśli Jana Pawła II – główny organizator warszawskich obchodów – uruchomiło także specjalną stronę internetową www.centrumjp2.pl/2kwietnia. Jest to miejsce wymiany myśli, umożliwiające każdemu osobistą wypowiedź na temat, kim był dla niego Jan Paweł II.

Jasna Góra

Msza św. dziękczynna za pontyfikat Jana Pawła II, modlitwa przed Cudownym Obrazem Matki Bożej o Jego rychłą beatyfikację oraz uroczyste Te Deum uwieńczyły na Jasnej Górze obchody 4. rocznicy śmierci papieża z Polski.

Wspólnotowej Eucharystii w Kaplicy Matki Bożej z udziałem Generała Zakonu Paulinów, przewodniczył o. Roman Majewski, przeor Jasnej Góry. Przywołując słowa z ostatniego listu Ojca Świętego napisanego tuż przed śmiercią z okazji 350. rocznicy zwycięskiej Obrony Jasnej Góry o. Majewski wzywał do budowania jedności i solidarności wśród Polaków.

„Dziś potrzeba Polakom nade wszystko zgody i pojednania, bo komu potrzebna jest Polska partyjna, nasz naród podzielony i skłócony, Polska nędzy i niesprawiedliwości społecznej, Polska targana kłótnią swych dzieci” – wołał kaznodzieja i za Janem Pawłem II powtórzył, że Europa potrzebuje Polski głęboko wierzącej i świadomej swej roli wyznaczonej przez Opatrzność.

Po Mszy św. z udziałem wielu pielgrzymów i wiernych archidiecezji częstochowskiej uroczysta procesja ze światłem przeszła na Bastion św. Trójcy, gdzie znajduje się pomnik Jana Pawła II. Tam odtworzone zostały papieskie słowa z 13 czerwca 1987 r., w których powierzał Jasnej Górze sprawy Kościoła i wiarę, zwłaszcza w miejscach, gdzie jej wyznawanie jest najtrudniejsze.

Apel Jasnogórski w Kaplicy Matki Bożej poprowadził abp Stanisław Nowak. Metropolita częstochowski modlił się rychłą beatyfikację Jana Pawła II i o cierpliwość dla nas wszystkich w oczekiwaniu na wyniesienie Go na ołtarze. Prosił, aby dziedzictwo duchowe świętego papieża nie zostało zmarnowane.

Podhale

W wielu miejscach na Podhalu 2 kwietnia o godzinie 21.37 zostały zapalone ogniska – watry pamięci o śmierci Jana Pawła. Wydarzenie to upamiętniło także wiele uroczystości religijnych i koncertów w różnych miejscach w regionie. Grupa młodych zakopiańczyków oświetliła także krzyż na Giewoncie w godzinie odejścia Gazdy Świata. Na postumencie powiewają również papieskie flagi.
Jak zawsze w Leśnicy–Groniu koło Bukowiny Tatrzańskiej odbył się koncert zatytułowany „Na Was zawsze można liczyć” w hołdzie Janowi Pawłowi II.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godzinie 12 w kościele parafialnym w Groniu. Po nabożeństwie zostały złożone kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem Jana Pawła II. Później w miejscowej remizie odbył się koncert poświęcony Gaździe Świata.

Uroczystości związane z IV rocznicą śmierci Jana Pawła II odbyły się jak zawsze w Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach. Tam o 21.37 rozpoczęło się specjalne nabożeństwo, została zapalona także warta. Podczas modlitwy nie zabrakło kapeli góralskiej. Wokół sanktuarium rozwieszono papieskie flagi. Przed pomnikiem Jana Pawła II zapalono kilkaset zniczy.

Wieczorem zaś uroczystości rozpoczęły się w nowotarskiej parafii „Na Równi Szafarskiej” – której w przyszłości patronem będzie Jan Paweł II. O godzinie 20 zapłonęła watra przygotowana przez Związek Podhalan.

Zwieńczeniem nowotarskich uroczystości związanych z IV rocznicą śmierci Jana Pawła II była wspólna modlitwa, licznie zgromadzonych wiernych na tamtejszym lotnisku – miejscu, gdzie papież 30 lat temu spotkał się z góralami. Została tam odprawiona Msza św., zapalano także góralską watrę.

Z okazji 4. rocznicy śmierci Jana Pawła II na krzyżu na Giewoncie zawisły flagi papieskie.
Z kolei o 21.37 krzyż na Giewoncie został podświetlony. Agregat prądotwórczy wyniosła grupa młodych zakopiańczyków, którzy na szczyt wędrowali od rana. Z powodów trudnych warunków i dużego zagrożenia lawinowego, musieli wędrować inną, dłuższą drogą.

Wrocław

Msza św. pod przewodnictwem abp. Mariana Gołębiewskiego, której uczestnicy przeszli ulicami miasta w „Marszu dla Jezusa” do kościoła garnizonowego św. Elżbiety była centralnym punktem wrocławskich obchodów 4. rocznicy odejścia Jana Pawła II.
Pamiętajcie o cudach Jego i znakach, które On uczynił. Dziś w dniu 2 miesiącu kwietnia Polska pamięta – mówił w homilii mszalnej bp Andrzej Siemieniewski. – Najważniejszym sposobem pamiętania o tym wielkim cudzie i o wielkim znaku, który Bóg uczynił jest modlitwa – zaznaczył kaznodzieja.

Bp Siemieniewski podkreślił, że modlitwa tego dnia nie ma charakteru żałobnego. – Choć to rocznica śmierci modlitwy nie są żałobne. Choć to rocznica odejścia nie jest znaczona smutkiem. Kolorem naszej modlitwy jest dziękczynienie, jej melodią jest wiara, a jej natchnieniem jest Słowo Ewangelii. Jezus powiedział przecież, kto zachowa moją naukę nie zazna śmierci na wieki – mówił biskup.

– Z wiarą i wdzięcznością patrzymy na dar, jakim stał się papież z Polski, nie tylko dla nas, ale dla świata – mówił wrocławski biskup pomocniczy. Jego zdaniem w życiu Jana Pawła II spełniła się na swój sposób obietnica dana Abrahamowi: „Oto moje przymierze z tobą, staniesz się ojcem mnóstwa narodów”.

– Tyle pielgrzymek na wszystkie kontynenty, do tylu krajów świata. Czyż nie jest to dowód, że także w nim spełniła się ta Abrahamowi obietnica? – pytał bp Siemieniewski.

Przed błogosławieństwem bp Edward Janiak odmówił modlitwę o beatyfikację sługi Bożego Jana Pawła II.

Po Mszy w katedrze kilka tysięcy wrocławian przeszło ze świecami ulicami miasta do bazyliki mniejszej św. Elżbiety. Po drodze modlili się za mieszkańców miasta, rządzących i duchowieństwo. Na zakończenie przy kościele św. Elżbiety ok. godz. 21.37 odbył się apel, któremu przewodniczył abp Marian Gołębiewski.

Poznań

O wypełnienie testamentu Jana Pawła II sprzed 30 lat, w oczekiwaniu na jego beatyfikację, zaapelował wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.

„Niech to oczekiwanie na beatyfikację Ojca Świętego stanie się inspiracją do naszego duchowego nawrócenia oraz ożywienia ducha misyjnego. To jednak co dotyczy każdego z nas, to wcale nie przede wszystkim beatyfikacja, to raczej prośba skierowana do wszystkich Polaków w testamencie papieskim z Błoni Krakowskich” – powiedział metropolita poznański.

Hierarcha zacytował fragment homilii Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, gdy Papież prosił w Krakowie Polaków, by zachowali wierność chrześcijańskim korzeniom narodu.

Rozpoczynając Mszę św. w poznańskiej katedrze o jak najszybsze wyniesienie papieża na ołtarze abp Gądecki przyznał, iż „zdajemy sobie sprawę, że to przekonanie powszechne o świętości Ojca Świętego skłaniałoby nas do modlitwy skierowanej do samego świętego człowieka”.

„Dopóki jednak nie ma tej ostatecznej decyzji o beatyfikacji i kanonizacji, zwracamy się do Boga o spokój duszy papieża Jana Pawła II, o to, żeby owoc jego posługiwania, życia i działalności w Kościele powszechnym przynosił ciągle obfite owoce” – mówił metropolita.

Osobę Ojca Świętego poznaniacy uczcili również czuwaniami modlitewnymi przed stojącym na Placu Katedralnym pomnikiem Jana Pawła II oraz pod Krzyżem Papieskim na Łęgach Dębińskich, gdzie w 1983 r. Papież odprawił w stolicy Wielkopolski Mszę dla półtora miliona wiernych, podczas której beatyfikował Matkę Urszulę Ledóchowską.

Natomiast w kościele Ojców Dominikanów o godz. 21.37, o której 2 kwietnia 2005 r. umarł Jan Paweł II, ma rozpocząć się w hołdzie papieżowi koncert z wykonaniem Mszy Des–dur Stanisława Moniuszki.

Łódź

Tłumy w łódzkiej katedrze i innych kościołach archidiecezji łódzkiej modliły się o rychłą beatyfikację Jana Pawła II. Poza modlitwami były koncerty, oratoria, kwiaty i tysiące lampek.

Pod łódzkimi pomnikami Jana Pawła II od rana wierni zapalali znicze. Najwięcej pod postumentem znajdującym się przed katedrą. Po południu zaczęło też przybywać tam kwiatów. Swoje wieńce złożyli między innymi kibice piłkarscy i bukieciarki z Placu Barlickiego.

Główne uroczystości odbyły się w katedrze. Mszy świętej przewodniczył abp Władysław Ziółek, który w homilii przypomniał papieskie apele z różnych pielgrzymek do Polski. „Musimy koniecznie coś zrobić, aby słowa Ojca Świętego nie stały się dla nas banałem, ale prawdziwym dynamitem – proroctwem na przyszłość” – mówił metropolita łódzki.

Według niego nauczanie papieskie, szczególnie to związane z naszą ojczyzną, powinno stać się – jak mówił abp Józef Życiński – „drugą konstytucją Rzeczpospolitej” i „lekturą obowiązkową” dla nas wszystkich.

„Trzeba koniecznie pytać, jacy dziś jesteśmy po tym pontyfikacie. Czy ciągle – zamiast nawrócenie, odnowienia przymierza z Bogiem – pozostaje nam tylko okolicznościowe wzruszenie?” – zastanawiał się abp Ziółek.

„Nie możemy zatrzymywać się tylko na zewnętrznym okazywaniu czci dla Papieża, ale trzeba nam prawdziwie – wewnętrznie, do serca – przyjąć i wypełnić wszystko, co do nas mówił i czego nas uczył” – apelował abp Ziółek.

Po liturgii odbyło się modlitewne czuwanie, a w godzinie śmierci Jana Pawła II, o 21.37, tłum uczestniczył w Apelu Jasnogórskim przy rozświetlonym setkami zniczy pomniku papieża–Polaka.

W sanktuarium Miłosierdzia Bożego po Apelu Jasnogórskim wierni wzięli udział w liturgii światła przy krzyżu misyjnym. W tym spotkaniu uczestniczyli uczniowie z 12 szkół noszących imię Jana Pawła II z Polski, Litwy, Norwegii, Belgii i Niemiec.

Teatr Powszechny przygotował premierę spektaklu składającego się z twórczości Karola Wojtyły, a Filharmonia Łódzka zadedykowała Janowi Pawłowi II koncert inaugurujący Łódzką Wielkanoc Muzyczną. Filharmonicy wykonali „Requiem” Andrew Lloyd Webera.

Bydgoszcz

„Nie zapomnij o nim” – to nazwa akcji, jaką zorganizowali w Bydgoszczy wolontariusze z należącej do Fundacji „Wiatrak” grupy Giovanni Paolo Secondo (GPS) oraz młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria”. W największej dzielnicy miasta – Fordonie studenci rozdawali napotkanym osobom krzyżyki i karteczki z fragmentami nauczania Jana Pawła II nt. troski o życie. Zachęcali także do wzięcia udziału w konkursie na temat wspomnień z wizyty papieża w Bydgoszczy, która miała miejsce 7 czerwca 1999 r. Wolontariusze na co dzień tworzą także stronę internetową www.janpawelii.pl.

Katowice

Kilkudziesięcioosobowa grupa studentów z Duszpasterstwa Akademickiego „Graniczna” wyruszyła dziś rano w marszobiegu na lotnisko Muchowiec, gdzie w 1983 r. papież Polak głosił ewangelię pracy. Następnie przeszli pod pomnik Jana Pawła II przy katowickiej katedrze Chrystusa Króla.

Studenci przygotowali również duży projekt zatytułowany „Młodzi dla Jana Pawła II”. Modlitwa, sztuka, którą tak ukochał Jan Paweł II, ale także sympozjum poświęcone jego nauczaniu, trwały cały dzień. – Chcemy żeby oprócz świadectwa, jakim był marszobieg ulicami miasta w specjalnych koszulkach, była też okazja do pogłębienia wiedzy o nauczaniu Jana Pawła II – wyjaśnił duszpasterz akademicki ks. Mirosław Godziek. Po wieczornej Mszy św. w katedrze pod przewodnictwem abp. Damiana Zimonia studenci zaprezentują pantomimę nt. przebaczenia.

Bieg Papieski

Po raz trzeci w rocznicę śmierci Jana Pawła II odbywał się Sztafetowy Bieg Papieski. W tym roku rozpoczął się w Licheniu, a ma zakończyć po 400 km w Sulęcinie ok. godz. 21.40

„Po drodze zatrzymujemy się na chwilę w tych miejscach, gdzie są pomniki papieża Polaka i zapalamy znicz, m.in. w Licheniu, Gnieźnie, Poznaniu czy Gorzowie Wielkopolskim” – wyjaśnił w rozmowie z KAI przewodniczący komitetu organizacyjnego Bronisław Szarłowicz z Sulęcina.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.