W Calsbergu obraduje Kongres Rodzin Polonijnych

Pierwszymi katechetami są rodzice – przypomniał bp Piotr Turzyński podczas rozpoczętego w niemieckim Carlsbergu V Kongresu Rodzin Polonijnych. Wykłady i warsztaty dotyczą wychowania religijnego w rodzinie, w tym odkrywania wartości i kwestii związanych z seksualnością. Podczas dwudniowego spotkania zaprezentowane zostaną także konkretne projekty edukacyjne, realizowane wśród dzieci i młodzieży polonijnej.