Drukuj Powrót do artykułu

W Rzymie trwa największe światowe spotkanie poświęcone ŚDM

05 kwietnia 2017 | 15:16 | Rzym / abd, md / bd Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. Paulina Krzyżak / flickr Kraków 2016

– To największe światowe spotkanie poświęcone Światowym Dniom Młodzieży, którego ponad połowę uczestników stanowią ludzie młodzi. To bardzo ważne – podkreślił przewodniczący Dykasterii ds. Świeckich, Życia i Rodziny, kard. Kevin Farrell, otwierając światowe spotkanie koordynatorów ŚDM, które rozpoczęło się 5 kwietnia w Rzymie.

– To szczególny czas, w którym spotykamy się po to, żeby podsumować spotkanie w Krakowie, ale też spojrzeć w przyszłość – mówił kard. Farrell w powitaniu uczestników spotkania poświęconego ŚDM. Hierarcha podkreślił, że mija właśnie 30 lat od pierwszego międzynarodowego ŚDM, które na progu Wielkiego Tygodnia 1987 r. odbyły się w Buenos Aires. Podkreślił, że w ciągu trzydziestoletniej historii tych spotkań, rzeczywistość, w jakiej żyją młodzi ludzie uległa i dalej ulega przemianom, ale dzieło zapoczątkowane przez papieża Jana Pawła II wciąż pozostaje cudem i wydaje wielkie owoce we wspólnocie Kościoła. Rozpoczynając obrady, zawierzył całe spotkanie Duchowi Świętemu, podkreślając, że pierwszym przesłaniem rzymskiego spotkania powinna być wdzięczność Panu Bogu za dar ŚDM.

Jak zaznaczył dyrektor Biura ds. Młodzieży watykańskiej dykasterii, ks. Joao Chagas, obradom towarzyszy wizerunek Matki Bożej Salus Populi Romani, ten sam, który od 2003 r. pielgrzymuje po świecie wraz z krzyżem ŚDM, ofiarowany młodym przez papieża Jana Pawła II. Jak podkreślił ks. Chagas, ikona jest nie tylko jednym z symboli ŚDM, ale w kontekście najbliższego spotkania młodych w Panamie, stanowi także przypomnienie, że papież zawierzył trzyletni okres przygotowań i najbliższe edycje ŚDM Matce Bożej.

Na rozpoczęcie spotkania, uczestnicy obejrzeli także materiał video z papieskiej audiencji z 3 sierpnia 2016 r., podczas której Ojciec Święty podsumowywał ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży, opisując spotkanie w Krakowie, jako “mozaikę braterstwa”.

“Zacznijmy właśnie od młodych, którzy byli pierwszym powodem tej podróży. Po raz kolejny odpowiedzieli na wezwanie: przybyli z całego świata (…) — był to festyn barw, różnych języków, historii. Nie wiem, jak to robią: mówią różnymi językami, ale potrafią się zrozumieć! A dlaczego? Bo jest w nich ta wola podążania razem, tworzenia mostów, braterstwa. Przybyli także ze swoimi ranami, ze swoimi pytaniami, ale przede wszystkim z radością, że się spotkają i po raz kolejny utworzyli mozaikę braterstwa. Można mówić o mozaice braterstwa” – mówił papież Franciszek.

Spotkanie z udziałem 270 koordynatorów ŚDM ze 103 krajów i ponad 40 międzynarodowych ruchów i wspólnot odbywa się pod hasłem “Z Krakowa do Panamy. W drodze na Synod z Młodzieżą” i zostało zorganizowane przez papieską Dykasterią ds. Świeckich, Życia i Rodziny, odpowiadającą za przygotowania kolejnych edycji Światowych Dni Młodzieży. Celem spotkania jest podsumowanie ŚDM w Krakowie, omówienie przygotowań do kolejnego spotkania młodych w Panamie, a także refleksja nad przygotowaniem do przyszłorocznego synodu biskupów poświęconego młodzieży i rozeznawaniu powołania. Środowa sesja została poświęcona podsumowaniom ŚDM w Krakowie. Dokonała ich polska delegacje Komitetu Organizacyjnego ŚDM, na czele z kard. Stanisławem Dziwiszem oraz szefowie Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM: ks. Grzegorz Suchodolski, który kierował biurem do jesieni 2016 r. i obecny dyrektor ks. Emil Parafiniuk. Także delegaci z poszczególnych krajów i wspólnot opowiedzą o recepcji Dni w Diecezjach i ŚDM Kraków 2016 w różnych częściach świata.

Impuls do nowej ewangelizacji

Kard. Stanisław Dziwisz w swoim wystąpieniu omówił ŚDM w Krakowie jako doświadczenie Kościoła, przeżycie wspólnoty i jego owoc w postaci nadziei na odnowę społeczną, wyjście do ludzi poza Kościołem oraz impuls do nowej ewangelizacji.

Podkreślał, że ŚDM w Krakowie ukazały piękno Kościoła. „Były one dla wielu trwałą lekcją o Kościele, pewnego rodzaju żywą i praktyczną eklezjologią: ukazały bowiem Kościół, którego natura – wbrew temu, co najczęściej się o nim mówi – daleko wykracza poza to, co zewnętrzne” – tłumaczył metropolita senior archidiecezji krakowskiej. Jego zdaniem, uczestnicy wydarzeń centralnych okazywali „liczne i spontaniczne wyrazy wiary” ze szczególnym odniesieniem do posługi św. Piotra. „Młodzi naprawdę są z papieżem, który przez pryzmat prostej wiary jest dla nich reprezentantem Pana Jezusa na ziemi” – zaznaczył kard. Dziwisz. Według niego wyrazy miłości okazywanej papieżowi przez młodych świadczą o tym, że Kościół nie jest im obcy i dobrze go rozumieją. Takie rozumienie Kościoła, który jest istotnym wymiarem życia młodego człowieka, zaprezentowali również wtedy, gdy słuchali katechez i przystępowali do sakramentów.

ŚDM pozostawiły po sobie mocne przeświadczenia o konieczności współpracy między duchownymi i świeckimi. To dobre świadectwo o tym, jak ludzie świeccy mogą przeżywać i współtworzyć wraz z duchownymi Kościół” – podkreślał mówca. Dodał, że duchowe przygotowania do ŚDM zaowocowały licznymi inicjatywami modlitewnymi i umocniły przywiązanie wiernych do swoich parafii.

„Mogę zaświadczyć, że moja archidiecezja i moje miasto rzeczywiście stało się inne” – kontynuował kardynał, mówiąc o nadziei na przemianę, jaką niosą ze sobą Światowe Dni Młodzieży. „Ludzie opowiadają, że często po raz pierwszy od długiego czasu zobaczyli, że w świecie, o którym mówi się, że cierpi na chorobę zamkniętych drzwi, chorobę obcości i obojętności, wciąż istnieje prawdziwa potrzeba bycia razem, spotkania, wymiany i wspólnoty” – podkreślał hierarcha. ŚDM były potwierdzeniem i umocnieniem wagi solidarności, a także „proroctwem nadziei”, że pomimo wszystko nie żyjemy w erze „śmierci człowieka”, że i dzisiaj można tworzyć mocne więzi z Bogiem i ludźmi. „Taka nadzieja jest twórcza i radośnie zaangażowana w tworzenie przyszłości” – dodał.

Kardynał uważa, że ŚDM znacznie przekroczyły ramy wspólnoty kościelnej, bo do przygotowania wydarzeń centralnych zostały wciągnięte władze państwowe oraz administracja na poziomie centralnym i lokalnym, świat akademicki i intelektualny oraz świat artystyczny. „Najważniejsze jednak jest to, że wielu ludzi uznających siebie za niewierzących zaświadcza, że ŚDM były również i dla nich wielkim i znaczącym wydarzeniem, w którym uczestniczyli na różne sposoby, chociaż zawsze z radosnym i pałającym sercem” – mówił. Przyznał także, że mimo obaw przed konkretnymi problemami organizacyjnymi, wielu przekonało się, że „nie mają do czynienia z niebezpiecznym tłumem, ale z przepełnionymi pokojem młodymi ludźmi, którzy pragną zamanifestować swoją wiarę i zaprosić do niej cały świat”. Dla osób obojętnych lub nieidentyfikujących się z Kościołem lipcowe Dni okazały się „piękne, subtelne, a zarazem mocnym wezwaniem do przemyślenia swojego życia”.

Duchowny podkreślał także fakt, że Światowe Dni Młodzieży w Krakowie wzmocniły w młodych ludziach pragnienie podejmowania nowej ewangelizacji skierowanej do wszystkich, ale szczególnie do tych, którzy z różnych powodów znajdują się na marginesie życia społecznego i kościelnego. „Utwierdziły nas również w przekonaniu, że ewangelizacja ma radosne oblicze spotkania i wspólnoty” – stwierdził. Według niego ŚDM przekonują, że „ewangelizacja nie może nigdy być traktowana jako technika duszpasterska”.

„Doświadczenia związane z ŚDM zachęcają do ewangelizacji z ludzką twarzą, do ewangelizacji przez bliskość i człowieczeństwo. Są one dowodem na to, że to właśnie człowieczeństwo, kiedy jest motywowane i przesiąknięte Bogiem, staje się słowem, któremu trudno się oprzeć” – podsumował metropolita senior.

Budowanie jedności i współpraca młodych

Ważnym owocem przygotowań i przeżywania ŚDM w Polsce było budowanie jedności i współpraca młodych ludzi ze wszystkich polskich diecezji – mówił ks. Grzegorz Suchodolski, wieloletni dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, podsumowując w Rzymie owoce pastoralne przygotowań do ŚDM w polskim Kościele.

Podsumowując czas przygotowań do Dni w Diecezjach i ŚDM Kraków 2016, ks. Suchodolski podkreślił, że polskie przygotowania do ŚDM rozpoczęły się na plaży Copacabana, kiedy papież Franciszek ogłosił na zakończenie ŚDM Rio 2013, że kolejne spotkanie odbędzie się w Polsce. Jak zaznaczył, błogosławieństwem dla duszpasterstwa młodzieży w Polsce okazał się fakt, że począwszy od wspólnego świętowania na plaży Copacabana, cały okres przygotowań był okresem współpracy wszystkich diecezji, ruchów i wspólnot.

Także utworzenie w każdej diecezji centrum ŚDM, w których dużą część zadań przejęli młodzi ludzie, było ważnym elementem budowania jedności i współpracy w polskim Kościele. Jak zauważył wieloletni dyrektor KBO ŚDM i sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016, zaufanie polskiej młodzieży i stworzenie jej przestrzeni do działania, jest ważnym doświadczeniem Kościoła w Polsce, które wciąż wydaje owoce.

Także ogłoszenie tematu ŚDM w Krakowie i dwóch poprzedzających je dni młodzieży w 2014 r. i 2015 r. ks. Suchodolski przedstawił jako ważny i inspirujący dla polskiego duszpasterstwa. Zaznaczył, że program przygotowań duchowych, skoncentrowanych wokół zadanych przez Ojca Świętego tematów kolejnych błogosławieństw, był opracowany wspólnie z młodzieżą, a realizacja tych duchowych przygotowań zmobilizowała młodych ludzi w całym kraju nie tylko do przeżywania, ale też do włączenia się w organizację ŚDM w Polsce.

“Ponad 41 tys. wolontariuszy diecezjalnych zaangażowało się w te przygotowania. A ponad 1 mln młodych ludzi każdego miesiąca brało udział w przygotowaniach duchowych w swoich diecezjach. To był pierwszy owoc ŚDM, który zobaczyliśmy zanim jeszcze rozpoczęło się spotkanie młodych w Krakowie” – mówił ks. Suchodolski.

Jako kolejny ważny moment przygotowań do ŚDM, ks. Suchodolski wymienił Niedzielę Palmową 2014 r., kiedy delegacja młodzieży ze wszystkich polskich diecezji otrzymała na pl. Świętego Piotra symbole ŚDM i rozpoczęła pielgrzymowanie z tymi symbolami po terenie całej Polski. Jak mówił, był to ważny etap umocnienia wspólnoty i współpracy między diecezjami.

Podsumowując czas przygotowań i przeżywania ŚDM w polskich diecezjach, ks. Suchodolski nawiązał do “technicznego” pytania, które papież Franciszek zadał przed rozpoczęciem audiencji generalnej 3 sierpnia 2016 r., w trakcie której podsumowywał wizytę w Polsce: czy ci, którzy byli na zewnątrz, weszli do środka?

“Mówiąc o owocach ŚDM, musimy zapytać jak papież Franciszek: czy ci, którzy byli na zewnątrz, weszli do środka” – mówił wieloletni dyrektor KBO. Jak podkreślił, ten proces w Polsce wciąż trwa, a jego pozytywnym świadectwem są liczne inicjatywy duszpasterskie podejmowane przez młodych w poszczególnych polskich diecezjach. Jako przykład podał “Wyzwanie: buty i kanapa”, które w Niedzielę Palmową podejmą młodzi z diecezji siedleckiej.

Rzymskie spotkanie potrwa do niedzieli. Jego zwieńczeniem będzie udział w uroczystościach Niedzieli Palmowej z Ojcem Świętym. Na zakończenie liturgii, młodzi Polacy przekażą rówieśnikom z Panamy symbole ŚDM: krzyż i ikonę Matki Bożej.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku

Przeczytaj także

03 kwietnia 2017 15:40

Bp Damian Muskus dla KAI: Kościół obiera kurs na młodość

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.