Drukuj Powrót do artykułu

“W służbie Bogu i ludziom” – abp Sławoj Leszek Głódź w 25. rocznicę święceń biskupich

19 lutego 2016 | 14:50 | Jolanta Roman-Stefanowska / br Ⓒ Ⓟ

– Papież wyciągnął pierścień i nałożył mi na palec, a potem serdecznie mnie uściskał. Tak się zaczęła moja biskupia posługa – wspomina abp Głodź, który 20 lutego na Jasnej Górze będzie sprawować dziękczynną Mszę świętą z okazji srebrnego jubileuszu swych święceń biskupich. Kazanie wygłosi kard. Stanisław Dziwisz.

KAI: Ćwierć wieku – tyle minęło od dnia, gdy na Jasnej Górze przyjął Ksiądz Arcybiskup sakrę biskupią. W sobotę – w tym samym miejscu – uroczystości rocznicowe, dziękczynne. Jednak nie sposób nie wspomnieć chwili, gdy dotarła do Księdza wiadomość o samej nominacji. To było w Rzymie.

Abp Sławoj Leszek Głódź: Mam to w pamięci do dziś. Pracowałem wtedy w Kongregacji Kościołów Wschodnich. Najpierw watykański sekretarz stanu kardynał Angelo Sodano przekazał mi wolę Ojca Świętego. Termin nominacji ustaliliśmy na 21 stycznia. Tego dnia w południe – zgodnie z procedurą – zabrzmiały trzy uderzenia dzwonów, pracownicy Kongregacji zebrali się w sali konferencyjnej i hinduski kardynał Simon Lourdusamy ogłosił papieską nominację. W tym samym czasie informację podało Radio Watykańskie. To było dla mnie wielkie przeżycie, ale jeszcze większe czekało na mnie wieczorem.

Zostałem zaproszony na wieczerzę do Ojca Świętego. Był tam też ówczesny prałat, a dzisiaj metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Przyznaję, serce mi zadrżało, gdy zobaczyłem na stole etui. Papież wyciągnął z niego pierścień i nałożył mi na palec. Potem serdecznie mnie uściskał. Tak się zaczęła moja biskupia posługa, która dzięki Bogu trwa już 25 lat.

Odtworzenie ordynariatu polowego – takie zadanie dostał Ksiądz Arcybiskup. W rzeczywistości oznaczało to tworzenie struktur diecezji polowej od początku, bo w czasach PRL ich po prostu nie było.

– Czułem na sobie wielką odpowiedzialność. Wcześniej Wojsko Polskie miało tylko dwóch biskupów polowych. W latach międzywojennych bp Stanisław Gall, a potem bp Józef Gawlina. Ten ostatni – łagiernik i wygnaniec – nigdy do Polski nie wrócił. Spoczywa na cmentarzu na Monte Cassino obok gen. Władysława Andresa i żołnierzy, którym służył.

Po kilkudziesięciu latach służba żołnierzom stała się udziałem biskupa Głódzia.

– I pełniłem tę służbę przez 14 lat. Byłem na wielu wojnach. Widziałem krew, łzy i śmierć. W Afganistanie i Iraku. Ale rozpocząłem tę służbę na Jasnej Górze. Tu właśnie 23 lutego 1991 roku przyjąłem sakrę. Moimi konsekratorami byli śp. kardynał Prymas Józef Glemp, kardynał Franciszek Macharski oraz kardynał Henryk Gulbinowicz. Było to dla mnie wielkie przeżycie, ale nie tylko dla mnie. Po raz pierwszy od 60 lat w Bazylice Jasnogórskiej znów pojawiło się polskie wojsko. To było historyczne wydarzenie. Wśród 9 biskupów polowych z całego świata nie było żadnego z obozu komunistycznego. Dlaczego? Po prostu nie było w nich ordynariatów.

Dziś zbyt łatwo zapominamy o tamtych mrocznych czasach, ale nie wolno o nich zapomnieć. I o ludziach też. Musimy pamiętać o wszystkich, którzy nosili lub noszą mundur żołnierza. Służą ludziom, Ojczyźnie i Bogu. Bywa, że muszą oddać życie. Poległym i kombatantom należy się najwyższy szacunek.

Dziś ma Ksiądz Arcybiskup stopień generała.

– Ale zacząłem od szeregowca. Odbyłem służbę zasadniczą. Powołany zostałem, podobnie jak trzystu innych moich kolegów alumnów, gdy byłem na trzecim roku seminarium. Musieliśmy przerwać studia. Takie to były czasy. Niedawno obchodziliśmy 50-lecie naszego wojskowego powołania.

W wieku 44 lat niejako wrócił Ksiądz do wojska, ale jako ordynariusz.

– Byłem wtedy jednym z najmłodszych polskich biskupów. To był czas wielkich ustrojowych przemian w naszym kraju. A moja biskupia posługa to 14 lat jako biskup polowy, 3 lata w diecezji warszawsko-praskiej, a od roku 2008 w archidiecezji gdańskiej.

A najważniejsze wydarzenia z tego czasu?

– Przede wszystkim spotkania z Ojcem Świętym. Było ich wiele, ale ja szczególnie wspominam to z 1991 roku, kiedy Jan Paweł II przyjechał na spotkanie z polskimi żołnierzami do Zegrza Pomorskiego. Sam Ojciec Święty nazwał je “rezurekcyjnym odkryciem”. Mówił, że wcześniej spotykał żołnierzy innych państw oraz gdy w 1979 roku witała Go w Polsce Kompania Reprezentacyjna. Ale tam, w Zegrzu na spotkanie z papieżem przyjechało 40 tysięcy żołnierzy. Proszę sobie wyobrazić! 40 tysięcy gardeł śpiewa pieśń “Błękitne rozwińmy sztandary”. To rozbiło wrażenie i było znakiem czasu.

Od ośmiu lat służy Ksiądz Arcybiskup w Gdańsku. To miasto szczególne…

– Szczególne dla Polski, Europy i świata. W tym roku Polska obchodzi 1050. rocznicę chrztu. Ale my tu w Gdańsku pamiętamy, że Święty Wojciech ochrzcił też nasze miasto, włączając je do wielkiego chrześcijańskiego świata. A było to w roku 997.

Ale historia wyznaczyła temu dumnemu miastu jeszcze inne znaczenie. Tu rozpoczęła się II wojna światowa, która pochłonęła miliony istnień ludzkich. Zawsze o świcie 1 września modlę się za nich u stóp pomnika na Westerplatte. Niestety, to nie jedyne tragiczne wydarzenia jakie dotknęły to miejsce. Grudzień ’70 i dotąd nie osądzona zbrodnia na mieszkańcach Wybrzeża. W każdą rocznicę “czarnego czwartku”, gdy komunistyczne władze wydały rozkaz strzelania do bezbronnych ludzi idących do stoczni, stoję z mieszkańcami Gdyni pod Pomnikiem Ofiar Grudnia i widzę jak ta rana w mieszkańcach Wybrzeża nadal krwawi.

Ale Gdańsk to również symbol walki o wolność. Tu narodziła się „Solidarność”. Osobiście bardzo wielkie znaczenie ma dla mnie fakt, że bł. ks. Jerzy Popiełuszko jest od dwóch lat Patronem „Solidarności”.

Praca dla mieszkańców Pomorza to również posługa wśród Kaszubów. To ludzie pracowici, doświadczeni przez historię, ale twardzi. Wierni Bogu i Ojczyźnie. Wielcy patrioci.

Ostatni rok to osobiście dla Księdza dramatyczne doświadczenia.

– Bolesne doświadczenie, ciężka operacja, całkowite wycięcie żołądka. Ten bolesny fakt bardzo zmienia spojrzenie na ludzi chorych i cierpiących. Ale z drugiej strony jest ta wielka fala dobra, jaka mnie spotkała w tym czasie. Otrzymałem wielkie modlitewne wsparcie. Dlatego tym bardziej dziękuję Bogu za ten rok, jaki mi dał i za to, że mogłem niedawno w Katedrze Oliwskiej obchodzić Światowy Dzień Chorego wraz z moimi diecezjanami. Dziś całkowicie oddaję się Bożej Opatrzności. Wierzę, że Bóg pozwoli mi jeszcze służyć Jemu, Kościołowi i ludziom. Myślę, że modli się o to również w Niebie moja Mama. Była 25 lat temu na moich święceniach biskupich na Jasnej Górze.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Jolanta Roman-Stefanowska

*****

Abp Sławoj Leszek Głódź urodził się 13 sierpnia 1945 roku w Bobrówce (arch. białostocka). W 1964 roku rozpoczął studia w Białostockim Seminarium Duchownym, skąd w trzecim roku nauki powołano go na pełne dwa lata do wojska. Służbę wojskową odbył w jednej z utworzonych wówczas kompanii kleryckich w 32 Budziszyńskim Pułku Zmechanizowanym w Kołobrzegu oraz Mazurskiej Brygadzie Saperów w Szczecinie-Podjuchy.

Święcenia kapłańskie otrzymał 14 czerwca 1970 roku z rąk bp. Henryka Gulbinowicza, administratora apostolskiego w Białymstoku.

Po święceniach pracował duszpastersko w Szudziałowie na Białostocczyźnie i w Paryżu wśród Polonii. Studia kanoniczne odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktoryzował się w Rzymie w zakresie prawa kanonicznego Katolickich Kościołów Wschodnich.

W okresie od marca do grudnia 1980 roku był pracownikiem nadzwyczajnym Synodu Biskupów w Rzymie. Następnie pracował w Kurii Arcybiskupiej i Sądzie Arcybiskupim w Białymstoku. Jednocześnie był dyrektorem studium katechetycznego. W 1981 roku był kapelanem „Solidarności” Regionu Białystok.

Od września 1981 roku rozpoczął pracę w Watykanie, w Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, gdzie prowadził sekcję Kościoła obrządku bizantyjsko-ukraińskiego oraz sekcję Kościoła na Białorusi obrządku bizantyjsko-ruteńskiego.

8 września 1984 roku otrzymał godność Prałata Jego Świątobliwości.

21 stycznia 1991 roku wraz z ustanowieniem Ordynariatu Polowego w Polsce został mianowany przez Ojca Świętego Biskupem Polowym Wojska Polskiego z siedzibą tytularną w Bettonie we Włoszech.

23 lutego tegoż roku w jasnogórskiej bazylice przyjął święcenia biskupie, a dzień później odbył z ceremoniałem wojskowym uroczysty ingres do Katedry Polowej Wojska Polskiego.

18 kwietnia 1991 roku otrzymał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała brygady Wojska Polskiego, a 11 listopada 1993 roku na stopień generała dywizji. W uznaniu zasług na polu duszpasterstwa wojskowego Prezydent RP, Lech Wałęsa, w dniu 22 grudnia 1995 roku nadał mu Krzyż Oficerski Polonia Restituta.

W 1994 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powołał go do grona konsultorów Kongregacji ds. Katolickich Kościołów Wschodnich.

Od dnia 2 maja 1995 roku jest delegatem Konferencji Episkopatu Polski do opieki duszpasterskiej nad harcerstwem polskim.

22 stycznia 1998 roku Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go członkiem Centralnego Biura do Spraw Koordynacji Duszpasterskiej Ordynariatów Polowych w Kongregacji ds. Biskupów.

W dniu 7 marca 1998 roku Ojciec Święty Jan Paweł II upoważnił Kongregację ds. Biskupów do zmiany stolicy tytularnej Biskupa Polowego WP z Bettona na tytuł: Biskup Ordynariusz Polowy w Polsce (Vescovo Militare per la Polonia).

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 2 listopada 1998 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w służbie duszpasterskiej w Wojsku Polskim oraz za działalność społeczną.

Jest członkiem Rady Episkopatu Polski do spraw Społecznych oraz Rady do spraw Polonii i Polaków za granicą Konferencji Episkopatu Polski. Uczestniczy w Komisji ds. Stałych Kontaktów Episkopatu Francji i Polski.

Był członkiem Krajowego Komitetu Roku Jubileuszowego 2000.

W 2000 roku został przyjęty do grona Kawalerów Maltańskich w randze Kapelana Konwentualnego „ad honorem”.

W dniu 13 listopada 2000 roku Prymas Polski Kardynał Józef Glemp włączył go do grona Zakonu Rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie w randze Komandora z Gwiazdą.

Uchwałą Konferencji Episkopatu Polski na 313 Zebraniu Plenarnym w Łowiczu w dniu 22 czerwca 2001 roku został mianowany Krajowym Duszpasterzem Kombatantów.

Natomiast w dniu 29 listopada 2001 roku Konferencja Episkopatu Polski na Zebraniu Plenarnym na Jasnej Górze wybrała go na Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski.

W dniu 21 marca 2002 roku na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski został Przewodniczącym Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja.

320 Zebranie Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze w dniu 28 listopada 2002 roku powołało go do Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Konferencja Episkopatu Polski podczas 322. Zebrania Plenarnego w dniu 30 kwietnia 2003 roku – działając jako fundator Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – podjęła uchwalę o powołaniu go w skład Rady tej Fundacji na okres 3 lat, poczynając od dnia 10 maja 2003 roku.

17 lipca 2004 roku Ojciec Święty Jan Paweł II – w uznaniu pracy i dokonań – podniósł go do godności Arcybiskupa „ad personam”.

Dnia 26 sierpnia Jego Świątobliwość Jan Paweł II mianował Księdza Arcybiskupa „ad personam” ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej. Rządy w diecezji warszawsko-praskiej objął podczas uroczystego ingresu dnia 2 października 2004 r. o godz. 11.00.

Z arcybiskupem Metropolitą Gdańskim Tadeuszem Gocłowskim współdziałał m.in. w Komisji Wspólnej Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski oraz w Zarządzie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 17 kwietnia 2008 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Księdza Arcybiskupa – Metropolitą Gdańskim.

Swoją nową posługę abp Metropolita objął podczas uroczystego ingresu do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie 26 kwietnia o godz. 12.00.

21 czerwca 2008 r. udzielił pierwszych święceń kapłańskich w archidiecezji gdańskiej, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 29 czerwca 2008 r. w Rzymie otrzymał z rąk Papieża Benedykta XVI paliusz – znak metropolity.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.