Drukuj Powrót do artykułu

Warszawa: abp Głódź przewodniczył Mszy św. z okazji 25-lecia Ordynariatu Polowego

12 marca 2016 | 17:20 | kos Ⓒ Ⓟ

Mszą św. w katedrze polowej uczczono 83. rocznicę jej konsekracji oraz 25-lecia przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce. Eucharystia koncelebrowana była pod przewodnictwem abp. Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskiego i kapelanów wojska oraz służb mundurowych.

W Mszy św. oprócz przedstawicieli wojska wzięli udział reprezentanci służb mundurowych dbających o bezpieczeństwo i porządek w państwie. W trakcie uroczystości abp Głódź, pierwszy Biskup Polowy Wojska Polskiego po II wojnie światowej, otrzymał od kapelanów pierścień Kapituły Katedralnej upamiętniający srebrny jubileusz jego święceń biskupich oraz 25-lecie przywrócenia Ordynariatu Polowego.

Msza św. rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Batalionu Reprezentacyjnego i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

O sprawowanie Eucharystii dziękczynnej w intencji ordynariatu poprosił metropolitę gdańskiego bp Józef Guzdek, Biskup Polowy Wojska Polskiego. – W roku jubileuszu 25-lecia diecezji wojskowej dziękujemy Bogu za to doniosłe wydarzenie. Dziękujemy też ludziom, którzy na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza przyczynili się do tego, że żołnierze i ich rodziny oraz funkcjonariusze służb mundurowych mają swego pasterza – mówił bp Guzdek.

Biskup polowy wymienił w tym kontekście św. Jana Pawła II, którego decyzją reaktywowano w Polsce Ordynariat Polowy, abp. Józefa Kowalczyka, ówczesnego Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, który pośredniczył w pracach nad przywróceniem duszpasterstwa, abp. Sławoja Leszka Głódzia, który przez prawie 14 lat budował i umacniał struktury Ordynariatu, a także bp. Tadeusza Płoskiego, który kontynuował to dzieło do swej momentu tragicznej śmierci w katastrofie pod Smoleńskiem.

Bp Guzdek podziękował także kapelanom za ich posługę duszpasterską w kraju i na misjach zagranicznych „świadczoną w duchu chrześcijańskiego miłosierdzia”. – Dziś na modlitwie dziękczynnej w katedrze wojskowej z racji jubileuszu 25-lecia Ordynariatu Polowego zgromadzili się aktualnie stojący na straży bezpieczeństwa i pokoju przedstawiciele Wojska Polskiego i służb mundurowych – podkreślił bp Guzdek. Przywitał obecnych na uroczystości komendantów oraz przedstawicieli służb i poprosił abp. Głódzia o sprawowanie Eucharystii.

Liturgię słowa przygotowali przedstawiciele wojska i służb mundurowych. Oprawę muzyczną i śpiew zapewnił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

W homilii abp Głódź powrócił wspomnieniami do okresu pełnienia przez niego posługi biskupa polowego. Treść jego homilii wypełniły wspomnienia z tamtego czasu. Podkreślił, że mimo upływu lat, od czasu posługi w Ordynariacie Polowym „nadal czuje wspólnotę serca z diecezją wojskową”.- Dziś ta katedra przeżywa rocznicę swojej konsekracji, ale jednocześnie to druga stacja 25-lecia Ordynariatu Polowego, a więc gromadzi nas pamięć minionych dni, wdzięczność dla wszystkich, którzy szli drogą tych lat i ślad na niej zostawili, a nade wszystko powinność dziękczynienia Bogu, za otrzymane dary – powiedział.

W wielowątkowym słowie abp Głódź przypomniał o trosce i zainteresowaniu, jakim obdarzał Ordynariat Polowy i Wojsko Polskie św. Jan Paweł II. – Jakże często wyrażał publicznie uznanie dla duszpasterstwa wojskowego, pytał o nie, troszczył się – wspominał metropolita gdański. Abp Głódź podkreślał, że podczas spotkań papież dopytywał się o to, czy w Zambrowie stacjonuje wojsko (w tym miejscu stacjonowała się jednostka, w której służył Karol Wojtyła senior – przyp. kos) i czy w wojsku trwa pamięć o Marszałku Piłsudskim. Przypomniał, że podczas pielgrzymki do Polski to właśnie spotkanie z 40-tysięczną reprezentacją Wojska Polskiego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina zrobiło na Papieżu największe wrażenie, czego dał wyraz podczas kolejnych etapów pielgrzymki, m. in. w Teatrze Wielkim określając je jako „rezurekcyjne odkrycie”. Metropolita gdański podkreślał, że dwukrotnie, choć nie było tego w oficjalnych planach wizyt papieskich, Ojciec Święty nawiedzał kościoły wojskowe. Było to w 1991 roku, gdy 8 czerwca nawiedził Katedrę Polową i 31 maja 1997 roku, kiedy odwiedził Bazylikę św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu.

Abp Głódź wspominał także o wizytach żołnierzy Wojska Polskiego u Jana Pawła II, przywołał wspomnienia z pielgrzymki w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000. – Radowały Papieża te spotkania, barwa polskich mundurów i melodia żołnierskich pieśni – wspominał. Podkreślił, że nagrania „Gorzkich żalów” i kolęd w wykonaniu artystów Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP znajdowały się w papieskich apartamentach. Wyraził radość, że także w roku srebrnego jubileuszu kapelani, żołnierze, funkcjonariusze i pracownicy wojska oraz służb mundurowych nawiedzą grób św. Jana Pawła II. – Jedźcie tam z apelem miłości i wdzięczności. Niech trwa ten meldunek waszych wdzięcznych serc – zachęcał.

Abp Głódź mówił, że do wojska wracał z doświadczeniem kleryckich kompanii, do których siłą wcielano alumnów z seminariów duchownych. – To był kurs antykościelny i antyreligijny czas (…)dzisiaj widzimy jak się wszystko zmieniło mamy Zjazd Gnieźnieński, obchodzimy uroczyście rocznicę wymiany listów między episkopatami Polski i Niemiec – mówił.
Zdaniem metropolity gdańskiego, spod nalotu obcej polskiej tradycji ideologii, po przełomie roku 1989 ukazywało się prawdziwe oblicze ludzi wojska, z których większość w toku służby nie zagubiła wartości polskich i chrześcijańskich, wyniesionych z rodzinnych domów. – W wojsku po 91 roku spotykaliśmy także tych wiernych z katakumbowego Kościoła wojskowego – mówił abp Głódź

Wspominając pierwsze lata swej posługi metropolita gdański przypomniał, że wbrew opiniom wielu Kościół „nie zagrabił” wojska i służb mundurowych. – Kościół nie sklerykalizował wojska, a wojsko nie zmilitaryzowało Kościoła. Udało się stworzyć wielką wspólnotę, wielką rodzinę. Niech w wymiarze duchowym nadal umacnia się to dzieło, którego wszyscy jesteśmy twórcami- powiedział.

Abp Głódź wspomniał także pierwszego po reaktywowaniu Ordynariatu Polowego proboszcza katedry polowej, ks. płk. Tadusza Dłubacza i podziękował, że katedra została wyremontowana i stanowi ozdobę w gronie kościołów wojskowych. – To już jest trzecia jakby jej szata, zrobiona z klasą i smakiem – powiedział. Podkreślił, że podnoszenie kościoła garnizonowego, jak była nazywana przez mieszkańców stolicy przez okres PRL, do rangi i blasku katedry nie było w początku lat 90-tych sprawą łatwą.

Metropolita gdański podziękował biskupowi i kapelanom za ich posługę na rzecz „teologii Ojczyzny” i przypominanie historii ojczystej oraz za wizyty na cmentarzach, w kraju i poza jego granicami. Podkreślił, że w czasach, gdy kierował duszpasterstwem wojskowym toczył się proces akcesji do NATO i Unii Europejskiej. – Te cmentarze to nasz dowód tożsamości, nasz ślad odwiecznej przynależności Europy, przez ofiarę tych żołnierzy, których zdradził świat – podkreślił.

Życzył Ordynariatowi Polowemu, aby za przyczyną ofiarnej posługi kapelanów wojska i służb mundurowych rozwijał się etos służby Bogu i Ojczyźnie.

Mszę św. koncelebrowali bp Józef Guzdek, ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego oraz kapelani Wojska Polskiego i służb mundurowych. W Eucharystii uczestniczyli Jarosław Brysiewicz, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego i przedstawiciel prezydenta RP Andrzeja Dudy, Wojciech Fałkowski, podsekretarz stanu w MON, gen. broni Anatol Wojtan, I zastępca Szefa Sztabu Generalnego, generałowie reprezentujący Dowództwo Generalne, Dowództwo Operacyjne, Inspektorat Wsparcia, płk Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa, komendanci uczelni wojskowych, oficerowie, podoficerowie i żołnierze z jednostek z całego kraju. Wspólnie z wojskiem modlili się także przedstawiciele służb mundurowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował Sebastian Chwałek, podsekretarz stanu oraz Marek Kubiak, dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Obecni byli także mł. insp. Andrzej Szymczyk, p.o. komendanta Głównego Policji, mjr Marek Łapiński, komendant Główny Straży Granicznej, płk Józef Hałyk, komendant Straży Ochrony Kolei, Marian Banaś, szef Służby Celnej, brygadier Krzysztof Hejduk, zastępca komendant głównego Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele innych służb mundurowych, pracownicy Ordynariatu Polowego i sympatycy duszpasterstwa wojskowego.

Przed błogosławieństwem ks. płk Wątroba podziękował abp. Głódziowi za słowa skierowane do uczestników uroczystości. – Droga wierności Bogu, Kościołowi i swemu powołaniu przez 25 lat biskupiej posługi jest dziś powodem do radości i podziękowania Bogu za posługę Waszej Ekscelencji – powiedział. Ks. Wątroba podkreślił, że to dzięki staraniom abp. Głódzia „otwierały się drzwi koszar przed duszpasterstwem wojskowym, tworząc jego struktury”.

Ks. Wątroba przypomniał, że po okresie posługi w Ordynariacie Polowym abp Głódź pełnił posługę pasterską w diecezji warszawsko-praskiej a obecnie w metropolii gdańskiej. – Dziś z tego wzniesienia 25 lat biskupstwa widać, jak dużo wniosłeś w historię ojczyzny i kościoła, nie tylko w diecezjach, którym przewodziłeś, ale także w wymiarze kościoła polskiego przez pracę w różnych komisjach i zespołach Episkopatu Polski. Za to dobro chcemy dziś podziękować i życzyć Ci wielu łask Bożych potrzebnych do dalszej biskupiej posługi – podkreślił.

Wikariusz generalny biskupa polowego przekazał abp. Głódziowi pierścień Kapituły Katedralnej, jak powiedział cytując papieża Innocentego III „pierścień oznacza doskonałość darów otrzymanych od Chrystusa i jest symbolem wierności, którą Chrystus przyrzekł swojemu Kościołowi – Oblubienicy”. – Wierności, którą Ty księże arcybiskupie znaczyłeś całą, swoją, 25-letnią biskupią posługę. Niech Maryja Hetmanka Żołnierza Polskiego strzeże Cię na wszystkich drogach, w dalszej, apostolskiej misji – powiedział.

Za sprawowaną Eucharystię i obecność podziękował także bp Guzdek. – Walka dobra ze złem nadal trwa i nic nie wskazuje na zakończenie tych zmagań. Papież Franciszek wielokrotnie mówił, że obecnie trwa III wojna światowa, tylko w kawałkach. Potrzebni są stróże bezpieczeństwa i porządku publicznego. Potrzebny jest Ordynariat Polowy – podkreślił.

Uroczysta Msza św. była kolejnym punktem obchodów 25-lecia przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce.

21 stycznia 1991 roku watykańska Kongregacja ds. Biskupów w trosce o „dobro duchowe żołnierzy i wiernych wyznania katolickiego należących do wojsk lądowych, morskich i lotniczych Polski” wydała dekret przywracający Ordynariat Polowy w Polsce, którego realizację zleciła abp. Józefowi Kowalczykowi, nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce oraz dekret zatwierdzający Statut Ordynariatu Polowego w Polsce. Tego samego dnia Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił bullę nominacyjną, powołując do posługi biskupa polowego Wojska Polskiego ks. prałata Sławoja Leszka Głódzia. Jego następcą w roku 2004 został bp Tadeusz Płoski. Po katastrofie smoleńskiej, w której zginął bp Płoski, 4 grudnia 2010 roku, papież Benedykt XVI ogłosił bp. Józefa Guzdka kolejnym biskupem polowym.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.