Drukuj Powrót do artykułu

Rozpoczął się „Dziedziniec Dialogu”

16 października 2017 | 09:40 | Warszawa / mp, mip, CMJP2 / bd Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. dziedziniecdialogu.pl

O nauce, kulturze, społeczeństwie, Kościele i mediach debatować będą uczestnicy „Dziedzińca Dialogu”, który po raz trzeci organizowany jest w Warszawie. Rozpoczynającym się 16 października wydarzeniom towarzyszyć będzie kampania społeczna „Szanuję. Słucham” realizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II.

„Dziedziniec Dialogu” to projekt adresowany do ludzi kultury, nauki, liderów opinii i mediów. Celem jest stworzenie przestrzeni spotkania ludzi o odmiennych światopoglądach oraz reprezentujących różne wyznania czy religie. Jest też pomostem między tymi wierzącymi a niewierzącymi, którym drogie są uniwersalne wartości, niezależnie z jakich źródeł je wywodzą.

Polski „Dziedziniec Dialogu” jest elementem odbywającego się w różnych miastach europejskich od 2011 r. cyklu spotkań „Dziedziniec Pogan”, zainspirowanego przez Benedykta XVI, a organizowanego przez Papieską Radę ds. Kultury wraz z różnymi Kościołami lokalnymi. Gościł on już w takich miastach jak Paryż, Barcelona, Sztokholm, Bukareszt czy Asyż. Jest to współczesny areopag spotkania z „poganami”, na wzór dawnego dziedzińca świątyni jerozolimskiej.

W debatach warszawskiego „Dziedzińca Dialogu” biorą udział artyści, intelektualiści, naukowcy i duchowni. Spotkania odbywają się w prestiżowych miejscach, stanowiących ważne ośrodki nauki, kultury i życia publicznego stolicy Polski. W poprzednich edycjach „Dziedziniec Dialogu” odbywał się m.in. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, Auditorium Maximum UW, Muzeum Narodowym, Teatrze Polskim. Wydarzeniom towarzyszyły patronaty ważnych instytucji życia społecznego w Polsce, w tym patronat Prezydenta RP.

Organizatorami „Dziedzińca Dialogu” są Archidiecezja Warszawska oraz należące do miasta stołecznego Warszawy, Centrum Myśli Jana Pawła II, a gospodarzem wydarzenia jest zawsze metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

– Podobnie jak w poprzednich edycjach, będzie to dialog różnych środowisk i światopoglądów. Chcemy w ten sposób pokazać nie tylko to, że istnieje możliwość dialogu dotykającego ważnych tematów. Chcemy także udowodnić, że ludzie potrafią ze sobą rozmawiać twórczo, merytorycznie, spokojnie i bez zbędnych emocji – podkreśla metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

Z kolei dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II Michał Senk dodaje, że postępująca rewolucja technologiczna z dominacją obrazów, skróconym przekazem i skupieniem na kontrowersjach, doprowadziła do zmiany reguł debaty czy wręcz do ich zniszczenia. – W konsekwencji sfera publiczna, na której miały rozbrzmiewać wszystkie głosy, rozpadła się na wiele sfer, które przestały się ze sobą komunikować. Uniemożliwia to nie tylko rozmowę, ale i samo zadawanie poważnych pytań – mówi Michał Senk.

– „Dziedziniec Dialogu” proponuje inną drogę. Dialog powinien służyć odbudowywaniu więzi i wspólnemu poszukiwaniu prawdy. Jego źródłem nie jest przekonanie, że „każdy ma swoją rację”, ale że nikt nigdy nie widzi całej prawdy, a jedynie jej część, stąd w jej poszukiwaniu potrzebujemy innych ludzi – podkreśla dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.

 

Cztery debaty główne

W tegorocznych wydarzeniach „Dziedzińca Dialogu” wezmą udział artyści, intelektualiści, naukowcy i duchowni. Spotkania odbędą się w miejscach stanowiących ważne ośrodki nauki, kultury i życia publicznego. W tym roku spotkania eksperckie zorganizowane będą w Centrum Nauki Kopernik, w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej, Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Domu Arcybiskupów Warszawskich oraz w Sali Kolumnowej Sejmu RP.

Debata naukowa toczyć się będzie wokół pasjonującego tematu: „Człowiek 2.0. Droga jednokierunkowa?”, a będzie w niej mowa o duchowości w dobie nowych technologii. Uczestnicy spotkania zastanowią się, czy technologia nie stała się nową religią oraz jakie istnieją etyczne granice nauki.

Prelegentami będą: prof. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Powierniczej Wikimedia ks. prof. Józef Kloch z UKSW, b. Rzecznik Episkopatu, prof. Kazimierz Krzysztofek, profesor socjologii w Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Katarzyna Szymielewicz, prawniczka specjalizująca się w problematyce praw człowieka i nowych technologii, a rozmowę poprowadzi Edwin Bendyk. Spotkanie odbędzie się 16 października o godz. 17.00 w Centrum Nauki Kopernik. Gościem specjalnym będzie biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski.

Debata kulturalna skupi się na temacie: „Gdzie jesteś, piękno? Między gustem, ekspresją i transcendencją”. Mowa w niej będzie, m.in. o granicach ekspresji artystycznej oraz o tym, jakie dziś są źródła piękna i jaka jest rola Kościoła w jego odnajdywaniu.

Podczas debaty rozmawiać będą Jan Kidawa-Błoński, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, prof. Jacek Kopciński, historyk literatury, krytyk teatralny, redaktor naczelny miesięcznika „Teatr”, dr Małgorzata Ludwisiak, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej i prof. Paweł Susid, artysta malarz, a rozmowę poprowadzi Jakub Moroz. Spotkanie odbędzie się 17 października o godz. 17.00 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. W wydarzeniu udział weźmie bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej.

Debata o społeczeństwie odbędzie się na temat: „Wiara a kryzys demokracji liberalnej”. Będzie w niej mowa o miejscu religii w społeczeństwie pluralistycznym, o fundamentalnych wartościach jakie winny być obecne w państwie liberalnym oraz o granicach wpływu polityki na Kościół i Kościoła na politykę.

W roli prelegentów wystąpią: Leszek Jażdżewski, inicjator i redaktor naczelny „LIBERTÉ!”, dr Paweł Kowal, historyk w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Aleksander Smolar, prezes Fundacji Batorego i dr Krzysztof Mazur, prezes Klubu Jagiellońskiego, a rozmowę poprowadzi Michał Szułdrzyński. Debata ta odbędzie się z udziałem kard. Kazimierza Nycza w Auli Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, 18 października o godz. 17.00.

Z kolei debata specjalna pt. „Głos(y) Kościoła” dotyczyć będzie nie zawsze łatwego dialogu wewnątrz Kościoła. W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele różnych nurtów obecnych w Kościele w Polsce: ks. prof. Paweł Bortkiewicz, z Wydziału Teologicznego UAM, publicysta „Naszego Dziennika”, ks. prof. Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, filozof, duszpasterz akademicki, ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, Uniwersytet Gregoriański w Rzymie i ks. prof. Alfred Wierzbicki, teolog, etyk z KUL, a rozmowę poprowadzą Małgorzata Bartas-Witan i Krzysztof Skórzyński. Spotkanie odbędzie się 19 października o godz. 12.00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich.

Wydarzenia towarzyszące

W programie „Dziedzińca Dialogu” znalazło się wiele wydarzeń towarzyszących. Interesująco zapowiada się spotkanie pt. „Prawda w mediach” organizowane 20 października w Sali Kolumnowej polskiego parlamentu. W spotkaniu organizowanym przez redakcję „Rzeczpospolitej” udział wezmą redaktorzy naczelni czołowych polskich mediów.

„Rzeczpospolita” jest również organizatorem tzw. debaty oksfordzkiej „Czy w Polsce powinno obowiązywać prawo ograniczające udział kapitału zagranicznego w mediach?”, w której dyskutować ze sobą będą studenci Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Debata odbędzie się 25 października w Auli Szkoły Głównej Handlowej.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach „Dziedzińca Dialogu” zaprasza 17 października na wykłady otwarte prof. Silvano Petrosino i ks. prof. Witolda Kaweckiego podejmujące zagadnienia prawdy i piękna w kulturze i życiu społecznym.

Kampanie społeczne

Tegorocznej edycji „Dziedzińca Dialogu” towarzyszy kampania społeczna „Szanuję. Słucham”, organizowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Jej celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę dialogu, a wynika z inspiracji słowami papieża zachęcającymi do szacunku dla odmienności i gotowości do dialogu.

Spoty i plakaty promujące kampanię już pojawiły się w przestrzeni miejskiej Warszawy i w internecie. Za przygotowanie kampanii odpowiada agencja marketingowa „Delikatesy&Frykasy”.

Z kolei w piątek rusza kampania internetowa „Jezus nie hejtował” organizowana przez międzynarodowy portal Aleteia.pl. Na stronach pod tym adresem oraz w mediach społecznościowych ukażą się artykuły, wywiady, grafiki i filmy przedstawiające chrześcijańskie sposoby reagowania na nienawiść i złośliwość – zarówno w internecie, jak i życiu codziennym. Autorzy będą szukać odpowiedzi na pytanie: jak budować przyjazny i uczciwy dialog, nie rezygnując z własnych przekonań. Kampania „Jezus nie hejtował” odbywać się będzie od 13 do 19 października.

Pluralizm i otwartość

Twórcy wydarzenia podkreślają, że kluczowym założeniem „Dziedzińca Dialogu” jest zapewnienie pluralizmu prezentowanych opinii. Dialog był obecny już na etapie tworzenia koncepcji wydarzenia. Zarówno tematy przewodnie, jak i wybór prelegentów, były przedmiotem konsultacji Rady Programowej „Dziedzińca Dialogu”, działającej pod auspicjami bp. Rafała Markowskiego. Ponadto sama idea wydarzenia jest mocno związana z nauczaniem Jana Pawła II: „Kto zamyka się na odmienność albo – co gorsza – próbuje tę odmienność zniszczyć, odbiera sobie możliwość zgłębienia tajemnicy ludzkiego życia”.

– Otwieranie „Dziedzińca Dialogu” nie musi być tylko zadaniem Kościoła, ale zadaniem wszystkich środowisk, wszystkich skłóconych. Korzystamy z tego sposobu rozwiązywania naszych problemów, żeby tym bardziej promować to, czego w życiu najbardziej potrzebujemy: pokoju, spokoju, harmonii i zgody – przekonuje ks. Śliwiński. „Dziedziniec Dialogu” to dzieło wspólne Archidiecezji Warszawskiej i samorządu Warszawy, reprezentowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II. Gospodarzem wydarzenia jest natomiast zawsze metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.

„Dziedziniec Dialogu” to polska edycja zainaugurowanego w 2011 r. przez Benedykta XVI, a organizowanego przez Papieską Radę ds. Kultury wraz z różnymi Kościołami lokalnymi „Dziedzińca Pogan”. Gościł on już w takich miastach jak Paryż, Barcelona, Sztokholm, Bukareszt czy Asyż. Jest to współczesny areopag spotkania z „poganami”, na wzór dawnego dziedzińca świątyni jerozolimskiej.

W poprzednich edycjach warszawski „Dziedziniec Dialogu” odbywał się, m.in. w Sali Kolumnowej Sejmu RP, Auditorium Maximum UW, Muzeum Narodowym, Teatrze Polskim. Wydarzeniom towarzyszyły patronaty ważnych instytucji życia społecznego w Polsce, w tym patronat Prezydenta RP.

***
Rada Programowa Dziedzińca

W skład Rady Programowej „Dziedzińca Dialogu” wchodzą przedstawiciele środowisk opiniotwórczych, instytucji pozarządowych i mediów. Jej członkowie zapewniają wsparcie merytoryczne, konsultują tematy debat oraz dobór prelegentów.

Środowisko Fundacji Stefana Batorego (reprezentowane przez Aleksandra Smolara
Środowisko Katolickiej Agencji Informacyjnej (reprezentowane przez Marcina Przeciszewskiego)
Środowisko Klubu Inteligencji Katolickiej (reprezentowane przez Joannę Święcicką)
Środowisko Kultury Liberalnej (reprezentowane przez Piotra Kieżuna)
Środowisko Laboratorium Więzi (reprezentowane przez ks. Andrzeja Dragułę)
Środowisko Więzi (reprezentowane przez Zbigniewa Nosowskiego)
Środowisko mediów (reprezentowane przez Mateusza Matyszkowicza)

Komitet Honorowy Dziedzińca Dialogu:
Akademia Leona Koźmińskiego (Rektor prof. dr hab. Witold T. Bielecki)
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Rektor prof. dr hab. Adam Myjak)
Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie (Rektor prof. dr hab. Wojciech Malajkat)
Centrum Nauki Kopernik (Dyrektor Robert Firmhofer)
Chrześcijańska Akademia Teologiczna (Rektor ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski)
Collegium Civitas (Rektor prof. dr hab. Stanisław Mocek)
Filharmonia Narodowa (Dyrektor Wojciech Nowak)
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (Dyrektor Dariusz Wieromiejczyk)
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (Dyrektor dr Angelika Klein)
Helsińska Fundacja Praw Człowieka (Prezes Zarządu Danuta Przywara)
Instytut Adama Mickiewicza (Dyrektor dr Krzysztof Olendzki)
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (Dyrektor Dorota Buchwald)
Muzeum Historii Polski (Dyrektor Robert Kostro)
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Dyrektor prof. dr hab. Dariusz Stola)
Muzeum Narodowe w Warszawie (Dyrektor dr Agnieszka Morawińska)
Narodowe Centrum Kultury (Dyrektor dr hab. Rafał Wiśniewski)
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie (Dyrektor dr Artur Szklener)
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Rektor ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina)
Politechnika Warszawska (Rektor prof. dr hab. inż. Jan Szmidt)
Polska Akademia Nauk (Prezes prof. dr hab. Jerzy Duszyński)
Polska Fundacja im. Roberta Schumana (Prezes Rafał Dymek)
Polski Instytut Sztuki Filmowej (Dyrektor Magdalena Sroka)
Polski Komitet ds. UNESCO (Przewodniczący prof. Jacek Purchla)
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Rektor prof. dr hab. Roman Cieślak)
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Rektor prof. dr hab. Wiesław Bielawski)
Szkoła Główna Handlowa (Rektor prof. dr hab. Marek Rocki)
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie (Dyrektor Naczelny Andrzej Seweryn)
Teatr Wielki – Opera Narodowa (Dyrektor Waldemar Dąbrowski)
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Rektor ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński)
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie (Rektor prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran)
Uniwersytet Warszawski (Rektor prof. dr hab. Marcin Pałys)
Warszawski Uniwersytet Medyczny (Rektor prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś)
Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne (Rektor ks. prałat dr Wojciech Bartkowicz)
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (Dyrektor Hanna Wróblewska)
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum (Dyrektor dr hab. Przemysław Mrozowski)

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku

Przeczytaj także

14 października 2017 09:12

Ponad 1100 Polaków na zakończeniu roku jubileuszowego

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.