Drukuj Powrót do artykułu

Zaczyna się tydzień modlitw ekumenicznych

18 stycznia 2002 | 11:30 | Opr. Krzysztof Gołębiowski //ad Ⓒ Ⓟ

Wieczorne nabożeństwo w warszawskiej cerkwi św. Marii Magdaleny rozpocznie dziś tegoroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ekumeniczne modlitwy i spotkania odbywać się będą aż do 25 stycznia w całej Polsce w różnych świątyniach różnych wyznań chrześcijańskich.
Zgodnie z ponad 30-letnią praktyką tegorocznemu Tygodniowi towarzyszy hasło, opracowywane wspólnie przez Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (ŚRK) i Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan i zaczerpnięte z Pisma Świętego. Teraz brzmi ono „W Tobie jest źródło życia”.

*Skąd się wzięły Tygodnie Modlitw?*
Tradycja wspólnych modlitw chrześcijan różnych wyznań o jedność sięga *początków naszego stulecia*, choć jednocześnie trudno jest wskazać dokładną datę narodzin tej inicjatywy. Najczęściej jako jej ojców wymienia się kilku duchownych, działających w różnych okresach: pastora anglikańskiego (który później przeszedł na katolicyzm) Wattsona i jego współwyznawcę Jonesa, którzy po raz pierwszy zaczęli modlić się o jedność (wraz z innymi) w r. 1908. Oni też od razu zaproponowali, aby akcja modlitewna trwała tydzień, przy czym początkowo miało się to rozpoczynać w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Idea ta, choć spotkała się z dużym zainteresowaniem w różnych środowiskach, nie nabrała szerszego znaczenia, gdyż w owym czasie modlono się na ogół oddzielnie w swoich wspólnotach wyznaniowych – osobno anglikanie, katolicy, czy luteranie – i raczej o pozyskanie innowierców do swoich wyznań.
*Od 1926 r. ruch „Wiara i Ustrój”* – jeden z nurtów istniejącego już wówczas ruchu ekumenicznego, który był współtwórcą utworzonej w 1948 r. Światowej Rady Kościołów – zaczął wydawać tzw. *”Sugestie na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan”*. Zawierały one propozycje modlitw i nabożeństw w tej intencji, ale też nie były ani zobowiązujące, ani zbyt popularne w ówczesnym chrześcijaństwie, jako że i sama idea ekumenizmu dopiero torowała sobie drogę.
Sprawa szybciej ruszyła z miejsca, gdy na początku lat trzydziestych włączył się w nią katolicki kapłan z Lyonu ks. Paul Couturier. Zaproponował on nową formułę dla “wynalazku” Wattsona i Jonesa, a mianowicie *modlitwę o jedność nie za innych chrześcijan, ale wraz z nimi*. Podkreślał przy tym, że chodzi o „powszechny tydzień modlitwy o jedność chrześcijan na podstawie modlitwy pomyślanej dla takiej jedności, której chce Chrystus i za pomocą środków, jakich On chce”. W ten sposób zaczęto się modlić w 1935 r. i tę datę można by przyjąć za początek praktykowanego dzisiaj Tygodnia.
Na szerszą skalę ideę tę zaczął wcielać w życie w 1958 r. założony jeszcze przez ks. Couturiera w Lyonie Ośrodek „Jedność Chrześcijańska”, przygotowując temat na Tydzień Modlitwy wspólnie z Komisją „Wiara i Ustrój” ŚRK.
Kolejnym ważnym etapem na tej drodze było *uchwalenie przez II Sobór Watykański w 1964 r. Dekretu o ekumenizmie*, który m.in. podkreślał, że modlitwa, zwłaszcza wspólna, jest duszą ruchu ekumenicznego i zachęcał do praktykowania Tygodnia Modlitw. A w 1967 r. rozpoczęła się regularna współpraca Kościoła katolickiego, reprezentowanego przez Sekretariat Jedności Chrześcijan (od 1988 r. Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan) i ŚRK przy opracowywaniu haseł na kolejne Tygodnie. W 1994 r. włączyły się do niej także międzynarodowe organizacje młodzieży chrześcijańskiej: męskiej – YMCA i żeńskiej – YWCA (w praktyce dotyczyło to hasła na rok 1996).

Oto wspólnie przyjęte *hasła dotychczasowych Tygodni Modlitw*:
. *1968* – „Ku chwale Jego majestatu” (Ef 1, 14)
. *1969* – „Powołani zostaliście do wolności” (Ga 5, 13)
. *1970* – „Jesteśmy współpracownikami Boga” (1 Kor 3, 9)
. *1971* – „…i dar jedności w Duchu Świętym” (2 Kor 13, 13)
. *1972* – „Przykazanie nowe daję wam” (J 13, 34)
. *1973* – „Panie, naucz nas modlić się” (ŁK 11, 1)
. *1974* – „Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem” (Ef 2, 1-13)
. *1975* – „Zjednoczyć wszystko w Chrystusie jako Głowie” (Ef 1, 3-10)
. *1976* – „Jesteśmy powołani, aby stawać się podobnymi Jemu” (por. 1 J 3, 2)
. *1977* – „A nadzieja zawieść nie może” (Rz 5, 1-5)
. *1978* – „Nie jesteście już obcymi” (Ef 2, 13-22)
. *1979* – „Służcie sobie nawzajem ku chwale Bożej” (por. 1 P 4, 7.11)
. *1980* – „Przyjdź Królestwo Twoje” (Mt 6, 10)
. *1981* – „Różne są dary łaski, ale ten sam Duch i jedno Ciało” (por. 1 Kor 12, 3b-13)
. *1982* – „Niech wszyscy znajdą dom swój w Tobie, Panie:” (Ps 84)
. *1983* – „Jezus Chrystus życiem świata” (1 J 1, 1-4)
. *1984* – „Powołani do jedności pod Krzyżem naszego Pana” (1 Kor 2, 2 i Kol 1, 20)
. *1985* – „Ze śmierci do życia z Chrystusem” (Ef 2, 4.7)
. *1986* – „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 6.8)
. *1987* – „Zjednoczeni w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17-6, 4a)
. *1988* – „Miłość Boża usuwa lęk” (1 J 4, 18)
. *1989* – „Budować wspólnotę: jedno ciało w Chrystusie” (Rz 12, 5-6a)
. *1990* – „Aby wszyscy byli jedno… aby świat uwierzył” (J 17)
. *1991* – „Chwalcie Pana, wszystkie narody” (Ps 17 i Rz 15, 5-13)
. *1992* – „A oto Ja jestem z wami… idźcie więc” (Mt 28, 16-20)
. *1993* – „Nieśmy owoce Ducha dla jedności chrześcijan” (Ga 5, 22-23)
. *1994* – „Dom Boży: powołani, aby mieć jedno serce i jednego ducha” (Dz 4, 32)
. *1995* – „Koinonia: wspólnota w Bogu i między sobą” (J 15, 1-7)
. *1996* – „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Dz 3,14-22)
. *1997* – „W imię Chrystusa… pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20)
. *1998* – „Duch Święty wspiera nas w słabości naszej” (por. Rz 8, 26)
. *1999* – „Bóg zamieszka wraz z nimi i będą Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi” (Ap 21, 3)
. *2000* – „Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem w Chrystusie” (Ef 1,3)
. *2001* – „Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem” (J 14,6)

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Zaczyna się tydzień modlitw ekumenicznych

18 stycznia 2002 | 11:30 | opr. Krzysztof Gołębiowski //ad Ⓒ Ⓟ

Wieczorne ekumeniczne nabożeństwo młodzieżowe w warszawskiej świątyni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego rozpocznie dziś tegoroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ekumeniczne modlitwy i spotkania odbywać się będą aż do 25 stycznia w całej Polsce w różnych świątyniach różnych wyznań chrześcijańskich.
Zgodnie z ponad 30-letnią praktyką tegorocznemu Tygodniowi towarzyszy hasło, opracowywane wspólnie przez Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (ŚRK) i Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan i zaczerpnięte z Pisma Świętego. Teraz brzmi ono „W Tobie jest źródło życia”.

*Skąd się wzięły Tygodnie Modlitw?*
Tradycja wspólnych modlitw chrześcijan różnych wyznań o jedność sięga *początków naszego stulecia*, choć jednocześnie trudno jest wskazać dokładną datę narodzin tej inicjatywy. Najczęściej jako jej ojców wymienia się kilku duchownych, działających w różnych okresach: pastora anglikańskiego (który później przeszedł na katolicyzm) Wattsona i jego współwyznawcę Jonesa, którzy po raz pierwszy zaczęli modlić się o jedność (wraz z innymi) w r. 1908. Oni też od razu zaproponowali, aby akcja modlitewna trwała tydzień, przy czym początkowo miało się to rozpoczynać w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Idea ta, choć spotkała się z dużym zainteresowaniem w różnych środowiskach, nie nabrała szerszego znaczenia, gdyż w owym czasie modlono się na ogół oddzielnie w swoich wspólnotach wyznaniowych – osobno anglikanie, katolicy, czy luteranie – i raczej o pozyskanie innowierców do swoich wyznań.
*Od 1926 r. ruch „Wiara i Ustrój”* – jeden z nurtów istniejącego już wówczas ruchu ekumenicznego, który był współtwórcą utworzonej w 1948 r. Światowej Rady Kościołów – zaczął wydawać tzw. „Sugestie na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan”. Zawierały one propozycje modlitw i nabożeństw w tej intencji, ale też nie były ani zobowiązujące, ani zbyt popularne w ówczesnym chrześcijaństwie, jako że i sama idea ekumenizmu dopiero torowała sobie drogę.
Sprawa szybciej ruszyła z miejsca, gdy na początku lat trzydziestych włączył się w nią katolicki kapłan z Lyonu ks. Paul Couturier. Zaproponował on nową formułę dla „wynalazku” Wattsona i Jonesa, a mianowicie modlitwę o jedność *nie za innych chrześcijan, ale wraz z nimi*. Podkreślał przy tym, że chodzi o „powszechny tydzień modlitwy o jedność chrześcijan na podstawie modlitwy pomyślanej dla takiej jedności, której chce Chrystus i za pomocą środków, jakich On chce”. W ten sposób zaczęto się modlić w 1935 r. i tę datę można by przyjąć za początek praktykowanego dzisiaj Tygodnia.
Na szerszą skalę ideę tę zaczął wcielać w życie w 1958 r. założony jeszcze przez ks. Couturiera w Lyonie Ośrodek „Jedność Chrześcijańska”, przygotowując temat na Tydzień Modlitwy wspólnie z Komisją „Wiara i Ustrój” ŚRK.
Kolejnym ważnym etapem na tej drodze było *uchwalenie przez II Sobór Watykański* w 1964 r. Dekretu o ekumenizmie, który m.in. podkreślał, że modlitwa, zwłaszcza wspólna, jest duszą ruchu ekumenicznego i zachęcał do praktykowania Tygodnia Modlitw. A w 1967 r. rozpoczęła się regularna współpraca Kościoła katolickiego, reprezentowanego przez Sekretariat Jedności Chrześcijan (od 1988 r. Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan) i ŚRK przy opracowywaniu haseł na kolejne Tygodnie. W 1994 r. włączyły się do niej także międzynarodowe organizacje młodzieży chrześcijańskiej: męskiej – YMCA i żeńskiej – YWCA (w praktyce dotyczyło to hasła na rok 1996).

Oto wspólnie przyjęte *hasła dotychczasowych Tygodni Modlitw*:

. 1968 – „Ku chwale Jego majestatu” (Ef 1, 14)
. 1969 – „Powołani zostaliście do wolności” (Ga 5, 13)
. 1970 – „Jesteśmy współpracownikami Boga” (1 Kor 3, 9)
. 1971 – „…i dar jedności w Duchu Świętym” (2 Kor 13, 13)
. 1972 – „Przykazanie nowe daję wam” (J 13, 34)
. 1973 – „Panie, naucz nas modlić się” (ŁK 11, 1)
. 1974 – „Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem” (Ef 2, 1-13)
. 1975 – „Zjednoczyć wszystko w Chrystusie jako Głowie” (Ef 1, 3-10)
. 1976 – „Jesteśmy powołani, aby stawać się podobnymi Jemu” (por. 1 J 3, 2)
. 1977 – „A nadzieja zawieść nie może” (Rz 5, 1-5)
. 1978 – „Nie jesteście już obcymi” (Ef 2, 13-22)
. 1979 – „Służcie sobie nawzajem ku chwale Bożej” (por. 1 P 4, 7.11)
. 1980 – „Przyjdź Królestwo Twoje” (Mt 6, 10)
. 1981 – „Różne są dary łaski, ale ten sam Duch i jedno Ciało” (por. 1 Kor 12, 3b-13)
. 1982 – „Niech wszyscy znajdą dom swój w Tobie, Panie:” (Ps 84)
. 1983 – „Jezus Chrystus życiem świata” (1 J 1, 1-4)
. 1984 – „Powołani do jedności pod Krzyżem naszego Pana” (1 Kor 2, 2 i Kol 1, 20)
. 1985 – „Ze śmierci do życia z Chrystusem” (Ef 2, 4.7)
. 1986 – „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 6.8)
. 1987 – „Zjednoczeni w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17-6, 4a)
. 1988 – „Miłość Boża usuwa lęk” (1 J 4, 18)
. 1989 – „Budować wspólnotę: jedno ciało w Chrystusie” (Rz 12, 5-6a)
. 1990 – „Aby wszyscy byli jedno… aby świat uwierzył” (J 17)
. 1991 – „Chwalcie Pana, wszystkie narody” (Ps 17 i Rz 15, 5-13)
. 1992 – „A oto Ja jestem z wami… idźcie więc” (Mt 28, 16-20)
. 1993 – „Nieśmy owoce Ducha dla jedności chrześcijan” (Ga 5, 22-23)
. 1994 – „Dom Boży: powołani, aby mieć jedno serce i jednego ducha” (Dz 4, 32)
. 1995 – „Koinonia: wspólnota w Bogu i między sobą” (J 15, 1-7)
. 1996 – „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Dz 3,14-22)
. 1997 – „W imię Chrystusa… pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20)
. 1998 – „Duch Święty wspiera nas w słabości naszej” (por. Rz 8, 26)
. 1999 – „Bóg zamieszka wraz z nimi i będą Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi” (Ap 21, 3)
. 2000 – „Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem w Chrystusie” (Ef 1,3)
. 2001 – „Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem” (J 14,6)

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Zaczyna się tydzień modlitw ekumenicznych

18 stycznia 2002 | 11:30 | Opr. Krzysztof Gołębiowski //ad Ⓒ Ⓟ

Wieczorne ekumeniczne nabożeństwo młodzieżowe w warszawskiej świątyni Kośioła Ewangelicko-Reformowanego rozpocznie dziś tegoroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ekumeniczne modlitwy i spotkania odbywać się będą aż do 25 stycznia w całej Polsce w różnych świątyniach różnych wyznań chrześcijańskich.
Zgodnie z ponad 30-letnią praktyką tegorocznemu Tygodniowi towarzyszy hasło, opracowywane wspólnie przez Komisję „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów (ŚRK) i Papieską Radę Popierania Jedności Chrześcijan i zaczerpnięte z Pisma Świętego. Teraz brzmi ono „W Tobie jest źródło życia”.

*Skąd się wzięły Tygodnie Modlitw?*
Tradycja wspólnych modlitw chrześcijan różnych wyznań o jedność sięga *początków naszego stulecia*, choć jednocześnie trudno jest wskazać dokładną datę narodzin tej inicjatywy. Najczęściej jako jej ojców wymienia się kilku duchownych, działających w różnych okresach: pastora anglikańskiego (który później przeszedł na katolicyzm) Wattsona i jego współwyznawcę Jonesa, którzy po raz pierwszy zaczęli modlić się o jedność (wraz z innymi) w r. 1908. Oni też od razu zaproponowali, aby akcja modlitewna trwała tydzień, przy czym początkowo miało się to rozpoczynać w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Idea ta, choć spotkała się z dużym zainteresowaniem w różnych środowiskach, nie nabrała szerszego znaczenia, gdyż w owym czasie modlono się na ogół oddzielnie w swoich wspólnotach wyznaniowych – osobno anglikanie, katolicy, czy luteranie – i raczej o pozyskanie innowierców do swoich wyznań.
*Od 1926 r. ruch „Wiara i Ustrój”* – jeden z nurtów istniejącego już wówczas ruchu ekumenicznego, który był współtwórcą utworzonej w 1948 r. Światowej Rady Kościołów – zaczął wydawać tzw. „Sugestie na Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan”. Zawierały one propozycje modlitw i nabożeństw w tej intencji, ale też nie były ani zobowiązujące, ani zbyt popularne w ówczesnym chrześcijaństwie, jako że i sama idea ekumenizmu dopiero torowała sobie drogę.
Sprawa szybciej ruszyła z miejsca, gdy na początku lat trzydziestych włączył się w nią katolicki kapłan z Lyonu ks. Paul Couturier. Zaproponował on nową formułę dla „wynalazku” Wattsona i Jonesa, a mianowicie modlitwę o jedność nie za innych chrześcijan, ale *wraz z nimi*. Podkreślał przy tym, że chodzi o „powszechny tydzień modlitwy o jedność chrześcijan na podstawie modlitwy pomyślanej dla takiej jedności, której chce Chrystus i za pomocą środków, jakich On chce”. W ten sposób zaczęto się modlić w 1935 r. i tę datę można by przyjąć za początek praktykowanego dzisiaj Tygodnia.
Na szerszą skalę ideę tę zaczął wcielać w życie w 1958 r. założony jeszcze przez ks. Couturiera w Lyonie Ośrodek „Jedność Chrześcijańska”, przygotowując temat na Tydzień Modlitwy wspólnie z Komisją „Wiara i Ustrój” ŚRK.
Kolejnym ważnym etapem na tej drodze było *uchwalenie przez II Sobór Watykański* w 1964 r. Dekretu o ekumenizmie, który m.in. podkreślał, że modlitwa, zwłaszcza wspólna, jest duszą ruchu ekumenicznego i zachęcał do praktykowania Tygodnia Modlitw. A w 1967 r. rozpoczęła się regularna współpraca Kościoła katolickiego, reprezentowanego przez Sekretariat Jedności Chrześcijan (od 1988 r. Papieska Rada Popierania Jedności Chrześcijan) i ŚRK przy opracowywaniu haseł na kolejne Tygodnie. W 1994 r. włączyły się do niej także międzynarodowe organizacje młodzieży chrześcijańskiej: męskiej – YMCA i żeńskiej – YWCA (w praktyce dotyczyło to hasła na rok 1996).

Oto wspólnie przyjęte hasła dotychczasowych Tygodni Modlitw:

. 1968 – „Ku chwale Jego majestatu” (Ef 1, 14)

. 1969 – „Powołani zostaliście do wolności” (Ga 5, 13)

. 1970 – „Jesteśmy współpracownikami Boga” (1 Kor 3, 9)

. 1971 – „…i dar jedności w Duchu Świętym” (2 Kor 13, 13)

. 1972 – „Przykazanie nowe daję wam” (J 13, 34)

. 1973 – „Panie, naucz nas modlić się” (ŁK 11, 1)

. 1974 – „Aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem” (Ef 2, 1-13)

. 1975 – „Zjednoczyć wszystko w Chrystusie jako Głowie” (Ef 1, 3-10)

. 1976 – „Jesteśmy powołani, aby stawać się podobnymi Jemu” (por. 1 J 3, 2)

. 1977 – „A nadzieja zawieść nie może” (Rz 5, 1-5)

. 1978 – „Nie jesteście już obcymi” (Ef 2, 13-22)

. 1979 – „Służcie sobie nawzajem ku chwale Bożej” (por. 1 P 4, 7.11)

. 1980 – „Przyjdź Królestwo Twoje” (Mt 6, 10)

. 1981 – „Różne są dary łaski, ale ten sam Duch i jedno Ciało” (por. 1 Kor 12, 3b-13)

. 1982 – „Niech wszyscy znajdą dom swój w Tobie, Panie:” (Ps 84)

. 1983 – „Jezus Chrystus życiem świata” (1 J 1, 1-4)

. 1984 – „Powołani do jedności pod Krzyżem naszego Pana” (1 Kor 2, 2 i Kol 1, 20)

. 1985 – „Ze śmierci do życia z Chrystusem” (Ef 2, 4.7)

. 1986 – „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 6.8)

. 1987 – „Zjednoczeni w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem” (2 Kor 5, 17-6, 4a)

. 1988 – „Miłość Boża usuwa lęk” (1 J 4, 18)

. 1989 – „Budować wspólnotę: jedno ciało w Chrystusie” (Rz 12, 5-6a)

. 1990 – „Aby wszyscy byli jedno… aby świat uwierzył” (J 17)

. 1991 – „Chwalcie Pana, wszystkie narody” (Ps 17 i Rz 15, 5-13)

. 1992 – „A oto Ja jestem z wami… idźcie więc” (Mt 28, 16-20)

. 1993 – „Nieśmy owoce Ducha dla jedności chrześcijan” (Ga 5, 22-23)

. 1994 – „Dom Boży: powołani, aby mieć jedno serce i jednego ducha” (Dz 4, 32)

. 1995 – „Koinonia: wspólnota w Bogu i między sobą” (J 15, 1-7)

. 1996 – „Oto stoję u drzwi i kołaczę” (Dz 3,14-22)

. 1997 – „W imię Chrystusa… pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20)

. 1998 – „Duch Święty wspiera nas w słabości naszej” (por. Rz 8, 26)

. 1999 – „Bóg zamieszka wraz z nimi i będą Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi” (Ap 21, 3)

. 2000 – „Niech będzie błogosławiony Bóg, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem w Chrystusie” (Ef 1,3)

. 2001 – „Ja jestem drogą, i prawdą, i życiem” (J 14,6)

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.