Drukuj Powrót do artykułu

Zakończył się Finał Konkursu „Aktywna Parafia” 2021

23 października 2021 | 15:42 | hsz | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Sample Fot. Hubert Szczypek (KAI)

Zakończył się organizowany przez Katolicką Agencję Informacyjną Konkurs „Aktywna Parafia” 2021. Jego celem było propagowanie działań społecznych, ochrona zdrowia i promocja aktywnego trybu życia w parafiach w czasie wychodzenia z pandemii. Zwycięzcy konkursy – Parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Skawie otrzymali bony na sprzęt sportowy o wartości 3 000 PLN.

Konkurs „Aktywna Parafia” odbywał się pod patronatem honorowym bp. Artura Mizińskiego – Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Był to projekt dofinansowany z funduszu prewencyjnego PZU.

– Parafia jest przecież jedną z najważniejszych przestrzeni życia Kościoła. Papież Franciszek nazywa ją „domem radości, miłości i bliskości” – powiedział otwierający finał Konkursu Marcin Przeciszewski. – Parafie są nie tylko wspólnotami sakramentalnymi, wspólnotami modlitwy i formacji, ale bardzo istotnym źródłem wielu działań społecznych – zwrócił uwagę prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Finał Konkursu „Aktywna Parafia” odbył się w Szkole Podstawowej Niepublicznej nr 74 im. bł. Honorata Koźmińskiego w Warszawie. Dzięki uprzejmości dyrektor placówki – s. Ewy Krężlik – wspólnoty miały możliwość organizacji stoisk, na których zaprezentowały lokalne specjały kulinarne.

Licznie przybyli przedstawiciele parafii uczestniczących w finale przedstawili swoje wspólnoty. Zobaczyć można było m.in. występ mażoretek, recytację rymowanek o świętej Monice oraz usłyszeć talenty wokalne najmłodszych parafian. Dokładne opisy wspólnot znajdują się na stronie ekai.pl/aktywnaparafia.

Do finału zaproszonych zostało dziewięć wspólnot z całego kraju. Na uczestnictwo w nim zdecydowało się pięć parafii – ich przedstawiciele wzięli udział w konkurencjach sprawnościowych. Rywalizujący o tytuł Aktywnej Parafii konkurowali w różnych dyscyplinach w składach: damskich (rzut piłką lekarską, bieg/sztafeta babcia/córka/wnuczka), męskich (rzut piłką lekarską, bieg/sztafeta dziadek/syn/wnuk) oraz mieszanych (bieg żony z mężem, rzut do kosza).

Parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Skawie

Największą liczbę punktów oraz tytuł „Aktywnej Parafii” 2021 uzyskała Parafia pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Skawie. Otrzymała ona nagrodę główną – sprzęt sportowy o wartości 3 000 PLN. Zwycięska wspólnota należy do dekanatu Rabka w archidiecezji krakowskiej. Jej powstanie wiąże się z działalnością Towarzystwa św. Franciszka Salezego, popularnie nazywanego salezjanami. Od 1924 roku byli oni obecni w tamtejszych terenach, od 1924 posiadali dom zakonny. Dekret erekcyjny ustanawiający Parafię pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Skawie został wydany przez Kurię Krakowską w 1942 roku. Za zgodą Stolicy Apostolskiej troska o nią została powierzona salezjanom. W 1935 roku poświęcony został kamień węgielny pod budowę świątyni, w której (wtedy jeszcze nieukończonej) pierwsza Msza św. została odprawiona już w maju 1936 roku.

Proboszczem parafii jest ks. Tadeusz Szamara SDB. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1997 roku. Oprócz niego we wspólnocie posługuje trzech innych księży, którzy również są salezjanami.

Fot. Hubert Szczypek (KAI)

– Św. Jan Bosko, który jest założycielem zgromadzenia salezjańskiego wychowywał młodzież w duchu sportowym. Na boisku szeptał swoim wychowankom dobre słowa, które miały ich odrywać od złego, podsuwał im dobre pomysły, to też udaje się wykonywać w naszej parafii – zwrócił uwagę proboszcz zwycięskiej wspólnoty. – Dzięki Bogu w naszej parafii jest dużo ludzi aktywnych – od najmłodszych do najstarszych – tworzymy jedna wspólnotę, wspólnotę rodzinną. Ten duch św. Jana Bosko wciąż żyje w nas – powiedział ks. Tadeusz Szamara SDB.

– To zwycięstwo jest dla nas zwieńczeniem pracy całej parafii. To nagroda dla tych wszystkich, którzy parafie tworzą, poświęcają swoje serce i czas, aby parafia żyła powiedziała przedstawicielka zwycięskiej wspólnoty. – Ta nagroda pokazuje, że praca dla drugiego człowieka ma sens – dodała.

Do Konkursu Aktywna Parafia 2021 Parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Skawie zgłosiła szereg aktywności. W ramach udzielania pomocy bliźniemu w potrzebie wspólnota wyróżniła się zorganizowaniem zbiórki pieniężnej dla chorego chłopca, przygotowywaniem paczek świątecznych dla najuboższych i samotnych parafian, wspomaganiem osób w potrzebie w drobnych pracach remontowych oraz naprawczych. W parafii organizowane są też tematyczne zbiórki pieniężne oraz pomoc w sytuacjach losowych – np. pożaru domu. W okresie całkowitego lockdownu księża udzielali porad duchowych parafianom, którzy źle znosili izolację oraz oddzielenie od Kościoła.

W Parafii pw. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Skawie działają liczne wspólnoty parafialne. Są to Liturgiczna Służba Ołtarza, Schola „Sta Allegro”, Chór „Auxilium”, SSW Kościoła, Koło „Radia Maryja”, BWS, Róże Różańcowe, Wspólnoty Dwóch Serc Jezusa i Maryi, Krąg Biblijny, Oratorium, Grupa AA oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Zwycięska wspólnota pochwalić może się propagowaniem prowadzenia aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia. W parafii działa klub sportowy – S.L. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej „Bosko Aktywni” Skawa. Organizowane są obozy rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży oraz rodzin. W parafii prowadzone są również działania mające na celu podnoszenie umiejętności sportowych – np. kurs na instruktora jazdy na rowerze, działa też szkółka narciarka. Organizowane są cykliczne zajęcia sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywają się wspólne wyprawy rowerowe. W działalności sportowo-wychowawczej promowane są zasady fair-play. Promowane jest zdrowe odżywianie, współorganizowane są imprezy okolicznościowe promujące tradycyjne, lokalne potrawy.

W czasie pandemii przeprowadzono porady duchowe dla osób, które źle znosiły czas izolacji oraz oddzielenia od Kościoła. W parafii odbywają się spotkania Grupy AA. Co miesiąc księża odwiedzają osoby chore, towarzyszą im oraz wpierają je m.in. poprzez rozmowy.

Opisywana wspólnota pochwalić może się również działaniami charytatywnymi. W parafii odbywają się nieodpłatne zajęcia sportowe, kadra wychowawców i animatorów pracuje charytatywnie podczas m.in. wyjazdów dla dzieci. Organizowane są zbiórki pieniędzy (np. na pomoc dla chorego chłopca), przygotowywane są paczki świąteczne i stroiki dla uboższych parafian. W Skawie działa również Salezjański Wolontariat Misyjny, organizowane są poczęstunki w trakcie „Dnia Dziecka” oraz innych wydarzeń – np. pielgrzymek.

Parafia realizuje również cele związane z edukacją zdrowotną. Dba o podnoszenie na wyższy poziom stanu zdrowia i sprawności fizycznej, współpracuje z organizacjami oświatowo-wychowawczymi i sportowymi. Promowany jest również wzorzec trzeźwości. Dzieciom i młodzieży wpajane są zasady bezpiecznego uprawiania sportu.

Parafia pw. Świętej Moniki w Poznaniu

Drugie miejsce zajęła Parafia pw. Świętej Moniki w Poznaniu, która należy do dekanatu Poznań-Winogrady w archidiecezji poznańskiej. Została erygowana w 2014 roku przez abp. Stanisława Gądeckiego (od 2014 roku przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski). W tym samym roku metropolita poznański dokonał poświęcenia miejsca pod budowę kościoła parafialnego. W lipcu 2016 roku delegacja parafian wraz z proboszczem udała się do Watykanu – uczestniczyła tam w Eucharystii z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski. Po Mszy św. papież Franciszek pobłogosławił kamień węgielny pod budowę świątyni i domu parafialnego.

Proboszczem Parafii pw. Świętej Moniki w Poznaniu jest ks. Szczepan Łakomy. Pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Przemęcie. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 roku. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: św. Krzyża w Szamotułach, św. Karola Boromeusza w Poznaniu, Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach i św. Jana Pawła II w Luboniu.

Parafia pw. Świętej Moniki w Poznaniu zapewnia pomoc bliźnim w potrzebie. W czasie pandemii podjęto opiekę nad seniorami (cykliczny kontakt z seniorami z parafii koordynowany przez Klub Seniora). Prowadzono też pomoc sąsiedzką dla osób na kwarantannie (robienie zakupów, koordynacja działań przez ks. proboszcza) oraz roznoszenie darów Caritas dla potrzebujących. Parafia organizowała też zbiórki żywności dla potrzebujących, zbiórki przyborów szkolnych dla polskich uczniów na Białorusi oraz akcję krwiodawstwa. W parafii pw. św. Moniki w Poznaniu działa Koło Caritas, które organizuje zbiórki na konkretne cele i udziela pomocy potrzebującym. O starszych mieszkańców parafii dba Klub Seniora – zapewnia rozmowy i pomoc w trudnych sytuacjach.

W parafii działają liczne wspólnoty – Żywy Różaniec, Domowy Kościół, Klub Seniora, Grupa Budowlana, Wspólnota św. Moniki, Honorowi Dawcy Krwi – Legion przy parafii św. Moniki, Ferajna św. Moniki oraz Modlitwa Tańcem.

Wspólnota dba o promowanie aktywnego trybu życia. Organizowane są gry terenowe, mecze w palanta, wyjazdy dla narciarzy biegowych, na spływ kajakowy oraz wyjazdy wspinaczkowe dla młodzieży poprzedzone treningami. Promowane są cotygodniowe bezpłatne zajęcia sportowe. W miesiącach letnich organizowane są szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, resuscytacji i używania sprzętu AED. Pięć razy w roku odbywają się zbiórki krwi dla RCKiK, a mieszkańcy są zachęcani do udziału w tej akcji.

Parafia pw. Św. Hieronima w Warszawie

Na trzecim miejscu uplasowała się Parafia pw. Św. Hieronima w Warszawie. Należy ona do dekanatu rembertowskiego w diecezji warszawsko-praskiej. W 2002 roku ówczesny ordynariusz diecezji – bp Kazimierz Romaniuk erygował Ośrodek Duszpasterski św. Hieronima oraz poświęcił kaplicę, której budowa rozpoczęła się kilka miesięcy wcześniej. Ten sam biskup we wrześniu 2002 roku erygował opisywaną parafię. Budowa nowego kościoła rozpoczęła się w marcu 2007 roku. Kamień węgielny został wmurowany przez bp. Kazimierza Romaniuka – w tym czasie już biskupa seniora diecezji warszawsko-praskiej. Uroczyste przeniesienie Najświętszego Sakramentu z kaplicy połączone z poświęceniem kościoła odbyło się w 2014 roku z udziałem bp. Marka Solarczyka. Cztery lata później świątynia została konsekrowana prze ordynariusza diecezji – bp. Romualda Kamińskiego.

Według danych statystycznych diecezji warszawsko-praskiej parafia liczy 6200 mieszkańców. Od 2016 roku jej proboszczem jest ks. Dariusz Marczak. Pochodzi on z parafii Matki Bożej Różańcowej w Warszawie-Bródnie, święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Kazimierza Romaniuka w 1998 roku. Pełnił posługę wikariusza w parafiach: Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie oraz Bożego Ciała w Warszawie-Kamionku. Był administratorem parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie. Ks. Dariusz Marczak pełnił następujące posługi: duszpasterz lektorów, członek Rady Duszpasterstwa Ministrantów, wicedyrektor a następnie dyrektor diecezjalnej Caritas, członek Prezydium Caritas Polska i Caritas diecezjalnych, członek Kapituły Nagrody „Ubi Caritas”. Od 2021 roku jest członkiem Rady Kapłańskiej diecezji warszawsko-praskiej. Od 2019 roku uhonorowany przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.

W ramach udzielania pomocy bliźniemu w potrzebie Parafia św. Hieronima w Warszawie wyróżniła się przeprowadzeniem zbiórki na wsparcie rodziny, która ucierpiała w wyniku pożaru domu. W okresie pandemii młodzież licealna robiła osobom starszym zakupy, a Grupa Wędrowników Mamy Róży przygotowywała paczki dla potrzebujących. W parafii działa Caritas, która włącza się w zbiórki ogólnopolskie. Uczestniczyła w m.in. w akcji „Spełniamy Marzenia”, w ramach której przygotowywane są świąteczne i noworoczne podarki dla podopiecznych Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej w Międzylesiu. Oprócz tego przede wszystkim młodzież, ale także i członkowie innych wspólnot włączają się w akcję „Tak Pomagam”, która polega na przedświątecznej zbiórce żywności w sklepach.

W parafii działa wiele wspólnot – Liturgiczna Służba Ołtarza, Nadzwyczajni Szafarze Komunii św., chórek dziecięcy, młodzieżowy zespół wokalnoinstrumentalny, chór parafialny, Wspólnota Fatimska, Żywy Różaniec i koła różańcowe. Obecni są również KSM, Ruch „Światło-Życie”, Domowy Kościół, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Rycerze św. Jana Pawła II, Parafialny Zespół Caritas, Szkoła Nowej Ewangelizacji i Parafialna Rada Duszpasterska. W parafii działają także: Klub Ojców Tato.Net, Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia, Kawiarenka Dialogowa Małżonków, grupy harcerek, zuchów i skautów.

Wspólnota dba o propagowanie aktywnego trybu życia. Organizowane są regularne rozgrywki siatkówki członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Liturgicznej Służby Ołtarza. KSM-owicze w ramach spotkań integracyjnych grają w ping ponga i piłkarzyki. Odbywają się również wyjazdy na grę w kręgle, wyjścia na jazdę na rolkach, weekendowe spływy kajakowe oraz piesze wędrówki po górach. Parafia pochwalić może się również organizowaniem wyjazdów dla ministrantów i innych grup parafialnych oraz wakacyjnych wyjazdów na Oazy.

W Parafii pw. Św. Hieronima w Warszawie udzielane są informacje o miejscach, w których świadczona jest pomoc psychologiczna. Przy opisywanej wspólnocie działa poradnia rodzinna, w której świadczona jest pomoc w trudnych sytuacjach domowych, rodzinnych i małżeńskich.

W ramach edukacji zdrowotnej na stronie internetowej, w parafialnej gazetce oraz w mediach społecznościowych prowadzone są kampanie dotyczące honorowego oddawania krwi. W czasie pandemii w parafialnej gazetce umieszczano informacje o konieczności stosowania ogólnych zasad sanitarnych. Na drzwiach kościoła i tablicy ogłoszeń podawane są zasady bezpiecznego korzystania ze wspólnej przestrzeni. Od początku pandemii udostępniane były środki dezynfekujące i jednorazowe maseczki.

Parafia dba również o promocję zdrowego trybu życia. Gdy nie mógł odbyć się Orszak Trzech Króli mieszkańcy zachęcani byli do aktywnego spaceru rodzinnego. Przed Niedzielą Palmową zorganizowane zostały warsztaty dla dzieci, na których można było samodzielnie wykonać palmę wielkanocną. Działanie to miało na celu ograniczenie czasu, jaki młodzi parafianie spędzają przed komputerem.

 

W finale Konkursu „Aktywna Parafia” 2021 wzięło udział pięć wspólnot z całego kraju. Jedną z nich była Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, która należy do dekanatu Nowa Dęba w diecezji sandomierskiej. Początki samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w tej miejscowości (do 1961 była to wieś Dęba) sięgają 1947 roku. Choć w 1947 roku Dyrekcja Zakładów Metalowych ofiarowała na kaplicę specjalną salę, to w 1951 roku, ze względu na politykę ówczesnych władz, została ona zlikwidowana. W 1951 roku rozpoczęła się budowa samodzielnej, drewnianej kaplicy. Budynek powstał w przeciągu trzech dni – szkielet przygotowywano w domach prywatnych, a całość składano pod osłoną nocy. Nowo wybudowana kaplica stała się punktem dojazdowym parafii Majdan Królewski. Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski została erygowana w czerwcu 1957 roku. Pozwolenia na wybudowanie murowanej świątyni uzyskano dopiero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX w. Uroczystego poświęcenia kościoła dokonał w 2000 r. bp Wacław Świerzawski. Według danych statystycznych diecezji sandomierskiej parafia liczy blisko 4,5 tys. mieszkańców. Odpust parafialny obchodzony jest 3 maja.

Od stycznia 2018 roku proboszczem Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie jest ks. Henryk Król. Pochodzi z okolic Łysej Góry. Urodził się w 1970 roku, a w 1995 roku z rąk bp. Wacława Świerzawskiego przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz posługiwał w Jarocinie, Janowie Lubelskim, Ostrowcu Świętokrzyskim, w parafii katedralnej w Sandomierzu oraz w Szewnej. W latach 2013-2018 był proboszczem Krzakach.

Więcej informacji o Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie znajduje się TUTAJ.

W finale Konkursu „Aktywna Parafia” 2021 uczestniczyła również Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach. Należy ona do dekanatu Sulmierzyce w archidiecezji częstochowskiej. Znajdująca się tam świątynia wybudowana została w latach 1829-1830 – zastąpiła poprzednią, drewnianą świątynię. Kościół został odnowiony po pożarze w 1875 roku oraz konsekrowany w 1881 roku. Budowla została wzniesiona na planie prostokąta, z wyodrębnionym prezbiterium, które jest zwrócone w stronę południową. Pokryta dwuspadowym dachem świątynia posiada dwie zakrystie, chór oraz tzw. babiniec. We wnętrzu znajduje się gotycka rzeźba św. Anny Samotrzeć, pochodząca z XV w. Fasada kościoła została ozdobiona czterema doryckimi kolumnami.

Proboszczem parafii jest ks. Marcin Felczuk. Urodził się w 1978 roku, pochodzi z parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Zawierciu. Święcenia kapłańskie przyjął w roku 2004. Obecnie oprócz posługi proboszcza jest sędzią diecezjalnym.

Więcej informacji o Parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach znajduje się TUTAJ.

Obszerne informacje o dziewięciu parafiach z całej Polski, które zostały zaproszone do Finału Konkursu oraz opisy ich działalności zostały opublikowane na stronie: ekai.pl/aktywnaparafia

Konkurs „Aktywna Parafia” to projekt dofinansowany z funduszu prewencyjnego PZU.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.