Drukuj Powrót do artykułu

Zakończyło się 378. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

14 marca 2018 | 23:48 | abd, dg, lk, mp, pgo, st, tk / mz | Warszawa Ⓒ Ⓟ

Rola Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, duszpasterstwo młodzieży i 5. rocznica wyboru papieża Franciszka – to główne tematy zakończonego w środę w Warszawie 378. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Kościół a niepodległość

Tematem przewodnim 378. zebrania plenarnego KEP była „Rola Kościoła w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.” Wykład na ten temat wygłosił prof. Jan Żaryn. „Przez całe wieki, kultura polska w najszerszym tego słowa znaczeniu, powstawała z inspiracji chrześcijaństwa, z wiodącym udziałem ludzi Kościoła” – stwierdził badacz. Ocenił też, że „polski katolicyzm stawał się podstawowym fundamentem tożsamości nowoczesnego narodu, budującego się bez państwa – za sprawą warstw oświeconych: inteligencji, ziemiaństwa i duchowieństwa”.

Historyk przypomniał, że wielu wybitnych kapłanów – z członkami Episkopatu na czele – stanowiło ważną część polskiej elity zaangażowanej na rzecz odzyskania niepodległości czy niesienia pomocy charytatywnej w okresie wojny.

„W 100. rocznicę odzyskania niepodległości warto i należy przypomnieć tak postacie Kościoła katolickiego, biskupów, duchownych świeckich i zakonnych, żeńskie zgromadzenia, jak i całą instytucję Kościoła z jego bogactwem oferty duszpasterskiej i kulturowym wymiarem, ze świątyniami – nauczycielkami polskości, z cmentarzami i krzyżami, znaczącymi polską ziemię i wytaczającymi jej granice” – podkreślił prelegent.

Misja Kościoła

Wspomnienie stulecia odzyskania niepodległości powinno być okazją do podkreślania więzi łączącej polskość z Kościołem – powiedział dziennikarzom abp Stanisław Gądecki. Odnosząc się do czasów współczesnych przewodniczący KEP podkreślił, że „zadaniem Kościoła i kapłanów w każdym czasie jest przede wszystkim troska o życie wieczne”. Przypomniał, że zgodnie z nauczaniem Soboru Watykańskiego II kapłani są przeznaczeni do tego, żeby dbać o życie wieczne wszystkich, niezależnie od tego do jakiej partii ci ludzie należą. Zadaniem księży – podkreślił abp Gądecki – jest dbanie o to, żeby cel ostateczny został osiągnięty przez każdego, niezależnie od tego, czy on jest z prawicy, lewicy czy z centrum.

„Zadaniem kapłanów nie jest angażowanie się w życie polityczne, a w szczególności życie partyjne i popieranie tej czy innej partii. My nie stoimy po stronie prawicy lewicy czy centrum – my stoimy po stronie Bożej i to jest zadanie każdego kapłana” – wskazał przewodniczący KEP.

Podkreślił jednocześnie, że w działalność na rzecz dobra wspólnego powinny angażować się świeccy, ale tacy, którzy są naprawdę kompetentni. „Byłoby wielką wyrwą w życiu Kościoła, gdyby wierni świeccy, którzy są do tego przygotowani, nie brali się do tej odpowiedzialności, która na nich ciąży jako na obywatelach państwa polskiego” – ocenił abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący Rady KEP ds. Ekumenizmu, bp Krzysztof Nitkiewicz powiedział KAI, że uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości będą ważną okazją do umocnienia relacji między mieszkającymi w naszej ojczyźnie chrześcijanami rożnych wyznań.

Zapowiedział wystosowanie z tej okazji wspólnego przesłania Kościołów chrześcijańskich w Polsce do narodu. Planowana jest także celebracja ekumeniczna w przeddzień Święta Niepodległości w Warszawie.

Dziękczynienie za pontyfikat Franciszka

W piątą rocznicę wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową została odprawiona uroczysta Msza św. w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Eucharystii przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio, a homilię wygłosił abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki. Koncelebrowali ją biskupi zgromadzeni na 378. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.

„Zawsze w rocznicę wyboru papieża Stolica Apostolska obchodzi swoje święto wszędzie tam, gdzie żyje Kościół. Pięć lat temu mniej więcej o tej godzinie kardynałowie wybrali kolejnego następcę św. Piotra, papieża Franciszka. Duch Święty dał Kościołowi nowego papieża. Dziś w Świątyni Opatrzności dziękujemy Panu Bogu za dar Ojca Świętego. Za jego inspirujący sposób prowadzenia Kościoła w czasie tych lat pontyfikatu” – mówił na rozpoczęcie Mszy św. kard. Kazimierz Nycz.

Homilie wygłosił abp Tadeusz Wojda. „Naszą dzisiejszą celebracją i modlitwą chcemy okazać duchowe, moralne i ludzkie wsparcie Piotrowi naszych czasów. Na jego ramionach spoczywa przecież ogromna odpowiedzialność za Kościół i za wszystkie jego sprawy” – mówił metropolita białostocki.

Zauważył również, że wiara i misyjność są ze sobą nierozerwalnie związane. „Wiara się rodzi z głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu i się umacnia gdy jest przekazywana. Stąd też być człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem znaczy być zawsze misjonarzem!” – podkreślił.

Na zakończenie Mszy odczytano list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski do papieża. „Wdzięczni jesteśmy za świadectwo wiary i miłości do Chrystusa, przy którym zawsze rodzi się i odradza radość, za Kościół posłany na geograficzne i egzystencjalne peryferie świata z orędziem miłosierdzia, za przypomnienie, iż wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami wezwanymi do głoszenia z radością wyzwalającej mocy Ewangelii” – czytamy w liście.

Odczytano także list, jaki do Franciszka skierował premier Mateusz Morawiecki.

Oczekiwania młodzieży

Trzeba wykorzystywać wszelkie okazje do budowania z młodymi relacji w Kościele. Młodzi chcą widzieć Kościół, w którym jest także miejsce dla nich, bo sami często nie do końca czują się Kościołem – mówił podczas obrad bp Marek Solarczyk, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Odwołując się do wniosków z ankiet przedsynodalnych, które w ubiegłym roku wypełniali młodzi Polacy, biskup omawiał wyzwania, jakie wiążą się ze zbliżającym się Synodem Biskupów i ŚDM w Panamie.

„Otwartość i bezkompromisowość młodych wymaga od nas odpowiedzialnego duszpasterstwa na każdym poziomie realizacji, zjednoczenia wszystkich środowisk mających wpływ na ukształtowanie wiary i życia młodego człowieka, a przede wszystkim zdolności do towarzyszenia młodym na wszystkich etapach ich życia” – mówił biskup, który pełni również funkcję delegata KEP ds. Powołań.

Mówiąc o potrzebie osobistego spotkania i budowania relacji w Kościele młodzi szczególnie potrzebują tych spotkań duszpasterskich, które związane są z kierownictwem duchowym, modlitwą i życiem sakramentalnym. Młodzi ankietowani podkreślali, że fundamentalną wartość ma dla nich świadectwo wiary osób duchownych, a także atrakcyjna forma i różnorodność inicjatyw, które proponuje im Kościół. Podkreślali też znaczenie spotkań, które odbywają się w przestrzeni wirtualnej.

Duszpasterstwo rodzin

– Na kwestię duszpasterstwa rodzin trzeba spojrzeć całościowo, tak jak Franciszek proponuje w adhortacji „Amoris laetitia” – powiedział KAI bp Jan Wątroba, który omawiał sprawę przygotowywanego dokumentu KEP o duszpasterstwie rodzin.

Przewodniczący Rady ds. Rodziny zaznaczył, że „Ojciec Święty Franciszek stosuje metodę kontynuacji, a nie zrywania z dotychczasowym nauczaniem Kościoła. A więc idąc wzorem papieża, dotychczasowe nauczanie Kościoła nt. małżeństwa i rodziny zostanie tam uwzględnione. Zresztą przykładem jest sama adhortacja „Amoris laetita”, gdzie niemało jest odniesień do poprzednich papieży”.

Specyfiką dokumentu Episkopatu, wyjaśnia bp Wątroba będzie oczywiście to, co wnosi „Amoris laetita”. A jest to – jak podkreślił – „piękna i ciepła adhortacja na temat miłości małżeńskiej i w rodzinie”. Dodaje przy tym, że „wielką szkodą jest, że dyskusja zatrzymała się tylko nad jej 8. rozdziałem, dotyczącym związków nieregularnych, a szczególnie nad dwoma czy trzema numerami tego rozdziału”.

Dokument Episkopatu „nie będzie wykładnią Amoris laetitia”. Tym bardziej, że „Ojciec Święty, wprowadzając kategorię towarzyszenia, a zwłaszcza rozeznawania, zakłada, że będzie to proces, że nie jest to coś, co można załatwić w czasie jednaj spowiedzi czy jednej rozmowy”.

Stwierdził też, że najbardziej trzeba pracować nad właściwym określeniem słowa rozeznawanie, bo dla większości księży, to na czym ma polegać rozeznawanie, jest dość „mgliste”. Zdaniem bp. Wątroby, tutaj czeka biskupów „wielka praca, żeby pomóc księżom, bo ostatecznie to spowiednik w konfesjonale będzie decydować. Nie kobieta czy mężczyzna, w jakimkolwiek żyje związku, ale gdy będą chcieli uzyskać pewność czy usłyszeć jakąś decyzję, to ona należy do duszpasterza, spowiednika”.

Relacje polsko-żydowskie

Do relacji polsko-żydowskich nawiązał podsumowując obrady abp Stanisław Gądecki. „Gdy dochodzą do nas głosy o nasileniu się postaw agresywnych, zarówno ze strony Polaków, jak i ze strony Żydów, którzy zaczynają się obawiać o swoją bytność w Polsce, albo też zaczynają się wypowiadać bardzo ostro w odniesieniu do Polaków – trzeba wprowadzić ducha pokoju, który te skrajne postawy zmityguje i pokaże, że więcej nas łączy, niż dzieli” – dziennikarzom przewodniczący KEP.

Zaniepokojenie „sytuacją społeczną, która powstała w wyniku debaty politycznej i medialnej” na temat stosunków polsko-żydowskich wyraził na zebraniu bp Rafał Markowski. – Sygnalizowałem księżom biskupom niebezpieczeństwo przekładania się tej bardzo emocjonalnej debaty na poziom relacji czysto ludzkich i że może ona zniweczyć dorobek trudnej pracy wielu dziesięcioleci – powiedział KAI przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem. Prawdopodobnie biskupi nawiążą do tej sprawy w jutrzejszym komunikacie po obradach Episkopatu.

Bp Rafał Markowski poinformował, że przez biskupów rozważana jest możliwość wyjazdu delegacji Episkopatu Polski do Izraela, który mógłby nastąpić w tym roku na okoliczność 70-lecia państwa Izrael i stulecia niepodległości Polski. Pielgrzymka – zaproszenie ze strony ambasady Izraela w Polsce – miałaby odbyć się jesienią tego roku. Na razie trwają w tej sprawie wstępne rozmowy.

„To nie byłaby wyłącznie oficjalna wizyta, ale wyjazd w formie pielgrzymowania, na wzór wizyty, która miała miejsce kilka lat temu [Pielgrzymka polskich biskupów do Ziemi Świętej trwała od 7 do 14 marca 2013 r. przyp. – KAI]. Byłoby to pielgrzymowanie połączone z oficjalnymi spotkaniami” – powiedział KAI bp Markowski.

Biskup wyraził obawę, że „minione lata ciężkiej pracy moich poprzedników, całego Komitetu, jak również strony żydowskiej – myślę tutaj o rabinie Michaelu Schudrichu, o Szewachu Weissie – to jest owoc trudnej pracy wielu dziesięcioleci tych ludzi, który owocuje tym, że przez miniony czas mieliśmy poczucie budowanego zaufania, współpracy, wspólnego kultywowania ważnych rocznic, nawiedzania różnych miejsc związanych z Holokaustem”.

Duszpasterstwo polonijne

Nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim Polakom w każdym zakątku świata obecności polskiego księdza. Potrzeby są duże, mimo, że ok. 2 tys. księży pracuje wśród Polonii – powiedział KAI przewodniczący Komisji KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą bp Wiesław Lechowicz. Omawiał on potrzeby Polaków mieszkających poza ojczyzną.

– Mamy świadomość, że ci, którzy wyjeżdżają za granicę, to w dużej mierze nasi diecezjanie, którzy potrzebują naszej pomocy. Praktyka pokazuje, że tam, gdzie Msze św. są regularnie odprawiane, tam Polacy chętnie się gromadzą. W miejscach, gdzie kult jest sprawowany „dorywczo”, frekwencja jest o wiele niższa – wyjaśnia bp Wiesław Lechowicz.

Podkreśla, że troska o polskich emigrantów i tych, którzy przygotowują się do wyjazdu poza granice kraju, powinna rozpoczynać się w ich rodzinnych diecezjach i parafiach. Jednocześnie zaznacza, że wciąż potrzeba kapłanów, którzy podejmą posługę wśród Polonii.

Tylko w ubiegłym roku do pracy z Polonią wyjechało 18 księży. W tym roku potrzeba ok. 15 kolejnych kapłanów. Bp Lechowicz zachęcał biskupów do otwartości na deklaracje księży, którzy chcą podjąć taką posługę.

Biskupi zapoznali się też z kalendarium najważniejszych tegorocznych wydarzeń z udziałem Polonii, wśród których najważniejszymi są 2. Kongres Młodzieży Polonijnej, który odbędzie się w Warszawie na przełomie lipca i sierpnia oraz Kongres Polonii Świata, zaplanowany na wrzesień br.

Duszpasterstwo więźniów

W związku z zapowiedzianą przez ministerstwo sprawiedliwości większą aktywizacją zawodową osadzonych w więzieniach, potrzeba duszpasterzy, którzy dostosują swoją posługę do reformy systemu penitencjarnego – mówił biskupom ks. Adam Jabłoński, naczelny kapelan więziennictwa.

Jego zdaniem, potrzeba innego doboru duszpasterzy do czasu, który pozostaje w dyspozycji samych osadzonych. Pracując za dnia w wewnętrznych zakładach pracy, osadzeni mogą się angażować religijnie dopiero w godzinach wieczornych.

– Potrzeba kapelanów bardziej mobilnych. W dzień ksiądz nie może prowadzić zajęć z więźniami, może do nich przychodzić dopiero wieczorem. To muszą być księża, którzy umieją się odnaleźć wśród więźniów i dysponują czasem, który mogą im poświęcić. Prosiłem księży biskupów, aby delegować do tych obowiązków odpowiedzialnych kapelanów – powiedział ks. Jabłoński.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku, w Służbie Więziennej było zatrudnionych 190 kapelanów, w tym 29 było zatrudnionych na pełnych etatach, a pozostali na części etatu.

Rozpoczęcie jubileuszu 25-lecia KAI

Jednym z punktów obrad był jubileusz Katolickiej Agencji Informacyjnej, która – założona 1 grudnia 1993 – w tym roku obchodzi swe 25-lecie. Dzisiejsze wyzwania i plany rozwoju Agencji zaprezentował biskupom prezes KAI, Marcin Przeciszewski.

Przeciszewski podziękował całemu Episkopatowi, jej przewodniczącemu i członkom Rady Programowej KAI, na której czele stoi abp Stanisław Budzik za olbrzymie zaufanie, które „dodaje skrzydeł” i umożliwia zespołowi agencji wykonywanie tej odpowiedzialnej pracy od 25 lat.

W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że Katolicka Agencja Informacyjna jest dużym sukcesem medialnym. Podkreślił, że Kościołowi w Polsce udało się stworzyć jedną z najbardziej dynamicznych i najlepszych katolickich agencji na świecie.

Prezes KAI podkreślił również, że Agencja jest głównym źródłem informacji dla polskich mediów o Kościele w Polsce i na świecie. Zwrócił uwagę, że szczególnym atutem KAI jest fakt, że „agencja stara się mówić po prostu głosem Kościoła, a nie jest związana z takim czy innym partykularnym nurtem w Kościele, a z jej materiałów korzystają bardzo różnorodne media, zarówno kościelne jak i świeckie”. Ponadto Agencja spełnia istotną rolę edukacyjną wobec środowiska dziennikarskiego. Organizuje konferencje prasowe, promocje katolickiej książki, objazdy tematyczne.

Przeciszewski wskazał, że KAI od lat jest organizatorem obsługi medialnej najważniejszych wydarzeń religijnych. Zorganizowała obsługę prasową wizyt Ojca Świętego: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

Ekologia

Biskupi wysłuchali relacji abp. Wiktora Skworca z rzymskiego sympozjum na temat ekologii, w którym wziął udział pod koniec lutego, reprezentując KEP. Spotkanie dotyczyło m.in. przygotowań do szczytu klimatycznego ONZ, który będzie miał miejsce w grudniu w Katowicach.

Watykańskiemu spotkaniu, które było formą międzynarodowego „okrągłego stołu ws. ekologii” przewodniczył watykański sekretarz ds. relacji z państwami abp Paul Gallagher. Abp Skworc mówił o działaniach, jakie Kościół na Górnym Śląsku podejmuje na rzecz ekologii oraz o praktycznym wdrażaniu w życie encykliki „Laudato si’”.

Abp Skworc przedstawił m.in. dorobek sympozjów naukowych oraz pasterskie wystąpienie biskupów metropolii górnośląskiej w sprawach ochrony środowiska naturalnego. Zapoznał też uczestników spotkania z inicjatywami naukowymi, duszpasterskimi i ekumenicznymi, które towarzyszyć będą COP24, czyli grudniowemu szczytowi klimatycznemu ONZ. W wydarzeniu, które odbędzie się w Katowicach po raz pierwszy, uczestniczyć będzie ok. 20 tys. osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

Metropolita katowicki oczekuje, że COP24 wzmocni współdziałanie wszystkich podmiotów życia społeczno-gospodarczego na rzecz ekologii. „Mam nadzieję, że w wymiarze lokalnym nie nastąpi jakieś stanowcze potępieni węgla jako źródła energii” – przyznał w rozmowie z KAI. Dodał, że węgiel właściwie spalany jest czystym źródłem energii.

Formacja kandydatów do kapłaństwa

Konieczne jest przezwyciężenie wszelkich indywidualizmów, koncentracji na sobie, żeby nasi kandydaci do kapłaństwa byli gotowi do dawania siebie dla wspólnoty – powiedział KAI bp Damian Bryl, który prezentował stan prac nad dokumentem „Ratio Institutionis Sacerdotalis pro Polonia”, krajowym planem formacji dla kandydatów do kapłaństwa i kapłanów.

Plan ten oparty będzie na dokumencie Kongregacji ds. Duchowieństwa z 2016 r. Polski projekt zostanie przygotowany przy współpracy wszystkich krajowych formatorów a także ojców duchownych, przełożonych, rektorów.

Biskup wskazał, że dokument uczy spojrzenia na formację jako na rzeczywistość, która towarzyszy kapłanowi przez całe życie. „Chcemy zmienić optykę z myślenia o formacji stałej jako procesie po zakończeniu seminarium, na dostrzeżenie w seminarium początkowej fazy formacji stałej. To bardzo ważne. Chcemy też dokładnie badać, jacy są dziś kandydaci do kapłaństwa i szukać sposobów, jak im pomóc w rozwoju” – powiedział bp Bryl.

Wśród trudności, z jakimi przychodzą kandydaci do seminariów, biskup wymienił DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), trudne doświadczenia rodzinne, a także zaangażowanie w świat wirtualny, które nie zawsze jest dobre, a często jest uzależniające.

Kongres Eucharystyczny 2020

O przygotowaniach do 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w 2020 r. w Budapeszcie mówił bp Andrzej Dziuba, delegat KEP na to wydarzenie do 52. Kongresu, który odbędzie się w 2020 roku w Budapeszcie.

– Jest to kontynuacja pięknej tradycji, która ma swoje korzenie we Francji, zainicjowana przez świeckich ludzi, aby publicznie zamanifestować cześć dla Chrystusa Eucharystycznego w sposób szczególnie uroczysty – powiedział w rozmowie z KAI bp Dziuba.

Na najważniejsze wydarzenia Kongresu złożą się m.in. Msza św. otwarcia z Pierwszą Komunią św., codzienne sesje, świadectwa i katechezy oraz wydarzenia kulturalne i spotkania w mieście. Biskup łowicki przypomniał, że 51. Kongres na Filipinach zgromadził 1,5 mln osób.

Ważnym elementem przygotowawczym do Kongresu jest zachęta do adoracji 2 czerwca 2018 roku w Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej. – Chcemy wpisać to Boże Ciało w publiczną manifestację czci dla Jezusa Eucharystycznego. Chcemy uświadomić sobie, że to nie jest tylko tradycja, która przemija, ale to manifestacja, która musi mieć swoje owoce w codziennym życiu – wskazał.

Głosy gości z zagranicy

Wiosenne spotkanie polskiego Episkopatu odbyło się tradycyjnie z udziałem gości z zagranicy. O doświadczeniu odzyskania niepodległości w swoich krajach w 1918 r. mówili przewodniczący Episkopatu Litwy abp Gintaras Grusas i czeski biskup Pavel Konzbul. W spotkaniu uczestniczyli również biskupi z Niemiec, Mołdawii, Skandynawii, Węgier, Kazachstanu, Białorusi oraz Ukrainy.

W rozmowie z KAI abp Grusas wyraził radość z zapowiedzianej właśnie, wrześniowej wizyty Franciszka na Litwie, Łotwie i w Estonii. Przypomniał, że w Wilnie papież odwiedzi m.in. dawne więzienie KGB, gdzie znajduje się Muzeum Ludobójstwa, upamiętniające wszystkich, którzy tam ponieśli śmierć, a także tych, których wywieziono na Syberię lub którzy zostali uwięzieni.

Z kolei czeski biskup Pavel Konzbul, biskup pomocniczy diecezji brneńskiej zapowiedział, że centralne uroczystości kościelne odbędą się 28 września, podczas tradycyjnej pielgrzymki ku czci patrona kraju – św. Wacława do Starego Bolesławca koło Pragi. Będą one miały charakter kościelno-państwowy.

Bp Konzbul nie krył wyzwań związanych z laicyzacją, które dotyczą całej Europy. W Republice Czeskiej widoczny jest pewien spadek liczby kandydatów do seminarium. Jednocześnie jednak dynamicznie rozwijają się zakony kontemplacyjne, jak na przykład trapiści i trapistki.

Ponadto czescy katolicy mają nadzieję, że kolejne po Panamie Światowe Dni Młodzieży w 2022 r. odbędą się w Republice Czeskiej. Ufają, że przyczyni się to do dostrzeżenia piękna wiary także przez osoby będące dotychczas daleko od Kościoła.

Wybory Zebrania Plenarnego KEP

Biskupi zadecydowali, że nowym przewodniczącym Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych zostanie bp Józef Wróbel, przewodniczącym Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja wybrano bp. Wiesława Śmigla, a abp Marek Jędraszewski wszedł w skład Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy listę decyzji Zebrania Plenarnego KEP:

Przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych: bp Józef Wróbel;

Członek Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP: abp Marek Jędraszewski;

Przewodniczący Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski o Radio Maryja: bp Wiesław Śmigiel;

Przewodniczący Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Polskokatalicką: bp Jacek Jezierski;

Przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym: abp Wojciech Polak (wybór na kolejną kadencję);

Konsultor Komisji Maryjnej: ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski – zatwierdzenie;

Konsultor Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek: o. dr Wiesław Dawidowski OSA – zatwierdzenie;

Duszpasterz Krajowy Hospicjów: ks. Piotr Krakowiak SAC (powołanie na kolejną kadencję);

Duszpasterz Krajowy Prawników: ks. dr Tomasz Czarnocki (powołanie na kolejną kadencję);

Dyrektor Krajowy Unii Apostolskiej Kleru: ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec – zatwierdzenie;

Przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II: ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk (zatwierdzenie);

Zatwierdzono też skład Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego

Członkowie: bp Łukasz Buzun, bp Antoni Pacyfik Dydycz, bp Romuald Kamiński, bp Damian Muskus, bp Rudolf Pierskała, bp Józef Szamocki. Konsultorzy: Elwira Fertacz OKB, ks. Bogdan Giemza SDS, br. Izaak Kapała OSB, o. Wiesław Kiwior OCD, o. Kazimierz Malinowski OFMConv (sekretarz), ks. Arkadiusz Okroj, M. Jolanta Olech USJK, ks. Czesław Parzyszek SAC, M. Maksymilia Pliszka SBDNP, ks. Tomasz Rusiecki, o. Janusz Sok CSsR, M. Weronika Sowulewska OSBCam, S. Danuta Wróbel SNMPN.

Zatwierdzono skład Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Członkowie: dr n. med. Beata Cholewka, ks. Radosław Horbatowski, prof. Małgorzata Krajnik, dr Marek Krobicki, o. Hubert Matusiewicz OH, ks. Łukasz Stawarz, ks. Arkadiusz Zawistowski (sekretarz).

Konsultorzy: Beata Baliszewska, ks. Wojciech Bartoszek, S. Milena Kamieniecka, Dominik Krzyżanowski, Maria Ochman, Ks. Tomasz Wielebski.

Zatwierdzono skład Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

Członkowie: bp Andrzej Czaja, bp Marian Florczyk, abp Marek Jędraszewski, bp Marek Marczak, bp Marek Mendyk, bp Damian Muskus, abp Wojciech Polak.

Konsultorzy: ks. Adam Bab, ks. Marcin Baran, ks. Mariusz Kiszczak, ks. Andrzej Lubowicki, ks. Emil Parafiniuk (sekretarz), ks. Adam Polak, o. Wojciech Prus OP, ks. Marek Sędek, ks. Grzegorz Suchodolski, ks. Mariusz Wilk, Karolina Błażejczyk, Aleksandra de Mezer, Jakub Potrząsaj, Agata Sobczak.

Zamknięto Zespół ds. Apostolstwa ds. Trzeźwości i powołano Zespół ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Przewodniczący: bp Tadeusz Bronakowski.

***

Kolejne, czerwcowe zebranie plenarne KEP odbędzie się w Siedlcach z racji 200-lecia tamtejszej diecezji, a kolejne we wrześniu w Płocku, w związku z jubileuszem św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.