Drukuj Powrót do artykułu

Zbuduj z nami swój plan ubezpieczeniowy

02 kwietnia 2021 | 11:30 | PPU Port Ⓒ Ⓟ

Sample

Aby korzystać z wielu najnowszych i drogich procedur medycznych trzeba za nie zapłacić. NFZ nie finansuje wielu nowoczesnych i drogich metod leczenia. Dlatego warto się dodatkowo ubezpieczyć.

Aby zabezpieczyć swoich najbliższych przed finansowymi kłopotami związanymi z naszą nagłą śmiercią nie należy liczyć jedynie na ZUS, z którego świadczenia zwykle nie pokrywają finansowych następstw naszego odejścia. Dlatego warto się dodatkowo ubezpieczyć.

Oto link do konfiguratora, który pozwoli Ci bezpłatnie zaprojektować i wycenić optymalny dla Ciebie plan ubezpieczeniowy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o innowacyjnym planowaniu ubezpieczeniowym i naszym konfiguratorze, przeczytaj ten artykuł do końca. Jeśli wolisz o swoim planie ubezpieczeniowym porozmawiać z naszym konsultantem, zadzwoń [692-858-437] bądź napisz maila [klient@discoveria.pl].

Piramida planowania finansowego. Grafika: AdobeStock

Finanse osobiste to istotny wymiar naszego życia, dlatego planowanie finansowe rozumiane jako metodyczne i przemyślane administrowanie kolejnymi obszarami finansów powinno znaleźć swoje stałe miejsce w naszej perspektywie. Dzisiaj zajmiemy się planowaniem ubezpieczeniowym, które, w światowych standardach planowania finansowego, stanowi zwykle fundament, na którym wznoszą się kolejne piętra związane z budową, pomnażaniem i ochroną majątku. Solidny fundament ubezpieczeniowy może w znacznym stopniu uodpornić całość konstrukcji od następstw ryzyk nierozerwalnie związanych z kruchością ludzkiego życia. Bierzemy zatem na warsztat ryzyko śmierci i utraty zdrowia.

Ryzyka ubezpieczeniowe

Śmierć, choć nieuchronna, to jednak niepewność jej momentu otwiera temat tej analizy i napędza od kilkuset lat ogromny rynek ubezpieczeń na życie.  Moment śmierci kończy osobiste zaangażowanie w dotychczas realizowane przedsięwzięcia, ucina strumień dochodów uzyskiwanych z osobistej aktywności i powoduje przejście praw do pozostawionego majątku na spadkobierców. Doradztwo w tym obszarze polega, w zasadzie, na uporządkowaniu procesu sukcesji majątku i zaplanowaniu finansowania umożliwiającego dokończenie ważnych dla zainteresowanego przedsięwzięć – słowem na spłatę wziętych na siebie zobowiązań. Często jednak wartość naszych zobowiązań przewyższa wartość pozostawianego majątku a czasem jest i tak, że analizując finansowe konsekwencje śmierci, dostrzeżemy wyłącznie niespłacone długi, niezrealizowane obietnice i zachwiane bezpieczeństwo finansowe osób, którym je zapewnialiśmy.

To jest właśnie moment, w którym powinniśmy rozważyć wykorzystanie wspomagania majątku, jaką stanowi odpowiednio dobrane i skonfigurowane ubezpieczenie na życie. Precyzyjnie zaadresowane i nieopodatkowane świadczenie zapewni nam pewność pozostawienia po sobie uregulowanych spraw majątkowych.

Utrata zdrowia, gdyby tylko, w każdym przypadku, oznaczała natychmiastowy dostęp do nowoczesnej diagnostyki i optymalnego leczenia a powrót do zdrowia następowałby po tygodniu niezdolności do pracy, nie potrzebowalibyśmy ubezpieczeń zdrowotnych.

Tymczasem wiadomo, że jest inaczej. Poważna choroba może mieć dewastujące następstwa dla finansów osobistych, co oczywiście zależeć będzie od wielu zmiennych jak: rodzaj choroby, moment jej rozpoznania, dostępność i  jakość refundowanego leczenia, okres rekonwalescencji, wpływ choroby na aktywność życiową i zawodową czy poziom ochrony w systemie ubezpieczeń społecznych. Warto więc uświadomić sobie źródła i skalę zagrożenia i jak się przed nim chronić.

Dzięki licznym, dostępnym źródłom informacji, problem zilustrujemy na przykładzie polskiej onkologii. Nowotwory w Polsce są przyczyną 25% zgonów i wskaźnik ten ma konsekwentnie trend wzrostowy od wielu lat. Raporty NIK czy OECD obnażają zatrważającą skalę problemu, wynikającą nie tylko z dramatycznego niedofinansowania ale również słabej organizacji, koordynacji, informatyzacji i profilaktyki onkologicznej. Dzięki publikacjom Alivii – fundacji wpierającej leczenie osób dotkniętych chorobą nowotworową – wiadomo, że spośród 128 nowoczesnych terapii rekomendowanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej (ESMO), w Polsce nie refundowanych bądź z ograniczeniami w refundacji jest aż 78% z nich. Oprócz kosztów samej terapii, dodatkowym obciążeniem budżetu osób walczących z rakiem, może być cały katalog nowych wydatków związanych dojazdami, rehabilitacją, badaniami, konsultacjami medycznymi, suplementacją diety i wieloma innymi, które wspierają proces leczenia i poprawiają jakość życia.

Spośród kilkuset zbiórek na potrzeby konkretnych osób dotkniętych chorobą nowotworową, realizowanych pod auspicjami wspomnianej Alivii w lutym 2020, średni jej cel wynosił 107 tys. zł, a co piąta osoba potrzebowała wsparcia przekraczającego 170 tys. zł – to daje wyobrażenie o kosztach choroby nowotworowej w Polsce.

Obok kosztów, może pojawić się problem niezdolności do pracy skutkującej ograniczeniem bądź utratą uzyskiwanych dochodów. Dla osób utrzymujących siebie lub rodziny ze swojej pracy to kolejny cios, który w zależności od specyfiki zarobkowania będzie miał różną siłę rażenia. Osoby na etacie mogą liczyć na półroczny zasiłek chorobowy w wysokości 80% dotychczasowego dochodu, osoby prowadzące działalność gospodarczą i opłacające składkę na ubezpieczenie chorobowe, na świadczenie na poziomie 1.800zł netto.

Ponieważ uderzenie może nadejść z dwóch stron, właściwe planowanie ubezpieczeniowe powinno przeciwdziałać następstwom finansowym choroby w obydwu kierunkach. Pierwszy to zabezpieczenie możliwości optymalnego leczenia, co dzisiaj można zrealizować uruchamiając ochronę ubezpieczeniową gwarantującą, po potwierdzeniu poważnego zachorowania, wypłatę ustalonej sumy ubezpieczenia lub koordynację i finansowanie leczenia w najlepszych ośrodkach medycznych na świecie. Drugi, to zabezpieczenie w ramach planu ochronnego, środków, które uzupełnią utracone dochody i zapewnią komfort leczenia bez troski o niezapłacone rachunki.

Discoveria – innowacyjny dystrybutor ubezpieczeń

Jesteśmy Discoveria czyli odkrywamy na naszym rynku nowe metody dystrybucji ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych –  docieramy do źródeł wiedzy i promujemy świadomość ubezpieczeniową dzięki innowacyjnym pomysłom zasięgowym i narzędziom internetowym. Jednym z nich jest aplikacja, która za chwilę umożliwi Ci samodzielne zaprojektowanie swojego planu ubezpieczeniowego. Zanim zaczniemy pamiętaj, że:

 • Produkty ubezpieczeniowe, które wybraliśmy jako nośnik budowanych planów ubezpieczeniowych dostępne są dla osób od 18 do 62 roku życia.
 • Wszelkie usługi w naszym serwisie są bezpłatne a konfigurując swój plan ubezpieczeniowy pozostajesz całkowicie anonimowy.
 • Żeby odczytać podpowiedzi porozmieszczane w aplikacji, kliknij w odpowiednią ikonkę 'i”.
 • Wyceny swojej konfiguracji planu ubezpieczeniowego (składka miesięczna) nie traktuj jako ostateczną – może ulec zmianie na etapie oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela.
 • Zamówienie raportu do niczego Cię nie zobowiązuje – otrzymasz szczegółowy opis swojej konfiguracji planu ubezpieczeniowego i ogólne warunki ubezpieczenia wybranych produktów. Skontaktujemy się z Tobą i jeśli taka będzie Twoja wola, uruchomimy i zaopiekujemy się Twoim planem ubezpieczeniowym.

Włącz konfigurator swojego planu ubezpieczeniowego TUTAJ

Otworzy się kolejna zakładka z aplikacją – tutaj wracaj żeby wspomóc się poniższymi wskazówkami. Wciśnij przycisk „zaczynamy”, zaakceptuj postanowienia regulaminu (wyciąg powyżej), przejdź do kolejnego okna, ustaw datę swojego urodzenia i wejdź do konfiguratora. Twój plan ubezpieczeniowy może się składać z dowolnych sekcji – włączaj je, wyłączaj, steruj zakresem i poziomem ochrony by ostateczny plan ubezpieczeniowy pasował idealnie do Twoich potrzeb i możliwości.

 1. Ubezpieczenie na życie

Zastanów się czy gdyby Ciebie zabrakło, wszystkie istotne dla Ciebie sprawy zostaną załatwione, wszelkie zobowiązania spłacone a stabilność finansowa bliskich Ci osób nie zostanie naruszona? Jeśli tak, przejdź do „Wsparcia finansowego w chorobie”, jeśli nie, włącz sekcję „Ubezpieczenie na życie”

 • Zadłużenie i inne zobowiązania – określ całkowitą wysokość swoich zobowiązań, które mają być, w ramach tego planu, spłacone w całości, natychmiast po Twojej śmierci.
 • Miesięczne wsparcie i okres wsparcia dla rodziny – jeżeli nie chcesz by Twoja śmierć przerwała nagle wsparcie finansowe dla bliskich Ci osób, ustal kwotę i okres tego wsparcia po swojej śmierci.
 1. Wsparcie finansowe w chorobie

Zastanów się w jaki sposób poradzisz sobie z następstwami finansowymi ewentualnej poważnej choroby. Jeśli koszty rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych nie stanowią dla Ciebie problemu, przejdź do „Koordynacji leczenia za granicą”, w przeciwnym razie włącz sekcję „Wsparcie finansowe w chorobie”

 • Budżet na nierefundowane świadczenie i usługi – To Twoja tarcza ubezpieczeniowa uruchamiana po zdiagnozowaniu jednego z 29 poważnych zachorowań – wypłacone świadczenie zwiększy szansę na szybkie wdrożenie optymalnego leczenia. Nie wiemy jaka kwota będzie potrzebna – definiując wielkość tej tarczy uwzględnij opisane doświadczenia innych osób mając jednocześnie na uwadze swoje obecne możliwości finansowe. Nawet gdy świadczenie nie pokryje wszystkich kosztów leczenia zyskujesz bezcenny czas na zorganizowanie dodatkowej pomocy.
 • Miesięczne wsparcie w okresie leczenia – Jeżeli niezdolność do wykonywania pracy, w okresie leczenia i rekonwalescencji, spowodowałaby spadek bądź utratę dochodów, możesz zapewnić sobie dodatkowy środki w ramach swojego planu ubezpieczeniowego. Ustal poziom dodatkowego dochodu, który w okresie 6 miesięcy zapewni Ci niezbędną płynność finansową.
 1. Koordynacja leczenia za granicą

Jeśli chcesz mieć możliwość leczenia najczęstszych poważnych zachorowań w najlepszych światowych ośrodkach medycznych, dołącz ten komponent do swojego planu ubezpieczeniowego. Po podejrzeniu poważnego stanu chorobowego, otrzymasz kompleksowe wsparcie diagnostyczne, koordynację i finansowanie leczenia szpitalnego za granicą oraz nadzór i refundację kosztów ponoszonych w okresie rekonwalescencji w Polsce. Limit świadczeń to 2 mln Euro, możliwość kontynuacji ochrony do 85 roku życia, a miesięczna składka to jedynie 116 zł.

W podsumowaniu zestawimy oczekiwaną konfigurację Twojego planu ubezpieczeniowego ze wstępną jego wyceną. Ważne by udało Ci się znaleźć równowagę pomiędzy zakresem oczekiwanej ochrony i możliwością wzięcia na siebie długookresowego, stałego obciążenia składką ubezpieczeniową. Jeśli to Ci się udało to gratulujemy i zapraszamy do kontaktu – zamów raport z dokumentacją ubezpieczeniową. Skontaktujemy się z Tobą, pomożemy, odpowiemy i, jak zechcesz, uzgodnimy dalsze kroki działania.

Tymczasem życzymy zdrowia i owocnych natchnień w planowaniu ochrony ubezpieczeniowej, zapraszamy również do kontaktu:

Zespół Discoveria

Mail: klient@discoveria.pl

Tel: 692-858-437

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.