Drukuj Powrót do artykułu

346. zebranie plenarne biskupów zakończone

27 listopada 2008 | 19:04 | BP KEP/a. Ⓒ Ⓟ

Zakończyło się 346. zebranie plenarne biskupów. Biskupi przyjęli plan pracy na następny rok, ustanowili też Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Wysłuchali relacji biskupów z synodu na temat Słowa Bożego i zatwierdzili na czas nieokreślony statut Dzieła Biblijnego.

Omówili też zagadnienia poruszane na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu, a w komunikacie końcowym z 346. zebrania plenarnego poruszyli kwestię prawnego uporządkowania problemów bioetycznych w Polsce. Przed obradami biskupi odprawili na Jasnej Górze trzydniowe rekolekcje.

Zebranie plenarne, które odbywa się w listopadzie po zakończonych rekolekcjach Episkopatu, trwa zaledwie kilka godzin. Z tego też powodu nie była podejmowana debata nad ważnymi zagadnieniami, które wymagają szerszego omówienia. Jak co roku w tym czasie biskupi zatwierdzili kalendarium czynności Konferencji Episkopatu Polski na kolejny rok. W 2009 r. tradycyjnie odbędą się cztery zebrania plenarne, dwukrotnie spotka się Rada Stała (w maju wraz z biskupami diecezjalnymi), a w listopadzie biskupi ponownie wspólnie odprawią rekolekcje. Jak poinformował rzecznik Episkopatu, ks. Józef Kloch, najbliższe spotkanie biskupów, w marcu przyszłego roku, będzie połączone z wyborem przewodniczącego KEP, w związku z zakończeniem pierwszej pięcioletniej kadencji abp. Józefa Michalika (funkcję tę można wykonywać bez przerwy dwie kolejne kadencje).

Episkopat ustanowił drugą niedzielę listopada Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Poczynając od listopada przyszłego roku, Kościół w Polsce, przez modlitwę i czyny pokutne, będzie w sposób szczególny wyrażał w tym dniu solidarność i duchową bliskość z chrześcijanami prześladowanymi w świecie. Biskupi przyjęli także kalendarium ogólnopolskich inicjatyw duszpasterskich. W przyszłym roku odbędą się m.in. centralne uroczystości 1000-lecia męczeńskiej śmierci św. Brunona. Metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba poinformował, że Stolica Apostolska wyraziła zgodę, by św. Bruno z Kwerfurtu został patronem Bartoszyc, gdzie znajduje się poświęcone mu sanktuarium. Rok 2009 to także 30. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny; wiele inicjatyw w przyszłorocznym kalendarzu Kościoła w Polsce będzie związane z tym właśnie wydarzeniem.

Jeszcze w tym roku kalendarzowym będzie czytany w kościołach przyjęty przez biskupów list na święto Świętej Rodziny (obchodzone w niedzielę po Bożym Narodzeniu). Na święto Nawrócenia św. Pawła, przypadające w niedzielę 25 stycznia, biskupi także skierują do wiernych list pasterski, nawiązując do trwającego w Kościele powszechnym Roku św. Pawła (jego zamknięcie nastąpi 29 czerwca 2009 r.).

Hierarchowie zapoznali się z informacjami na temat prac XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o „Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła”, który odbywał się w Rzymie w dniach od 5 do 26 października. Jako delegaci Episkopatu Polski wzięli w nim udział metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, biskup toruński Andrzej Suski oraz biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, a z nominacji Papieża na ojca synodalnego został też powołany kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. „Odpowiedzią wiernych na przesłanie Synodu powinna być głębsza obecność Słowa Bożego w duszpasterstwie, a także w codziennym życiu chrześcijan” – podkreślili biskupi w komunikacie po zebraniu plenarnym. Warto też zaznaczyć, że biskupi zatwierdzili w tym czasie na czas nieokreślony statut Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. To stowarzyszenie kościelne działa od września 2005 roku, promując we wszystkich diecezjach w kraju duchowość biblijną, poprzez rozwijanie kręgów biblijnych czy spotkań ze Słowem Bożym metodą lectio divina.

Metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź jako współprzewodniczący Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu zrelacjonował biskupom przebieg ostatniego spotkania tego gremium, które odbyło się w Warszawie 19 listopada. Odnosząc się do prac Komisji Majątkowej, biskupi stwierdzili, że „mają nadzieję, że powołany przez Komisję Wspólną zespół ekspertów przygotuje rozwiązania umożliwiające szybkie i sprawiedliwe zakończenie prac”. Episkopat oczekuje też na kontynuację długofalowej polityki prorodzinnej, „realizowanej w duchu wspólnego dokumentu strony rządowej i kościelnej” i utrzymanie w dotychczasowej formie sprawy wliczania oceny z religii do średniej. Po raz kolejny biskupi zaznaczyli, że chcieliby, aby można było wybierać religię jako dodatkowy przedmiot na maturze. Wyrazili też ubolewanie z powodu odrzucenia w pierwszym czytaniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie przywrócenia Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy.

Konferencja Episkopatu Polski dokonała wyborów uzupełniających do gremiów statutowych, w związku z upłynięciem kadencji ich członków, i wydała nihil obstat w sprawie procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego kard. Stanisława Hozjusza. Etap diecezjalny procesu zakończył się w czerwcu ubiegłego roku w Olsztynie. Po uzyskanej akceptacji całej Konferencji, metropolita warmiński abp Wojciech Ziemba zwróci się do Kongregacji do Spraw Świętych o rozpoczęcie etapu rzymskiego procesu beatyfikacyjnego. (Kard. Hozjusz – biskup chełmiński i warmiński, teolog-polemista i dyplomata – był jednym z czołowych przywódców polskiej i europejskiej kontrreformacji. Zmarł w opinii świętości 5 sierpnia 1579 roku w Capranica, niedaleko Rzymu. Pochowany został w swoim kościele tytularnym – Najświętszej Marii Panny na Zatybrzu).

Biskupi nie zdążyli zapoznać się z raportem rządowego Zespołu ds. Bioetycznych, który został upubliczniony wczoraj, ale odnosząc się do tego zagadnienia w komunikacie podsumowującym obrady, zaznaczyli, że „Konferencja Episkopatu Polski z uwagą analizuje wyniki prac zmierzających do prawnego uporządkowania problemów bioetycznych w Polsce. Jest ono konieczne zwłaszcza w kontekście dotychczasowego braku podstawowych regulacji prawnych w tej dziedzinie” – czytamy. Dalej biskupi wyjaśniają, że „Kościół konsekwentnie naucza nienaruszalnych zasad dotyczących niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Zasady te są zawarte w dokumentach Stolicy Apostolskiej, szczególnie w „Evangelium vitae” oraz „Donum vitae””. Biskupi zapowiedzieli też, że dokonają szczegółowej oceny etycznej przygotowywanego projektu ustawy parlamentarnej.

Doroczne rekolekcje biskupów, które poprzedziły obrady plenarne, rozpoczęły się w poniedziałek, 24 listopada. Konferencje głosił były rektor KUL-u, marianin, ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek. Rekolekcjonista mówił o tajemnicy Bożego Miłosierdzia, odwołując się do tekstów biblijnych z Ewangelii, Dziejów Apostolskich i Listów św. Pawła Apostoła. Na zakończenie rekolekcji biskupi celebrowali Mszę św. w intencji zmarłych biskupów, przewodniczył jej metropolita warszawski abp. Kazimierz Nycz.

W konferencji prasowej po zakończonym zebraniu plenarnym udział wzięli trzej członkowie prezydium Episkopatu: abp Józef Michalik – przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki – zastępca przewodniczącego oraz bp Stanisław Budzik – sekretarz generalny KEP, a także ordynariusz warszawsko-praski abp Henryk Hoser, który odniósł się do kwestii bioetycznych. Na konferencji zaprezentowany został m.in. program duszpasterski na nowy rok liturgiczny, który rozpoczyna się w I Niedzielę Adwentu – 30 listopada. Przebiegał on będzie w Polsce pod hasłem „Otoczmy troską życie”.

KOMUNIKAT Z 346. ZEBRANIA PLENARNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W dniach 24-26 listopada 2008 roku na Jasnej Górze biskupi odprawili doroczne rekolekcje. Modląc się za Ojczyznę oraz Kościół w Polsce i na świecie, zwłaszcza w tych krajach, gdzie wierni cierpią prześladowania, biskupi dziękują wszystkim za solidarność modlitewną w rekolekcyjne dni. Po zakończeniu rekolekcji, 27 listopada, odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

1. W trakcie tego zebrania Episkopat zapoznał się z informacjami na temat prac XII Zwyczaj-nego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o „Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła”, który odbywał się w Rzymie w dniach od 5 do 26 października. Synod w swoim orędziu ukazał znaczenie Słowa Bożego w Kościele posługując się czterema obrazami. Głosem Słowa jest objawienie Boże, twarzą Słowa jest Jezus Chrystus, dom Słowa to Kościół a drogą Słowa jest misja, którą chrześcijanin realizuje w świecie. Odpowiedzią wiernych na przesłanie Synodu powinna być większa wrażliwość na Słowo Boże w duszpasterstwie a także w codziennym życiu chrześcijan. Jednym z konkretnych sposobów jest włączenie się wiernych w prace Dzieła Biblijnego w diecezjach.

2. Konferencja Episkopatu Polski z uwagą analizuje wyniki prac zmierzających do prawnego uporządkowania problemów bioetycznych w Polsce. Jest ono konieczne zwłaszcza w kontekście dotychczasowego braku podstawowych regulacji prawnych w tej dziedzinie. Kościół konsekwen-tnie naucza nienaruszalnych zasad dotyczących niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Zasady te są zawarte w dokumentach Stolicy Apostolskiej, szczególnie w „Evangelium vitae” oraz „Donum vitae”. W świetle tej nauki oraz oczekiwanego w grudniu nowego dokumentu Stolicy Apostolskiej, biskupi dokonają szczegółowej oceny etycznej przygotowywanego projektu ustawy parla-mentarnej.

3. Biskupi przyjęli sprawozdanie ze spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 19 listopada w Warszawie. Pasterze Kościoła wyrażają nadzieję, że sprawa wliczania oceny z religii do średniej zostanie utrzymana w dotychczasowej formie, a religię będzie można wybierać jako dodatkowy przedmiot na maturze. Nawiązując do spraw rodziny, która była ważnym tematem spotkania, Episkopat oczekuje na kontynuację długofalowej polityki prorodzinnej, realizowanej w duchu wspólnego dokumentu strony rządowej i kościelnej. Podejmując kwestie Komisji Majątkowej biskupi wyrazili nadzieję, że powołany przez Komisję Wspólną zespół ekspertów przygotuje rozwiązania umożliwiające szybkie i sprawiedliwe zakończenie prac.

4. Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła drugą niedzielę listopada „Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym”. W tym dniu, poczynając od listopada przyszłego roku, Kościół w Polsce, przez modlitwę i czyny pokutne, będzie w sposób szczególny wyrażał solidarność i duchową bliskość z chrześcijanami prześladowanymi w świecie.

5. Biskupi wyrazili ubolewanie z powodu odrzucenia w pierwszym czytaniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie przywrócenia Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy. Episkopat Polski wielokrotnie wyrażał poparcie dla tej inicjatywy, która ma też wielkie poparcie społeczne. Szczególnym zaskoczeniem było zastosowanie dyscypliny partyjnej w kwestii doty-czącej spraw sumienia.

Na rozpoczynający się nowy rok liturgiczny, który będzie przeżywany w Polsce pod hasłem „Otoczmy troską życie”, biskupi udzielają z Jasnej Góry pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

zgromadzeni na 346. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 27 listopada 2008 r.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.