Drukuj Powrót do artykułu

Zmarli w 2003 roku

31 grudnia 2003 | 08:14 | awo //mr Ⓒ Ⓟ

Biskupi Edward Samsel i Roman Andrzejewski, prof. Włodzimierz Fijałkowski, zamordowana w Kongo misjonarka, s. Czesława Lorek – to tylko niektórzy spośród znanych ludzi Kościoła w Polsce zmarłych w 2003 roku. Poniżej przypominamy krótko sylwetki kilkudziesięciu postaci zmarłych w mijającym roku.

10 stycznia 2003 – zmarł ks. infułat *Stanisław Pietraszko*, wieloletni kanclerz Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Był członkiem Rady Kapłańskiej, konsultorem diecezjalnym oraz delegatem biskupim do spraw formacji kapłanów. Miał 74 lata.
17 stycznia – bp *Edward Samsel*, biskup ełcki, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Jako biskup jeździł za wschodnią granicę z posługą sakramentalną a w Wyższym Seminarium Duchownym w Grodnie prowadził wykłady z Pisma świętego. Brał też udział w spotkaniach Zespołów Biskupów Polski i Litwy ds. Kontaktów Wzajemnych. Miał 63 lata.
19 stycznia – o. *Michał M. Zembrzuski*, paulin, założyciel „amerykańskiej Częstochowy”. Był najstarszym paulinem na świecie – miał 94 lata, w kapłaństwie przeżył 68 lat.
28 stycznia – ks. kanonik *Władysław Koska*, były wieloletni redaktor naczelny miesięcznika „Katecheta” i wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Miał 80 lat.
10 lutego – ks. prałat *Lucjan Wojciechowski*, wieloletni proboszcz parafii św. Teresy na radomskich Borkach, po przejściu na emeryturę – duszpasterz w Seminarium Duchownym w Grodnie na Białorusi. Miał 87 lat.
11 lutego – ks. *Franciszek Cegiełka*, pallotyn, działacz polonijny, więzień Dachau. Był teologiem, pisarzem, autorem wielu książek z zakresu życia duchowego, rekolekcjonistą sióstr zakonnych. W okresie międzywojennym duszpasterz polonijny we Francji, gdzie przyznano mu tytuł kawalera Orderu Legii Honorowej. Miał 95 lat.
15 lutego – prof. *Włodzimierz Fijałkowski*, ginekolog-położnik, obrońca życia i twórca szkoły rodzenia. Promował ekologiczne metody ochrony zdrowia, zwłaszcza w dziedzinie prokreacji. Zajmował się naukowym wdrażaniem metod naturalnej regulacji poczęć, stworzył polską szkołę psychoprofilaktyki porodowej. Miał 86 lat.
24 lutego – ks. prałat *Stefan Baldy*, proboszcz opolskiej katedry. W czasie stanu wojennego jako pierwszy na Opolszczyźnie zorganizował pomoc dla internowanych i ich rodzin – za co po latach został honorowym członkiem NSZZ „Solidarność”. Miał 68 lat.
2 marca – ks. infułat *Stanisław Papier*, tłumacz Księgi Mądrości w Biblii Tysiąclecia. Wykładowca, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, na własną prośbę przeszedł do parafialnej pracy duszpasterskiej. Miał 84 lata.
2 marca – s. *Wanda Boniszewska*, zakonnica bezhabitowego Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, która od 1934 r. nosiła na ciele stygmaty męki Chrystusa. Miała 96 lat.
3 marca – *Stanisław Pospieszalski*, architekt, wykładowca historii sztuki, nestor rodziny słynnych muzyków. Jego zasługą było odkrycie gotyckich sklepień w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Miał 86 lat.
5 marca – *Janusz Kotarba*, promotor muzyki chrześcijańskiej w Polsce, redaktor naczelny wydawca miesięcznika RUaH. Był głównym dystrybutorem pierwszej płyty „Arki Noego”. -Bardzo oddany sprawie ewangelizacji przez muzykę, właściwie to dzięki niemu powstał rynek muzyki chrześcijańskiej w Polsce – uważają jego współpracownicy. Miał 53 lata.
7 marca – o . *Józef Watras*, franciszkanin. Przez blisko 40 lat oddawał się pracy misjonarza ludowego i rekolekcjonisty. Zasłynął jako wytrwały i niezłomny kaznodzieja. Rekolekcje głosił m.in. dla Polonii w USA i Kanadzie. Miał 70 lat.
9 marca – ks. mitrat *Krzysztof Staniecki*, birytualista, administrator parafii greckokatolickiej w Gliwicach. Wieloletni duszpasterz Ormian, ekumenista, przyjaciel wielu rodzin ormiańskich, polskich i ukraińskich. Miał 69 lat.
15 marca – dr *Jan Deszcz*, lekarz, społecznik, jeden z pierwszych realizatorów idei hospicyjnej w Polsce. Założyciel hospicjum w Krakowie i polski przeor Szpitalniczego Zakonu Św. Łazarza z Jerozolimy. „Współczesny Judym” – tak mówią o nim pacjenci. Leczył bezinteresownie ubogich mieszkańców Nowej Huty nie przyjmując zapłaty za wizyty domowe. Miał 85 lat.
16 marca – ks. płk *Florian Klewiado*, ostatni dziekan generalny Wojska Polskiego w czasach PRL. Miał 68 lat.
21 maja – s. *Czesława Lorek*, zakonnica ze zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur, misjonarka zamordowana w Kongu, gdzie pracowała od 1984 r. Napadnięta przez nieznanych sprawców, zginęła od obrażeń. Na misjach pełniła funkcję katechetki, prowadziła kurs kroju i szycia, opiekowała się chorymi i odwiedzała skazanych w więzieniu Miała 65 lat.
23 marca – ks. infułat *Władysław Pawelczak*, pierwszy dziekan Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu i były rektor seminarium duchownego, jeden z najstarszych kapłanów archidiecezji poznańskiej. Miał 92 lata.
26 marca – prof. *Michał Kaczmarkowski*, wieloletni kierownik Katedry Językoznawstwa Ogólnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był wielkim promotorem języka i kultury niderlandzkiej. Dla środowiska akademickiego był wzorem postawy moralnej, prawości i sprawiedliwości postępowania. Miał 69 lat.
29 maja – o. *Józef Kozłowski*, jezuita, jeden z założycieli ruchu charyzmatycznego Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, wieloletni dyrektor Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Autor kilkunastu książek poświęconych odnowie charyzmatycznej. Miał 52 lata.
17 czerwca – o. *Jan Mika*, najstarszy kapłan zgromadzenia księży zmartwychwstańców. Od 1970 roku służył w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Mentorelli niedaleko Rzymu. To on witał Jana Pawła II w czasie jego pierwszej wizyty w tym górskim sanktuarium, w 1978 r. Miał 95 lat.
17 czerwca – ks. *Michał Poradowski*, wykładowca katolickiej nauki społecznej w Chile i doradca tamtejszego rządu, zaangażowany antykomunista, krytyk soborowych reform Kościoła. Miał 89 lat.
18 czerwca – *Zofia Tetelowska*, współzałożycielka Fundacji im. Brata Alberta i Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach k. Krakowa. Ofiarowała rodzinny dwór wraz z gospodarstwem na rzecz sierot upośledzonych umysłowo. Miała 82 lata.
29 czerwca – *Bronisław Cepka*, nestor wielkopolskich organmistrzów. Przed ponad 50 laty założył wielopokoleniową firmę organmistrzowską, znaną nie tylko w Wielkopolsce, ale także na Śląsku i Pomorzu. Miał 80 lat.
7 lipca – bp *Roman Andrzejewski*, biskup pomocniczy włocławski, wieloletni przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i krajowy duszpasterz rolników. Był wybitnym znawcą łaciny a doktorat uzyskał na uczelni świeckiej – Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miał 65 lat.
2 sierpnia – *Agnieszka Hofman-Pianka*, wieloletnia korespondentka KAI w Wiedniu, slawistka, współpracowała m.in. z Rozgłośnią Polską Radia Wolna Europa, krakowskim „Dziennikiem Polskim”. Miała 50 lat.
17 sierpnia – ks. *Antoni Kmiecik*, wieloletni dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych, członek Komisji Episkopatu ds. Misji. Brał czynny udział w legalizacji struktur Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce po 1989 r. Od 2001 r. należał do Wspólnoty Jezusowej opartej na regule św. Benedykta w Lanuvio pod Rzymem. Miał 55 lat.
14 września – ks. prof. *Tadeusz Gogolewski*, naukowiec, duszpasterz, wychowawca katolickich dziennikarzy. Przez niemal 40 lat wykładał apologetykę w warszawskim seminarium duchownym i Akademii Teologii Katolickiej. Miał 82 lata
18 września – biskup-senior *Józef Pośpiech*, emerytowany zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Miał 73 lata.
20 września – ks. infułat *Stanisław Michalski*, uczestnik kampanii wrześniowej, zasłużony duszpasterz polskiej emigracji we Włoszech, jeden z najbliższych współpracowników abp. Szczepana Wesołego. Posiadał stopień pułkownika artylerii, ale zasłynął również jako doskonały spowiednik. Miał 87 lat.
24 września – ks. prof. *Romuald Rak*, teolog, wieloletni wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Przed laty – osobisty sekretarza bp Stanisława Adamskiego. Miał 83 lata.
2 listopada – o. *Peregryn Ziobro* polski franciszkanin, który większość swojego życia poświęcił pracy duszpastersko-społecznej w Boliwii. Współtwórca Muzeum Diecezjalnego w Krakowie a w latach 70-tych kustosz Muzeum Archidiecezjalnego na Wawelu. Członek- założyciel Polskiego Towarzystwa Ochrony Zabytków. Miał 78 lat.
5 listopada – *Krystyna Węsierska*, zasłużona pracownica tarnowskiej Caritas. Przez całe życie angażowała się w pracę charytatywną. Po wojnie zorganizowała m.in. dożywianie więźniów politycznych w tarnowskim areszcie. Miała 84 lata.
13 listopada – ks. *Stanisław Tkocz*, redaktor naczelny „Gościa Niedzielnego”. Pełnił tę funkcję od 1974 roku. Wcześniej pracował w kurii diecezjalnej m.in. jako notariusz a następnie kanclerz. Przez wiele lat był członkiem Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu oraz rzecznikiem prasowym metropolity katowickiego. Miał 72 lata.
13 listopada – ks. infułat *Józef Jarnicki*, oficjał Sądu Biskupiego w Koszalinie i obrońca węzła małżeńskiego w Trybunale Prymasowskim. Po utworzeniu diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej w 1972 roku – wikariusz biskupi ds. sakramentalnych. Miał 81 lat.
14 listopada – *Bronisław Mamoń*, wieloletni redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Przez wiele lat kierował działem kulturalnym „TP” i redagował rubrykę „Notatki”, poświęconą wydarzeniom kulturalnym w Polsce i na świecie, publikował też liczne artykuły, zwłaszcza recenzje teatralne.
18 listopada – ks. prof. *Jan Dudziak*, scholastyk Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, konsultor Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, profesor Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wieloletni wykładowca prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Miał 75 lat.
27 listopada – o. *Cecylian Niezgoda*, „legenda” polskich franciszkanów, długoletni wykładowca teologii dogmatycznej i homiletyki. Był promotorem Arcybractwa Męki Pańskiej, ceniony jako rekolekcjonista. Przeżył blisko 82 lata, w tym 63 lata w zakonie.
8 grudnia – o. *Cherubin Pikoń*, karmelita bosy, założyciel i wieloletni opiekun Świeckiego Instytutu Karmelitańskiego „Elianum”. Miał 82 lata. 50 lat życia spędził w klasztorze w Czernej, gdzie był cenionym spowiednikiem i kierownikiem duchowym.
17 grudnia – ks. *Teodor Lichota*, najstarszy kapłan archidiecezji katowickiej. Miał 93 lata. Znany był z ciętego języka i odwagi, jaką wykazał w czasach stalinowskich. W 1951 r. skazano go na 8 miesięcy więzienia za to, że „rozpowszechniał przez systematyczną szeptaną propagandę fałszywe wiadomości o prześladowaniu Kościoła i religii w Polsce Ludowej i o zmianie jej ustroju w wyniku wojny”.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.