Proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku został ks. kan. dr Józef Kozłowski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Białostockiej

Proboszczem parafii pw. MB Fatimskiej w Białymstoku został ks. dr Adam Miastkowski, dotychczasowy duszpasterz akademicki i wiceoficiał Sądu Metropolitalnego.

Proboszczem parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku został ks. kan. dr Dariusz Sokołowski, dotychczasowy ojciec duchowny Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego

Proboszczem parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika i św. Faustyny Kowalskiej w Łubiance został ks. kan. mgr Jan Grecki, dotychczasowy proboszcz pw. MB Fatimskiej w Białymstoku.

Proboszczem parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku został ks. mgr Piotr Kobeszko, dotychczasowy rezydent tejże parafii.

Proboszczem parafii pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie został ks. kan. Leon Grygorczyk, dotychczasowy proboszcz parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku.

Proboszczem parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej został ks. mgr lic. Wojciech Demianiuk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Świętej Rodziny w Białymstoku.

Proboszczem parafii pw. św. Agnieszki w Goniądzu został ks. mgr lic. Robert Koller, dotychczasowy proboszcz pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce.

Proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce został ks. mgr lic. Andrzej Łukuć, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy.

Arcybiskup Metropolita wręczył również inne nominacje.

Ks. dr Ireneusz Korziński został mianowany wicekanclerzem Kurii Metropolitalnej Białostockiej.

Ks. prał. Józef Wiśniewski, dotychczasowy proboszcz pw. Ducha Świętego w Białymstoku przeszedł na emeryturę.

Ks. kan mgr. Jan Hołodok, dotychczasowy proboszcz NMP Królowej Rodzin w Białymstoku przeszedł na emeryturę.

Ks. mgr. Antoni Szczęsny, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika i św. Faustyny Kowalskiej w Łubiance przeszedł na emeryturę.

Ks. mgr Grzegorz Pigiel, dotychczasowy proboszcz parafii pw. św. Agnieszki w Goniądzu został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Kazimierza w Białymstoku

Ks. mgr Andrzej Rynkowski, dotychczasowy proboszcz parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej będzie rezydentem w Domu Księży Emerytów.

Wikariusze:

Ks. Marek Kowalczuk został mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP (Archikatedra) oraz przewodniczącym kolegium duszpasterzy akademickich
Ks. Rafał Kosikowski został mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP (Archikatedra) oraz duszpasterzem akademickim
Ks. Sebastian Sum został mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP (Archikatedra)

Ks. Adam Ciereszko został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Białymstoku oraz duszpasterzem akademickim
Ks. Marcin Pierzchało został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Białymstoku oraz duszpasterzem akademickim
Ks. Dariusz Gutowski został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Białymstoku
Ks. Franciszek Walenciej został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Białymstoku

Ks. Andrzej Ratkiewicz został mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku oraz duszpasterzem akademickim
Ks. Tomasz Kozłowski został mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Matki Kościoła w Białymstoku oraz duszpasterzem akademickim

Ks. Karol Swatkowski został mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku
Ks. Łukasz Laszuk został mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego w Białymstoku

Ks. Wojciech Rogowski został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
Ks. Grzegorz Pigiel został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku
Ks. Mirosław Karnacewicz został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

Ks. Sławomir Laskowski został mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Białymstoku
Ks. Michał Kalinin został mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Białymstoku

Ks. Daniel Ciulkin został mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku
Ks. Paweł Popielnicki został mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Królowej Rodzin w Białymstoku

Ks. Marcin Karłowski został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana M. w Choroszczy
Ks. Cezary Gejdel został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana M. w Choroszczy

Ks. Tomasz Piotrowski został mianowany wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Białymstoku

Ks. Paweł Sauć został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białymstoku

Ks. Marek Czech został mianowany wikariuszem parafii pw. MB Fatimskiej w Białymstoku

Ks. Adam Niemczynowicz został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława B.M. w Białymstoku

Ks. Michał Skowroński został mianowany wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku

Ks. Sławomir Dąbrowski został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha B.M. w Białymstoku

Ks. Andrzej Makaro został mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

Ks. Piotr Wasilewski został mianowany wikariuszem parafii pw. Świętej Rodziny w Białymstoku

Ks. Paweł Żukowski został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku

Ks. Adam Turliński został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Krzysztofa w Białymstoku

Ks. Łukasz Ruminowicz został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława B.M. w Dąbrowie Białostockiej

Ks. Karol Cimoch został mianowany wikariuszem parafii pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie

Ks. Piotr Żywno został mianowany wikariuszem parafii pw. Krzyża Świętego w Grabówce

Ks. Tadeusz Rutkowski został mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Jurowcach

Ks. Krzysztof Rutkowski został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie

Ks. Jacek Guzowski został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Krynkach

Ks. Andrzej Bojarzyński został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Niewodnicy

Ks. Karol Jabłoński został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce

Ks. Tomasz Zubrycki, s. Wacława został mianowany wikariuszem parafii pw. MB Bolesnej w Wasilkowie – Świętej Wodzie

Ks. Konrad Węcławski został rezydentem w parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku

Ks. Kamil Dąbrowski został rezydentem w parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku

Ks. Jarosław Winnicki został rezydentem w parafii pw. Zwiastowania NMP w Dobrzyniewie

Ks. Adam Micun został rezydentem w parafii pw. św. Jerzego w Janowie

Ks. Adam Bułatewicz został rezydentem w parafii pw. Podwyższenie i Znalezienie Krzyża Świętego w Korycinie