Drukuj Powrót do artykułu

Znamy laureatów Nagrody FENIKS

17 kwietnia 2015 | 10:43 | SWK / lk / br Ⓒ Ⓟ

Podczas uroczystego otwarcia XXI Targów Wydawców Katolickich w Warszawie zaprezentowano laureatów Nagrody FENIKS Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Nagrodę główną przyznano kard. Gianfranco Ravasiemu, kard. Gerhardowi L. Müllerowi oraz o. Bazylemu Degórskiemu. Feniks Specjalny przypadł „Encyklopedii Katolickiej”. Wręczenie nagród nastąpi w sobotę 18 kwietnia podczas uroczystej gali w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze.

W tegorocznej edycji Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS do 11 konkursowych kategorii („literacka”, „nauki kościelne”, „edytorstwo”, „książka dla dzieci”, „książka dla młodzieży”, „książka autora zagranicznego”, „tłumacz”, „seria wydawnicza (dzieła zebrane)”, „publicystyka religijna”, „multimedia” i „muzyka chrześcijańska”) nadesłano ponad 260 publikacji.

O ile w 2014 r. o wyróżnienia SWK ubiegały się publikacje ponad 60 wydawnictw, to w 2015 r. swoje tytuły zgłosiły aż 72 oficyny, co czyni Nagrodę FENIKS jeszcze bardziej reprezentatywną dla całego rynku wydawnictw religijnych niż dotychczas.

Zgodnie z regulaminem Nagrody jej Kapituła ma również prawo zgłosić tytuły ubiegające się o miano najlepszych publikacji w danej kategorii. Stąd łączna pula publikacji rozpatrywanych pod katem przyznanych Nagród i Wyróżnień przekroczyła 280 pozycji.

Poniżej prezentujemy listę publikacji wyróżnionych i nagrodzonych w poszczególnych kategoriach.

Kategoria „Literacka”

Nagroda – „Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju”, przekład i opracowanie ks. Mirosław S. Wróbel (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM)

Historyczne dzieło udostępnienia polskim czytelnikom aramejskiej „Biblii na użytek ludu”, której barwne tradycje cieszyły się dużą popularnością w czasach Jezusa i apostołów. Publikacja ma jednocześnie charakter uzupełnienia i zbioru komentarzy do Starego Testamentu. Nagroda przyznana została jako forma uznania dla polskich studiów nad aramejskimi targumami, który znajdą swój finał w wielotomowej serii pod wspólnym tytułem „Biblia Aramejska”.

Wyróżnienie – „Krew z mlekiem”, Marta Kwaśnicka (Fundacja Świętego Mikołaja/ Redakcja „Teologii Politycznej”)

W sposób mistrzowski wykorzystując literackie narzędzia charakterystyczne dla eseju autorka proponuje czytelnikowi udział w podróży przez Europę, a w zasadzie przez fragmenty jej kulturowej, religijnej i intelektualnej historii, przywołując wybrane przez siebie, a omawiane rzadziej lub częściej w europejskiej czy światowej literaturze wątki, zjawiska czy osoby. Czyni to w tak niewymuszony i naturalny sposób, że czytelnik nieświadomie

Kategoria „Nauki kościelne”

Nagrody:

„Biblia z komentarzami Jana Pawła II”, w tłumaczeniu bp. Kazimierza Romaniuka (Wydawnictwo M). Ekskluzywna edycja Pisma Świętego z wyjątkowym przewodnikiem po Piśmie Świętym, jakim jest Jan Paweł II. Okazja do lektury słowa Bożego wzbogaconej o obszerne, miejscami na wskroś osobiste uwagi Papieża Polaka. Znakomity powód do obcowania z Ewangelią w rodzinnym gronie.

„Ubóstwo”, kard. Gerhard Ludwig Müller, ze wstępem Papieża Franciszka (Wydawnictwo KUL). Tytułowe ubóstwo jest symbolem wszelkich ograniczeń bytu, które w kontekście społecznym wyraża się przede wszystkim przez ubóstwo materialne. Dlatego „Ubóstwo” kard. Müllera jest bezprecedensową a zarazem bezcenną próbą teologicznej i politycznej rehabilitacji teologii wyzwolenia jako uaktywnienia Ewangelii w codziennym życiu, ale przede wszystkim pełni rolę wezwania współczesnego człowieka do przeciwdziałania wobec wszechogarniającego ubóstwa moralnego.

Wyróżnienia:

„Kościoły wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach 1458-1795”, Andrzej Gil, Ihor Skoczylas (Instytut Europy Środkowo-Wschodniej)

Przygotowana z największą starannością warsztatową publikacja będąca monografią metropolii kijowskiej, która stała się źródłem rzadkiej sposobności poznania historii kościołów obrządków wschodnich, a w największej obrządku bizantyńskiego, aktywnych na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. Z uwagi na swój zasób faktograficzny i źródłowy jest bezcennym narzędziem poznania historycznego.

„Polonia Christiana”, Wiesław Wysocki (Instytut Wydawniczy PAX)

Błyskotliwy zbiór faktów z historii Polski Chrześcijańskiej – kraju, którego tożsamość kształtowała się przez wieki między innymi znajdując silne oparcie we wspólnocie z nauczaniem Jezusa Chrystusa i pracą jego Kościoła.

„Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II” (Polwen)

Dzieło, które na blisko 1700 stronach relacjonuje, kodyfikuje i przekazuje kolejnym pokoleniom Polaków świadectwo wiary, sposób myślenia i naukę, jaka pozostawił nam po sobie papież Jan Paweł II.

„Prawdziwe początki Bożego Narodzenia”, ks. J. Naumowicz (Wydawnictwo UKSW)

Autor wychodząc od historycznych, religijnych, społecznych i kulturowych początków obchodów Świąt Bożego Narodzenia rysuje niezwykle bogaty obraz tego wydarzenia, a także wskazuje na jego prawdziwy, nie pozbawiony duchowej głębi, współczesny wymiar i sens.

Kategoria „Edytorstwo”

Nagroda – „Biblia Jubileuszowa”, (Edycja Świętego Pawła)

Współczesna edycja Biblii Gnieźnieńskiej, która towarzyszy dwóm niezwykłym jubileuszom: 600-leciu zakończenia prac nad tym dziełem, a także 100-leciu funkcjonowania Towarzystwa Świętego Pawła. Okoliczności te stały się znakomitym pretekstem, poprzez publikację reprodukcji arcydzieł malarstwa miniatorskiego, do przypomnienia kunsztu artystycznego i edytorskiego, jaki cechował oryginalne wydanie Biblii Sacra z drugiej dekady XV wieku.

Wyróżnienia:

„Człowiek Krzyża. Historia w obrazach”, Alfredo Tradigo (Wydawnictwo Jedność)

Absolutnie zjawiskowa historia krzyża na przestrzeni dziejów uwieczniona za pośrednictwem twórczości malarskiej. Opowiedziana historią dzieł plastycznych o tematyce religijnej, która porusza zarówno bardziej i mniej znane i omawiane wątki i znaczenia symbolu męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa.

„Żywot Pana Jezu Krysta” (1522), Baltazar Opec (Wydawnictwo Naukowe UAM)

Podane współczesnemu czytelnikowi przy zachowaniu najwyższej klasy edytorskich standardów współczesne wydanie jednego ze skarbów polskiej literatury, które zachwyca swoim rozmachem artystycznym i przepięknym językiem, jednocześnie wywołuje niezmiennie wdzięczność do redaktorów za ogrom wykonanej pracy i trudu włożonego w realizację tego dzieła.

„Katalog prac plastycznych Norwida. Tom I. Prace w albumach 1”, Edyta Chlebowska (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

Perełka edytorska będąca jednocześnie niezwykłym osiągnięciem z obszaru badań nad historią sztuki w Polsce. Pierwszy w dziejach pełny zbiór prac plastycznych jednego z najwybitniejszych rodzimych poetów, Cypriana Norwida, stanowiący wykaz jego prac zawartych w albumach. Jednocześnie zapowiedź kolejnych publikacji dokumentujących pozaliteracki dorobek artysty.

Kategoria „Książka dla dzieci”

Decyzją Kapituły Nagrody nie przyznano.

Wyróżnienia:

„O Mszy świętej. Rozjaśnić tajemnicę”, Małgorzata Dudek (Wydawnictwo Bernardinum)

Minimum słów – maksimum treści: Publikacja stanowi swoiste okienko, przez które młody człowiek po praz pierwszy styka się z Tajemnicą powoli poznając wielki sekret i skarb ukryty w Mszy Świętej.

„Dwoje ludzi”, Chmielewska Iwona (Media Rodzina)

Zachwycająca prostotą i komunikatywnością artystycznego przekazu pouczająca książka o trudnościach, jakimi charakteryzują się związki między ludźmi. I choć bycie razem nie jest rzeczą łatwą, to jak pisze autorka: „Gdy dwoje ludzi żyje razem, bywa, że mogą zrobić wszystko. Nawet trzeciego człowieka”.

„Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata”, Zofia Kossak (Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej)

Niezwykła opowieść o przygodach skrzata Kacperka, który wraz z wiernymi przyjaciółmi stara się ochronić to co mu najdroższe, czyli domowe dobro, przed niegodziwością i złem.

Kategoria „Książka dla młodzieży”

Nagroda

„Tweetując z Bogiem. tom 1 i 2”, ks. Michel Remery (Edycja Świętego Pawła)

Książka o odwadze: odwadze zadawania pytań, słuchania i myślenia, i wreszcie – odwadze wiary! Dynamiczny i praktyczny kurs wiedzy o Bogu, religii i Kościele podany w sposób najbardziej przyjazny młodemu czytelnikowi.

Wyróżnienia:

„Narzeczeństwo, czyli sztuka przygotowania do małżeństwa”, Jarosz Katarzyna i Tomasz (Wydawnictwo eSPe)

Znakomity przewodnik po ważnym i ekscytującym, a zarazem niezmiernie trudnym wyzwaniu jakim jest okres narzeczeństwa. Doskonała pomoc do rozwoju związku kobiety i mężczyzny przygotowujących się do sakramentu małżeństwa i założenia rodziny.

„Wilki dwa”, o. Adam Szustak, Robert „Litza” Friedrich (Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK)

Niezwykle inspirująca i mądra, choć czasem trudna rozmowa dwóch doświadczonych mężczyzn, którzy rozpatrując bolączki tego świata i ludzkiego życia zdają się stale powracać do tej samej odpowiedzi, jaką jest Boża Miłość.

„Historia Chrześcijaństwa” (Jedność)

Dzięki mądrej selekcji i przystępnej formie prezentowanych treści książka zyskuje charakter publikacji o wysokim potencjale edukacyjnym, szczególnie istotnej z punktu widzenia potrzeb rozwoju intelektualnego młodych czytelników.

Kategoria „Książka autora zagranicznego”

Nagrody:

„Navigare… Przewodnik dla poszukujących”, Gianfranco Ravasi (Wydawnictwo Jedność)

Przewodnik dla tych, którzy szukają sensu i nadziei w pełnych zamieszania czasach, w jakich żyjemy. Navigare… to swoista diagnoza współczesnej kultury ukazująca problem kondycji człowieka naszych czasów – zagubionego, poddawanego ideologicznym eksperymentom, doświadczającego pustki i kryzysu tożsamości, a jednocześnie spragnionego sensu i celu życia. Autor zachęca do podjęcia trudu poszukiwania prawdziwych odpowiedzi na nurtujące go pytania. Tekst przesycony jest wszechobecnym duchem dialogu międzykulturowego, a przede wszystkim międzyludzkiego.

„Obrona rozumu, Gilbert Keith Chesterton” (Fronda Wydawnictwo Poświęcone)

Zbiór esejów dających świadectwo niezwykłej mądrości i erudycji autora, w których głosi w potrzebę obrony rozumu, czyniąc z niego fundament dla innych ważnych kwestii dla każdego człowieka, jak żywa wiara czy ochrona życia ludzkiego.

Wyróżnienia:

„Chcę, abyś był”, Tomáš Halík (Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK)

Książka pełna ważnych pytań i mądrych, wyważonych i gruntownie przemyślanych odpowiedzi, które pozwalają nadać życiu właściwy kierunek. Jednocześnie książka ks. Halíka dowodzi, że wiara potrzebuje ciągłych starań, na rzecz jej podsycania. Autor przekonuje, że dobrze jest pielęgnować w sobie tęsknotę za Bogiem, bo ta tęsknota pozwala nam wciąż na nowo czuć ten, jak pisze, niepowtarzalny korzenno-słony smak odgadywania Tajemnicy.

„Katolicyzm ewangeliczny”, George Weigel (Wydawnictwo M)

Niezwykły wykład z historii Kościoła Katolickiego, który koncentruje się na prezentacji zakresu zmian jakie zachodziły w nim na przestrzeni wieków, a przede wszystkim roli jaką odgrywa Ewangelia w osiągnięcia przez Kościół formuły i paradygmatów, na podstawie których funkcjonuje on współcześnie.

„Święta Teresa z Lisieux (1873–1897). Biografia”, bp Guy Gaucher (Wydawnictwo Flos Carmeli)

Książka, która ma de facto charakter dwóch publikacji w jednej: opisując jednocześnie życie świętej i szczegółowo omawiając jej doktrynę. Dzięki czemu autor pozostał wierny samej św. Teresie od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, która o swoim życiu pisała przede wszystkim jako o „myślach o łaskach, których dobry Bóg raczył jej udzielić”.

Kategoria „Tłumacz”

Nagroda – Ryszard Zajączkowski: Prześladowani. Przemoc wobec chrześcijan, Paul Marshall, Lela Gilbert, Nina Shea; Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, Kasper Walter (Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha)

Dwie pozornie różne publikacje – wielki traktat o miłosierdziu i głośny krzyk na temat prześladowania ludzi wiernych wierze chrześcijańskiej. Każda z nich wymaga od czytelnika, a zwłaszcza tłumacza innego rodzaju wrażliwości i wyczulenia na społeczno-kulturowe konteksty języka, jakim zostały spisane. Ryszard Zajączkowski w pełni sprostał temu zadaniu, swoim oddaniem pracy, szacunkiem do eksplorowanych obszarów ludzkiego odczuwania i działania wychodząc na wprost zamiarom autorów wersji oryginalnych, kreując w pięknej polszczyźnie opowieści pozbawione niepożądanych zniekształceń.

Wyróżnienia:

„Prorocy”, Joshua Abraham Heschel, tłum. Albert Gorzkowski (Wydawnictwo Esprit)

W uznaniu znakomitej jakości wykonanej, trudnej i niezwykle odpowiedzialnej, pracy translatorskiej, która w polskiemu czytelnikowi pozwala nie tylko zapoznać się z nauczaniem najważniejszych proroków opisanych w Starym Testamencie, ale także na konfrontację z samą istotą proroctw i skomplikowanym statusem głoszących je ludzi.

„Serce Europy”, przekł. E. Tabakowska (SIW Znak)

Tłumaczenie książek Normana Daviesa to niezwykłe przedsięwzięcie nie tylko na niwie translatorskiej. Autorka przekładu Serca Europy śmiało radzi sobie w meandrach autorskich rozważań płynnie łączących ze sobą historię, literaturę, religię, konflikty społeczne i geopolityczne i skomplikowane intrygi na najwyższych szczytach władzy. Wyróżnienie jest również dowodem uznania dla tłumaczki za jej wieloletni trud pokładany na rzecz popularyzacji myśli i dorobku autorskiego brytyjskiego historyka w języku polskim.

Seria wydawnicza (dzieła zebrane)

Nagrody:

„Dzieła wszystkie”, Cyprian Norwid (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

Prawdziwy skarb polskiej kultury i literatury, który ma niepowtarzalną szansę stać się na wiele dekad podstawowym źródłem poznania twórczości Cypriana Norwida dla czytelników, młodzieży szkolnej i akademickiej, a także badaczy i miłośników polskiej literatury. Nagroda jest forma uznania dla wspólnego wysiłku norwidologów z różnych ośrodków akademickich, a ich dzieło nosi znamiona najwyższego merytoryczne zaawansowanie wykorzystywanego aparatu krytycznego. Całość edycji planowana jest na 17 tomów.

„Źródła monastyczne” (Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec)

Monumentalna, licząca ponad 70 tomów seria, złożona z kilku tematycznych podserii, która ukazuje się od 1993 roku. Bezcenny zbiór polskich tłumaczeń klasycznych tekstów greckich i łacińskich dotyczących monastycyzmu wczesnego i średniowiecznego oraz wybór profesjonalnych naukowych opracowań poświęconych tematyce monastycznej.

Wyróżnienia:

„Kazania w kulturze polskiej: edycje kolekcji tematycznych”, opracowanie Roman Mazurkiewicz, Kazimierz Panuś (Wydawnictwo UNUM Polskiego Towarzystwa Teologicznego)

Bezcenne wypełnienie luki w nauce polskiej w zakresie badań nad historią staropolską. W kolejnych tomach z niesamowitą pieczołowitością zaprezentowano bogaty dorobek rodzimej twórczości kaznodziejskiej, z wyszczególnieniem najważniejszych jej typów: kazań maryjnych, kazań funeralnych i kazań pasyjnych.

„Świadkowie Tajemnicy”, Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń (Rosikon Press)

Fotoreporterska seria, która zamienia się w mistyczną podróż w przeszłość, do korzeni chrześcijaństwa, do świata symboli współtworzących jego religijne, społeczne i kulturowe oblicze. Zarazem niebywała edukacyjna uczta dla miłośników historii i zagadek jakie stawia ona przed współczesnym człowiekiem.
Niesamowity kolaż wyważonych treści opartych na przekazach kulturowych i naukowych ustaleniach i bogatej dokumentacji fotograficznej pozwala czytelnikowi maksymalnie zbliżyć się do omawianych tematów, zjawisk i rzeczy.

Kategoria „Publicystyka religijna”

Nagroda – „Jak żyć chrześcijaństwem?”, ks. Jan Sochoń (Wydawnictwo Salezjańskie)

Autor dobitnie wskazuje, że chrześcijaństwo to miłość, a zadaniem jakie przed sobą postawił jest opisanie jak człowiek powinien pielęgnować w sobie tę miłość, by odpowiednio wykorzystać tę podróż w czasie jaką jest ludzkie życie.

Wyróżnienie – „Dyktatura gender”, Benedykt XVI, Bujak Adam, Chrostowski Waldemar, ks., Feusette Krzysztof, Hoser Henryk, bp, Kuby Gabriele, Oko Dariusz, ks., Sosnowski Leszek, Stępkowski Aleksander (Wydawnictwo Biały Kruk)

Prezentowanym poziomem intelektualnym publikacja zdecydowanie pozytywnie wyróżnia się na tle dyskursu społecznego o ideologii gender. W prosty i rzeczowy sposób prezentuje postawę autorytetów związanych z polskim i światowym Kościołem wobec medialno-kulturowej ofensywy ideologii gender, wskazując jej jawne winy i potencjalne niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą dla współczesności.

Kategoria „Multimedia”

Nagroda – „Żywe słowo dla Polaków, Święty Jan Paweł II” (Dom Wydawniczy „Rafael”)
Być może jeden z najtrwalszych śladów nauczania Świętego Jana Pawła II. Znakomity sposób na przedłużenie jego obecności poprzez żywe świadectwo jego Wiary i intelektu. cyfrowy zapis blisko 500 fragmentów wypowiedzi Papieża Polaka stanowiących swoistą wizytówkę jego Pontyfikatu.
Niezrównane źródło dla edukatorów zajmujących sie między innymi działaniami formacyjnymi: kapłanów, katechetów, misjonarzy, ale także mediów. Wreszcie zajmująca lektura dla każdego z nas.

Wyróżnienia

„Dzienniczek… CD audiobook”, Święta Siostra Faustyna Kowalska (Wydawnictwo Misericordia)

Nowoczesna forma edytorska i komunikacyjna wykorzystana w służbie niezwykłego przesłania Bożego Miłosierdzia. Mistrzowska interpretacja tekstu Dzienniczka… w wykonaniu Anny Dymnej i Krzysztofa Globisza pozwala słuchaczowi w pełni zanurzyć się w treść, a przede wszystkim w sens przesłania Chrystusa przekazywanego przez Świętą. Wyjątkowy klimat tej produkcji współtworzy niezwykła muzyka autorstwa Wojciecha Kilara.

„Niebo istnieje… naprawdę”, reż. Wallace Randall, (Wydawnictwo Gloria24.pl)

Oparta na faktach historia dziecka, które przynosi swojej rodzinie i otaczającemu je światu prawdę o istnieniu Nieba. To film o Wierze, a w rzeczywistości przede wszystkim o trudnościach, jakie musi ona pokonać, być móc trafiać do kolejnych otwierających się na nią serc i umysłów.

„Pismo Święte Starego Testamentu”, wydanie audio (Edycja Świętego Pawła)

Powtarzając za św. Pawłem: Wiara rodzi się ze słuchania. Wysoką jakość wyróżnionej produkcji gwarantuje najnowszy przekład z języków oryginalnych i olbrzymie doświadczenie wydawcy w realizacji projektów audio.

Słuchacz nie zostaje sam z głośną lekturą. Każda z Ksiąg Starego Testamentu została opatrzona stosownym wprowadzeniem autorstwa uznanych ekspertów ds. tematyki biblijnej.

Kategoria „Muzyka chrześcijańska”

Nagroda – „Prawda Was wyzwoli”, Zajkowski Jacek (Wydawnictwo Agape)

Za nowatorskie podejście do ewangelizacyjnej misji wyrażonej w muzycznej twórczości artysty. Za niezwykłość warstwy tekstowej, z której znaczna część trafia nie tylko do przedstawicieli młodszego pokolenia wierzących i praktykujących Polaków, ale potrafi zachwycić i inspirować także starszych słuchaczy z większym życiowym doświadczeniem.

Wyróżnienia

„Petarda”, Arka Noego

Arka Noego gra i śpiewa już od wielu lat. Ich piosenki znają dzieci i dorośli, i to nie tylko ci, którzy identyfikują się z Kościołem. Fenomen zespołu tkwi w umiejętności przekazywania głębokich ewangelicznych treści w profesjonalnej formie muzycznej za pośrednictwem prostego i przyjaznego słuchaczowi języka. Album Petarda ukazuje kolejną generację młodych ludzi, którzy za cel swojego życia przyjęli działanie na chwałę Bożą.

„Mocni w wierze”, Tomasz Marek, Paweł Stankiewicz, Zespół Mocni w wierze (Stowarzyszenie DWA PLUS)

Muzyka Mocnych w Wierze to przepełnione radością i wiarą świadectwo miłości do Boga. Album przynosi jednocześnie energetyzująca i kojącą mieszankę stylów jak rock, pop, gospel czy reggae, bogato okraszonych mądrymi, niebanalnymi tekstami. album charakteryzuje niezwykłą przestrzeń, w której znajdzie się miejsce na niejedną bardzo osobistą rozmowę ze Stwórcą.

Feniks Główny

Kard. Gianfranco Ravasi

dla uczonego i pasterza Kościoła katolickiego, ambasadora kultury chrześcijańskiej, który zasłuchany w Słowo Boże, wielkodusznie dzieli się jego zbawczym i uświęcającym bogactwem ze wszystkimi, w tym również z tymi, którzy szczerym sercem poszukują prawdy; za niestrudzenie zachęcanie, by Słowo Boże czynić codziennym pokarmem życia duchowego, podstawą świętej liturgii oraz „duszą całej teologii”.

Za żywą obecność w życiu kulturalnym współczesnego świata i Kościoła ubogaconą badaniami egzegetyczno-literackimi; za wielki wkład w kulturę współczesnej Europy i świata poprzez rozniecanie na nowo w tej kulturze światła Ewangelii. Jako ambasador kultury chrześcijańskiej ubogaca artystów i ludzi sztuki, otwierając przed nimi niezwykłą głębię całego Pisma świętego i wielkiej Tradycji Kościoła.
Za bycie Świadkiem Prawdy – promotorem dialogu chrześcijan z ludźmi szukającymi Boga oraz wiary z nauką.

Kard. Gerhard Ludwig Müller

za wierność wobec modelu tradycyjnego nauczania Kościoła Katolickiego. W uznaniu gorliwej wiary i działalności na rzecz nienaruszalności instytucji małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny oraz rodziny. Swoje nauczanie niezmiennie opiera na najważniejszym fundamencie wiary jakim jest Jezus Chrystus. Niestrudzenie nawołuje do jak najbliższych związków i współdziałania ludzi wierzących w obszarze przekonań, słów i czynów z Kościołem.

o. Bazyli Degórski

za wybitne dokonania w dziedzinie patrologii, teologii dogmatycznej, antropologii patrystycznej. Sytuują się one na najwyższym światowym poziomie, co potwierdza powierzenie badaczowi krytyczne wydanie pism historycznych i hagiograficznych w prestiżowym cyklu dzieł wszystkich św. Hieronima. Uczony jest znawcą dziejów monastycyzmu starożytnego, specjalizuje się również w paleografii i kodykologii łacińskiej. Jego prace nad tradycją rękopiśmienną „Żywota św. Pawła Pustelnika”, jak też innych żywotów napisanych przez św. Hieronima, opracowywanie tych tekstów, ich przekłady na język polski i włoski oraz liczne studia nad nimi – stanowią imponujący dorobek, godny najwyższych pochwał i wyróżnień. Rozsławiający przy tym imię polskiej, w węższym sensie, zakonnej kultury humanistycznej.

Feniks Specjalny

„Encyklopedia Katolicka”

Projekt wydawniczy o fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia poznania historii i dorobku Kościołów chrześcijańskich, obok Kościoła katolickiego przede wszystkim kościołów wyznania prawosławnego i protestanckiego, ale również innych licznych wspólnot religijnych, a nawet religii niechrześcijańskich.
W Encyklopedii największą reprezentację mają hasła dotyczące problematyki teologicznej i religijnej, lecz jest to również obszerne źródło informacji dotyczących zagadnień o podłożu filozoficznym i humanistycznym, nie zapominając o tak ważnych aspektach funkcjonowania instytucjonalnej religii jak sztuka czy literatura sakralna, skupiając się właśnie na chrześcijański wymiarze kultury. Nie mniejszą rolę dla wymiaru publikacji w ujęciu ogólnym odgrywają zresztą liczne hasła z zakresu nauk społecznych, przedstawiane w ujęciu nauki społecznej Kościoła; szeroko reprezentowane są również hasła z dziedziny ekonomii.

Szeroko otwierając się na Kościół powszechny Encyklopedia Katolicka jest jednocześnie niezmiernie cennym zbiorem wiedzy na temat Kościoła katolickiego w Polsce oraz jego wkładu w narodową kulturę i społeczną tożsamość.

Feniks Specjalny

Teresa Ferenc i Zbigniew Jankowscy – za niezwykłe osiągnięcia w dziedzinie literatury, szczególnie poezji, dokonane przez twórców zjednoczonych, nie tylko miłością małżeńską, ale i wspólnotą doświadczeń artystycznych, ujętych w symbolice „sił materialnej wyobraźni”, czyli morza i ognia. Pisarzy, bez których trudno wyobrazić sobie krajobrazy polskiej kultury XX i XXI wieku. Ich dzieło mierzy się z podstawowymi pytaniami europejskiej cywilizacji, przenikniętej do głębi chrześcijańską wizją świata. Daje szczere świadectwo temu wszystkiemu, co buduje jej wielobarwną tkankę, usianą dramatami i cierpieniami ludzi, próbujących scalać przygodny, tonący los świata, niepozbawionych jednak nadziei, że „białe włókno boskiego tchnienia” przyniesie ostateczne ocalenie. Że to w Bogu i w Nim nieodwołalnie dopełni się wartość człowieczego bycia, sens trwożliwego poszukiwania znaków świętości. Dzięki sopockim Autorom poezja nadal zachowuje swą witalną moc, wiedzie ku Prawdzie, ku zawsze możliwemu duchowemu szczęściu.

Gala wręczenia nagród FENIKS odbędzie się w sobotę 18 kwietnia o godz. 19.30 w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kawęczyńskiej 53 na warszawskiej Pradze.

 

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Drukuj Powrót do artykułu

Znamy laureatów nagrody FENIKS 2013

14 kwietnia 2013 | 08:06 | awo, mag / br Ⓒ Ⓟ

Wanda i Andrzej Półtawscy – to tegoroczni laureaci Nagrody Głównej FENIKS 2013 przyznawanej przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich podczas dorocznych targów. W tym roku kapituła uhonorowała też prezydentową Karolinę Kaczorowską po raz pierwszy przyznaną Nagrodą – Księga życia. Ponadto dwa FENIKSY Specjalne powędrowały do bp. Antoniego Długosza i Ernesta Brylla. Nagrody wręczono wieczorem 13 kwietnia podczas uroczystej gali w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego na warszawskiej Pradze.

Małżeństwo Półtawskich zostało uhonorowane FENIKSEM 2013 za „rzadko spotykany w świecie styl życia i zaangażowania konfesyjnego oraz godny naśladowania wkład w rozwój polskiej filozofii i kultury moralnej, za odsłonięcie wielu aspektów posługi duszpasterskiej Karola Wojtyły, wielkiego kapłana, biskupa i papieża” – podano w uzasadnieniu kapituły. Doceniono także ich wysiłek w obronie życia i godności życia, który wielu ludziom przynosi wsparcie i wzmacnia ich nadzieję. Kapituła nagrody podkreśliła również, że Wanda i Andrzej Półtawscy w swej aktywności naukowo-badawczej, niezaniedbującej porządku rodzinnego, w otwarciu na innych, stworzyli personalistyczny model małżeńskiej wspólnoty.

W tym roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę – Księga życia. Otrzymała ją Karolina Kaczorowska, wdowa po prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim. Uhonorowano ją za „życie naznaczone służbą na rzecz narodu polskiego i młodzieży”, działalność edukacyjną i wychowawczą a także charytatywną w Zjednoczeniu Polek w Wielkiej Brytanii. W uzasadnieniu podkreślono też, że jej służba publiczna naznaczona jest niezwykłą troską o los kolejnych pokoleń młodych Polaków, nastawiona na ochronę i popularyzację więzi rodzinnych, narodowych i społecznych.

W zamyśle kapituły, nowa nagroda – Księga życia ma być przyznawana ludziom, których aktywność i dorobek zasługują na największy społeczny szacunek i wdzięczność.

Podczas gali wręczono także dwa FENIKSY Specjalne. Pierwszy trafił do bp. Antoniego Długosza, za „żarliwego ducha wiary i miłości ekspresyjnie wyrażanego w bogactwie słowa, skierowanego zwłaszcza do najmłodszych, dzieci i młodzieży, wobec którego nie można przejść obojętnie”. Drugi FENIKS Specjalny trafił do Ernesta Brylla. Poetę uhonorowano za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, zwłaszcza poezji, „otwartej i czułej na powiew religijnych tajemnic, włączającej w swój duchowy obszar również tzw. sprawy ojczyźniane”. Kapituła podkreśliła, iż twórczość Brylla odegrała ważną rolę w cementowaniu świadomości społecznej, zarówno w czasach komunizmu, jak i po 1989 r. „Bezpośrednie odniesienia do odbiorcy, odwoływanie się do archetypów i mitów narodowych, wrażliwość na tradycje liryki romantycznej oraz chęć nawiązywania rozmowy o fundamentalnych sprawach ludzkiej egzystencji – wszystko to sprawia, że pisarstwo Brylla nieustannie wywołuje zbiorowy oddźwięk i zyskuje należne poważanie – tak uzasadniała swoją decyzję kapituła.

Ponadto przyznano nagrody i wyróżnienia dla najlepszych książek w 10 kategoriach. W tym roku, po przerwie, nagrodzono w kategorii przekład. O nagrody ubiegało się 46 wydawców.

W kategorii literackiej nagrodę zdobyło Wydawnictwo Salezjańskie za książkę „Od Barabasza do Jezusa. Nawrócony jednym spojrzeniem” autorstwa Pietro Sarubbiego. Kapituła uznała, iż jest to poruszająca opowieść o nawróceniu i poszukiwaniu drogi do Kościoła i Boga.

W kategorii nauki kościelne nagrodę przyznano Wydawnictwu Bernardinum za książkę o. Wojciecha Giertycha OP pt. „Rozruch wiary”. Według kapituły jest to znakomita rozprawa o sensie wiary, potrzebie i sposobach jej stałego umacniania i rozwoju.

W kategorii edytorstwo doceniono niezwykły album, jaki ukazał się nakładem Wydawnictwa Rosikon Press pt. „Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwi Chrystusowych” autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia. Kapituła doceniła „ujmującą dbałość o faktograficzne detale i zachwycającą swoim estetycznym bogactwem literacko-graficzną opowieść o świętych relikwiach chrześcijaństwa”.

W kategorii książki dla dzieci nagrodzono „Księgę spraw ważnych Lamelii Szczęśliwej” autorstwa Joanny Krzyżanek. Wydawnictwo Święty Wojciech doceniono za „mistrzowskie połączenie ilustracji i tekstu w służbie edukacyjnej roli książki dla dzieci”. Natomiast w kategorii książki dla młodzieży zwyciężyła Edycja św. Pawła za „Ocaloną z piekła. Wyznania byłej modelki” – Ani Golędzinowskiej. W ocenie kapituły, jest to świadectwo niezwykłego nawrócenia, które udowadnia, że droga do Boga może wieść przez najmroczniejsze ścieżki ludzkiego życia.

W kategorii książka autora zagranicznego uhonorowano Społeczny Instytut Wydawniczy Znak za „Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo” autorstwa papieskiego biografa George Weigla. To, według kapituły, rzetelne i godne podsumowanie wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II, zarazem niezwykła opowieść o naznaczonym cierpieniem bezwarunkowym oddaniu Chrystusowi.

W kategorii seria wydawnicza nagrodę zdobyło Wydawnictwo KUL za „Opera omnia Josepha Ratzingera”, wydane w 2012 r. tomy 11 i 12 pod redakcją ks. Krzysztofa Góździa. Nagroda została przyznana za podjęcie i publikowanie w języku polskim „Dzieł zebranych” Josepha Ratzingera, Ojca Świętego Benedykta XVI, jednego z największych teologów naszych czasów. W ocenie kapituły jest to wzorcowa edycja, ukazująca zasadnicze nurty papieskiej myśli, skoncentrowanej na „duchu komunikacji” między światem ludzkim i boskim, ze szczególnym podkreśleniem wagi liturgii, zakorzenionej w podstawowym akcie wiary i w ludzkiej egzystencji.

W kategorii publicystyka religijna najlepszą okazała się książka autorstwa Ewy Czaczkowskiej pt. „Siostra Faustyna. Biografia Świętej” wydana przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Kapituła przyznając tę nagrodę doceniła nieustępliwość w dochodzeniu do prawdy o życiu i działalności świętej i tajemnic rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia.

Z kolei w katogorii multimedia nagrodę zdobyła wydana przez Hajdasz Produktion książka z filmem DVD „Zapomniane męczeństwo” autorstwa Jolandy Hajdasz. Kapituła uznała, iż jest to cenne przypomnienie postaci i ofiary życia abp. Antoniego Baraniaka, jednego z najznamienitszych kapłanów polskiego Kościoła w XX wieku.

Natomiast w kategorii przekład uhonorowano Towarzystwo Naukowe KUL za pierwszy w Polsce, pełny, jednolity przekład wszystkich tragedii Sofoklesa, klasyka literatury antycznej. Nakładem tej oficyny ukazały się „Tragedie I: Ajas, Trachiniki, Filoklet, Edyp w Kolonos”, „Tragedie II: Król Edyp, Antygona, Elektra” ze wstępem i w opracowaniu Roberta R. Chodkowskiego.

Podczas gali wręczono także wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Tradycyjnie wręczono też Małe Feniksy 2013, które przyznawane są co roku osobom i instytucjom za dokonania w promocji książek religijnych w mediach. W tym roku doceniono portal Deon.pl, na którym znajduje się czytelnia wartościowej prasy i książek a co roku portal ten obejmuje swoim medialnym patronatem kilkadziesiąt pozycji wydawniczych. Mały Feniks powędrował też do Radia Warszawa i Radia RDN Małopolska. Ponadto nagrodą tą uhonorowano także dziennikarza i prezentera telewizyjnego Krzysztofa Ziemca.

Uroczystość uświetniła swoim występem Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Drogi Czytelniku,
cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
Wersja do druku
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.