Drukuj Powrót do artykułu

Program VI Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa Dialogu”

10 maja 2005 | 11:22 | Ⓒ Ⓟ

|

W piątek wieczorem i w sobotę
rano istnieje możliwość uczestniczenia we Mszy świętej w kościołach
gnieźnieńskich

Piątek, 16 września 2005 r.
11.00Modlitwa
Modlitwy podczas Zjazdu prowadzą: specjalna schola oraz trzej kapelani
Zjazdu: rzymskokatolicki (o. Marek Pieńkowski OP), prawosławny (ks.
Doroteusz Sawicki) i ewangelicki (ks. Marek Uglorz).

Pieśń
„Veni Sancte Spiritus”
Księga Rodzaju 2, 7.18; 1,27

Otwarcie

 • Marcin Przeciszewski, przewodniczący Komitetu
  Organizacyjnego Zjazdu

Słowo powitania

 • Kard. Józef Glemp, Prymas Polski
 • Abp Jeremiasz, prawosławny arcybiskup
  wrocławski i szczeciński, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Pozdrowienie

 • Stefan Mikołajczak, marszałek
  województwa wielkopolskiego

TXTPrzesłanie Ojca Świętego Benedykta
XVI 

  TXT Przesłanie Patriarchy Konstantynopola
  Bartłomieja I
   

   11.25Modlitwa za Jana Pawła II i Brata Rogera
   Śpiew: „Jezu, Tyś jest światłością mej duszy”

   Część
   1. KOŚCIÓŁ, EUROPA, DIALOG

   przewodniczy Michał Drozdek,
   prezes Instytutu Chrześcijańsko-Demokratycznego im. Ignacego
   Paderewskiego, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego IV Zjazdu
   Gnieźnieńskiego „Quo vadis Europo?”

   11.30TXTDialog i
   kompromis jako podstawa działania Unii Europejskiej

   • Jarosław Pietras, minister ds. europejskich RP
   TXTPrzekazanie przesłania Forum Młodzieży
   z Polski, Niemiec i Ukrainy na ręce komisarza Figla
   11.45Dialog Kościół-Europa:
   wyzwania na dziś

   • Ján Figel’, komisarz UE
    ds. edukacji, szkoleń, kultury i języków
   12.15TXT Dialog Kościół-Europa:
   wyzwania na dziś
   (perspektywa rzymskokatolicka)

   • Abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński
   12.45TXTDialog
   Kościół-Europa: wyzwania na dziś
   (perspektywa prawosławna)

   Bp Hilarion, prawosławy biskup Wiednia i Austrii
   13.15Obiad

   Część
   2. DIALOGI O EUROPIE – RAZEM CZY OSOBNO?

   przewodniczy Zofia Dietl, członek Zarządu Klubu Inteligencji
   Katolickiej w Warszawie,
   przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego V Zjazdu Gnieźnieńskiego
   „Europa ducha”

   14.45
   Modlitwa –
   pieśń “Ubi caritas”
   Ewangelia św. Jana 17, 20-21

   Modlitwa
   Jan Paweł II –
   mistrz dialogu

   • Maciej Zięba OP, przełożony Polskiej Prowincji
    Dominikanów, dyrektor Instytutu Tertio Millennio
   15.15Debata o wartościach europejskich
   Europa świecka, Europa
   chrześcijańska – wspólna Europa

   • Danuta Hübner, komisarz ds. polityki
    regionalnej UE,
   • Mona Siddiqui, dyrektor Centrum
    Studiów nad Islamem, Uniwersytet Glasgow,
   • Hanna Suchocka była premier RP, ambasador
    Polski przy Stolicy Apostolskiej,
   • Rocco Buttiglione, minister ds. dóbr
    kultury Republiki Włoch,
   • Aleksander Smolar, prezes Fundacji im. Stefana
    Batorego 
   • Szewach Weiss, były przewodniczący parlamentu
    izraelskiego

   prowadzi Kamil Durczok (TVP)
   Pytania z Sali

   16.45Przerwa
   17.15
   kolegium
   Modlitwa –
   śpiew
   „Z Tobą ciemność nie będzie ciemna”
   Ewangelia św.
   Mateusza 5, 13-15

   Debata o roli chrześcijan w kulturze współczesnej
   Kultura chrześcijańska
   – między odrodzeniem christianitas a chrześcijańskim gettem

   • Chantal Millon Delsol, profesor filozofii,
   • Teresa Maria Reklewska, artystka, autorka
    witraży wykorzystanych w scenografii Zjazdu,
   • bp Marek Izdebski, biskup Kościoła
    ewangelicko-reformowanego w Polsce,
   • Myrosław Marynowycz, prorektor Ukraińskiego
    Uniwersytetu Katolickiego, Lwów,
   • Gabriel Nissim OP, Międzynarodowe Katolickie
    Stowarzyszenie Komunikacji Społecznej,
   • abp Józef Życiński, metropolita
    lubelski, filozof

   prowadzi Piotr Marciniak (TVN 24)
   Pytania z sali

   17.15
   namiot
   Modlitwa
   Księga Powtórzonego Prawa 4, 5-8

   Dialog Kościołów z
   Unią Europejską w kontekście Traktatu Konstytucyjnego UE

   • Danuta Hübner, komisarz ds. polityki
    regionalnej UE
   • Aldo Giordano, sekretarz generalny CCEE,
   • Rüdiger Noll, dyrektor Komisji
    Kościół i Społeczeństwo, zastępca sekretarza generalnego
    KEK,
   • Jarosław Pietras, Minister ds. europejskich RP,
   • ks. Noël Treanor, sekretarz generalny
    COMECE,
   • Tadeusz Zieliński, profesor teologii,
    Chrześcijańska Akademia Teologiczna

   prowadzi o. Tomasz Dostatni OP
   Pytania z sali

   17.15
   aula
   Modlitwa
   List do Galatów 5, 13-15

   Polska katolicka czy
   ekumeniczna?

   (tylko w języku polskim)

   • Zdzisław Bielecki,
    współprzewodniczący Rady Wspólnej
    Katolików i Muzułmanów,
   • Jerzy Buzek, były premier RP, luteranin,
   • ks. Michał Czajkowski, teolog katolicki,
    współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i
    Żydów,
   • Marek Jurek, polityk, publicysta,
   • Michał Klinger, teolog prawosławny, były
    ambasador RP w Rumunii,
   • mufti Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący
    Muzułmańskiego Związku Religijnego,
   • abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński,
   • ks. Jan Ostryk, superintendent Kościoła
    ewangelicko-metodystycznego, przewodniczący wielkopolskiego oddziału
    Polskiej Rady Ekumenicznej
   • ks. Lech Tranda, proboszcz warszawskiej parafii
    ewangelicko-reformowanej,
   • Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce

   prowadzi Katarzyna Kolenda-Zaleska (TVN 24)
   Pytania z sali

   18.45Kolacja (dla uczestników zjazdu)
   18.45(dla mieszkańców Gniezna i okolic)
   Ekumeniczne nabożeństwa
   biblijne

   w kościołach Gniezna i okolic z homilią wygłoszoną przez duchownych
   różnych wyznań chrześcijańskich
   (według wspólnego, specjalnie przygotowanego scenariusza)

   • 1.    Parafia
    Archikatedralna (Katedra Gnieźnieńska)
    – kaznodzieja: ks. Paweł Minajew
    (Kościół Prawosławny)
   • 2.    Parafia św.
    Jakuba w Modliszewku
    – kaznodzieja: ks. Tadeusz Raszyk
    (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
   • 3.    Parafia św.
    Maksymiliana Kolbego (ul. Kwiatowa 7)
    – kaznodzieja: ks. Sławomir Rodaszyński
    (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny)
   • 4.    Parafia św.
    Radzyma Gaudentego (ul. 22 Lipca 85)
    – kaznodzieja: ks. Andrzej Gontarek
    (Kościół Polskokatolicki)
   • 5.    Parafia Farna
    p.w. św. Trójcy (ul. Farna 6)
    – kaznodzieja: ks. Lech Tranda
    (Kościół Ewangelicko-Reformowany)
   • 6.    Parafia
    Chrystusa Wieczystego Kapłana (ul. 28 Grudnia 12)
    – kaznodzieja: ks. Grzegorz Dróżdż
    (Kościół Starokatolicki Mariawitów)
   • 7.    Parafia bł.
    Michała Kozala, zarazem filiał w Gnieźnie poznańskiej parafii
    ewangelicko-augsburskiej (ul. Poznańska 15)
    – kaznodzieja: bp Wojciech Polak
    (Kościół Rzymskokatolicki)
   • 8.    parafia bł.
    Bogumiła (ul. Cicha 3)
    – kaznodzieja: pastor Mirosław Patalon
    (Kościół Chrześcijan Baptystów)

   Część 3. MUZYKA CHRZEŚCIJAN – MUZYKĄ
   JEDNOŚCI

   20.00Muzyka
   różnych kultur w Europie dialogu
   Śpiewają
   chóry różnych wyznań chrześcijańskich:

   • prawosławny chór
    „Oktoich” z Wrocławia, 
   • Visual Ministry Gospel Choir of
    London, 
   • „Arka Noego”
   • schola zjazdowa; 

   solista – Mieczysław Szcześniak; 
   gra Smyczkowa Orkiestra Kameralna pod dyr. M.Sompolińskiego; 
   kierownictwo artystyczne: Marcin Pospieszalski. Przesłanie koncertu:
   „Muzyka chrześcijan – muzyką jedności”.
   Podczas koncertu świadectwami wiary podzielą się:

   • o. Daniel Ange (Kościół
    rzymskokatolicki), 
   • ks. Leszek Czyż (Kościół
    ewangelicko-augsburski),
   • ks. Nicolae Tanase (rumuński Kościół
    prawosławny).
   Sobota, 17 września 2005 r.

   Część 4. DIALOG KOŚCIOŁÓW
   CHRZEŚCIJAŃSKICH

   przewodniczy abp Jeremiasz, prawosławny arcybiskup wrocławski i
   szczeciński,
    prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

   8.45
   aula
   Ekumeniczne Święto
   Biblii
   (język polski)
   Nabożeństwo biblijne pod przewodnictwem duchownych różnych
   wyznań chrześcijańskich: pantomima „Biblia – Księga
   życia”, czytanie Ewangelii w różnych językach,
   świadectwa, śpiew i modlitwa 
   9.45
   Debata
   ekumeniczna

   TXTJaki
   będzie ekumenizm XXI wieku?

   • Kard. Walter Kasper, przewodniczący Papieskiej
    Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan
   10.05Czy Europa może
   oddychać jednym płucem?

   • Bp Hilarion, biskup Wiednia i Austrii,
    przedstawiciel Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przy Instytucjach
    Europejskich w Brukseli
   10.25Chrześcijańska
   różnorodność a jednoczenie Europy

   • Bp Wolfgang Huber, przewodniczący Rady
    Kościoła Ewangelickiego Niemiec, biskup Ewangelickiego Kościoła
    Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc
   10.45dyskusja na podium
   Widzialna jedność Kościoła
   – jaka?

   • kard. Walter Kasper,
   • bp Hilarion,
   • bp Wolfgang Huber

   prowadzi Tomasz Królak (Katolicka Agencja Informacyjna)
   Pytania z sali

   11.30Przerwa

   Część 5. MISTRZOWIE DIALOGU

   12.00
   namiot
   Modlitwa
   – pieśń „Będziesz miłował Pana Boga swego”
   Ewangelia św. Mateusza 22, 35-40


   Mistrzowie
   dialogu – świadectwa

   • o. Daniel Ange, twórca
    międzynarodowej katolickiej szkoły modlitwy i ewangelizacji
    „Jeunesse Lumière”, 
   • Michaela Borrmann, teolożka ewangelicka,
    członek wspólnoty „Chemin
    Neuf”, 
   • abp Daniel Ciobotea, metropolita Mołdawii i
    Bukowiny, Jassy (Rumunia)
   • Irena i Jerzy Grzybowscy, „Spotkania
    Małżeńskie”
   • ks. Nicolae Tanase, założyciel stowarzyszenia
    „Pro Vita” w Rumunii, 

   przewodniczy o. Marek Pieńkowski OP, Stowarzyszenie ESPACES

    12.00
    kolegium
    Modlitwa
    – List do Kolosan 1, 17-22

    Przebaczamy i prosimy o
    przebaczenie – dialog polsko-niemiecki w czterdziestolecie
    wschodniego memorandum EKD i listu biskupów polskich do
    biskupów niemieckich

     • Władysław Bartoszewski, były minister spraw
      zagranicznych RP, 
     • bp Josef Homeyer, biskup Hildesheim,
      przewodniczący COMECE, 
     • bp Wolfgang Huber, przewodniczący Rady Kościoła
      Ewangelickiego Niemiec, 
     • Helmut Kohl, były kanclerz Niemiec, 
     • Tadeusz Mazowiecki, były premier RP, 
     • Hans Joachim Meyer, przewodniczący ZdK
      (Centralnego Komitetu Katolików Niemieckich), 
     • abp Józef Michalik, przewodniczący
      Konferencji Episkopatu Polski

     prowadzi Stephan Raabe, dyrektor Fundacji Konrada Adenauera w Polsce;
     wprowadzenie – abp Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński

     13.30Obiad

     Część 6. DIALOG W CODZIENNOŚCI ŻYCIA

     15.00 -17.30Dialog w
     codzienności życia
     – spotkania w grupach
     roboczych
     Pięć spotkań prowadzonych będzie metodą warsztatową, pozostałe jako
     grupy dyskusyjne.
     Na te same tematy rozmawiają w ramach Gnieźnieńskiej Akademii Dialogu
     uczniowie w szkołach Gniezna; podczas Zjazdu młodzież zaprezentuje
     owoce swoich dyskusji.

     WARSZTAT,
     język polski, do 100 osób

     1. Dialog w małżeństwie i
     rodzinie
     albo Jak
     podtrzymać miłość w domu, kiedy rodzice nie mają pracy?

     Prowadzący: Irena i Jerzy Grzybowscy, „Spotkania małżeńskie”
     Eksperci:

     • Diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk, teolożka
      ewangelicka
     • Elżbieta Czykwin, Zakład Socjologii Edukacji
      Uniwersytetu Białostockiego
     • Lucyna i Ryszard Montusiewiczowie, KAI Izrael,
      Droga Neokatechumenalna
     • ks. Bronisław Rosik SAC, Katolickie
      Stowarzyszenie Antynarkotykowe KARAN
     • Elżbieta i Witold Kowalczykowie,
      „Domowy Kościół”

     współpraca w prowadzeniu grup dzielenia: Anna Kurzeja,
     Magdalena Dalbor (Gniezno)

       WARSZTAT,
       język polski, do 50 osób

       2. Dialog w społeczności
       lokalnej

       albo „Między wójtem,
       plebanem i
       obywatelem”
       Prowadzący: Przemysław Fenrych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
       Uczestnicy, eksperci:

       • ks. Sławomir Kokorzycki, proboszcz w Korytowie
       • Adam Pastucha, przewodniczący Rady Gminy,
        Dębowiec k/ Skoczowa
       • Przemysław Radwan, Szkoła Liderów
       • Grzegorz Stopiński, przewodniczący Rady
        Miejskiej Wrocławia
       WARSZTAT,
       język polski, do 25 osób

       3. Dialog w parafii
       albo „Czy
       duchowni i świeccy mogą mieć do siebie zaufanie?”

       Prowadzący: Marek Kosacz OP
       Eksperci, uczestnicy:

       • prof. Elżbieta Firlit, socjolog religii, Szkoła
        Główna Handlowa
       • Jarosław Charkiewicz, publicysta, Prawosławny
        Serwis Internetowy
       • ks. Grzegorz Dróżdż, proboszcz w
        Cegłowie, Kościół Starokatolicki Mariawitów
       • ks. Jan Kojło, proboszcz prawosławny i dyrektor
        Radia Orthodoxia, Białystok
       • dr Maciej Lis, kurator diecezjalny Diecezji
        Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego RP
       WARSZTAT,
       język polski i angielski, do 40 osób

       4. Dialog na pograniczu kultur,

       albo Polacy edukacyjnym
       pomostem między Wschodem z Zachodem?

       Prowadzący: Krzysztof Stanowski (Lublin), Anna Bentyn (Gniezno),
       Fundacja Edukacja dla Demokracji
       Eksperci:

       • Malika Abdulwachabowa, działaczka czeczeńska
       • Ton Van Anh, redaktor wietnamskiego pisma „Cau
        Vong” wydawanego w Polsce
       • s. Anna Agnieszka, Mała Siostra Jezusa
       • Norbert Frejek SJ, Dom Spotkań im. Angelusa
        Silesiusa, Wrocław
       • Simon Mol, Stowarzyszenie Uchodźców
        RP 
       • Agata Skowron-Nalborczyk, Zakład Islamu
        Europejskiego, Uniwersytet Warszawski
       WARSZTAT,
       język polski, do 40 osób

       5. Dialog wolontariuszy
       „przykościelnych” i „świeckich”

       albo Czy
       potrafimy wspólnie budować społeczeństwo obywatelskie?

       Prowadzący: Piotr Czekierda, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
       Uczestnicy:

       • Ewa Wunsz, koordynator ds. wolontariatu
        Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
       • Marek Masalski, dyrektor Prawosławnego
        Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia
        „Eleos” 
       • ks. Mieczysław Puzewicz, Katolickie
        Stowarzyszenie Młodzieży, Lublin
       • Jakub Wygnański, Stowarzyszenie Klon/Jawor,
        Forum Inicjatyw Pozarządowych 
       • Anna Sieprawska, wiceprezes krakowskiego Klubu
        Inteligencji Katolickiej, koordynator programu Rzecznika Praw
        Obywatelskich „Edukacja dla Rozwoju”
       PANEL, język
       polski i angielski (tłum. symultaniczne)

       6. Dialog
       „blokersów” i „skazanych na
       sukces”
       albo „Czy
       młodzi są pokoleniem ‘nic’?”

       Prowadzący: Szymon Hołownia, „Rzeczpospolita”
       Eksperci, uczestnicy:

       • o. Daniel Ange, twórca
        międzynarodowej katolickiej szkoły modlitwy i ewangelizacji
        „Jeunesse Lumiere”
       • ks. Leszek Czyż, Centrum Misji i Ewangelizacji
        Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
       • Aleksander Z. Zioło, Warsztaty Analiz
        Socjologicznych, IS UW
       • Maria Rogaczewska, doktorantka w Instytucie
        Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
       PANEL, język
       polski

       7. Dialog biednych i bogatych
       albo „Czy
       jesteśmy bezradni wobec biedy?

       Prowadzący: Zdzisław Bielecki, Fundacja D.O.M.
       Uczestnicy, eksperci:

       • s. Małgorzata Chmielewska, Wspólnota
        „Chleb Życia”
       • Wanda Falk, dyrektor generalny Diakonii
        Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
       • Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes Narodowego
        Banku Polskiego
       • Zenon Sroczyński, prezes firmy
        „Hellena”
       • Stefan Wilkanowicz, Fundacja Kultury
        Chrześcijańskiej „Znak”
       PANEL, język
       polski

       8. Dialog w miejscu pracy
       albo „Czy
       potrzeba nowej pracy nad pracą?”

       Prowadzący: Michał Drozdek, Instytut Chrześcijańsko-Demokratyczny im.
       Ignacego Paderewskiego
       Eksperci: Ks. Tomáš Halík

       • Ewa Tomaszewska, NSZZ „Solidarność”
       • prof. Juliusz Gardawski, Szkoła
        Główna Handlowa
       • prof. Mieczysław Kabaj, Instytut Pracy i Spraw
        Socjalnych
       • Piotr Kapela, przedsiębiorca, Chemin Neuf
       • Roman Kluska, przedsiębiorca
       • Krzysztof Mądel SJ, teolog, ekspert Centrum im.
        Mirosława Dzielskiego
       • Tomasz Sadowski, przewodniczący Zarządu
        Fundacji „Barka”
       PANEL, język
       polski

       9. Dialog wewnątrz Kościoła
       rzymskokatolickiego
       albo „Czy
       umiemy ze sobą rozmawiać?”

       Prowadząca: Anna Maruszeczko, Radio Józef
       Uczestnicy:

       • ks. Adam Boniecki, „Tygodnik
        Powszechny”
       • ks. Sławomir Czalej, „Gość
        Niedzielny”
       • Jarosław Gowin, „Znak”
       • Grzegorz Górny,
        „Fronda”, „Ozon”
       • Marek Jurek, „Christianitas”
       • Marcin Przeciszewski, Katolicka Agencja
        Informacyjna
       • Mieczysław Ryba, publicysta „Naszego
        Dziennika”
       PANEL, język
       polski

       10. Polskie dialogi ekumeniczne
       albo „Czy
       polska ekumenia stoi w miejscu?”

       Prowadzący: Marek Górski, Warszawskie Stowarzyszenie
       „Pax Christi”
       Uczestnicy:

       • Danuta Baszkowska, Stowarzyszenie Pokoju i
        Pojednania „EFFATHA”
       • ks. Marcin Brzóska, rzecznik prasowy
        Kościoła ewangelicko-augsburskiego
       • ks. Andrzej Gontarek, proboszcz parafii
        polskokatolickiej w Lublinie
       • ks. Włodzimierz Misijuk, duchowny prawosławny,
        były sekretarz generalny Światowej Federacji Organizacji Młodzieży
        Prawosławnej Syndesmos
       • prof. Stanisław Celestyn
        Napiórkowski OFMConv, teolog katolicki, ekumenista
       • ks. Jan Ostryk, przewodniczący Wielkopolskiego
        Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościół
        ewangelicko-metodystyczny, 
       • Grzegorz Polak, publicysta,
        „Edipresse”
       • Tomasz Terlikowski, filozof, publicysta,
        „Ozon”
        PANEL, język
        polski i angielski

        11. Dialog wierzących z
        niewierzącymi
        albo „W
        co wierzy ten, co nie wierzy?”

        Prowadząca: Anna Karoń-Ostrowska, „WIĘŹ”
        Uczestnicy:

        • ks. Jerzy Bagrowicz, dziekan Wydziału
         Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
        • abp Daniel Ciobotea, metropolita Mołdawii i
         Bukowiny, Jassy (Rumunia),
        • Krzysztof Dorosz, eseista, Kościół
         ewangelicko-reformowany
        • ks. Tomáš
         Halík, Akademia Chrześcijańska w Pradze
        • Sławomir Sierakowski, Instytut Socjologii UW,
         „Krytyka Polityczna”
        • Jerzy Sosnowski, pisarz, publicysta
         s. Zofia, Mała Siostra Jezusa

        Część 7. MODLITWA W DIALOGU

        17.45
        Modlitwa
        – śpiew „Laudate Dominum”
        Ewangelia św. Jana 4, 23-24

        TXTNasza
        modlitwa dzisiejszego wieczoru

        Ks. Tomáš Halík, Praga

        18.30kolacja
        20.00na
        rynku gnieźnieńskim
        Wzajemna modlitwa
        żydów, chrześcijan i muzułmanów w intencji Europy

        • wystąpienie prof. Władysława Bartoszewskiego
        • krótki spektakl (Teatr im.
         Aleksandra Fredry w Gnieźnie, dyr. Tomasz Szymański)
        20.30
        Rynek
        na
        początku modlitwy uczestnicy otrzymują „gnieźnieńskie lampki
        dialogu”, na koniec modlitwy uczestnicy otrzymują gałązki
        oliwne z Jerozolimy
        (transmisja „na żywo” w Polskim Radiu, retransmisja
        w TVP 1)
        Niedziela, 18 września 2005 r.
        8.00Msza Święta
        w katedrze gnieźnieńskiej
        9.30Modlitwa śpiewem: Psalm 133  „Oto jak
        dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją”
        Medytacja biblijna – Abram i Melchizedek, Księga Rodzaju 14,
        17-20; prowadzi rabin Michael Schudrich, naczelny rabin Polski

        Część 8. DIALOG TRZECH RELIGII

        przewodniczy Dietger Demuth CSsR, dyrektor wykonawczy dzieła
        “Renovabis”

        9.45Debata międzyreligijna
        przewodniczy: Dietger Demuth CSsR, dyrektor wykonawczy dzieła
        “Renovabis”
        Żydzi w Europie: goście czy
        współgospodarze?

        • rabin Jack Bemporad, dyrektor Centrum
         Zrozumienia Międzyreligijnego, profesor rzymskiego uniwersytetu
         Angelicum
        10.05Chrześcijańskie
        korzenie Europy a dzisiejszy pluralizm religijny

        • Abp Michael Fitzgerald, przewodniczący
         Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego
        10.25Islam w Europie czy
        islam europejski?

        • Mustafa Cerić, wielki mufti Bośni i
         Hercegowiny, Reis ul-Ulema
        10.45wspólna dyskusja na podium
        Chrześcijaństwo-judaizm-islam
        w Europie: walka czy wspólne powołanie?

        • rabin Jack Bemporad,
        • abp Michael Fitzgerald,
        • wielki mufti Mustafa Cerić

        prowadzi Krzysztof Renik (Polskie Radio)

        11.15Przerwa

        Część 9. JAKA PRZYSZŁOŚĆ RELIGII?

        przewodniczy Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny miesięcznika
        „WIĘŹ”

        11.45
        Modlitwa
        – pieśń „Nie bójcie się, radujcie
        się”
        Apokalipsa 1, 5b-7

        Debata o przyszłości religii
        Kontynent postchrzeńcijański
        czy nowa wiosna Kościoła? Jaka przyszłość religii w Europie?

        • José Casanova, profesor socjologii,
         Nowy Jork,
        • Krzysztof Dorosz, eseista, były redaktor
         naczelny miesięcznika „Jednota”, Warszawa,
        • ks. Tomáš
         Halík, profesor socjologii i filozofii, Praga,
        • Paul M. Zulehner, profesor teologii
         pastoralnej, Wiedeń,
        • Iwan Żelew, profesor teologii, Sofia

        prowadzi Zbigniew Nosowski (miesięcznik „Więź”)

        13.00Przerwa

        Część 10. JAKA PRZYSZŁOŚĆ EUROPY?

        przewodniczy Piotr M.A.Cywiński, prezes Klubu Inteligencji Katolickiej
        w Warszawie, przewodniczący Rady Forum Świętego Wojciecha

        13.15
        Modlitwa
        – pieśń „Ojcze, spraw, aby byli jedno”
        Ewangelia św. Jana 15, 5-7.12-17

        Debata o przyszłości Europy
        Europa środkowa w zjednoczonej
        Europie

        • Władysław Bartoszewski, były minister spraw
         zagranicznych RP, 
        • Ján Čarnogurský, były
         premier Słowacji, 
        • Helmut Kohl, były kanclerz Niemiec, 
        • Myrosław
         Marynowycz, współtwórca Ukraińskiej
         Grupy Helsińskiej, były dysydent i obrońca praw człowieka; 
        • Tadeusz Mazowiecki, były premier RP, 
        • Hans-Gert Poettering, przewodniczący Grupy
         EPP-ED w Parlamencie Europejskim,

        prowadzi Michał Viatteau-Kwiatkowski (dyrektor biura AFP w Moskwie)

        14.30prof. Jerzy Kłoczowski, dyrektor Instytutu Europy
        Środkowo-Wschodniej
        Ojcowie europejskiej jedności
        – od św. Benedykta do Jana Pawła II
        15.00Przyjęcie przesłania Zjazdu do
        Europejczyków
        15.05Modlitwa ekumeniczna kończąca Zjazd

        Aktualizacja 15.09.2005 r.

        |

        Drogi Czytelniku,
        cieszymy się, że odwiedzasz nasz portal. Jesteśmy tu dla Ciebie!
        Każdego dnia publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Jednak bez Twojej pomocy sprostanie temu zadaniu będzie coraz trudniejsze.
        Dlatego prosimy Cię o wsparcie portalu eKAI.pl za pośrednictwem serwisu Patronite.
        Dzięki Tobie będziemy mogli realizować naszą misję. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
        Wersja do druku
        Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Możesz określić warunki przechowywania cookies na Twoim urządzeniu za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
        Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Katolicka Agencja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KAI). Dane osobowe przetwarzamy m.in. w celu wykonania umowy pomiędzy KAI a użytkownikiem Serwisu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach kontaktowych i marketingowych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.